Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch trong các trung tâm hành chính công
(Baohatinh.vn) - Các trung tâm hành chính công ở Hà Tĩnh yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích.
b149xb511x1623ex11181xbc93xdb64xe4d5x142a3x110d1xX7x13409xb89ex14ae1xcf46x152ecxff3cxX5xd621xXax1508cxf332xb431xX3xXcxf3ccx164c2xX1xX3xX7xXdx110d9xXexX3xX4xX1x105b1xXexX3xXbxX1xdc98xX18x1622bxX3xf234x11efcxX4xX1xX3xXexbc14xefdaxX18xX29xX3xX4x11522xX4xX3xXexX31xee14xX18xX29xX3xXex148eax154dfxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1x134d9xX18xX1xX3xX4x110a1xX18xX29xX0x1198bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2bxXaxX12xbac7xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xd55axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x160e3xcfecxX3cxX3xX4x11149xX3cxX3xX18xX29xc73bxd88fxXdxX3xX2bxX41xX18xX3xXexX1x109c9xX4xX3xX1xXdxb554xX18xX3xX18xX29xX1xXdxX92xX42xX3xd769xX3cxX91xX3xed87xX2cxX18xX1xX3x12dbaxf710x15eadxX3x1500fxX1xX3cxX91xX1dxX18xX3xXc1xX1xX4bxX4xX1xX3xX18xf838xXbxX3xX1x153fcxX3xX7x1541bxX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexX3cxX91xX1dxX18xX3xX1xX32xX22xX4xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xd6e8x10b7dxX3x14b13xX9bxX3cxX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX4bxX4xX1x149bdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe4d2xX32xX2bxX91xXaxX12xXcxX1xXa5xX4xX3xX1xXdxXaaxX18xX3xX4xX1x15f6fxX3xXb8xf8b0xX32xX3xX4xe59exX6xX3xd7f9xX112x136c3xb5c7xX3xXexX124xX18xX1xXbfxX3xXex10d33xX3xX18xX29xX14xX91xX3xX2x12376xX54x1100dxXbfxX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xXexX1xX9cxXdxX3xXb8xXdx13367xX42xX3xX2bxXdxd796xX18xX3xXf0xXdxX1dxX18xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXf0xXaaxX18xX1xX3xXbxX1x104a8xX4xX3xXexX127xXbxXbfxX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xXbfxX3xXf0xXcfxX3xXbxX1xbe81xX18xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXedxX14xX3xXexX31x11a1exX3xXc1xX1dxXexX3xXb4xX3cxX1abxX3xXexX1xX3cxXcfxX4xX3xX12exX112xX130xX131xX3xX4xX37xX4xX3x12676x10fffxXbfxX3xXbxX1xX9bxX9cxX18xX29xXbfxX3xXexX1xX2cxX3xXexX31x11821xX18xX3xXb8xX1c5xX3xX18xX29xX13axX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXedxX14xX3xXexX4bxX4xX1xX3xX4xXa5xX4xX3xXexX3cxX91xX92xX18xX3xXexX31xX3cxX91x119daxX18xXbfxX3xX1xX9bx1592cxX18xX29xX3xX2bx10810xX18xX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xXbfxX3xX2bxX32xX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxXaaxXbxX3xX18xXcfxXbxX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX3xXf0xf0e2xX18xX29xX3xX18xX1xXdxX210xX3cxX3xX1xf9f5xX18xX1xX3xXexX1xX16dxX4xX3xX18xX1xX9bxfc22xX3xX18xXcfxXbxX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexX3cxX91xX1dxX18xXbfxX3xX18xXcfxXbxX3xXb4xX3cxX6xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXedxXeexX3xXf0xX9bxX3cxX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX4bxX4xX1xX3x13fdaxX112xX69xX69x10bfexdb57xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX0xXdxX42xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxe483xXdxX2bxXexX1xX258xX3xX144xX2xXbdxXbxX1c4xc361xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX258xX3xX142xX2xf7bbxXbxX1c4xX2d1xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX102xXf0xX6xX32xX1xX6xXexXdxX18xX1xX102xXedxX18xX54xX18xX10xX2c5xX7xX54xc978xX2xX2fexXbdxX54xX2x11cc2xX304xX2bxX142xX2ddx12d11xX2fexX2fexX2fexX2fexXexX304xX304xX2xf1eaxX312xX5xX2ddxX102xce7exXbxX29xb409xX31xX9xX2fexX304xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xXaxX3xX2c5xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX144xX2xXbdxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX142xX2xX2ddxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX32xX18xXaxX12xX69xX37xX18xX3xXf0xXcfxXbfxX3xX18xX1xX41xX18xX3xXedxXdxX92xX18xX3xX5xX14xX42xX3xXedxXdxXaaxX4xX3xXexX127xXdxX3xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xc40bxX1xXeexX4xX3xXedxXeexX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xXexX124xX18xX1xX3xXexX3cxX41xX18xX3xXexX1xX12bxX3xX18xX29xX1xXdxX92xX42xX3xXex1269cxX4xX3xXb4xX3cxX91xX3xXb8xX2cxX18xX1xX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xXcxX127xXdxX3xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX3c5xX1xXeexX4xX3xXedxXeexX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xXexX124xX18xX1xXbfxX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX42xXcfxXexX3xXexX3cxX96xX18xX3xXexX1xXa5xX4xX3xX1xXdxXaaxX18xX3xX4xX1xX124xX3xXb8xX127xX32xX3xX4xX12bxX6xX3xX12exX112xX130xX131xX3xXexX124xX18xX1xX3xX28dxXexX13axX3xX18xX29xX14xX91xX3xX2xX142xX3xXb8xX1dxX18xX3xX18xX29xX14xX91xX3xX2xX312xX54xX144xX292xX3xXb8xX1c5xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXedxX14xX3xX29xXdxX1abxXdxX3xXb4xX3cxX91xX1dxXexX3xX142xXbdxX2ddxX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xXbfxX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xXb8x124f4xX3xX7x10d4bxX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXb4xX3cxX6xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXedxXeexX3xXf0xX9bxX3cxX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX4bxX4xX1xX3xX5xX14xX3xX2fexX2fexX2xX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xXbfxX3xX7xX4c5xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXb4xX3cxX6xX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexX3cxX91xX1dxX18xX3xX2fexX2fexX309xX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX3c5xX1xX4c2xX3xbbb1xXdxX37xX42xX3xXb8xX4c5xX4xX3xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX3c5xX1xXeexX4xX3xXedxXeexX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xXexX124xX18xX1xX3xX13xX32xX14xX18xX29xX3xXcxef73xX18xX29xX3xX3c5xX1xX32xX18xX29xX3xX4xX1xX32xX3xXf0xXdxX1dxXexXbfxX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXexX31xX87xX3xX5xX127xXdxX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX13axX3xX18xX29xX14xX91xX3xX2fexX2xX54xX144xX3xXb8xX1dxX18xX3xX18xX6xX91xXbfxX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xXb8xX1c5xX3xX18xX1xX199xX18xX3xXexX31xX92xX18xX3xca11xX142xX5d7xX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX102xX3xf288xXdxX210xX3cxX3xXb8xX37xX18xX29xX3xX42xX13axX18xX29xX3xX5xX14xX3xXexcd6bxX3xX5xXaaxX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX3xX18xXcfxXbxX3xXb4xX3cxX6xX3xX112xX69xX69xX291xX3xX1xX32xX22xX4xX3xX18xXcfxXbxX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexX3cxX91xX1dxX18xX3xXedxX21bxX18xX3xXb8xX127xXexX3xX87xX3xX42xX16dxX4xX3xX4xX6xX32xXbfxX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xXb8xX4c2xX3xX31xXdxX92xX18xX29xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXb4xX3cxX6xX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexX3cxX91xX1dxX18xX3xXb8xX127xXexX3xX29xX96xX18xX3xX2fexX309x10a0dxX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX0xXdxX42xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxXexX1xX3cxX42xXf0xX3xXdxX69xX10xX18xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX2c5xXdxX2bxXexX1xX258xX3xX144xX2xXbdxXbxX1c4xX2d1xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX258xX3xX142xX2xX2ddxXbxX1c4xX2d1xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX102xXf0xX6xX32xX1xX6xXexXdxX18xX1xX102xXedxX18xX54xX18xX10xX2c5xX7xX54xX2fexX2xX2fexXbdxX54xX2xX304xX304xX2bxX142xX2ddxX309xX2fexX2fexX2ddxX142xXexX309xX144xX2xX2fexX2ddxX5xX2ddxX102xX317xXbxX29xX31axX31xX9xX304xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xXaxX3xX2c5xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX144xX2xXbdxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX142xX2xX2ddxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX32xX18xXaxX12xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX3c5xX1xXeexX4xX3xXedxXeexX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xXexX124xX18xX1xX3xX91xX92xX3cxX3xX4xX96xX3cxX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xX3xXexX3cxX41xX18xX3xXexX1xX12bxX3xX29xXdxX1c5xX18xX3xX4xX37xX4xX1xX3xXedxX14xX3xXb8xX10xX32xX3xXc1xX1xc060xX3cxX3xXexX31xX6xX18xX29xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12x13531xX5e2xX154xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX3xX18xXcfxXbxX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexXdxX1dxXbxXbfxX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xXb8xX1c5xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xX4xX50xX18xX29xX3xXexX37xX4xX3xXbxX1xX27xX18xX29xXbfxX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXf0xX241xX18xX29xX3xXedxXdxXaaxX4xX3xX91xX92xX3cxX3xX4xX96xX3cxX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xX3xXc1xX1xXdxX3xXb8xX1dxX18xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXbxX1xX1abxXdxX3xXexX3cxX41xX18xX3xXexX1xX12bxX3xX18xX29xX1xXdxX92xX42xX3xXb4xX3cxX91xX3xXb8xX2cxX18xX1xX3xXbdxXbexXbfxX3xX18xX1xX1d6xXexX3xX5xX14xX3xX7xX37xXexX3xXc1xX1xX3cxX7ccxX18xX3xXexX6xX91xXbfxX3xXb8xX10xX32xX3xXc1xX1xX7ccxX3cxX3xXexX31xX6xX18xX29xXbfxX3xX29xXdx10dbexX3xXc1xX1xX32xX1abxX18xX29xX3xX4xX37xX4xX1xX3xXedxX14xX3xX7xX4c5xX3xX5xX9bx147f7xX18xX29xX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xXedxX14xX32xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX5e2xXd3xX18xX29xX3xXexX1xX9cxXdxX3xXb8xX210xX3xX18xX29xX1xX2cxX3xX4xX37xX4xX3xX4xX37xX18xX3xXf0xXcfxXbfxX3xX18xX1xX41xX18xX3xXedxXdxX92xX18xX3xX5xX14xX42xX3xXedxXdxXaaxX4xX3xXexX127xXdxX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xXb4xX3cxX37xX3xXexX31xX24cxX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX3xXexX1xX9bxX9cxX18xX29xX3xX1c4xX3cxX91xX92xX18xX3xXexX3cxX91xX92xX18xX3xXexX31xX3cxX91xX210xX18xXbfxX3xX1xX9bxX216xX18xX29xX3xX2bxX21bxX18xX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xX3xX18xXcfxXbxX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexX3cxX91xX1dxX18xX3xX1xX32xX22xX4xX3xXb4xX3cxX6xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXedxXeexX3xX112xX69xX69xX291xX3xXb8xX154xX3xXedxX13axX6xX3xXexXdxX1dxXexX3xXc1xXdxXaaxX42xX3xXexX1xX9cxXdxX3xX29xXdxX6xX18xXbfxX3xX4xX50xX18xX29xX3xX7xX16dxX4xXbfxX3xXedxX13axX6xX3xXb8xX1abxX42xX3xXf0xX1abxX32xX3xX6xX18xX3xXexX32xX14xX18xX3xXbxX1xX27xX18xX29xXbfxX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xc509xX3xea4axX3xX50xX18xX29xX3xX13xX32xX14xX18xX29xX3xXcxX574xX18xX29xX3xX3c5xX1xX32xX18xX29xX3xX4xX1xX32xX3xXf0xXdxX1dxXexX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX0xXdxX42xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX2c5xXdxX2bxXexX1xX258xX3xX144xX2xXbdxXbxX1c4xX2d1xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX258xX3xX142xX2xX2ddxXbxX1c4xX2d1xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX102xXf0xX6xX32xX1xX6xXexXdxX18xX1xX102xXedxX18xX54xX18xX10xX2c5xX7xX54xX2fexX2xX2fexXbdxX54xX144xX309xX2bxX142xX2xX142xX2ddxX2fexX2xX2xXexXbdxX5d7xX5d7xX144xX2ddxX5xX2ddxX102xX317xXbxX29xX31axX31xX9xX144xX2fexX309xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xXaxX3xX2c5xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX144xX2xXbdxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX142xX2xX2ddxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX32xX18xXaxX12xX130xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xX3xXb8xX1dxX18xX3xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xXcxX3c5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX1abxXdxX3xXc1xX1xX6xXdxX3xXf0xX37xX32xX3xX31x1118bxX3xXexX1xX50xX18xX29xX3xXexXdxX18xX3xX4xX37xX3xX18xX1xX41xX18xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xXcxX127xXdxX3xXcxX3c5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXbfxX3xXexX1xX10xX32xX3xX3c5xX1xX4c2xX3xX53dxXdxX37xX42xX3xXb8xX4c5xX4xX3xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX4c5xX3xX130xX29xX3cxX91xX159xX18xX3x1064fxX92xX3xXcxX1xX3f3xX91xX3xX13xX241xX18xX29xXbfxX3xX7xX6xX3cxX3xXc1xX1xXdxX3xX42xX87xX3xX4x11cfdxX6xX3xXexX31xX87xX3xX5xX127xXdxX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexXdxX1dxXbxXbfxX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXf0xX24cxX18xX1xX3xX42xb493xXdxX3xX18xX29xX14xX91xX3xX4xX4c2xX3xXc1xX1xX32xX1abxX18xX29xX3xXexX31xX92xX18xX3xX2xX2ddxX2ddxX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xXb8xX1dxX18xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xXbfxX3xXf0xX14xX3xX4xX32xX18xX3xX7xX6xX3cxX3xXb8xX4c2xX3xXbxX1xX96xX18xX3xX5xX216xX18xX3xX7xXbf4xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXedxXeexX3xXexX31xX1abxX3xXc1xX1dxXexX3xXb4xX3cxX1abxX3xXb4xX3cxX6xX3xX112xX69xX69xX291xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xXcxX31xX9bxX216xX4xX3xXexX24cxX18xX1xX3xX1xX24cxX18xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXf0xXaaxX18xX1xX3xX4xX27xX18xX3xXexXdxX210xX42xX3xX7ccxX18xX3xX18xX1xXdxX210xX3cxX3xX18xX29xX3cxX91xX3xX4xXd6xXbfxX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xXb8xX1c5xX3xXf0x164c1xXexX3xXf0xX3cxXcfxX4xX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xX3xXexX31xX9bxX216xX4xX3xXc1xX1xXdxX3xXedxX14xX32xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXbxX1xX1abxXdxX3xX7xX37xXexX3xXc1xX1xX3cxX7ccxX18xX3xXexX6xX91xXbfxX3xXc1xX1xX6xXdxX3xXf0xX37xX32xX3xX31xXb64xX3xXexX1xX50xX18xX29xX3xXexXdxX18xX3xX4xX37xX3xX18xX1xX41xX18xXbfxX3xXexX1xXa5xX4xX3xX1xXdxXaaxX18xX3xX18xX29xXd3xXdxX3xX29xXdxX1c5xX18xX3xX4xX37xX4xX1xX102xX3xX5e2xXd3xX18xX29xX3xXexX1xX9cxXdxX3xX1xX32xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXedxXdxXaaxX4xX3xX5xXce5xXbxX3xXb8xX22xXexX3xX1xXaaxX3xXexX1xX4c5xX18xX29xX3xXexX1d6xX42xX3xXc1xX4bxX18xX1xX3xX4xX1xXce5xX18xX3xX87xX3xX4xX37xX4xX3xXb4xX3cxX96xX91xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX0xXdxX42xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX2c5xXdxX2bxXexX1xX258xX3xX144xX2xXbdxXbxX1c4xX2d1xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX258xX3xX142xX2xX2ddxXbxX1c4xX2d1xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX102xXf0xX6xX32xX1xX6xXexXdxX18xX1xX102xXedxX18xX54xX18xX10xX2c5xX7xX54xX2fexX2xX2fexXbdxX54xX2xX304xX304xX2bxX142xX2ddxX309xX2fexX304xX2xX2xXexXbdxX309xX309xX142xX2xX5xX2ddxX102xX317xXbxX29xX31axX31xX9xX5d7xX2xX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xXaxX3xX2c5xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX144xX2xXbdxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX142xX2xX2ddxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX32xX18xXaxX12xXcxX3c5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xXce5xXbxX3xXb8xX22xXexX3xX4xX37xX4xX3xXexX1d6xX42xX3xXc1xX4bxX18xX1xX3xX4xX1xXce5xX18xX3xX87xX3xX4xX37xX4xX3xXb4xX3cxX96xX91xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12x16104xX87xX3xX4xXbf4xX6xX3xXexX31xX87xX3xX5xX127xXdxX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX3xX4xX1xX32xX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xXbfxX3xXexX127xXdxX3xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX1xX3cxX91xXaaxX18xX3xX130xX29xX1xXdxX3x1271cxX3cxX41xX18xXbfxX3xX4xX37xX4xX3xX29xXdxX1abxXdxX3xXbxX1xX37xXbxX3xXbxX1xX27xX18xX29xXbfxX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXf0xXaaxX18xX1xX3xX69xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX3xX4x13677xX18xX29xX3xXb8xX9bxX8cexX4xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX7eaxX130xX29xX32xX14xXdxX3xXedxXdxXaaxX4xX3xXf0xXce5xXexX3xXf0xX3cxXcfxX4xX3xXb8xX10xX32xX3xXc1xX1xX7ccxX3cxX3xXexX31xX6xX18xX29xX3xXexX1xX24cxX3xX18xX1xX41xX18xX3xXedxXdxX92xX18xX3xXf0xX1abxX32xX3xXedxXaaxX3xX7xd25fxX3xX91xX92xX3cxX3xX4xX96xX3cxX3xXf0xX14xX3xX4xX32xX18xX3xX7xX37xXexX3xXc1xX1xX3cxX7ccxX18xX3xXexX6xX91xXbfxX3xXb8xX32xX3xXexX1xX41xX18xX3xX18xX1xXdxXaaxXexX3xXedxX14xX3xX29xX1xXdxX3xX5xX127xXdxX3xXexX1xX50xX18xX29xX3xXexXdxX18xX3xX4xX37xX3xX18xX1xX41xX18xX102xX3xXcxX31xX32xX18xX29xX3xXb4xX3cxX37xX3xXexX31xX24cxX18xX1xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xXbfxX3xXbxX1xX1abxXdxX3xX18xX29xXd3xXdxX3xX29xXdxX8b8xX3xXc1xX1xX32xX1abxX18xX29xX3xX4xX37xX4xX1xX3xXedxX14xX3xX18xX1xX41xX18xX3xXedxXdxX92xX18xX3xX29xffa3xXdxX3xX5xX96xX18xX3xX5xX9bxX8cexXexX3xXexX1xX16dxX3xXexXa5xX3xXexX13axX18xX29xX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xXedxX14xX32xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xXc1xX1xX3cxX3xXedxXa5xX4xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xX9f9xX3xX9fbxX3xX53dxXdxX37xX42xX3xXb8xX4c5xX4xX3xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX1xX3cxX91xXaaxX18xX3xX13xXd3xX3x15670x107d9xX18xX3xX69xX1xX9bxXd6xX18xX29xX3xX4xX1xX32xX3xXf0xXdxX1dxXexX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX0xXdxX42xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX2c5xXdxX2bxXexX1xX258xX3xX144xX2xXbdxXbxX1c4xX2d1xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX258xX3xX142xX2xX2ddxXbxX1c4xX2d1xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX102xXf0xX6xX32xX1xX6xXexXdxX18xX1xX102xXedxX18xX54xX18xX10xX2c5xX7xX54xX2fexX2xX2fexXbdxX54xX2xX304xX304xX2bxX142xX2ddxX309xX2fexX304xX304xX312xXexX2xX142xX142xX2xX312xX5xX2ddxX102xX317xXbxX29xX31axX31xX9xX142xX2ddxXbdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xXaxX3xX2c5xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX144xX2xXbdxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX142xX2xX2ddxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX32xX18xXaxX12xX130xX1xX41xX18xX3xXedxXdxX92xX18xX3xXf0xX1abxX32xX3xXedxXaaxX3xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX1xX3cxX91xXaaxX18xX3xX130xX29xX1xXdxX3xXf62xX3cxX41xX18xX3xXb8xX32xX3xXexX1xX41xX18xX3xX18xX1xXdxXaaxXexX3xX4xX1xX32xX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xX3xXb8xX1dxX18xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX69xX574xX18xX29xX3xXedxX216xXdxX3xX130xX29xX1xXdxX3xXf62xX3cxX41xX18xXbfxX3xXcxX3c5xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXbfxX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xXb8xX2cxX6xX3xXbxX1xX9bxXd6xX18xX29xX3xXc1xX1xX37xX4xX3xX4xXf97xX18xX29xX3xXb8xX1c5xX3xXexX31xXdxX154xX18xX3xXc1xX1xX6xXdxX3xX42xX127xX18xX1xX3xX42xXff9xX3xX4xX37xX4xX3xXf0xXdxXaaxX18xX3xXbxX1xX37xXbxX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXc1xX1xXdxX3xX42xX87xX3xX4xXbf4xX6xX3xXexX31xX87xX3xX5xX127xXdxX3xXb8xX154xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX4xX1xX32xX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX0xXdxX42xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX2c5xXdxX2bxXexX1xX258xX3xX144xX2xXbdxXbxX1c4xX2d1xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX258xX3xX142xX2xX2ddxXbxX1c4xX2d1xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX102xXf0xX6xX32xX1xX6xXexXdxX18xX1xX102xXedxX18xX54xX18xX10xX2c5xX7xX54xX2fexX2xX2fexXbdxX54xX144xX309xX2bxX142xX2xX142xX2ddxX2xX2fexX312xXexX304xX2ddxX2ddxX144xX304xX5xX2ddxX102xX317xXbxX29xX31axX31xX9xX312xX142xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xXaxX3xX2c5xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX144xX2xXbdxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX142xX2xX2ddxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX32xX18xXaxX12xXcxX3cxX41xX18xX3xXexX1xX12bxX3xXb4xX3cxX91xX3xXb8xX2cxX18xX1xX3xX29xXdxX1c5xX18xX3xX4xX37xX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xXc1xX1xX3cxX3xXedxXa5xX4xX3xX29xXdxX6xX32xX3xX2bxX2cxX4xX1xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX130xX29xX32xX14xXdxX3xX91xX92xX3cxX3xX4xX96xX3cxX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xX3xXexX1xXa5xX4xX3xX1xXdxXaaxX18xX3xXexX1xX50xX18xX29xX3xXb8xXdxXaaxXbxX3xXbdxXbexX3xX4xX12bxX6xX3xX18xX29xX14xX18xX1xX3xX91xX3xXexX1dxXbfxX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xX3xXb8xX6xX18xX29xX3xXexX199xXbxX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX3cxX91xX92xX18xX3xXexX31xX3cxX91xX210xX18xXbfxX3xXedxX199xX18xX3xXb8xXcfxX18xX29xXbfxX3xX1xX9bxX216xX18xX29xX3xX2bxX21bxX18xX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xX3xX18xXcfxXbxX3xX1xXd3xX3xX7xXd6xX3xXf0xX241xX18xX29xX3xX1xX24cxX18xX1xX3xXexX1xX16dxX4xX3xXexX31xXa5xX4xX3xXexX3cxX91xX1dxX18xX3xX1xX32xX22xX4xX3xXb4xX3cxX6xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXedxXeexX3xX112xX69xX69xX291xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX32xX2bxX91xXaxX12xX5e2xX41xX91xX3xXb8xX9bxX8cexX4xX3xX4xX32xXdxX3xX5xX14xX3xX29xXdxX1abxXdxX3xXbxX1xX37xXbxX3xX42xX6xX18xX29xX3xXexX4bxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xX5xX9bxX8cexX4xXbfxX3xX5xX41xX3cxX3xX2bxX14xXdxX3xX42xX14xX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xXb8xX210xX3cxX3xX1xX9bxX216xX18xX29xX3xXb8xX1dxX18xX3xXb8xX154xX3xXedxX13axX6xX3xX29xXdxX1abxX42xX3xXf0xX216xXexX3xXexX1xX9cxXdxX3xX29xXdxX6xX18xXbfxX3xX4xX50xX18xX29xX3xX7xX16dxX4xX3xX4xX1xX32xX3xX18xX29xX9bxX9cxXdxX3xX2bxX41xX18xX3xXedxX13axX6xX3xXb8xX1abxX42xX3xXf0xX1abxX32xX3xX6xX18xX3xXexX32xX14xX18xX3xXbxX1xX27xX18xX29xXbfxX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xXf0xX4c5xXdxX3xX4xX1abxX18xX1xX3xX1xXdxXaaxX18xX3xX18xX6xX91xX102xX0xX54xXbxX12xX0xX2bxXdxXedxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxX31xX10xX5xX6xXexX10xX2bxXaxX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9fbxXexX1xX3cxX42xXf0xX9fbxX6xX18xX2bxX9fbxX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX4c2xX3xXexX1xX92xX42xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexX37xXdxX3xX2bxX9bxXd6xX18xX29xX3xXexX4bxX18xX1xXbfxX3xX5xX14xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX18xX1xX41xX18xX3xXexX13axX3xX112xXce5xX4xX3xX53dxXdxX6xX18xX29xX3xXedxX210xX3xXb8xX1c5xX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX91xX3xX102xX102xX102xXaxX3xX1xX31xX10xec6dxX9xXaxX54xX91xX9fbxXexX10xX54xX1xX6xX9fbxXexXdxX18xX1xX9fbxX4xX32xX9fbxXexX1xX10xX42xX9fbxX2xX9fbxX4xX6xX9fbxXexX6xXdxX9fbxX2bxX3cxX32xX18xX29xX9fbxXexXdxX18xX1xX9fbxX5xX6xX9fbxX4xX32xX18xX29xX9fbxX18xX1xX6xX18xX9fbxXexX3cxX9fbxXf0xX6xX4xX9fbxX29xXdxX6xX18xX29xX9fbxXedxX10xX9fbxX2bxX6xX9fbxX4xX6xX4xX1xX9fbxX5xX91xX9fbxXexX6xXdxX9fbxX18xX1xX6xX54xX2fexX2xX142xX304xX312xX312xX102xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX29xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX42xX10xX2bxXdxX6xX54xX2xX2fexX2ddxX54xX18xX10xX2c5xX7xX54xX2fexX2xX2fexXbdxX54xX144xX309xX2bxX142xX2ddxX144xX304xX142xX2ddxX2fexXexX312xX144xX309xX2ddxX304xX5xX2ddxX102xX317xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX2bxXdxXedxX12xX0xX7xXexX31xX32xX18xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX4c2xX3xXexX1xX92xX42xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexX37xXdxX3xX2bxX9bxXd6xX18xX29xX3xXexX4bxX18xX1xXbfxX3xX5xX14xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX18xX1xX41xX18xX3xXexX13axX3xX112xXce5xX4xX3xX53dxXdxX6xX18xX29xX3xXedxX210xX3xXb8xX1c5xX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX91xX3xX102xX102xX102xXaxX3xX1xX31xX10xX16e8xX9xXaxX54xX91xX9fbxXexX10xX54xX1xX6xX9fbxXexXdxX18xX1xX9fbxX4xX32xX9fbxXexX1xX10xX42xX9fbxX2xX9fbxX4xX6xX9fbxXexX6xXdxX9fbxX2bxX3cxX32xX18xX29xX9fbxXexXdxX18xX1xX9fbxX5xX6xX9fbxX4xX32xX18xX29xX9fbxX18xX1xX6xX18xX9fbxXexX3cxX9fbxXf0xX6xX4xX9fbxX29xXdxX6xX18xX29xX9fbxXedxX10xX9fbxX2bxX6xX9fbxX4xX6xX4xX1xX9fbxX5xX91xX9fbxXexX6xXdxX9fbxX18xX1xX6xX54xX2fexX2xX142xX304xX312xX312xX102xX1xXexX42xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX4c2xX3xXexX1xX92xX42xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexX37xXdxX3xX2bxX9bxXd6xX18xX29xX3xXexX4bxX18xX1xXbfxX3xX5xX14xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX18xX1xX41xX18xX3xXexX13axX3xX112xXce5xX4xX3xX53dxXdxX6xX18xX29xX3xXedxX210xX3xXb8xX1c5xX3xX4xX37xX4xX1xX3xX5xX91xX3xX102xX102xX102xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX31xX32xX18xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xfa56xX37xX18xX29xX3xX18xX29xX14xX91xX3xX2fexX142xX54xX144xXbfxX3xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xXbexXdxX154xX42xX3xX7xX32xX37xXexX3xXf0xXaaxX18xX1xX3xXexX199xXexX3xXexX124xX18xX1xX3xX4xX1xX32xX3xXf0xXdxX1dxXexX258xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXedxX13axX6xX3xX29xX1xXdxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXexX1xX92xX42xX3xX2xX3xXexX31xX9bxX9cxX18xX29xX3xX1xX8cexXbxX3xX5xX14xX3xX4xX50xX18xX29xX3xX18xX1xX41xX18xX3xXexX13axX3xX112xXce5xX4xX3xX53dxXdxX6xX18xX29xX3xXedxX210xX3xXexX37xXdxX3xX2bxX9bxXd6xX18xX29xX3xXexX4bxX18xX1xX3xXedxXdxX31xX3cxX7xX3xX1917x12701x133a9xX1917xX9fbxX69xX32xX10f1xX9fbxX2fexX102xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX2bxXdxXedxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX1xX8b8xX18xX29xX3xX7eaxXbxX1xX37xX32xX3xXb8xX14xXdxX9f9xX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX69xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX3xX87xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX28dxX112xX14xXdxX3xX304xX292xX258xX3xXbdaxXa5xX4xX3xX5xX9bxX8cexX18xX29xX3xXedxXf97xX3xXexX31xX6xX18xX29xX3xXedxX8b8xX18xX29xX3xX102xX102xX102xXaxX3xX1xX31xX10xX16e8xX9xXaxX54xX5xX3cxX4xX9fbxX5xX3cxX32xX18xX29xX9fbxXedxX3cxX9fbxXexX31xX6xX18xX29xX54xX18xX1xX3cxX18xX29xX9fbxXbxX1xX6xX32xX9fbxX2bxX6xXdxX9fbxX4xX1xX32xX18xX29xX9fbxX2bxXdxX4xX1xX9fbxX4xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX9fbxX32xX9fbxX1xX6xX9fbxXexXdxX18xX1xX9fbxXf0xX6xXdxX9fbxX304xX9fbxX5xX3cxX4xX9fbxX5xX3cxX32xX18xX29xX9fbxXedxX3cxX9fbxXexX31xX6xX18xX29xX9fbxXedxX3cxX18xX29xX9fbxXedxX6xX18xX29xX9fbxXexX31xX10xX18xX9fbxXexX31xX6xX18xX9fbxXexX3cxX91xX10xX18xX9fbxX42xX32xXdxX54xX2fexX2xX142xX304xX142xX5d7xX102xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX29xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX42xX10xX2bxXdxX6xX54xX2xX2fexX2ddxX54xX18xX10xX2c5xX7xX54xX2fexX2xX2fexXbdxX54xX2xX2fexX5d7xX2bxX304xX2xXbdxX2xX304xX142xX2fexXexX144xX312xX309xX2ddxX5xX2ddxX9fbxX6xX18xX1xX9fbxX2bxX6xXdxX9fbxX2bxXdxX10xX18xX102xX317xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX2bxXdxXedxX12xX0xX7xXexX31xX32xX18xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX1xX8b8xX18xX29xX3xX7eaxXbxX1xX37xX32xX3xXb8xX14xXdxX9f9xX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX69xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX3xX87xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX28dxX112xX14xXdxX3xX304xX292xX258xX3xXbdaxXa5xX4xX3xX5xX9bxX8cexX18xX29xX3xXedxXf97xX3xXexX31xX6xX18xX29xX3xXedxX8b8xX18xX29xX3xX102xX102xX102xXaxX3xX1xX31xX10xX16e8xX9xXaxX54xX5xX3cxX4xX9fbxX5xX3cxX32xX18xX29xX9fbxXedxX3cxX9fbxXexX31xX6xX18xX29xX54xX18xX1xX3cxX18xX29xX9fbxXbxX1xX6xX32xX9fbxX2bxX6xXdxX9fbxX4xX1xX32xX18xX29xX9fbxX2bxXdxX4xX1xX9fbxX4xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX9fbxX32xX9fbxX1xX6xX9fbxXexXdxX18xX1xX9fbxXf0xX6xXdxX9fbxX304xX9fbxX5xX3cxX4xX9fbxX5xX3cxX32xX18xX29xX9fbxXedxX3cxX9fbxXexX31xX6xX18xX29xX9fbxXedxX3cxX18xX29xX9fbxXedxX6xX18xX29xX9fbxXexX31xX10xX18xX9fbxXexX31xX6xX18xX9fbxXexX3cxX91xX10xX18xX9fbxX42xX32xXdxX54xX2fexX2xX142xX304xX142xX5d7xX102xX1xXexX42xXaxX12xX130xX1xX8b8xX18xX29xX3xX7eaxXbxX1xX37xX32xX3xXb8xX14xXdxX9f9xX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX69xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX3xX87xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX28dxX112xX14xXdxX3xX304xX292xX258xX3xXbdaxXa5xX4xX3xX5xX9bxX8cexX18xX29xX3xXedxXf97xX3xXexX31xX6xX18xX29xX3xXedxX8b8xX18xX29xX3xX102xX102xX102xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX31xX32xX18xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xX69xX4c2xX3xX42xXcfxXexX3xXexX31xX199xX18xX3xXexX3cxX91xX1dxX18xX3xX42xX216xXdxX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX18xX1xXdxXaaxX42xX3xXedxXeexX3xX4xX12bxX6xX3xX5xXa5xX4xX3xX5xX9bxX8cexX18xX29xX3xXedxXf97xX3xXexX31xX6xX18xX29xX3xX28dxXbdaxXbdaxX10f1xXcxX292xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXc1xX1xXdxX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXf0xXaaxX18xX1xX3xX69xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX3xX1c4xX3cxX1d6xXexX3xX1xXdxXaaxX18xX102xX3xX131xX574xX3xXbxX1xX1abxXdxX3xX16dxX18xX29xX3xXf0xXdxX1dxX18xX3xXexX1xX10xX32xX3xX2bxXdxX159xX18xX3xXf0xXdxX1dxX18xX3xXbxX1xX16dxX4xX3xXexX127xXbxX3xX4xX12bxX6xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXf0xXaaxX18xX1xX3xX18xX1xX9bxX18xX29xX3xXedxX216xXdxX3xX7xX16dxX4xX3xXf0xX210xX18xXbfxX3xXexX31xX4bxX3xX7xX37xX18xX29xXbfxX3xXbdaxXbdaxX10f1xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb8xX1c5xX3xX5xX3cxX50xX18xX3xXc1xX1xc405xX18xX29xX3xXb8xX2cxX18xX1xX3xXb8xX9bxX8cexX4xX3xXedxX6xXdxX3xXexX31xX27xX3xXb4xX3cxX6xX18xX3xXexX31xX1088xX18xX29xX3xX4xX12bxX6xX3xX42xX24cxX18xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX4xX3cxXcfxX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xXedxX216xXdxX3xX7eaxX29xXdxX22xX4xX3xX2bxX2cxX4xX1xX9f9xX102xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX2bxXdxXedxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXexX1xX92xX42xX3xX29xX96xX18xX3xX144xX3xXexX5f5xX3xXb8xXd3xX18xX29xX3xXexX13axX3xX4xX37xX4xX3xX2bxX32xX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxXaaxXbxX3xX1xXc26xX3xXexX31xX8cexX3xXbxX1xX27xX18xX29xXbfxX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX102xX102xX102xXaxX3xX1xX31xX10xX16e8xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX18xX1xX9fbxXexX31xXdxX54xX1xX6xX9fbxXexXdxX18xX1xX9fbxXexXdxX10xXbxX9fbxX18xX1xX6xX18xX9fbxXexX1xX10xX42xX9fbxX29xX6xX18xX9fbxX144xX9fbxXexX91xX9fbxX2bxX32xX18xX29xX9fbxXexX3cxX9fbxX4xX6xX4xX9fbxX2bxX32xX6xX18xX1xX9fbxX18xX29xX1xXdxX10xXbxX9fbxX1xX32xX9fbxXexX31xX32xX9fbxXbxX1xX32xX18xX29xX9fbxX4xX1xX32xX18xX29xX9fbxX2bxXdxX4xX1xX9fbxX4xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX54xX2fexX2xX142xX304xXbdxX309xX102xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX29xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX54xX42xX10xX2bxXdxX6xX54xX2xX2fexX2ddxX54xX18xX10xX2c5xX7xX54xX2fexX2xX2fexXbdxX54xX2xX2fexX309xX2bxX304xX2xX5d7xX2ddxX142xX142xX2xXexX2fexX5d7xX2xX304xX144xX5xX2ddxX102xX317xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xXbxX1xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xXexX31xX32xX18xX29xX3xX4xX37xX4xX3xXexX31xX3cxX18xX29xX3xXexX41xX42xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX4xX50xX18xX29xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX2bxXdxXedxX12xX0xX7xXexX31xX32xX18xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXexX1xX92xX42xX3xX29xX96xX18xX3xX144xX3xXexX5f5xX3xXb8xXd3xX18xX29xX3xXexX13axX3xX4xX37xX4xX3xX2bxX32xX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxXaaxXbxX3xX1xXc26xX3xXexX31xX8cexX3xXbxX1xX27xX18xX29xXbfxX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX102xX102xX102xXaxX3xX1xX31xX10xX16e8xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX18xX1xX9fbxXexX31xXdxX54xX1xX6xX9fbxXexXdxX18xX1xX9fbxXexXdxX10xXbxX9fbxX18xX1xX6xX18xX9fbxXexX1xX10xX42xX9fbxX29xX6xX18xX9fbxX144xX9fbxXexX91xX9fbxX2bxX32xX18xX29xX9fbxXexX3cxX9fbxX4xX6xX4xX9fbxX2bxX32xX6xX18xX1xX9fbxX18xX29xX1xXdxX10xXbxX9fbxX1xX32xX9fbxXexX31xX32xX9fbxXbxX1xX32xX18xX29xX9fbxX4xX1xX32xX18xX29xX9fbxX2bxXdxX4xX1xX9fbxX4xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX54xX2fexX2xX142xX304xXbdxX309xX102xX1xXexX42xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xXexX1xX92xX42xX3xX29xX96xX18xX3xX144xX3xXexX5f5xX3xXb8xXd3xX18xX29xX3xXexX13axX3xX4xX37xX4xX3xX2bxX32xX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxXaaxXbxX3xX1xXc26xX3xXexX31xX8cexX3xXbxX1xX27xX18xX29xXbfxX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX102xX102xX102xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX31xX32xX18xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xXcxXdxX1dxXbxX3xX18xX1xX199xX18xX3xX12bxX18xX29xX3xX1xXcfxX3xXb4xX3cx14995xX3xXbxX1xX27xX18xX29xXbfxX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX69xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX3xXexX13axX3xX4xX37xX4xX3xX2bxX32xX6xX18xX1xX3xX18xX29xX1xXdxXaaxXbxXbfxX3xX112xX4bxX3xXexX1xX9bxX3xXcxX124xX18xX1xX3xX12bxX91xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13xX32xX14xX18xX29xX3xXcxX31xX3cxX18xX29xX3xX131xXf97xX18xX29xX3xX4xX6xX42xX3xXc1xX1dxXexX3xXexX124xX18xX1xX3xX7xXff9xX3xX7xXbf4xX3xX2bxXeexX18xX29xX3xXb8xX3f3xX18xX29xX3xX42xXeexX4xX3xXb8xX4bxX4xX1xX3xX7xX4c5xX3xXc1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX4bxX3xXb8xX9bxX8cexX4xX3xX4xX37xX4xX3xXb8xXd6xX18xX3xXedxX2cxX3xX1xXc26xX3xXexX31xX8cexX3xXb8xX154xX3xX29xX4c2xXbxX3xXbxX1xX96xX18xX3xXbxX1xX27xX18xX29xXbfxX3xX4xX1xX4c5xX18xX29xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX69xX32xXedxXdxX2bxX9fbxX2xX309xX3xX1xXdxXaaxX3cxX3xXb4xX3cxX1abxX102xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX2bxXdxXedxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX3cxX5xX12xX0xX2bxXdxXedxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX54xX2bxXdxXedxX12xX0xX54xX2bxXdxXedxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19adxX3cxXexX1xX32xX31xXaxX12xX3c5xX1xX3f3xX4xX3xfc3bxX3cxX6xX18xX29xX0xX54xXbxX12
Phúc Quang