Xác định 25 đội dự Champions League 2019/2020
Sau khi các giải VĐQG châu Âu kết thúc, UEFA đã xác định được 25 CLB dự vòng đấu bảng Champions League 2019/20.
5807x6659xe95exc9b5xd902xac08x872cx11996x837axX7xa425xd57ex952ax1164axf2a9xef66xX5x9980xXaxdbb5xb984xf719xX4xX3x94b4xd282x12cf1xX1xX3x7558x6b50xX3xX17xa5ddxXdxX3x1119bxfff3xX3xef4fxX1xX6x70c1xXbxXdx123b4xX19xX7xX3x122b3xX10xX6xf6c5xd908xX10xX3xX1cxafbaxX2xd5a1x1182exX1cxX38xX1cxX38xX0xX3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc459xX10xX6xX23xXaxX12x1138exX6xX34xX3xfcddxX1xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX33xXdx12a25xXdxX3xad60xd26bx84c7x5ec5xX3xX4xX1x12b6bxX34xX3xc1d1xX34xX3xX5axacd8xXexX3xXexX1x92daxX4xcef0xX3x9c3cx6a0bxb325xec82xX3xX17xbec4xX3xc4b6xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17x1069ex1097axX4xX3xX1cxX1dxX3xX26xX30x8f3axX3xX23xX24xX3x6584xfc5axX19xX33xX3xX17xa1ebxX34xX3x109ffxX64xX19xX33xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX1cxX38xX2xX3axX3bxX1cxX38xe679xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX19xXexX10xe5aexXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xXex110f4xX5xX10xX9xXax10661xXdxX23xXexX1x11c91xX3xf689xX2xX1dxXbxX86x6e8dxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexXedxX3xbb1dxX2xX38xXbxX86xXf4xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXc4xXa7xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXc4xX9exX19xX3bxX19xX10xXe8xX7xX3bxX2xX3axX1cxX2xX3bxX2xX38xXefxX23xX1cxX2xX38xcb0ex112b0xX12dxX2xXexX3axXefxX2xX12dx674exX5xX38xXc4xfc95xXbxX33x8c0exXd9xX9xX1cxXfexXfexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX1cxX38xX2xX3axX3bxX1cxX38xX1cxX38xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX2cxX23xXe3xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3x9661xX34xXe3xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexcd1fxX3xX7exX7fxX80xX81xX7cxX3xXfexX3xX33xXdxX64xXdxX3xX67xX68xX69xX6axX3xX4x108b6xX3xXfexX3xX7xX34xXa4xXexX3xX9ex6a53xX2cxX3xXexX1xc403xX19xX33xX3xX9exX9fxX19xX33xX3xXa7xX64xX19xX33xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX5xX1bexX3xX56xX10xXd9xXdxX10xX3xX81xX7cxX3xX30xX6xX3xX30xXdxX33xX6xX7cxX3x10590xXd9xX10xX29xXdxX10xXd9xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX9exX1bexX3xX99xX34xX19xX23xX10xX7xX5xXdxX33xX6xXc4xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX2cxX23xXe3xXaxX12x7414xX3xX30xX6xX3xX30xXdxX33xX6xX7cxX3xXfexX3xX17xX20xXdxX3xXa7xX1b4xX19xX33xX3xX4xX1b4xX3xX9ex1283bxX3xXexX1xX6xX29xX3xX23xX24xX3xX7xX6exX19xX3xX4xX1xe4a9xXdxX3xX7xd792xX3xX2xX3xX4xX1xX6exX34xX3xX71xX34xX3xX5xX1bexX3xX99xX6xXd9xX4xX10xX5xX2cxX19xX6xX7cxX3xX81xXexX5xX10xXexXdxX4xX2cxX3xc872xX6xX23xXd9xXdxX23xX7cxX3xb0c7xX10xX6xX5xX3xX27axX6xX23xXd9xXdxX23xX3xX9exX1bexX3xX67xX6xX5xX10xX19xX4xXdxX6xXc4xX3xXfexX3xX17x946exXdxX3xX23xXdxa407xX19xX3xX4xf83axX6xX3xe072xX33xX2cxX29exXdxX3xX1xX29exX19xX33xX3xX81xX19xX1xX3xX5xX1bexX3xX27axX6xX19xX3xX26xXdxXexXe3xX7cxX3xX30xXdxX9exX10xXd9xXbxX2cxX2cxX5xX7cxX3xX26xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX9exX1bexX3xXcxX2cxXexXexX10xX19xX1xX6xX29xXc4xX3xXcxXd9xX2cxX19xX33xX3xX5axX1xXdxX3xX17xX1b4xX7cxX3xX99xX34xX19xX23xX10xX7xX5xXdxX33xX6xX3xX4xX1b4xX3xXfexX3xX17xX29exXdxX3xX23xXdxX2a3xX19xX3xX5xX1bexX3xX99xX6xXe3xX10xXd9xX19xX3xX27axX34xX19xXdxX4xX1xX7cxX3x10bb5xX2cxXd9xXexX29xX34xX19xX23xX7cxX3xX282xX99xX3xX30xX10xXdxXbx11945xXdxX33xX3xX9exX1bexX3xX30xX10xX9exX10xXd9xX5axX34xX7xX10xX19xXc4xX3xXcxX29exXdxX3xX56xX10xXd9xXdxX10xX3xX81xX7cxX3xXfexX3xX4xX14xXdxX3xXexfba0xX19xX3xX7x9c1axX3xX5xX1bexX3xb2d6xX34xX9exX10xX19xXexX34xX7xX7cxX3xX2aaxX6xXbxX2cxX5xXdxX7cxX3xebefxX19xXexX10xXd9xX3xX27axXdxX5xX6xX19xX3xX9exX1bexX3xX81xXexX6xX5xX6xX19xXexX6xXc4xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX2cxX23xXe3xXaxX12xXcxXdxX75xXbxX3xX17xX1b4xX7cxX3xX30xXdxX33xX34xX10xX3xX2xX3x9cb1xX1f7xX1xX14xXbxb033xX3xX4xX1b4xX3xX1cxX3xX7xX34xXa4xXexX3xX9exX1bexX2cxX3xXexX1xX1c3xX19xX33xX3xX9exX9fxX19xX33xX3xXa7xX64xX19xX33xX3xX5xX1bexX3xX1f7xX56xX6axX3xX9exX1bexX3xX30xXdxX5xX5xX10xX3xX4xX9fxX19xX3xX17xX20xXdxX3xX17xad80xX19xX33xX3xXexX1xX3efxX3xX12dxX3xX30xXe3xX2cxX19xX3xXbxX1xX64xXdxX3xXa7xecafxXexX3xX17x6de4xX34xX3xXexX19fxX3xX9exX9fxX19xX33xX3xX7xX253xX3xX5xX2cxX29exXdxX3xXexX1xX3efxX3xX12dxXc4xX3xXcxX90xX253xX19xX33xX3xXexX24xX3xX19xX1xX90xX3xX9ex7102xXe3xX3xX5xX1bexX3xX33xXdxX64xXdxX3xX67xX68xX69xX6axX3xX2aaxX33xX6xX3xX9ex9f5dxXdxX3xX1cxX3xX26xX30xX99xX3x12c4exX10xX19xXdxXexX3xX9exX1bexX3xX30xX2cxX5axX2cxX29xX2cxXexXdxX9exXc4xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX2cxX23xXe3xXaxX12xX1dxX3xX26xX30xX99xX3xX4xX9fxX19xX3xX5xX29exXdxX3xX4x8352xX19xX33xX3xXexX1xX6xX29xX3xX23xX24xX3xX9exX9fxX19xX33xX3xXa7xX64xX19xX33xX3xX4xX1b4xX3xX99xX10xX19xac45xXdxX4xX6xX3xX3b1xX9ex9ce2xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX99xb458xX3xX68xX1bexX2cxX3xX2aaxX1xX6xX3b6xX7cxX3xX56xX1xX6xX5axX1xXexX6xXd9xX3xX320xX2cxX19xX10xXexX7xX5axX3xX3b1xX9exX4a8xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX7exX5axXd9xX6xXdxX19xX10xX3b6xX7cxX3xX6axX10xX19xX5axX3xX3b1xX9exX4a8xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX99x10eaaxX3b6xX7cxX3xX6axX6xX5xX6xXexX6xX7xX6xXd9xX6xXe3xX3xX3b1xX9exX4a8xX3xX17xX18xX4xX1xX3xXcxX1x73d4xX3xX2aaxX1xb573xX3xef20x1111fxX3b6xX3xX9exX1bexX3xX282xX99xX3xX56xX6xX5xX331xXa7xX34xXd9xX33xX3xX3b1xX9exX4a8xX3xX17xX18xX4xX1xX3x12676xX2cxX3b6xXc4xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX2cxX23xXe3xX3xXbxX26xX10xX19xXexX10xXd9xXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX19xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxXe8xXdxX23xXexX1xXedxX3xXefxX2xX1dxXbxX86xXf4xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexXedxX3xX2xX38xX12dxX2xXbxX86xXf4xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXc4xXa7xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXc4xX9exX19xX3bxX19xX10xXe8xX7xX3bxX2xX3axX1cxX2xX3bxX2xX38xXefxX23xX1cxX2xX38xX12dxX3axX2xX136xXexX1cxX3axX1cxX5xX12exf6d7xX34xX19xXexXdxXexX5xX10xX23xX5b9xX2xXc4xX13axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX1cxX38xX2xX3axX3bxX1cxX38xX1cxX38xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX2cxX23xXe3xXaxX12xX229xX3xX29xa9a7xX6xX3xX33xXdxX64xXdxX3xX9exX19fxX6xX3xX195xX34xX6xX7cxX3xX81xX13axX6xX86xX3xX17xX84xX3xX33xXdxX1bexX19xX1xX3xX4xX1xX3efxX4xX3xX67xX68xX69xX6axX3xX50xX1bexX3xX30xX6xX19xX3xX19xX1xX90xX19xX33xX3xX1xdc9fxX3xX9exX1bexX3xX17xX20xXdxX3xX52cxX3xX195xX34xX6exX19xX3xX1f7xX56xX67xX3xX7xX35cxX3xXbxX1xX64xXdxX3xXa7xX404xXexX3xX17xX408xX34xX3xXexX19fxX3xX9exX9fxX19xX33xX3xX7xX253xX3xX5xX2cxX29exXdxX3xXexX1xX3efxX3xX12dxXc4xX3xX68xX6exXe3xX3xX5xX1bexX3xX9exX9fxX19xX33xX3xX17xXa4xX34xX3xX17xX90xX91xX4xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX1bexX3xXaxX5xX1bexX19xX1xX3xa52fxXexX3xX23x9050xX3xX19xX1xXdxcddcxX34xXaxX3xX9exX445xXdxX3xX19xX1xXdxX6b5xX34xX3xX26xX30xX99xX3xX5axX1xXdxX3xX4xX1b4xX3xX7xX24xX3xX33xX1b4xXbxX3xX29x9f21xXexX3xX4xX2a7xX6xX3xX30xXe3xX2cxX19xX7cxX3xX320xXe3xX19xX6xX29xX2cxX3xX510xXdxX10xX9exX7cxX3xX510xXd9xX6xX7xX19xX2cxX23xX6xXd9xX7cxX3xX26xX5xX34xXa7xX3xX99xXd9xX34xX33xX33xX10xX7cxX3xX1f7xX81xa193xX510xX3xX1xX6xXe3xX3xX1f7xX2cxXd9xXexX2cxXc4xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX2cxX23xXe3xXaxX12xX2aaxX1xX90xX3xXexX1xX90x6987xX19xX33xX3xX5xX2a3xX7cxX3xXefxX3xX19xX1xX1bexX3xX9exX4a8xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX4xX2a7xX6xX3xXefxX3xX33xXdxX64xXdxX3xX67xX68xX69xX6axX3xX1xX1bexX19xX33xX3xX17xX408xX34xX3xX4xX1xX6exX34xX3xX71xX34xX3xX3b1xXcxX6exXe3xX3xX99xX6xX19xX3xX2aaxX1xX6xX7cxX3xX81xX19xX1xX7cxX3xX373xXexX6xX5xXdxX6xX7cxX3xX68xX3efxX4xX7cxX3xX1f7xX1xX14xXbxX3xX9exX1bexX3xX2aaxX33xX6xX3b6xX3xX4xX618xX19xX33xX3xX1cxX3xX19xX1xX1bexX3xX9exX4a8xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX9exX1bexX3xX7fxX34xXd9xX2cxXbxX6xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX7xX35cxX3xX17xX90xX91xX4xX3xX90xX34xX3xXexXdxX358xX19xX3xX86xX75xXbxX3xX9exX1bexX2cxX3xX19xX1xX1b4xX29xX3xX1xX29exXexX3xX33xXdxX257xX19xX33xX3xX7xX257xX3xX2xXc4xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX2cxX23xXe3xXaxX12xX26xa3aexX3xXexX1xc80dxX7cxX3xX19xX1xX1b4xX29xX3xX19xX1bexXe3xX3xX7xX35cxX3xXa7xX6xX2cxX3xX33xX4b0xX29xX3xX99xX6xXd9xX4xX10xX5xX2cxX19xX6xX7cxX3xX27axX6xX19xX3xX26xXdxXexXe3xX7cxX3xX361xX34xX9exX10xX19xXexX34xX7xX7cxX3xX99xX6xXe3xX10xXd9xX19xX3xX27axX34xX19xXdxX4xX1xX7cxX3xX1f7xX56xX6axX3xX9exX1bexX3xX44exX10xX19xXdxXexXc4xX3xX50xX6xXdxX3xX9exX18xX3xXexXd9xX6acxX3xX4xX9fxX19xX3xX5xX29exXdxX3xX7xX35cxX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17xX2cxX29exXexX3xX23xX24xX6xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX5axX75xXexX3xX195xX34xX64xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX6d6xXbxX3xX17xXa4xX34xX3xX33xXdxX6b0xX6xX3xXcxX2cxXexXexX10xX19xX1xX6xX29xX3xX5b9xX3xX30xXdxX9exX10xXd9xXbxX2cxX2cxX5xX3xX3b1xX4xX1xX34xX19xX33xX3xX5axX75xXexX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3b6xX3xX9exX1bexX3xX26xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX5b9xX3xX81xXd9xX7xX10xX19xX6xX5xX3xX3b1xX4xX1xX34xX19xX33xX3xX5axX75xXexX3xX7fxX34xXd9xX2cxXbxX6xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3b6xXc4xX0xX3bxXbxX12xX0xX23xXdxX9exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xXd9xX10xX5xX6xXexX10xX23xXaxX12xX0xX7xXexXd9xX2cxX19xX33xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX358xX19xX3xX195xX34xX6xX19xXedxX0xX3bxX7xXexXd9xX2cxX19xX33xX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5b9xXexX1xX34xX29xXa7xX5b9xX6xX19xX23xX5b9xX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX20xX3xX23xXdxX2a3xX19xX3xX12dxX3xX7xX6xX2cxX3xXa7xX24xX3xX17xX9fxXdxX3xX17xXdxX3xX19xX75xX34xX3xX27axXc4xX7exX3xX29xXa4xXexX3xX9exX243xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xXaxX3xX1xXd9xX10xX4a1xX9xXaxX3bxXa7xX2cxX19xX33xX5b9xX23xX6xX3bxX5xX2cxX5b9xX23xXdxX10xX19xX5b9xX12dxX5b9xX7xX6xX2cxX5b9xXa7xX34xX5b9xX23xX2cxXdxX5b9xX23xXdxX5b9xX19xX10xX34xX5b9xX29xX5b9xX34xX5b9xX29xX6xXexX5b9xX9exX10xX5b9xX4xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX5b9xX5xX10xX6xX33xX34xX10xX3bxX2xX12exX2xXefxX136xX3axXc4xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX3bxX29xX10xX23xXdxX6xX3bxX2xX1cxX38xX3bxX19xX10xXe8xX7xX3bxX2xX3axX2xXefxX3bxX2xX12dxXfexX23xX12dxX38xX1dxX12dxX2xX12dxXfexXexX3axX3axX38xXfexX136xX5xX38xXc4xX13axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX1cxX38xX2xX3axX3bxX1cxX38xX1cxX38xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX23xXdxX9exX12xX0xX7xXexXd9xX2cxX19xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX20xX3xX23xXdxX2a3xX19xX3xX12dxX3xX7xX6xX2cxX3xXa7xX24xX3xX17xX9fxXdxX3xX17xXdxX3xX19xX75xX34xX3xX27axXc4xX7exX3xX29xXa4xXexX3xX9exX243xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xXaxX3xX1xXd9xX10xX4a1xX9xXaxX3bxXa7xX2cxX19xX33xX5b9xX23xX6xX3bxX5xX2cxX5b9xX23xXdxX10xX19xX5b9xX12dxX5b9xX7xX6xX2cxX5b9xXa7xX34xX5b9xX23xX2cxXdxX5b9xX23xXdxX5b9xX19xX10xX34xX5b9xX29xX5b9xX34xX5b9xX29xX6xXexX5b9xX9exX10xX5b9xX4xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX5b9xX5xX10xX6xX33xX34xX10xX3bxX2xX12exX2xXefxX136xX3axXc4xX1xXexX29xXaxX12xX30xX20xX3xX23xXdxX2a3xX19xX3xX12dxX3xX7xX6xX2cxX3xXa7xX24xX3xX17xX9fxXdxX3xX17xXdxX3xX19xX75xX34xX3xX27axXc4xX7exX3xX29xXa4xXexX3xX9exX243xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexXd9xX2cxX19xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX56xX35cxX3xX4xX1b4xX3xX12dxX3xX19xX33xX4a8xXdxX3xX7xX6xX2cxX3xX5xX445xX19xX3xXd9xX733xXdxX3xX27axXc4xX7exX3xde71xX3xX5axX511xX3xX4xX1xX34xXe3xX812xX19xX3xX19xX1xX90xX91xX19xX33xX3xX1x9866xX3xX1cxX38xX2xX3axX3xX19xX75xX34xX3x794dxX69xX34x73c3xX3xX17xd55dxd731xX3xXexX1xXa4xXexX3xXa7xX29exXdxX3xXexXd9xX2cxX19xX33xX3xX9exXdxX2a3xX4xX3xX33xXdxX1bexX19xX1xX3xX9exX243xX3xX23xX24xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX29xX618xX6xX3xXexX445xXdxXc4xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX23xXdxX9exX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2aaxX1xX6b0xX19xX33xX3xX17xXdxX6b5xX34xX3xX4xX408xX19xX3xXa7xXdxX75xXexX3xX9exX6b5xX3xXa7xX14xX19xX3xX5axX75xXexX3xX9exX1bexX3xX4xX1xX34xX19xX33xX3xX5axX75xXexX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX1cxX38xX2xX136xX3bxX2xX3axXaxX3xX1xXd9xX10xX4a1xX9xXaxX3bxXa7xX2cxX19xX33xX5b9xX23xX6xX3bxX19xX1xX34xX19xX33xX5b9xX23xXdxX10xX34xX5b9xX4xX6xX19xX5b9xXa7xXdxX10xXexX5b9xX9exX10xX5b9xXa7xX6xX19xX5b9xX5axX10xXexX5b9xX9exX6xX5b9xX4xX1xX34xX19xX33xX5b9xX5axX10xXexX5b9xX4xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX5b9xX5xX10xX6xX33xX34xX10xX5b9xX1cxX38xX2xX136xX5b9xX2xX3axX3bxX2xX12exX2xXfexX1cxXefxXc4xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX3bxX29xX10xX23xXdxX6xX3bxX2xX1cxX38xX3bxX19xX10xXe8xX7xX3bxX2xX3axX2xX1dxX3bxX2xX38xXefxX23xXfexX2xXfexX2xX136xX1cxX12dxXexXfexX136xX38xX12dxX12exX5xX38xXc4xX13axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX1cxX38xX2xX3axX3bxX1cxX38xX1cxX38xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX23xXdxX9exX12xX0xX7xXexXd9xX2cxX19xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2aaxX1xX6b0xX19xX33xX3xX17xXdxX6b5xX34xX3xX4xX408xX19xX3xXa7xXdxX75xXexX3xX9exX6b5xX3xXa7xX14xX19xX3xX5axX75xXexX3xX9exX1bexX3xX4xX1xX34xX19xX33xX3xX5axX75xXexX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX1cxX38xX2xX136xX3bxX2xX3axXaxX3xX1xXd9xX10xX4a1xX9xXaxX3bxXa7xX2cxX19xX33xX5b9xX23xX6xX3bxX19xX1xX34xX19xX33xX5b9xX23xXdxX10xX34xX5b9xX4xX6xX19xX5b9xXa7xXdxX10xXexX5b9xX9exX10xX5b9xXa7xX6xX19xX5b9xX5axX10xXexX5b9xX9exX6xX5b9xX4xX1xX34xX19xX33xX5b9xX5axX10xXexX5b9xX4xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX5b9xX5xX10xX6xX33xX34xX10xX5b9xX1cxX38xX2xX136xX5b9xX2xX3axX3bxX2xX12exX2xXfexX1cxXefxXc4xX1xXexX29xXaxX12xX2aaxX1xX6b0xX19xX33xX3xX17xXdxX6b5xX34xX3xX4xX408xX19xX3xXa7xXdxX75xXexX3xX9exX6b5xX3xXa7xX14xX19xX3xX5axX75xXexX3xX9exX1bexX3xX4xX1xX34xX19xX33xX3xX5axX75xXexX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX1cxX38xX2xX136xX3bxX2xX3axX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexXd9xX2cxX19xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX56xX6xX34xX3xX5xX2cxX29exXexX3xXexXd9xX430xX19xX3xXexX3efxX3xX5axX75xXexX3xX5xX90xX91xXexX3xX9exX6b5xX3xX26xX1xX6xX29xXbxXdxX2cxX19xX7xX3xX30xX10xX6xX33xX34xX10xX3xX1cxX38xX2xX136xX3bxX2xX3axX3xX23xXdx1076cxX19xX3xXd9xX6xX3xX17xX358xX29xX3xX19xX6xXe3xX7cxX3xX33xXdxX64xXdxX3xX17xXa4xX34xX3xX23xX6xX19xX1xX3xX33xXdxX14xX3xX19xX1bexXe3xX3xX7xX35cxX3xXa7xX90xX445xX4xX3xX9exX1bexX2cxX3xX9exX9fxX19xX33xX3xX17xXa4xX34xX3xX23xX1bexX19xX1xX3xX4xX1xX2cxX3xXfexX3xX17xX20xXdxX3xX29xX29exX19xX1xX3xX19xX1xXa4xXexXc4xX3xX320xX90xX445xXdxX3xX17xX6exXe3xX3xX5xX1bexX3xX29xX20xXexX3xX7xX257xX3xXexX1xX4a8xX19xX33xX3xXexXdxX19xX3xX17xX14xX19xX33xX3xX4xX1xX7axX3xb006xX3xX5xXdxX358xX19xX3xX195xX34xX6xX19xX3xX17xX75xX19xX3xXa7xX14xX19xX3xX5axX75xXexX3xX9exX1bexX3xX4xX64xX3xXexXd9xX430xX19xX3xX17xXa4xX34xX3xXbxX1xX6exX19xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX19xX33xX4a8xXdxX3xX9exX4a8xX3xX17xX18xX4xX1xXc4xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX23xXdxX9exX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX3bxX34xX5xX12xX0xX23xXdxX9exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd9xXaxX12xX0xX3bxX23xXdxX9exX12xX0xX3bxX23xXdxX9exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX2cxX34xXd9xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX99xX2cxX19xX33xX23xX6xa83dxX0xX3bxXbxX12