Singapore trả hơn 2.600 USD để người dân bỏ xe máy cũ
Xe máy là phương tiện khiến chính quyền Singapore đau đầu khi phát ra hơn 53% lượng khí thải, trong khi chỉ chiếm chưa đến 15% tổng số xe đang lưu thông trên đường.
9970xcf95x12b6ax145c3x10f17x12287xf742xcca5xb284xX7x11e10x12b21x142f5xe1cfx137e8x11dacxX5xa8f9xXax1306ax106a0xXdx136fdx9994xX6xXbxdf89xe1ddxX10xX3xXexX1axd604xX3xX1xd130xX15xX3xbaf2x1042ax10784x1351fxX28xX3x14f34xX13xb79dxX3x12b78x13c50xX3xX15xX16x11b21xcf24xXdxX3xddcfxe1eaxX15xX3x14c87xb749xX3xf42exX10xX3x11c8axe535xf5aexX3xX4x13a3cxX0x1321exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10445xX10xX6xX38xXaxX12xad7bxX10xX3xX42xX43xX44xX3xX5xbdb9xX3xXbxX1xX34xX22xX15xX16xX3xXexXdxd54axX15xX3xfc41xX1xXdxbc80xX15xX3xX4xX1x9c9axX15xX1xX3x13c66x1256dxX44x137adxX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX2fxX6xX81xX3xX2fx1151exX81xX3xX74xX1xXdxX3xXbxX1xX43xXexX3xX1axX6xX3xX1xX22xX15xX3x13efexef87x13397xX3xX5xX34xe11bxX15xX16xX3xX74xX1xX7cxX3xXexX1xX1fxXdxcd8bxX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX74xX1xXdxX3xX4xX1x121efxX3xX4xX1xXdxX77xX42xX3xX4xX1xX34xX6xX3xX2fxX77xX15xX3xX2xXa8xXaaxX3xXex14207xX15xX16xX3xX7xa7e4xX3xX3fxX10xX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX5xX34xX81xX3xXexX1xe2a0xX15xX16xX3xXexX1axefb4xX15xX3xX2fxX34xX35xX15xX16xX26xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa351xX19xX38xX44xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3x120c4xX1xX6xX15xX15xX10xX5xX3x10763xX10xd8d6xX7xX3x1545fxX7xXdxX6xXbaxX3xX4xX1xdb77xX3xX3fxX10xX3xX42xX43xX44xX3xX2fxfeb9xX15xX16xX3xX74x11d37xX3xXexX1axX34x14ab6xX4xX3xX15xX16xX66xX44xX3xX2xX49x1077axX49xX25xX28xX28xXa9xX3xX7xa51fxX3xX15xX1xc586xX15xX3xX2fxX34xXaexX4xX3xX74xX1xX19xX1fxX15xX3xXexXdxX83xX15xX3xX25xX26xX28xX28xX28xX3xX13xc7cfxX2dxX3xX2fxX30xX3xX1xX131xX44xX3xX4xX1xf169xX15xX16xX3xX15xX1xX15bxX15xX3xX2fxX13bxX15xX16xX3xX74xX140xX3xX3fxX10xX3xX42xX43xX44xXbaxX3x9d96xX66xX3xXexX1xXf9xX42xX3xX2xX26xXa8xX28xX28xX3xX13xX175xX2dxX3xX15xX77xX81xX3xX4xX6xX42xX3xX74xX77xXexX3xX74xX1xXf3xX15xX16xX3xX2fxX13bxX15xX16xX3xX74xX140xX3xX42xX145xXdxX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xXa8xX3xX15xX13bxX42xX3xXexXdxX77xXbxX3xXexX1xX10xX19xX26xX3xXcxXdexX15xX16xX3xX7xXe3xX3xXexXdxX83xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX19axXdxX71xX4xX3xX74xX1xX81xX44xX77xX15xX3xX74xX1xX7cxX4xX1xX3xX38xfa8exX15xX16xX3xX7xd19cxX3xX38x13a1cxX15xX16xX3xX3fxX10xX3xX42xX43xX44xX3xX42x11f39xXdxX3xXexX1axX34xX35xX15xX16xX3xX1xXaexXbxX3xX5xX66xX3xXa9xX26xXa8xX28xX28xX3xX13xX175xX2dxX3x11ae3xX74xX1xX19xX1fxX15xX16xX3xX25xX26xX27xX27xX28xX3xX2bxX13xX2dxX3xdb8fxX3xX27xX28xX3xXexX1axXdxX71xX81xX3xX2fxfea8xX15xX16xf0d0xX26xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX19xX38xX44xXaxX12xce1dxX39xX44xX3xX5xX66xX3xX42xcaf6xXexX3xXbxX1xX95xX15xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX15xX219xX3xX5xe7a2xX4xX3xX74xXf9xX81xX3xX16x142bbxXdxX3xX15xX16xX34xX35xXdxX3xX38xX39xX15xX3xX4xX1x136f7xX42xX3xX38xX181xXexX3xX19axXdxX71xX4xX3xX7xX20axX3xX38xX20dxX15xX16xX3xX3fxX10xX3xX42xX43xX44xXbaxX3xX4xX1fxXdxX3xXexX1xXdxX71xX15xX3xX4xX1xX29dxXexX3xX5xX34xXaexX15xX16xX3xX42xXf3xXdxX3xXexX1axX34xX35xX15xX16xX3xX74xX1xXf3xX15xX16xX3xX74xX1xX7cxX3xX4xX131xX6xX3xX4xX1xX7cxX15xX1xX3xX80xX81xX44xX83xX15xX3xX2fxX1fxX19xX3xX80xX81xXe3xX4xX3xX7xX34xX3xXexX20axX26xX3xX58xXdxX71xX15xX3xX4xf16bxX3xX74xX1xX19xX1fxX15xX16xX3xX25xX14fxX26xX28xX28xX28xX3xXexX1axX34xX35xX15xX16xX3xX1xXaexXbxX3xX4xX1xX131xX3xX3fxX10xX3xX2fxX131xX3xXexXdxXf9xX81xX3xX4xX1xX7cxX3xX2fxX30xX3xXexX1xX6xX42xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX1xX15bxX15xX3xX16xX309xXdxX3xX1xX219xX3xXexX1axXaexX3xX15xX66xX44xX26xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX3cxX5xX10xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX42xX6xX1axX16xXdxX15x13685xX3xX25xXbxX3fxX3xX6xX81xXexX19xce4exXaxX12xX0xXexX3cxX19xX38xX44xX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX42xX16xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX36fxX49xX49xXdxX26xX3cxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX19axX15xX49xX15xX10xX126xX7xX49xX2x9c2bxX2xc782xX49xX14fxX14fxX38xX27xX25xXa9xX2xX2xX28xX14fxXexX27xX3b3xfc7bxX3c2xX5xX28xX26x14f5fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xXexX1axX6xX3xX1xX19xX15xX3xX25xX3xX27xX28xX28xX3xX81xX7xX38xX3xX38xX10xX3xX15xX16xX81xX19xXdxX3xX38xX6xX15xX3xX3cxX19xX3xX3fxX10xX3xX42xX6xX44xX3xX4xX81xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX38xX12xX0xX49xXexX1axX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX246xX6xX5xXdxX16xX15xX36fxX3xX3c7xX81xX7xXexXdxdb53xX44xX379xXaxX12xX5exX10xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX5xX66xX3xXbxX1xX34xX22xX15xX16xX3xXexXdxXf9xX15xX3xX42xX66xX3xX4xX1xX7cxX15xX1xX3xX80xX81xX44xX83xX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX42xX81xXe3xX15xX3xX1x10a29xX15xX3xX4xX1xX77xX3xXexXe3xXdxX3xX2fxX6xX26xX3x1318exX15xX1xX36fxX3xXcxX1axX10xX15xX38xX7xXdxX15xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX26xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX38xX12xX0xX49xXexX1axX12xX0xX49xXexX3cxX19xX38xX44xX12xX0xX49xXexX6xX3cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX19xX38xX44xXaxX12xXaxXcxX1axX19xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX83xX81xX3xX15xX13bxX42xX3xX80xX81xX6xXbaxX3xX4xX1x13fb0xX15xX16xX3xXexXf3xXdxX3xX5xX81xXf3xX15xX3xX4xXe3xX3xX16x10551xX15xX16xX3xX16xXdxX1fxX42xX3xXexX1xXdxX30xX81xX3xXexXe3xXdxX3xX2fxX6xX3xX5xX34xXaexX15xX16xX3xXbxX1xX34xX22xX15xX16xX3xXexXdxX71xX15xX3xX4xX47xX3xX74xbfb1xX3xX5xX34xX81xX3xXexX1xXf3xX15xX16xX3xXexX1axXf9xX15xX3xX2fxX34xX35xX15xX16xXbaxX3xX19axX145xXdxX3xX1xX44xX3xX19axX28exX15xX16xX3xX42xX6xX15xX16xX3xX5xX48axXdxX3xX3cxX95xX81xX3xX74xX1xXf3xX15xX16xX3xX74xX1xX7cxX3xX4xX1xX29dxXexX3xX5xX34xXaexX15xX16xX3xX15xX1xX29dxXexX3xX4xX1xX19xX3xX42xX28exXdxX3xX15xX16xX34xX35xXdxX3xX38xX39xX15xXaxXbaxX3xX111xX274xX3xXexX1axX34x1420dxX15xX16xX3xXcxX66xXdxX3xX15xX16xX81xX44xXf9xX15xX3xX15xX34xX145xX4xX3xX19axX66xX3x13228xXf3xXdxX3xXexX1axX34xX35xX15xX16xX3xX5b0xX6xX7xX6xX16xX19xX7xX3x14e03xX81xX5xX74xXdxX448xX5xXdxX3xXbxX1xX43xXexX3xX3cxXdxX30xX81xX26xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX19xX38xX44xXaxX12xX13xX6xX81xX3xX74xX1xXdxX3xX4xX1xX34xX22xX15xX16xX3xXexX1axb41fxX15xX1xX3xX15xX66xX44xX3xX74xX77xXexX3xXexX1xX4f7xX4xX3xX19axX66xX19xX3xX15xX16xX66xX44xX3xX27xX49xX3b3xX49xX25xX28xX25xXa9xXbaxX3xX11cxX22xX3xX80xX81xX6xX15xX3xX5b0xXf3xXdxX3xXexX1axX34xX35xX15xX16xX3x11cb1xX81xXe3xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX131xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX234xX124x1430axX129xX255xX3xX7xX157xX3xXexX1xX508xXexX3xX4xX1x13ce4xXexX3xX4xX43xX4xX3xXexXdxXf9xX81xX3xX4xX1xX81x12db3xX15xX3xX3fxX1fxX3xXexX1xX1fxXdxX3xXexX1axXf9xX15xX3xX4xX43xX4xX3xX5xX19xX48axXdxX3xX3fxX10xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX26xX3xX11cxX1xXdxX3xXexXdxX77xXexX3xX15xX1x99fexX15xX16xX3xXexXdxXf9xX81xX3xX4xX1xX81xX669xX15xX3xX15xX66xX44xX3xX7xX157xX3xX2fxX34xXaexX4xX3xXexX1xXf3xX15xX16xX3xX3cxX43xX19xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xXexX34xX22xX15xX16xX3xX5xX6xXdxX26xX3xbc05xX77xX3xX2fxX77xX15xXbaxX3xX7xX6xX81xX3xX15xX16xX66xX44xX3xXa9xX28xX49xX27xX49xX25xX28xX25xX3b1xXbaxX3xX15xX1xX698xX15xX16xX3xX42x12ecdxX81xX3xX3fxX10xX3xX74xX1xXf3xX15xX16xX3xX2fxX43xXbxX3xX181xX15xX16xX3xX2fxXdxX83xX81xX3xX74xXdxX71xX15xX3xX7xX157xX3xX3cx13e40xX3xX4xX29dxX42xX3xX5xX34xX81xX3xXexX1xXf3xX15xX16xX26xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX19xX38xX44xXaxX12xX5b0xX20dxX4xX3xXexXdxXf9xX81xX3xX4xX20dxX3xXexX1xX30xX3xX4xX131xX6xX3xX124xX64cxX129xX3xX5xX66xX3xX3fxX10xX3xX42xX43xX44xX3xX19axX5fcxX3xX2fxX39xX44xX3xX5xX66xX3xXbxX1xX34xX22xX15xX16xX3xXexXdxX71xX15xX3xX16xX39xX44xX3xX1axX6xX3xXa8xXa9xXaaxX3xX5xX34xXaexX15xX16xX3xX74xX1xX7cxX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX6xX1axX3cxX19xX15xX3xX42xX19xX15xX19xX3fxXdxX38xX10xX3xX234xX11cxb902xX255xX3xX38x11bc4xX3xX4xX1xXc8xX3xX4xX1xXdxX77xX42xX3xX4xX1xX34xX6xX3xXexX145xXdxX3xX2xXa8xXaaxX3xX5xX34xXaexX15xX16xX3xX3fxX10xX3xXexX48axXdxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX26xX3xXcxX1axX19xX15xX16xX3xX2fxX309xXbaxX3xX15xX1xX698xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX77xX4xX3xX3fxX10xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xXbxX1xX43xXexX3xX1axX6xX3xX3b3xX28xXaaxX3xX74xX1xX7cxX3xXexX1xX1fxXdxX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xXexXdexX15xX16xX3xX7xXe3xX3xX3fxX10xX3xX42xX43xX44xXbaxX3xX16xX29dxXbxX3xXa9xX28xX3xX5xX95xX15xX3xX7xX19xX3xX19axX145xXdxX3xX3fxX10xX3xX42xX43xX44xX3xX42xX145xXdxX26xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX19xX81xX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX5c3xXdxX15xX16xXbaxX19axX15xX0xX49xXbxX12