Hà Tĩnh giảm 33 trường công lập năm học 2020-2021
(Baohatinh.vn) - Năm 2020, Hà Tĩnh thực hiện quyết liệt chủ trương sáp nhập trường lớp với việc giảm 33 trường công lập. Kết quả đó vượt trước 1 năm chỉ tiêu giảm cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND, ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh.
df7bxf6a0x135fex14179x1430cxe9f3xed4axf37fx108f8xX7x11120x11755x15b5ex15049xf3cax144d9xX5x14731xXax10ddcx115e0x120d7xX3xXcx15374x14f68xX1xX3xf204xXdxf268x12359xX3x146bexX20xX3xXex11db7xffe7x13d75xX18xX1bxX3xX4x14998xX18xX1bxX3xX5x142faxXbxX3xX18x10971xX1exX3xX1xf839xX4xX3x13c87xe2dcxX3bxX3cx11176xX3bxX3cxX3bxX2xX0x135bexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x13608xXaxX12x15545xX34xX1exX3xX3bxX3cxX3bxX3cx1294axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1x1602fxX4xX3xX1xXdxecbbxX18xX3x1093ex12899x126acx12d6fxXexX3xX5xXdxX73xXexX3xX4xX1x14fa3xX3xXexX24xX25x14eb3xX18xX1bxX3xX7x105f4xXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX5x11dfexXbxX3x1018fxX9dxXdxX3xXa0xXdxX73xX4xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxe5a4xX3xf623xX79xXexX3xX76xX77xX1dxX3x1474cx1601fxX3xXa0xX25x11f32xXexX3xXexX24xX25xX9dxX4xX3xX2xX3xX18xX34xX1exX3xX4xX1xf64dxX3xXexXdxe14dxX77xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX4xX88xX3xX7xdf92xX3xX1bxXdxX8dx16395xX3xX57x111a4xX4xX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xXexX1xX10xXf5xX3xX5axX1bxX1x11d2cxX3xX76xX77xX78xX79xXexX3x1524cx1490bxX45xX3bxX3cxX2x14ce2xX45xX5ax13569xX3fxX13x127dexX5ax13aebxX62xX3xX18xX1bxX14xX78xX3xX2xX11axX45x12577xX45xX3bxX3cxX2xX11axX3xX4xX83xX6xX3xX13xX120xX5axX122xX3xXexXe0xX18xX1xXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113bdxXf5xX57xX78xXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx14aa4xX10xX18xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXax11150xXdxX57xXexX1x12b6cxX3xX115xX2xebe7xXbx15dd0x108a2xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX178xX3x1467dxX2xX3cxXbxX17exX17fxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX45xX45xXdxXc0x1082fxX6xXf5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXc0xXa0xX18xX45xX18xX10xX173xX7xX45xX3bxX3cxX189xX3cxX45xX115xX11axX57xX3cxX2xX115xX2xX17cxX17cxX114xXexX3bxX2xX115xX115xX189xX5xX3cxXc0x155f4xXbxX1bx11091xX24xX9xX114xX11axX17cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX173xXdxX57xXexX1xX9xXaxX115xX2xX17cxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX189xX2xX3cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxXf5xX18xXaxX12xXcxX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXcxXdx1594fxX77xX3xX1xX38xX4xX3x1151fx1433exX3xXcxX6exX3xXcxX24xX38xX18xX1bxX3x1457bxXcxX1x10f23xX4xX1xX3xX13xX14x1174cxX3xXcaxX25xXcfxX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX30xXbxX3xXex116cexX3xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXexXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX178xX3xXcxX1xX25exX4xX1xX3xXcxXdxX79xX18xX62xX3xXcxX1xX25exX4xX1xX3x102d3xXdxX73xXexX3xXa0xX14xX3xX29dxXdxX73xXexX3x113dexX77xX78xXe4xX18xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX5axX34xX1exX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX62xX3xXcxX1xX25exX4xX1xX3xX13xX14xX3xX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xX2xX12dxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX1ex13804xX1exX3xX18xXf5xX18xX62xX3xXexXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX62xX3xXcxX13xX164x1189bxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX11axX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX25bxX1bxXdxX1dxX1exX3xX114xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX264xXc0xX3xX151xX14xX3xX5axX1bxX77xX78x130c0xX18xX3xXcxX1xX10cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5axX1bxX6xX3xX3fxX3xXcxX24xX25xXf0xX18xX1bxX3xXbxX1x155b9xX18xX1bxX3x127eaxX122xf631xX120xXcxX3xX1xX77xX78xX73xX18xX3xX4xX1xXf5xX3xX19fxXdxX79xXexX178xX3x1079exX120xX248xX3xXcaxXdxX3xXcaxX79xX18xX3x130faxX79xXexX3xX76xX77xX1dxX3xX18xX1xX25xX3xX1xX2bxX1exX3xX18xX6xX78xX62xX3xX20xX3xX18xX34xX1exX3xX76xX77xX6xX62xX3xf9f2xX1xX345xX18xX1bxX3xX349xX122xX34bxX120xXcxX3xXcxX1xX25exX4xX1xX3xX13xX14xX3xXcax14733xX3xXexX1xX6xX1exX3xX1exX25xX77xX3xX36axX1xX2bxX18xX1bxX3xX19fxf661xX3xX18xX1xXdxX73xX1exX3xX1xXdxX73xX77xX3xXexX24xX25xXf0xX18xX1bxX3xX1exX9dxXdxX3xX36axX1xXdxX3xX4xXcbxX3xX18xX1bxX25xX26xXdxX3xXa0xe0a3xX3xX1xX25xX77xXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xfd7exX3xX18xX1x12f4cxX18xX1bxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX36axX1xX2bxX18xX1bxX3xX4xXcbxX3xX1xXdxX73xX77xX3xXexX24xX25xXf0xX18xX1bxX62xX3xX1bxXdxX6xXf5xX3xX1xXdxX73xX77xX3xXbxX1xXcbxX3xXbxX1xXf8xX3xXexX24xX8dxX4xX1xX62xX3xXcax10eb2xX18xX1bxX3xXexX1xX26xXdxX62xX3xX1ex15f68xXdxX3xXexX77xX2ebxX18xX3xX4x1403dxX3xX4xX1xX77xX78xXe4xX18xX3xXa0xXdxXe4xX18xX3xXa0xX3d8xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX1xX43dxX3xXexX24xXcfxX62xX3xXexX25xX3xXa0x145cexX18xX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xXexX8dxX4xX3xX4xX1xX77xX78xXe4xX18xX3xX1exX2bxX18xXc0xX3xX29dxe5abxX3xXexX1xX79xX62xX3xX36axX1xXdxX3xX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX62xX3xX36axX1xX2bxX18xX1bxX3xX4xXcbxX3xX1xXdxX73xX77xX3xXexX24xX25xXf0xX18xX1bxX3xX57xX2bxXdxX3xX57xX25x13381xXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX164xX10xX18xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX57xXexX1xX178xX3xX115xX2xX17cxXbxX17exX17fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX178xX3xX189xX2xX3cxXbxX17exX17fxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX45xX45xXdxXc0xX19fxX6xXf5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXc0xXa0xX18xX45xX18xX10xX173xX7xX45xX3bxX3cxX189xX3cxX45xX115xX11axX57xX3cxX2xX115xX2xX12dxX189xX20xXexX3bxX189xX3bxX20xX115xX5xX3cxXc0xX1c9xXbxX1bxX1ccxX24xX9xX189xX11axX11axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX173xXdxX57xXexX1xX9xXaxX115xX2xX17cxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX189xX2xX3cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxXf5xX18xXaxX12xX120xX79xX18xX3xX18xX6xX78xX62xX3xXa0xXdxX73xX4xX3xX57xX25exX78xX3xX1xX38xX4xX3xXf0xX3xX4xX8dxX4xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX7xX6xX77xX3xX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xXcaxX3a0xX3xXcaxXdxX3xXa0xX14xXf5xX3xX3b2xX18xX3xXcaxX10cxX18xX1xXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX120xX248xX3xX1xXf5xX25exXexX3xXcax15970xX18xX1bxX3xX4xX83xX6xX3xX4xX8dxX4xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX7xX6xX77xX3xX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xX7xX9dxX1exX3xXcaxXdxX3xXa0xX14xXf5xX3xX18xX3d8xX18xX3xX18xX79xXbxX62xX3xX3b2xX18xX3xXcaxX10cxX18xX1xX62xX3xXexX25exXdxX3xX18xX1xX3f7xX18xX1bxX3xXa0x148a3xX18xX1bxX3xX36axX1xXcbxX3xX36axX1xX34xX18xX62xX3xXcxX1xX25exX4xX1xX3xX13xX14xX3xX5xX6exX6xX3xX4xX1xX38xX18xX62xX3xXcaxXdxX3d8xX77xX3xXcaxX619xX18xX1bxX3xX4xX8dxX18xX3xX19fxX619xX3xX4xXcbxX3xX18xX34xX18xX1bxX3xX5xX6exX4xX3xX5xX14xX1exX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xXexX8dxX4xX3xX76xX77xX1dxX18xX3xX5xX250xXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX164xX2bxX3xXcxX24xX2ebxX18xX3xXcxX1xX10cxX3xX13xXdxX79xX18xX3xX164xX1xX25xX88xX18xX1bxX3xX3fxX3xX13xXdxX73xX77xX3xXexX24xX25xXf0xX18xX1bxX3xXcxX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXcxXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX3xX24fxX250xX3xXcxX6exX3xXcxX24xX38xX18xX1bxX3xX25bxX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xXexX276xX3xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXexXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX178xX3xX29dxXdxX73xXexX3xX2aaxX77xX78xXe4xX18xX62xX3xXcxX1xX25exX4xX1xX3xXcxXdxX79xX18xX3xXa0xX14xX3xXcxX1xX25exX4xX1xX3xX29dxXdxX73xXexX264xX3xX4xX1xXf5xX3xX19fxXdxX79xXexX178xX3xX35fxX29dxX9dxXdxX3xX36axXdxX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX73xX1exX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xXexX8dxX4xX3xX76xX77xX1dxX18xX3xX5xX250xX3xXexX25exXdxX3xX18xX1xX3f7xX18xX1bxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXexXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX3xX4x15b2cxX3xXa0xX14xX3xX7xX6exX3xXcaxX432xX18xX1bxX3xXexX1xX77xX30xX18xX3xX4xX83xX6xX3xX19fxX6xX18xX3xX1bxXdxX8dxX1exX3xX1xXdxX73xX77xX62xX3xX1bxXdxX8dxXf5xX3xXa0xXdxXe4xX18xX62xX3xXcaxX79xX18xX3xX18xX6xX78xX62xX3xX7xX6xX77xX3xX1xX88xX18xX3xX2xX3xXexX1xX8dxX18xX1bxX3xX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX62xX3xX1xXf5xX25exXexX3xXcaxX619xX18xX1bxX3xX4xX83xX6xX3xX18xX1xX14xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXcaxX3a0xX3xXcaxXdxX3xXa0xX14xXf5xX3xX18xX3d8xX18xX3xX18xX79xXbxX4baxXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX164xX10xX18xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX57xXexX1xX178xX3xX115xX2xX17cxXbxX17exX17fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX178xX3xX189xX2xX3cxXbxX17exX17fxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX45xX45xXdxXc0xX19fxX6xXf5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXc0xXa0xX18xX45xX18xX10xX173xX7xX45xX3bxX3cxX189xX2xX45xX2xX17cxX17cxX57xX2xX3bxX2xX20xX11axX3cxX11axXexX12dxX3cxX3cxX17cxX5xX2xX3fxX115xX11axX57xX3cxX2xX115xX2xX11axX3bxX3cxXexX12dxX189xX12dxX115xX20xX5xX3cxXc0xX1c9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX173xXdxX57xXexX1xX9xXaxX115xX2xX17cxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX189xX2xX3cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxXf5xX18xXaxX12xX120xX248xX3xX18x122bexX18xX1bxX3xX4xX6xXf5xX3xX4xX1xX46axXexX3xX5xX25xXcfxX18xX1bxX3xX57xX25exX78xX3xX1xX38xX4xX62xX3xX18xX1bxXf5xX14xXdxX3xXa0xXdxX73xX4xX3xXexX1xX25xX26xX18xX1bxX3xX17exX77xX78xXe4xX18xX3xX36axXdxX248xX1exX3xXexX24xX6xX3xXexX25exXdxX3xX4xX8dxX4xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX62xX3xX4xX2bxX3xXcxX24xX2ebxX18xX3xXcxX1xX10cxX3xX13xXdxX79xX18xX3xX164xX1xX25xX88xX18xX1bxX3xX4xX661xX18xX1bxX3xX19fxX6xX18xX3xX1bxXdxX8dxX1exX3xX1xXdxX73xX77xX3xX18xX1xX14xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXexX1xX25xX26xX18xX1bxX3xX17exX77xX78xXe4xX18xX3xX57xX77xX78xX3xXexX24xX483xX3xX1xXf5xX25exXexX3xXcaxX619xX18xX1bxX3xXexX1xX34xX1exX3xX5xX9dxXbxX62xX3xX57xX6exX3xX1bxXdxX26xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xXcxX276xX3xX19fxX25xX9dxX4xX3xX36axX1xXf0xXdxX3xXcaxX619xX18xX1bxX3xX18xX34xX1exX3xX3bxX3cxX2xX11axX62xX3xX18xX34xX1exX3xX18xX6xX78xX62xX3xX164xX6xX18xX3xX24fxX619xX4xX3xX4xX798xX18xX1bxX3xX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xX2xX3bxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX115xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxXc0xX3xX29dxXdxX73xX4xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX18xX3xX4xX1xX83xX3xXexX24xX25xX88xX18xX1bxX3xX18xX14xX78xX3xXcaxX25xXcfxX4xX3xX7xX6exX3xXcaxX432xX18xX1bxX3xXexX1xX77xX30xX18xX3xX5xX9dxX18xX3xX4xX83xX6xX3xX5axX1xX926xX18xX3xX57xX926xX18xX3xX36axX1xXdxX3xX4xX1xX46axXexX3xX5xX25xXcfxX18xX1bxX3xX18xX1xX3f7xX18xX1bxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xXexX24xX25xX9dxX4xX3xXcaxXcbxX3xXcaxX25xXcfxX4xX3xX1bxXdxX3f7xX3xXa0xX3f7xX18xX1bxX3xXa0xX14xX3xX4xX1dxXdxX3xXexX1xXdxX73xX18xX62xX3xX4xX88xX3xX7xXf0xX3xXa0xX30xXexX3xX4xX1xX46axXexX3xXcaxX25xXcfxX4xX3xXcaxX2ebxX77xX3xXexX25xXc0xX3xX151xX14xXdxX3xXexXf5xX8dxX18xX3xX57xX2bxXdxX3xX57xX25xX3xX4xX798xX18xX1bxX3xXcaxX25xXcfxX4xX3xX38axX1xX345xX18xX1bxX3xX349xX122xX34bxX120xXcxX3xX4xX1xX83xX3xXcaxX619xX18xX1bxX3xX7xX9dxX1exXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX164xX10xX18xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX57xXexX1xX178xX3xX115xX2xX17cxXbxX17exX17fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX178xX3xX189xX2xX3cxXbxX17exX17fxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX45xX45xXdxXc0xX19fxX6xXf5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXc0xXa0xX18xX45xX18xX10xX173xX7xX45xX3bxX3cxX189xX3cxX45xX115xX11axX57xX3cxX2xX115xX3bxX3bxX189xX189xXexX12dxX115xX20xX12dxX12dxX5xX3cxXc0xX1c9xXbxX1bxX1ccxX24xX9xX11axX115xX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX173xXdxX57xXexX1xX9xXaxX115xX2xX17cxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX189xX2xX3cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxXf5xX18xXaxX12xX300xX6xX77xX3xX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX62xX3xX18xX1xXdxX3d8xX77xX3xXcaxXdxX248xX1exX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXcaxX25xXcfxX4xX3xXcaxX2ebxX77xX3xXexX25xX3xX18xX926xX18xX1bxX3xX4xX46axXbxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX164xX2bxX3xX5axX1bxX77xX78xX329xX18xX3xXcxX1xX10cxX3xXcxX1xX77xX3xX38axX1xX25xX88xX18xX1bxX3xX3fxX3xX38axX1xXcbxX3xX13xXdxX73xX77xX3xXexX24xX25xXf0xX18xX1bxX3xXcxX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXcxXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX3xX5axX1bxX2bxX3xX120x16404xX4xX3xXc2xX79xX3xX25bxXexX1xX10cxX3xXexX24xX46axX18xX3xX5axX1bxX1xe6fcxX18xX62xX3xX164xX6xX18xX3xX24fxX619xX4xX264xX3xX4xX1xXf5xX3xX19fxXdxX79xXexX178xX3xX35fxX24fxX14xX3xX13xXdxX73xX77xX3xXexX24xX25xXf0xX18xX1bxX3xXcxX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXcxXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX3xX151x14127xX4xX3xX5axX1bxX1xXcb6xX18xX62xX3xX18xX1xX25xX18xX1bxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX18xX14xX78xX62xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX18xX3xX4xX1xX83xX3xXexX24xX25xX88xX18xX1bxX3xX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX18xXe4xX18xX3xXexX2bxXdxX3xXa0xX3d8xX3xX5xX14xX1exX3xX38axX1xXcbxX3xX13xXdxX73xX77xX3xXexX24xX25xXf0xX18xX1bxX3xXcxX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXcxXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX3xX5axX1bxX2bxX3xX120xXca3xX4xX3xXc2xX79xXc0xX3xXcxX24xX25xX9dxX4xX3xX1exXceexXexX62xX3xXexX2bxXdxX3xX57xX14xX18xX1xX3xXexX1xX26xXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xXcaxX248xX3xXcaxX2ebxX77xX3xXexX25xX3xX18xX1bxX1xXdxXe4xX18xX3xX4xXca3xX77xX3xXa0xX3d8xX3xX4xX1xX77xX78xXe4xX18xX3xX1exX2bxX18xX62xX3xX18xX1xX46axXexX3xX5xX14xX3xXexX24xXf5xX18xX1bxX3xX19fxfb04xXdxX3xX4xX1dxX18xX1xX3xX1bxXdxX8dxXf5xX3xX57xXf8xX4xX3xXcaxX6xX18xX1bxX3xX4xXcbxX3xX7xX6exX3xXcaxX3b2xXdxX3xX1exX9dxXdxX3xX1exX25exX18xX1xX3xX1ex10042xX4baxXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX164xX10xX18xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX57xXexX1xX178xX3xX115xX2xX17cxXbxX17exX17fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX178xX3xX189xX2xX3cxXbxX17exX17fxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX45xX45xXdxXc0xX19fxX6xXf5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXc0xXa0xX18xX45xX18xX10xX173xX7xX45xX3bxX3cxX189xX3cxX45xX115xX11axX57xX3cxX2xX115xX3bxX3cxX3bxX3bxXexX11axX12dxX12dxX114xX17cxX5xX3cxXc0xX1c9xXbxX1bxX1ccxX24xX9xX115xX189xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX173xXdxX57xXexX1xX9xXaxX115xX2xX17cxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX189xX2xX3cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxXf5xX18xXaxX12xX349xXdxX8dxXf5xX3xXa0xXdxXe4xX18xX3xXcxX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXcxXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX3xXc2xX1xX8dxX18xX1xX3xX29dxX17xX18xX1xX3x114d4xXe4xX18xX3xX25bxX164xX6xX18xX3xX24fxX619xX4xX264xX3xX36axX1xX2bxX18xX1bxX3xX4xX1xXe0xX3xXcaxXf5xX14xX18xX3xX36axX79xXexX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX18xX3xXexXdbcxXexX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xXexX8dxX4xX3xX4xX1xX77xX78xXe4xX18xX3xX1exX2bxX18xX3xX1exX14xX3xX4xX345xX18xX3xXexX24xXf5xX18xX1bxX3xX4xX8dxX4xX3xX1xXf5xX25exXexX3xXcaxX619xX18xX1bxX3xX17exX926xX78xX3xX57xX6exX18xX1bxX62xX3xX4xX1xXe0xX18xX1xX3xXexX24xX6xX18xX1bxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX5xX9dxXbxXc0xXc0xXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX120xX79xX18xX3xXexX1xX26xXdxX3xXcaxXdxX248xX1exX3xX1xXdxX73xX18xX3xXexX25exXdxX62xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXcbxX3xX115xX115xX12dxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX62xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xX7xXf5xX3xXa0xX9dxXdxX3xX4xX77xXdbcxXdxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX2xX114xX3fxX3bxX3cxX3bxX3cxX3xXa0xX14xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX12dxX3bxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX7xXf5xX3xXa0xX9dxXdxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX2xX17cxX3fxX3bxX3cxX2xX115xXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX164xXf8xX3xXexX1xX248xX62xX3xX19fxX30xX4xX3xX1exX2ebxX1exX3xX18xXf5xX18xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX3bxX114xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX62xX3xXexXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX114xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX62xX3xXcxX13xX164xX300xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX62xX3xXcxX13xX38axXcxX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX2xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxXc0xX3xX29dxX9dxXdxX3xX7xXdbcxX3xX5xX25xXcfxX18xX1bxX3xXcaxXcbxX62xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX2xX3cxX62xX2xfb74xX3xX4xX88xX3xX7xXf0xX3xX1bxXdxX8dxXf5xX3xX57xXf8xX4xX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xX7xXf5xX3xXa0xX9dxXdxX3xX18xX34xX1exX3xX3bxX3cxX2xX17cxX3xX3fxX3xXa0xX25xXcfxXexX3xX4xX1xXe0xX3xXexXdxXe4xX77xX3xX4xX83xX6xX3xX5axX1bxX1xX10cxX3xX76xX77xX78xX79xXexX3xX7xXdbcxX3xX114xX115xX45xX3bxX3cxX2xX11axX45xX5axX11dxX3fxX13xX120xX5axX122xX3xXexX24xX25xX9dxX4xX3xX2xX3xX18xX34xX1exXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX164xX10xX18xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX57xXexX1xX178xX3xX115xX2xX17cxXbxX17exX17fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX178xX3xX189xX2xX3cxXbxX17exX17fxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX45xX45xXdxXc0xX19fxX6xXf5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXc0xXa0xX18xX45xX18xX10xX173xX7xX45xX3bxX3cxX189xX2xX45xX2xX17cxX17cxX57xX2xX3bxX2xX20xX11axX20xX17cxXexX114xX2xX114xX5xX20xX3fxX115xX11axX57xX3cxX2xX115xX3bxX3bxX3cxX3cxXexX17cxX17cxX20xX3cxX2xX5xX3cxXc0xX1c9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX173xXdxX57xXexX1xX9xXaxX115xX2xX17cxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX189xX2xX3cxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxXf5xX18xXaxX12xXc0xXc0xXc0xX3xXcaxX79xX18xX3xXa0xXdxX73xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xXf5xX25exXexX3xX4xX8dxX4xX3xXexX3b2xX3xX4xX1xX77xX78xXe4xX18xX3xX1exX2bxX18xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12x15e7exX18xX1bxX3xX5axX1bxX77xX78xX329xX18xX3xX11dxX77xXdbcxX4xX3x13a1dxX18xX1xX3xX3fxX3xX38axX1xXcbxX3xX349xXdxX8dxX1exX3xXcaxXdbcxX4xX3xX300xXf0xX3xX349xX122xX34bxX120xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXf5xX3xX19fxXdxX79xXexX178xX3xX35fxX120xX248xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX18xX3xXa0xXdxX73xX4xX3xX7xXceexXbxX3xX17exX79xXbxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX5xX9dxXbxX62xX3xX4xX8dxX4xX3xXcaxX10cxX6xX3xXbxX1xX25xX88xX18xX1bxX3xXcaxX3a0xX3xX17exX926xX78xX3xX57xX6exX18xX1bxX3xXcaxX3d8xX3xX8dxX18xX3xX4xXf8xX3xXexX1xX248xX62xX3xXbxX1xX661xX3xX1xXcfxXbxX62xX3xX4xXcbxX3xX5xX619xX3xXexX24xX483xX18xX1xX3xX24x10a30xX3xXexX24xXf5xX18xX1bxX3xXa0xXdxX73xX4xX3xXexX3b2xX3xX4xX1xXca3xX4xX3xX5xX25exXdxX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX88xX3xX7xXf0xX3xX1bxXdxX8dxXf5xX3xX57xXf8xX4xX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xXbxX1xX661xX3xX1xXcfxXbxX3xXa0xX9dxXdxX3xXcaxX88xX18xX3xXa0xX10cxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1x10084xX18xX1xX3xX1exX9dxXdxX62xX3xX18xX926xX18xX1bxX3xX4xX6xXf5xX3xX4xX1xX46axXexX3xX5xX25xXcfxX18xX1bxX3xX1bxXdxX8dxXf5xX3xX57xXf8xX4xX17fxX3xX19fxXdbcxX3xXexX24xX136exX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX62xX3xXcaxXdxX248xX1exX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXcaxX1dxX1exX3xX19fxX1dxXf5xX3xXexX1xX77xX30xX18xX3xX5xXcfxXdxX3xX4xX1xXf5xX3xX18xX1bxX25xX26xXdxX3xX1xX38xX4xX62xX3xXcaxX8dxXbxX3xXca3xX18xX1bxX3xX18xX1xX77xX3xX4xX2ebxX77xX3xX1xX38xX4xX3xXexX30xXbxX3xX4xX83xX6xX3xX5axX1xX926xX18xX3xX57xX926xX18xXc0xX3xX29dxX483xX3xXexX1xX79xX62xX3xXa0xXdxX73xX4xX3xX7xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX36axX1xX2bxX18xX1bxX3xX5xX14xX1exX3xX17exX8dxXf5xX3xXexX24xX619xX18xX3xXa0xXdxX73xX4xX3xXexX3b2xX3xX4xX1xXca3xX4xX3xX57xX25exX78xX3xX1xX38xX4xX4baxXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX19fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17exX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1bxX9xXaxX3cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX18xX1bxX9xXaxX17cxXaxX12xX0xXexX19fxXf5xX57xX78xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX300xX8dxXbxX3xX18xX1xX30xXbxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXf0xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX18xX3xXexX1xX10xXf5xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2ebxX18xX3xX5axX1bxX1xX10cxX3xX76xX77xX78xX79xXexX3xX7xXdbcxX3xX2xX114xX3fxX5axX11dxX45xXcxf1bfxX62xX3xX18xX1bxX14xX78xX3xX3bxX17cxX45xX2xX3cxX45xX3bxX3cxX2xX12dxX62xX3xX13xX619xXdxX3xX18xX1bxX1xX10cxX3xXcxX24xX77xX18xX1bxX3xX25xX88xX18xX1bxX3xX115xX3xX25bxX36axX1xXcbxX6xX3xX2aax10d6bxX1512xX264xX3xX35fxX29dxX3d8xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexXf8xX4xX3xXcaxX3b2xXdxX3xX1exX9dxXdxX3xX1xX73xX3xXexX1xXdbcxX18xX1bxX3xXexX3b2xX3xX4xX1xXca3xX4xX3xXa0xX14xX3xX76xX77xX1dxX18xX3xX5xX250xX62xX3xX18xX926xX18xX1bxX3xX4xX6xXf5xX3xX4xX1xX46axXexX3xX5xX25xXcfxX18xX1bxX3xXa0xX14xX3xX1xXdxX73xX77xX3xX76xX77xX1dxX3xX1xXf5xX25exXexX3xXcaxX619xX18xX1bxX3xX4xX83xX6xX3xX4xX8dxX4xX3xXcaxX88xX18xX3xXa0xX10cxX3xX7xX6exX3xX18xX1bxX1xXdxX73xXbxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX4baxX3xXa0xX14xX3xX5axX1bxX1xX10cxX3xX76xX77xX78xX79xXexX3xX7xXdbcxX3xX114xX115xX45xX3bxX3cxX2xX11axX45xX5axX11dxX3fxX13xX120xX5axX122xX3xX18xX1bxX14xX78xX3xX2xX11axX45xX12dxX45xX3bxX3cxX2xX11axX3xX4xX83xX6xX3xX13xX120xX5axX122xX3xXexXe0xX18xX1xX3xX35fxX29dxX3d8xX3xXbxX1xX8dxXexX3xXexX24xXdxX248xX18xX3xX1bxXdxX8dxXf5xX3xX57xXf8xX4xX3xX1exX2ebxX1exX3xX18xXf5xX18xX3xXa0xX14xX3xXbxX1xX3b2xX3xXexX1xX2bxX18xX1bxX3xXexXe0xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcaxX79xX18xX3xX18xX34xX1exX3xX3bxX3cxX3bxX17cxX3xXa0xX14xX3xX18xX1xX3f7xX18xX1bxX3xX18xX34xX1exX3xXexXdxX79xXbxX3xXexX1xX10xXf5xX4baxXc0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xXf5xX57xX78xXaxX12xX5axX1bxX1xX10cxX3xX76xX77xX78xX79xXexX3xX7xXdbcxX3xX114xX115xX45xX3bxX3cxX2xX11axX45xX5axX11dxX3fxX13xX120xX5axX122xX3xXcaxf58fxXexX3xX1exXf8xX4xX3xXexXdxXe4xX77xX3xXcaxX79xX18xX3xX18xX34xX1exX3xX3bxX3cxX3bxX2xX62xX3xXbxX1xX46axX18xX3xXcaxX46axX77xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX36axX1xXf5xX1dxX18xX1bxX3xX2xX3cxX10cdxX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX1exX2ebxX1exX3xX18xXf5xX18xX3xXa0xX14xX3xXbxX1xX3b2xX3xXexX1xX2bxX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxXc0xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX24xX12xX0xX45xXexX19fxXf5xX57xX78xX12xX0xX45xXexX6xX19fxX5xX10xX12xX0xX57xXdxXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX24xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX77xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3fxXexX1xX77xX1exX19fxX3fxX6xX18xX57xX3fxX7xX6xXbxXf5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXde6xX3xXcaxX25xXcfxX4xX3xXexX77xX78xX248xX18xX3xX57xXf8xX18xX1bxX3xX1xX88xX18xX3xX2xXc0xX3cxX3cxX3cxX3xX1bxXdxX8dxXf5xX3xXa0xXdxXe4xX18xX3xXexX24xXf5xX18xX1bxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX3fxX3xX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX1xX24xX10x138a0xX9xXaxX45xX1bxXdxX6xXf5xX3fxX57xX77xX4xX45xX1xX6xX3fxXexXdxX18xX1xX3fxX7xX10xX3fxX57xX77xXf5xX4xX3fxXexX77xX78xX10xX18xX3fxX57xX77xX18xX1bxX3fxX1xXf5xX18xX3fxX2xX3fxX3cxX3cxX3cxX3fxX1bxXdxX6xXf5xX3fxXa0xXdxX10xX18xX3fxXexX24xXf5xX18xX1bxX3fxX18xX6xX1exX3fxX1xXf5xX4xX3fxX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xX45xX2xX114xX11axX17cxX114xX20xXc0xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX45xX1exX10xX57xXdxX6xX45xX2xX3bxX3cxX45xX18xX10xX173xX7xX45xX3bxX3cxX20xX12dxX45xX115xX114xX57xX3bxX2xX2xX3bxX114xX17cxX17cxXexX114xX17cxX20xX114xX3cxX5xX3cxXc0xX1c9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxXa0xX12xX0xX7xXexX24xXf5xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXde6xX3xXcaxX25xXcfxX4xX3xXexX77xX78xX248xX18xX3xX57xXf8xX18xX1bxX3xX1xX88xX18xX3xX2xXc0xX3cxX3cxX3cxX3xX1bxXdxX8dxXf5xX3xXa0xXdxXe4xX18xX3xXexX24xXf5xX18xX1bxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX3fxX3xX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX1xX24xX10xX176exX9xXaxX45xX1bxXdxX6xXf5xX3fxX57xX77xX4xX45xX1xX6xX3fxXexXdxX18xX1xX3fxX7xX10xX3fxX57xX77xXf5xX4xX3fxXexX77xX78xX10xX18xX3fxX57xX77xX18xX1bxX3fxX1xXf5xX18xX3fxX2xX3fxX3cxX3cxX3cxX3fxX1bxXdxX6xXf5xX3fxXa0xXdxX10xX18xX3fxXexX24xXf5xX18xX1bxX3fxX18xX6xX1exX3fxX1xXf5xX4xX3fxX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xX45xX2xX114xX11axX17cxX114xX20xXc0xX1xXexX1exXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXde6xX3xXcaxX25xXcfxX4xX3xXexX77xX78xX248xX18xX3xX57xXf8xX18xX1bxX3xX1xX88xX18xX3xX2xXc0xX3cxX3cxX3cxX3xX1bxXdxX8dxXf5xX3xXa0xXdxXe4xX18xX3xXexX24xXf5xX18xX1bxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX3fxX3xX3bxX3cxX3bxX2xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX24xXf5xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX38axX1xXcbxX3xX164xX1xX83xX3xXexX10cxX4xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX18xX1bxX3xXexX24xX6exX4xX3xeebexX151xX5axX122xX3xXexXe0xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX120xX1666xX18xX1bxX3xX11dxX77xXdbcxX4xX3xX29dxXdxX18xX1xX3xX4xX1xXf5xX3xX19fxXdxX79xXexX62xX3xXexXe0xX18xX1xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexXf8xX4xX3xXcaxXdxX3d8xX77xX3xXcaxX619xX18xX1bxX3xX19fxXdxX73xXexX3xXbxX1xX8dxXdxX3xXexX276xX3xX18xX88xXdxX3xXexX1xX276xX6xX3xXcaxX79xX18xX3xX18xX88xXdxX3xXexX1xXdxX79xX77xX3xXa0xX14xX3xX4xXcbxX3xX36axX79xX3xX1xXf5xX25exX4xX1xX3xX19fxX3b2xX3xX7xX77xX18xX1bxX3xXexX1xXe4xX1exX3xX1xX88xX18xX3xX2xXc0xX3cxX3cxX3cxX3xX1bxXdxX8dxXf5xX3xXa0xXdxXe4xX18xX3xX19fxX30xX4xX3xXexXdxX248xX77xX3xX1xX38xX4xX62xX3xX1exX2ebxX1exX3xX18xXf5xX18xX3xXexX24xXf5xX18xX1bxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xXc0xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxXa0xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX122xXf5xX3xXcaxX926xX77xX3xX1exX1666xXexX3xX19fx15abcxX18xX1bxX3xXcaxXdxX248xX1exX3xX4xX1xX77x1020dxX18xX3xXcaxX2ebxX77xX3xXa0xX14xXf5xX3xXcxX13xX38axXcxX3xXf0xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX46axXbxX3xX1xX88xX18xX3xXexX24xX25xX9dxX4xX1ccx14a29xXaxX3xX1xX24xX10xX176exX9xXaxX45xX1bxXdxX6xXf5xX3fxX57xX77xX4xX45xX57xXf5xX3fxX57xX6xX77xX3fxX1exX6xXexX3fxX19fxX6xX18xX1bxX3fxX57xXdxX10xX1exX3fxX4xX1xX77xX6xX18xX3fxX57xX6xX77xX3fxXa0xX6xXf5xX3fxXexX1xXbxXexX3fxXf5xX3fxX1xX6xX3fxXexXdxX18xX1xX3fxXexX1xX6xXbxX3fxX1xXf5xX18xX3fxXexX24xX77xXf5xX4xX45xX2xX114xX12dxX2xX20xX189xXc0xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX45xX1exX10xX57xXdxX6xX45xX2xX3bxX3cxX45xX18xX10xX173xX7xX45xX3bxX3cxX20xX3bxX45xX115xX11axX57xX115xX3bxX3cxX3bxX115xX20xX17cxXexX189xX20xX11axX3bxX11axX5xX3cxXc0xX1c9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX20xX20xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3fxX3bxX3cxX3bxX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxXa0xX12xX0xX7xXexX24xXf5xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX122xXf5xX3xXcaxX926xX77xX3xX1exX1666xXexX3xX19fxX1a73xX18xX1bxX3xXcaxXdxX248xX1exX3xX4xX1xX77xX1a7fxX18xX3xXcaxX2ebxX77xX3xXa0xX14xXf5xX3xXcxX13xX38axXcxX3xXf0xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX46axXbxX3xX1xX88xX18xX3xXexX24xX25xX9dxX4xX1ccxX1aa8xXaxX3xX1xX24xX10xX176exX9xXaxX45xX1bxXdxX6xXf5xX3fxX57xX77xX4xX45xX57xXf5xX3fxX57xX6xX77xX3fxX1exX6xXexX3fxX19fxX6xX18xX1bxX3fxX57xXdxX10xX1exX3fxX4xX1xX77xX6xX18xX3fxX57xX6xX77xX3fxXa0xX6xXf5xX3fxXexX1xXbxXexX3fxXf5xX3fxX1xX6xX3fxXexXdxX18xX1xX3fxXexX1xX6xXbxX3fxX1xXf5xX18xX3fxXexX24xX77xXf5xX4xX45xX2xX114xX12dxX2xX20xX189xXc0xX1xXexX1exXaxX12xX122xXf5xX3xXcaxX926xX77xX3xX1exX1666xXexX3xX19fxX1a73xX18xX1bxX3xXcaxXdxX248xX1exX3xX4xX1xX77xX1a7fxX18xX3xXcaxX2ebxX77xX3xXa0xX14xXf5xX3xXcxX13xX38axXcxX3xXf0xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX46axXbxX3xX1xX88xX18xX3xXexX24xX25xX9dxX4xX1ccxX1aa8xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX24xXf5xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXc2xX79xXexX3xX76xX77xX1dxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX19fxXdbcxX3xXcaxXdxX248xX1exX3xX4xX1xX77xX1a7fxX18xX3xX4xX8dxX4xX3xXexX24xX25xX26xX18xX1bxX3xXcxX13xX38axXcxX3xX4xX2bxX18xX1bxX3xX5xX30xXbxX3xXf0xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXf5xX3xXexX1xX46axX78xX62xX3xXcaxXdxX248xX1exX3xXcaxX2ebxX77xX3xXa0xX14xXf5xX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3bxX3cxX3xX3fxX3xX3bxX3cxX3bxX2xX3xX4xXcbxX3xX1exX1666xXexX3xX19fxX1a73xX18xX1bxX3xX4xX1xX77xX18xX1bxX3xXexX1xX46axXbxX3xX1xX88xX18xX3xX18xX34xX1exX3xX1xX38xX4xX3xXexX24xX25xX9dxX4xX3xX18xX1xX25xX18xX1bxX3xX5xX25exXdxX3xX4xXcbxX3xXcaxX619xX3xXcaxX432xX18xX1bxX3xXcaxX3d8xX77xX3xX4xX6xXf5xX3xX1xX88xX18xXc0xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxXa0xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX77xX5xX12xX0xX57xXdxXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX45xX57xXdxXa0xX12xX0xX45xX57xXdxXa0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128bxX77xXexX1xXf5xX24xXaxX12xX128bxX18xX1xX3xXcxX1xX25xX0xX45xXbxX12
Anh Thư