Hàn tiếp nhận máy bay của Mỹ có thể giám sát toàn bộ Triều Tiên
Global Hawk được mệnh danh là máy bay như “vệ tinh trinh sát,” được lắp đặt radar đặc biệt cũng như thiết bị thăm dò bằng tia hồng ngoại, có thể phân biệt được vật thể kích thước 30cm từ độ cao 20 km.
7dbbxfc76x9f44xa759xc215x10e2fxfdb3xba2ex128bfxX7xba7dxefd4xd612x130bbxb2f0xc9d3xX5xa3fexXax9682xb608xaa96x10a49xX3xXexXdx104c0xXbxX3xX15xX1xd601xX15xX3x12867xef0bxe741xX3xc70exX6xX23xX3xX4x11b6bxX6xX3xcf61xe673xX3xX4x9af1xX3xXexX1xeffdxX3xdb4bxXdxX22xX21xX3xX7xX22xXexX3xXex121d4xX14xX15xX3xX25xb38cxX3xXcxa59exXdx902fx9fc4xX3xXcxXdxecc6xX15xX0x10a51xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x128e9xXaxX12x1212dxX5xX41xX25xX6xX5xX3xX13xX6x11fe6x10803xX3xe3fbxcac4x110efxX4xX3xX21xb771xX15xX1xX3xX65xX6xX15xX1xX3xX5xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX15xX1xX75xX3x8757x9007xX7axX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX49xXdxX15xX1xX3xX7xX22xXex863exa62fxX3xX74xX75xX76xX4xX3xX5xad8exXbxX3xX74xd01fxXexX3xX49xX6xX65xX6xX49xX3xX74xXb1xX4xX3xX25xXdxX7axXexX3xX4xd599xX15xX37xX3xX15xX1xX75xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX25x107e9xX3xXexX1x121cbxX21xX3xX65x83d8xX3xX25x9311xX15xX37xX3xXexXdxX6xX3xX1x8f73xX15xX37xX3xX15xX37xX41x1108bxXdxXa4xX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xXbxX1x9641xX15xX3xX25xXdxX7axXexX3xX74xX75xX76xX4xX3xX93xX1exXexX3xXexX1xX35xX3xX72x8aa7xX4xX1xX3xXexX1xX75x1021dxX4xX3x12c2axeb49xX4xX21xX3xXexbf36xX3xX74xX46xX3xX4xX6xX41xX3xa4f7xX11cxX3xX72xX21x8d17xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX10xXexX6xXdxX5xX7xcb8fxX147xX7xX4cxX21xX21xX6xX49xX23xX3xX4xX21xX7x10a83xX65xX10xX7xX4xX3xXbxa1a4xX10xX15xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX21xX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX15xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX71xXdxX65xXexX1x8bffxX3x7ee5xX2xee6axXbx8b81xa0c0xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX184xX3x9aa9xX12axX11cxXbxX18axX18bxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX184xX53xX53xXdxX12fxX25xX6xX41xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12fxX93xX15xX53xX15xX10xX71xX7xX53xX2x11101xX188xX2xX53xX2xX11cxea85xX65xX2xX2xX188xX188xX188xX188xX1bexXexX2xX11bxX186xX12axX5xX2xX154xX6xX10xX15xX12axX11cxX2xX1bexX2xX12axX12axX11bxX11cxX11cxX11cxX188xX188xX2xX11bxX12axX188xX12fx105f2xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexXdxX19xXbxX3xX15xX1xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX37xXdxX22xX21xX3xX7xX22xXexX3xXexX41xX14xX15xX3xX25xX46xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX65xXdxX93xX12xX0xX65xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX10xXexX6xXdxX5xX7xX147xX147xX7xX4cxX21xX21xX6xX49xX23xX3xX4xX21xX7xX154xX65xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX93xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxX41xX15xXaxX12xX2dxX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX68xX5xX41xX25xX6xX5xX3xX13xX6xX71xX72xX12fxX3x93e3x12427xX37xX4cxXe7xX15xX184xX3xc512xX41xX15xX1xX6xXbxafcfxX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX10xXexX6xXdxX5xX7xX147xX147xX7xX4cxX21xX21xX6xX49xX23xX3xX4xX21xX7xX154xX65xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5e5xX41xX65xX23xXaxX12xd282xX22xX15xX37xX3xX12axX11bxX53xX2xX12axXa4xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexX49xXdxX15xX1xX3xX7xX22xXexX3xX72xX1x126caxX15xX37xX3xX15xX37xX75x9752xXdxX3xX5xX22xXdxX3xXex10300xX21xX3xX4xX6xX41xX3xX68xX5xX41xX25xX6xX5xX3xX13xX6xX71xX72xX3xX293xc832xed67xX154xX195xX2a1xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exXa4xX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX37xXdxX22xX21xX3xX7xX22xXexX3xXexX41xX14xX15xX3xX25xX46xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xX3xX93xX14xX3xX72xX1xX4cxX3xX93xcdd2xX4xX3xX15xX37xX41xX14xXdxX3xX2d8xX22xX15xX3xX74x12607xX41xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xXa4xX3xX74x10108xX3xXexX118xXdxX3xX4xXd7xX15xX3xX4x994bxX3xX72xX1xX2fexX15xX37xX3x8057xX4cxXfbxX15xX3xX2dexX6xX4xX1xX10xX41xX15xXa4xX3xXex9bbfxX15xX1xX3xX294xX6xX21xX3xX68xX23xX10xX41xX15xX37xX7xX6xX15xX37xX3xX4xX2axX6xX3xX13xX14xX15xX3xX322xX4cxc67cxX4xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX41xX65xX23xXaxX12xX294xX1xX75xX3xX93xX1exX23xXa4xX3xXexX22xX21xX3xX15xXd7xX21xX3xX7xX6xX4cxX3xX72xX1xXdxX3xX15bxX1xX111xX15xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX13xX14xX15xX3xX322xX4cxX3b7xX4xX3xX38bxX4cxX23xX19xXexX3xX74xXd3xX15xX1xX3xX21xX4cxX6xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX68xX5xX41xX25xX6xX5xX3xX13xX6xX71xX72xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xXexX1xX10xX41xX3xXbxX1xX75xff39xX15xX37xX3xXexX1xX383xX4xX3xX92xX2d8xX22xX15xX3xXexX49xX6xX15xX37xX3xX25xXd3xX3xX38bxX4cxXfbxX15xX3xX7xX35axX3xX4xX1xX41xX3xX15xX75xX118xX4xX3xX15xX37xX41xX14xXdxXa5xX3xX293xafffxX2dxX2dexX2a1xXa4xX3xXexX383xX4xX3xXbxX1xX75xX42dxX15xX37xX3xXexX1xX383xX4xX3xX72xa47exX3xX72xX19xXexX3xX1xX76xXbxX3xX74xXe7xX15xX37xX3xX37xXdx974bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX111xX15xX1xX3xXbxX1xX2axXa4xX3xX13xX14xX15xX3xX322xX4cxX3b7xX4xX3xX21xX118xXdxX3xX4xX1xX111xX15xX1xX3xXexX1xX383xX4xX3xX74xX75xX76xX4xX3xX25xX14xX15xX3xX37xXdxX6xX41xX3xX5xX41xXeexXdxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX15xX14xX23xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX41xX65xX23xXaxX12x11bd3xX35axX3xX72xXdxX19xX15xXa4xX3x11d88xX1xX2fexX15xX37xX3xX38bxX4cxXfbxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX322xX4cxX3b7xX4xX3xX7xea37xX3xXexXdxX19xXbxX3xX15xX1xX1exX15xX3xXexX1xX50xX21xX3xX25xX6xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX68xX5xX41xX25xX6xX5xX3xX13xX6xX71xX72xX3xXexX49xX41xX15xX37xX3xX15xeb3cxX6xX3xX74xX30dxX4cxX3xX15xXd7xX21xX3xX12axX11cxX12axX11cxX3xX74xX35xX3xXexX49xXdxX35xX15xX3xX72xX1xX6xXdxX3xX1xX41xXeexXexX3xX74xX46xX15xX37xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX41xX65xX23xXaxX12xX68xX5xX41xX25xX6xX5xX3xX13xX6xX71xX72xX3xX74xX75xX76xX4xX3xX21xX7axX15xX1xX3xX65xX6xX15xX1xX3xX5xX14xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX15xX1xX75xX3xX92xX93xX7axX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX49xXdxX15xX1xX3xX7xX22xXexXa4xXa5xX3xX74xX75xX76xX4xX3xX5xXadxXbxX3xX74xXb1xXexX3xX49xX6xX65xX6xX49xX3xX74xXb1xX4xX3xX25xXdxX7axXexX3xX4xXc4xX15xX37xX3xX15xX1xX75xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX25xXd3xX3xXexX1xXd7xX21xX3xX65xXdbxX3xX25xXdexX15xX37xX3xXexXdxX6xX3xX1xXe7xX15xX37xX3xX15xX37xX41xXeexXdxXa4xX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xXbxX1xXfbxX15xX3xX25xXdxX7axXexX3xX74xX75xX76xX4xX3xX93xX1exXexX3xXexX1xX35xX3xX72xX111xX4xX1xX3xXexX1xX75xX118xX4xX3xX11bxX11cxX4xX21xX3xXexX121xX3xX74xX46xX3xX4xX6xX41xX3xX12axX11cxX72xX21xX12fxX3xX2dxdadfxXdxX3xX5xX30dxX15xX3xX25xX6xX23xXa4xX3xX68xX5xX41xX25xX6xX5xX3xX13xX6xX71xX72xX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX1xX41xXeexXexX3xX74xX46xX15xX37xX3xXexX3b7xXdxX3xX74xX6xX3xXexX49xX41xX15xX37xX3xX93xXdbxX15xX37xX3xX195xX12axX3xXexXdxX19xX15xX37xXa4xX3xX25xX22xX15xX3xX72xX111xX15xX1xX3xXexX22xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX15xX3xX74xXeexXexX3xX11bxX12fxX11cxX11cxX11cxX72xX21xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX41xX65xX23xXaxX12xX2dxX46xXexX3xX72xX1xXdxX3xXexX49xXdxX35xX15xX3xX72xX1xX6xXdxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX15xX14xX23xXa4xX3xX38bxX4cxXfbxX15xX3xX74xX46xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX322xX4cxX3b7xX4xX3xX7xX501xX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX74xX46xX4xX3xX5xX1exXbxX3xXexX1xX4cxX3xXexX1xX1exXbxX3xXexX1xX2fexX15xX37xX3xXexXdxX15xX3xX93xX4bxX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xXa4xX3xX72xX1xX2fexX15xX37xX3xX4xXdbxX15xX3xXbxX1xX368xXdxX3xXbxX1xad57xX3xXexX1xX4cxX46xX4xX3xX93xX14xX41xX3xX2dxX2exX12fxX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX49xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX49xX41xX15xX37xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX50xX15xX3xX38bxX4cxX6xX15xX184xX0xX53xX7xXexX49xX41xX15xX37xX12xX0xX4cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX154xXexX1xX4cxX21xX25xX154xX6xX15xX65xX154xX7xX6xXbxX41xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX2exX3xX74xXdxX4bxX4cxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX65xX41xX3xXexX1xX22xX21xX3xX38bxX4cxX6xX3xX93x101c7xX15xX37xX3xXexX49xX305xXdxX3xX2d8xX22xX15xX3xX74xX368xX41xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xXaxX3xX1xX49xX10xebabxX9xXaxX53xX65xXdxX10xX21xX154xX15xX41xX15xX37xX53xX21xX23xX154xX65xXdxX10xX4cxX154xX21xX6xX23xX154xX25xX6xX23xX154xX65xX41xX154xXexX1xX6xX21xX154xX38bxX4cxX6xX154xX93xX4cxX15xX37xX154xXexX49xX41xXdxX154xX25xX6xX15xX154xX65xX6xX41xX154xXexX49xXdxX10xX4cxX154xXexXdxX10xX15xX53xX2xX1c4xX195xX12axX1bexX186xX12fxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX37xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX53xX21xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX12axX11cxX53xX15xX10xX71xX7xX53xX2xX1bexX188xX11cxX53xX2xX11cxX1c4xX65xX11cxX2xX188xX11cxX195xX11cxX195xXexX1c4xX1c4xX12axX186xX5xX186xX154xX49xX4xX2xX11bxX188xX71xX154xX49xXdxX93xX10xXexX154xX1eaxX41xXdxX15xXexX12fxX1eaxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexXdxX19xXbxX3xX15xX1xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX37xXdxX22xX21xX3xX7xX22xXexX3xXexX41xX14xX15xX3xX25xX46xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX93xX12xX0xX7xXexX49xX41xX15xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX2exX3xX74xXdxX4bxX4cxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX65xX41xX3xXexX1xX22xX21xX3xX38bxX4cxX6xX3xX93xX7baxX15xX37xX3xXexX49xX305xXdxX3xX2d8xX22xX15xX3xX74xX368xX41xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xXaxX3xX1xX49xX10xX7daxX9xXaxX53xX65xXdxX10xX21xX154xX15xX41xX15xX37xX53xX21xX23xX154xX65xXdxX10xX4cxX154xX21xX6xX23xX154xX25xX6xX23xX154xX65xX41xX154xXexX1xX6xX21xX154xX38bxX4cxX6xX154xX93xX4cxX15xX37xX154xXexX49xX41xXdxX154xX25xX6xX15xX154xX65xX6xX41xX154xXexX49xXdxX10xX4cxX154xXexXdxX10xX15xX53xX2xX1c4xX195xX12axX1bexX186xX12fxX1xXexX21xXaxX12xX2dxX2exX3xX74xXdxX4bxX4cxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX65xX41xX3xXexX1xX22xX21xX3xX38bxX4cxX6xX3xX93xX7baxX15xX37xX3xXexX49xX305xXdxX3xX2d8xX22xX15xX3xX74xX368xX41xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX49xX41xX15xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3x9f01xXdxX49xX4xX49xX6xX7daxXexX3xX2dexXbxX41xXexX7xXa4xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX321xX15bxX154xX2xX11bxX188xb568xX3xX321xXdxX93xX10xXexX3x93b3xX41xXdxX15xXexX3xX4xX2axX6xX3xX4ecxX1xX2fexX15xX37xX3xX38bxX4cxXfbxX15xX3xX2dxX2exX3xX74xX378xX3xXexXdxX19xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX21xX46xXexX3xX15xX1xXdxX7axX21xX3xX93xX726xX3xX65xX41xX3xXexX1xX22xX21xX3xXexX49xX50xX15xX3xX2d8xX22xX15xX3xX74xX368xX41xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xX3xXexX49xX41xX15xX37xX3xX25xX3b7xXdxX3xX4xX368xX15xX1xX3xX37xXdxX6xX3xXexXd7xX15xX37xX3xX4xXd7xX15xX37xX3xXexX1xf595xX15xX37xX3xX93xX4bxX3xX72xX1xX368xX3xX15xXd7xX15xX37xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xX3xXexX1xX530xX3xXexX50xX15xX3xX5xX530xX6xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX93xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xX3xX18axX22xX4xX3xX15xX1xX1exX15xX3xXexX1xX530xX3xX25xX7axX3xXbxX1xX31xX15xX37xX3xXexX50xX15xX3xX5xX530xX6xX3xX74xX6xX3xX15xXdbxX15xX37xX3xX7xXdxX50xX4cxX3xX5xX118xX15xXaxX3xX1xX49xX10xX7daxX9xXaxX53xX93xX4cxX154xX72xX1xXdxX53xXexX49xXdxX10xX4cxX154xXexXdxX10xX15xX154xX18axX6xX4xX154xX15xX1xX6xX15xX154xXexX1xX4cxX154xX25xX10xX154xXbxX1xX41xX15xX37xX154xXexX10xX15xX154xX5xX4cxX6xX154xX65xX6xX154xX15xX41xX15xX37xX154xX7xXdxX10xX4cxX154xX5xX41xX15xX53xX2xX1c4xX11bxX11cxa638xX12axX12fxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX37xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX53xX21xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX12axX11cxX53xX15xX10xX71xX7xX53xX2xX1bexX195xXb26xX53xX2xX11cxX1c4xX65xX188xX2xX195xX2xX12axX2xX11cxXexX1bexX11cxX11cxX11bxX5xX1bexX154xXexX49xXdxX10xX4cxX154xXexXdxX10xX15xX154xX12axX1bexX2xX2xX2xX1bexX6xX12fxX1eaxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexXdxX19xXbxX3xX15xX1xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX37xXdxX22xX21xX3xX7xX22xXexX3xXexX41xX14xX15xX3xX25xX46xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX93xX12xX0xX7xXexX49xX41xX15xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xX3xX18axX22xX4xX3xX15xX1xX1exX15xX3xXexX1xX530xX3xX25xX7axX3xXbxX1xX31xX15xX37xX3xXexX50xX15xX3xX5xX530xX6xX3xX74xX6xX3xX15xXdbxX15xX37xX3xX7xXdxX50xX4cxX3xX5xX118xX15xXaxX3xX1xX49xX10xX7daxX9xXaxX53xX93xX4cxX154xX72xX1xXdxX53xXexX49xXdxX10xX4cxX154xXexXdxX10xX15xX154xX18axX6xX4xX154xX15xX1xX6xX15xX154xXexX1xX4cxX154xX25xX10xX154xXbxX1xX41xX15xX37xX154xXexX10xX15xX154xX5xX4cxX6xX154xX65xX6xX154xX15xX41xX15xX37xX154xX7xXdxX10xX4cxX154xX5xX41xX15xX53xX2xX1c4xX11bxX11cxXb26xX12axX12fxX1xXexX21xXaxX12xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xX3xX18axX22xX4xX3xX15xX1xX1exX15xX3xXexX1xX530xX3xX25xX7axX3xXbxX1xX31xX15xX37xX3xXexX50xX15xX3xX5xX530xX6xX3xX74xX6xX3xX15xXdbxX15xX37xX3xX7xXdxX50xX4cxX3xX5xX118xX15xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX49xX41xX15xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX294xX37xX14xX23xX3xX12axX1bexX53xX2xX2xXa4xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xX3xX18axX22xX4xX3xX15xX1xX1exX15xX3xX74xX378xX3xXexX1xX530xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX4xX2fexX15xX37xX3xX1xX7axX3xXexX1xX3b7xX15xX37xX3xX25xXadxX15xX3xX5xXdxX50xX15xX3xXexXdxX19xXbxX3xX4xX2axX6xX3xX25xX7axX3xXbxX1xX31xX15xX37xX3xXexX50xX15xX3xX5xX530xX6xX3xX74xX6xX3xX15xXdbxX15xX37xX3xX7xXdxX50xX4cxX3xX5xX118xX15xXa4xX3xX65xX75xX118xXdxX3xX7xX35axX3xX4xX1xX39axX3xX74xXeexX41xX3xX4xX2axX6xX3xX15xX1xX14xX3xX5xX378xX15xX1xX3xX74xXeexX41xX3xX4ecxXdxX21xX3xX9eaxX41xX15xX37xX154xX4cxX15xX3xX21xX46xXexX3xX15xX37xX14xX23xX3xXexX49xX75xX118xX4xX3xX74xX31xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX93xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxf7b3xX15xX37xX3xXexX1xX3b7xX15xX37xX3xXcxX49xX4cxX21xXbxX3xX92xX7xX3b7xXexX3xX49xX4cxX46xXexXa5xXa4xX3xX37xXdxX726xX4xX3xX2fexX15xX37xX3xX4ecxXdxX21xX3xX9eaxX41xX15xX37xX154xX4cxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX31xX15xX37xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX74xX46xX15xX37xXaxX3xX1xX49xX10xX7daxX9xXaxX53xX65xXdxX10xX21xX154xX15xX41xX15xX37xX53xXexX41xX15xX37xX154xXexX1xX41xX15xX37xX154xXexX49xX4cxX21xXbxX154xX7xX41xXexX154xX49xX4cxX41xXexX154xX37xXdxX4cxX4xX154xX41xX15xX37xX154xX72xXdxX21xX154xX1eaxX41xX15xX37xX154xX4cxX15xX154xX15xX1xX6xX15xX1xX154xX4xX1xX41xX15xX37xX154xX1xX6xX15xX1xX154xX65xX41xX15xX37xX53xX2xX1c4xX12axX195xX188xX1bexX12fxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX37xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX53xX21xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX12axX11cxX53xX15xX10xX71xX7xX53xX2xX1bexX195xX186xX53xX2xX11cxX188xX65xX2xX11cxX1bexX195xX11bxX2xX11bxXexX188xX186xX195xXb26xX186xX5xX11cxX12fxX1eaxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexXdxX19xXbxX3xX15xX1xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX37xXdxX22xX21xX3xX7xX22xXexX3xXexX41xX14xX15xX3xX25xX46xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX93xX12xX0xX7xXexX49xX41xX15xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd8dxX15xX37xX3xXexX1xX3b7xX15xX37xX3xXcxX49xX4cxX21xXbxX3xX92xX7xX3b7xXexX3xX49xX4cxX46xXexXa5xXa4xX3xX37xXdxX726xX4xX3xX2fexX15xX37xX3xX4ecxXdxX21xX3xX9eaxX41xX15xX37xX154xX4cxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX31xX15xX37xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX74xX46xX15xX37xXaxX3xX1xX49xX10xX7daxX9xXaxX53xX65xXdxX10xX21xX154xX15xX41xX15xX37xX53xXexX41xX15xX37xX154xXexX1xX41xX15xX37xX154xXexX49xX4cxX21xXbxX154xX7xX41xXexX154xX49xX4cxX41xXexX154xX37xXdxX4cxX4xX154xX41xX15xX37xX154xX72xXdxX21xX154xX1eaxX41xX15xX37xX154xX4cxX15xX154xX15xX1xX6xX15xX1xX154xX4xX1xX41xX15xX37xX154xX1xX6xX15xX1xX154xX65xX41xX15xX37xX53xX2xX1c4xX12axX195xX188xX1bexX12fxX1xXexX21xXaxX12xXcxXd8dxX15xX37xX3xXexX1xX3b7xX15xX37xX3xXcxX49xX4cxX21xXbxX3xX92xX7xX3b7xXexX3xX49xX4cxX46xXexXa5xXa4xX3xX37xXdxX726xX4xX3xX2fexX15xX37xX3xX4ecxXdxX21xX3xX9eaxX41xX15xX37xX154xX4cxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX31xX15xX37xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX74xX46xX15xX37xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX49xX41xX15xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxXd8dxX15xX37xX3xXexX1xX3b7xX15xX37xX3xX2dxX2exX3xX4e3xX41xX15xX6xX5xX65xX3xXcxX49xX4cxX21xXbxX3xX1xX3b7xXdxX3xXexX1xb0daxX4xX3xX15xX1xX14xX3xX5xX378xX15xX1xX3xX74xXeexX41xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xX3xX4ecxXdxX21xX3xX9eaxX41xX15xX37xX154xX4cxX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX74xX46xX15xX37xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX31xX15xX37xX3xX15xX1xXdexX21xX3xX74xXeexXexX3xX74xX75xX76xX4xX3xXexX1x965fxX6xX3xXexX1xX4cxX1exX15xX3xXexX49xX41xX15xX37xX3xX93xXdxX7axX4xX3xX37xXdxX368xXdxX3xXexX49xX121xX3xX4xX1xX75xX42dxX15xX37xX3xXexX49xac12xX15xX1xX3xX1xXeexXexX3xX15xX1xXfbxX15xX3xX4xX2axX6xX3xX2d8xX1075xX15xX1xX3xX294xX1xX75xafa3xX15xX37xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX93xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX322xX4cxX3b7xX4xX3xX5xX30dxX15xX3xX74xX30dxX4cxX3xXexXdxX50xX15xX3xXbxX1xX2fexX3xX65xXdx10ebdxX15xX3xX7xX383xX4xX3xX21xXeexX15xX1xX3xX4xX1xXdxX19xX15xX3xX74xe965xX4cxX3xX4xX42dxX3xX45dxX154xX11bxX188xXaxX3xX1xX49xX10xX7daxX9xXaxX53xX93xX4cxX154xX72xX1xXdxX53xX1xX6xX15xX154xX38bxX4cxX41xX4xX154xX5xX6xX15xX154xX65xX6xX4cxX154xXexXdxX10xX15xX154xXbxX1xX41xX154xX65xXdxX10xX15xX154xX7xX4cxX4xX154xX21xX6xX15xX1xX154xX4xX1xXdxX10xX15xX154xX65xX6xX4cxX154xX4xX41xX154xX7daxX154xX11bxX188xX53xX2xXb26xX1bexX1bexXb26xX12axX12fxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX37xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX53xX21xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX12axX11cxX53xX15xX10xX71xX7xX53xX2xX1bexX11bxX1bexX53xX2xX11cxX1c4xX65xX12axX12axX12axX12axX11bxX11cxX2xXexX188xX1c4xX1bexX11bxX11cxX5xX11cxX12fxX1eaxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexXdxX19xXbxX3xX15xX1xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX3xXexX1xX35xX3xX37xXdxX22xX21xX3xX7xX22xXexX3xXexX41xX14xX15xX3xX25xX46xX3xXcxX49xXdxX4bxX4cxX3xXcxXdxX50xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX93xX12xX0xX7xXexX49xX41xX15xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX322xX4cxX3b7xX4xX3xX5xX30dxX15xX3xX74xX30dxX4cxX3xXexXdxX50xX15xX3xXbxX1xX2fexX3xX65xXdxX10cbxX15xX3xX7xX383xX4xX3xX21xXeexX15xX1xX3xX4xX1xXdxX19xX15xX3xX74xX10dexX4cxX3xX4xX42dxX3xX45dxX154xX11bxX188xXaxX3xX1xX49xX10xX7daxX9xXaxX53xX93xX4cxX154xX72xX1xXdxX53xX1xX6xX15xX154xX38bxX4cxX41xX4xX154xX5xX6xX15xX154xX65xX6xX4cxX154xXexXdxX10xX15xX154xXbxX1xX41xX154xX65xXdxX10xX15xX154xX7xX4cxX4xX154xX21xX6xX15xX1xX154xX4xX1xXdxX10xX15xX154xX65xX6xX4cxX154xX4xX41xX154xX7daxX154xX11bxX188xX53xX2xXb26xX1bexX1bexXb26xX12axX12fxX1xXexX21xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX322xX4cxX3b7xX4xX3xX5xX30dxX15xX3xX74xX30dxX4cxX3xXexXdxX50xX15xX3xXbxX1xX2fexX3xX65xXdxX10cbxX15xX3xX7xX383xX4xX3xX21xXeexX15xX1xX3xX4xX1xXdxX19xX15xX3xX74xX10dexX4cxX3xX4xX42dxX3xX45dxX154xX11bxX188xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX49xX41xX15xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX294xX1xXfbxX15xX3xX65xXd3xXbxX3xX72xb984xX3xX15xXdxX7axX21xX3xX15xX37xX14xX23xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX5xX1exXbxX3xX4xX22xX4xX3xX5xX35axX4xX3xX5xX75xX76xX15xX37xX3xX93xXc4xX3xXexX49xX6xX15xX37xXa4xX3xX13xX14xX15xX3xX322xX4cxX3b7xX4xX3xX15xX37xX14xX23xX3xX2xX53xX2xX11cxX3xX74xX378xX3xX5xX30dxX15xX3xX74xX30dxX4cxX3xXexXdxX50xX15xX3xXexX49xX1075xX15xX1xX3xX65xXdxX10cbxX15xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX6xX23xX3xXexXdxX50xX21xX3xX72xX111xX4xX1xX3xXexX14xX15xX37xX3xX1xX1075xX15xX1xX3xX74xX6xX3xX15xX1xXdxX7axX21xX3xX45dxX154xX11bxX188xX3xX21xX4cxX6xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX2exX12fxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX93xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX4cxX5xX12xX0xX65xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX93xX12xX0xX53xX65xXdxX93xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dexX41xX4cxX49xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xbfb9xXdxX10xXexX15xX6xX21xa0dbxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX93xX12