BMW 840i Gran Coupe M Sport 2020 trình làng
BMW 840i Gran Coupe M Sport 2020 vừa ra mắt tại Malaysia với giá 937.411 Ringgit, tương đương 220.000 USD.
b37ax141aex10ab6x12febxbe7dxf204xc551x125a0xfd1bxX7xdd1fxdaf1xfc58xe625x12cf2x12056xX5xb810xXax136bexf825x112c7xc6bfxX3x13533x1339dx119c0xXdxX3xd869xe9edxX6x11541xX3xd4a8x11439x121f7xXbxX10xX3xX14xX3x11244xXbxX22xX1dxXexX3x11a6cxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxfef1xX1fxX1xX3xX5xc5f0xX1fxcaf5xX3xXex12758xXdxX3xX14xX6xX5xX6xc4b7xX7xXdxX6xX0xd765xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6b3xX10xX6xc964xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3x133e7xd431xX6xX3xX1dxX6xX3xef1cx1006dxXexX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xX3xX82xfbcaxXdxX3xX3dxXdx12a40xX3x13f78x1148cxc27bxf058xX18xX2xX2xX3xcaf9xXdxX1fxX3dxX3dxXdxXexe237xX3xXexd301xd739xX1fxX3dxX3x12678xXb4xXb5xX1fxX3dxX3xX2fxX2fxX19xXa5xX19xX19xX19xX3xc3a9xX29x10263xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xb973xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fx124f3xX3xX2fxXbx1321cxX3xX6xX23xXexX22xcd65xXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xf8d0xe2abxf1f7xX3xdffexX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xb919xX7xX4cxX2fxX19xX2fxe9e9xX4cxX2xX19xdbc7xX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexX2fxX18xX18xX18xX5xX2xXa5x13552xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX29xX6xX23xX3xfb51xX1xXdxX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX89x12ce9xX23xX3xX13xX14xX15xX3xX1cxX2xX17xX3xX17xffa3xX29xX10xX1dxXdxX10xX7xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX82xX3bxX22xX3xXexX1xXa0xX1fxX3dxX3xX18xXb1xX3xX13xX14xX15xX3xXexXdx124a7xXbxX3xXex1315cxX4xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXbxX1xXdxb9daxX1fxX3xXd2xX132xX1fxX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xXexX40xXdxX3xXexX1xebbexX3xXexX1dxXb4xe68dxX1fxX3dxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXa5xX3xd922xX10xX3xX4x11e0dxX3xX3dxXdxXa0xX3xXd2xXa0xX1fxX3xXa2xXa3xXa4xXa5xX18xX2xX2xX3xXaaxX14xXb1xX3xXexXb4xXb5xX1fxX3dxX3xXb9xXb4xXb5xX1fxX3dxX3xX2fxX2xXa2xXa5xX19xXa2xX17xX3xXc7xX29xXc9xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xX2fxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexX17xX2xX2xX18xX5xX2fxXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX267xX10xX3xXb9xXb4xffb0xX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX3dxX3xXd2xX254xX3xXexXdxX22fxX23xX3xX4xX1xX23xdb56xX1fxX3xX3dxX26bxXdxX3x141f8xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexXb1xX3xXd2xX6xX22xX3xX3dx13181xX89xX3xX1x103f1xX3xXexX1xe1d6xX1fxX3dxX3xX3dxXdxX132xX89xX3xXe7xX26bxX4xX3xXexX1x104f8xX3xXexX1xX6xX22xXb1xX3xX5xX3bxX3xX89x1106exXexX3xXbxX1x11c88xX1fxX3xXexX1dxX22xX1fxX3dxX3xX3dxX26bxXdxX3xX14xX3xX3e0xX10xX1dxX22xX5exX47xX1fxX6xX89xXdxX4xX7xXa5xX3xX12fxX3dxXb4xX259xXdxX3xX5ex10749xX1fxX3dxX3xX4xX26bxX3xXexX1xX407xX3xXexX43cxX47xX3xX4xX1x13d3exX1fxX3xXexX1xX22fxX89xX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xXexX1dxX6xX1fxX3dxX3xXexX1dx11422xX3xX29xX1xX6xX5exX22xX151xX3xff0dxXdxX1fxX10xX3xX4xX26bxX3xXb9xX413xX3xXd2xX26bxX1fxX3dxX3xX4xX6xX22xXb1xX3xX89xc5a1xX89xX3xXe7xX10xX3xX1xX3c5xXbxX3xX1dcxXdxX89xX3xX1fxX1x10590xXb1xX3xXb9xX6xX3xX4xX1x13d2dxX23xX3x11708xX1f4xX29xXbxX10xX6xX1dcxX3xXa4xX2fxX17xX14xX3xX1dcxX467xX4xX1xX3xXexX1xXb4xX9bxX4xX3xX2fxX19xX3xXdxX1fxX4xX1xXb1xX3xXb9xXdxX3xX1dcxfe1bxX89xX3xX5xX3f8xXbxX3xXexX1dxXb4xX9bxX4xX3xX2fxX18xX157xX4cxXa3xX157xX3xX82xX3bxX3xX5xX3f8xXbxX3xX7xX6xX23xX3xX2fxXa4xX157xX4cxXa3xX19xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xXa3xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexX2xX18xX18xX19xX5xXa3xXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xXb9xXb4xX3c5xX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX3dxX3xXd2xX254xX3xXb9xX4c6xX1fxX3xXbxX1xX6xX3xXexc2f2xX3xXb9xX413xX1fxX3dxX3xX4x114a2xX1fxX3dxX3xX1fxX3dxX1xX3f4xX3xX5xX6xX7xX10xX1dxXb1xX3xX4x11e40xX6xX3xX7xe0fexX3xXexX1dxX259xXdxX3xXexX22xX3bxX1fxX3xX4xX132xX1fxX1xXb1xX3xXb9xX4c6xX1fxX3xXexX1dxX6xX1fxX3dxX3xXexX1dxX467xX3xX1fxX413xXdxX3xXexX1xX49exXexXb1xX3xX1xX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xX4xX1xX3bxX22xX3xX89xX83xX1fxX3dxX3xX1dcxX1xXdxX3xX89xff60xX3xX4xX65fxX6xX3xXe7xX10xXb1xX3xXd2xX3f4xX3xXd2xXb4xX9bxX4xX3xX4xX1xX486xX1fxX3xX89xX3bxX23xX3xXe7xX6xX1fxX1xX3xX1fxX663xXdxX3xXd2xe010xXexX3xX82xX9bxXdxX3xX5xX22xX3dxX22xX3xX14xX3x10741xX10xX1dxd89axX22xX1dxX89xX6xX1fxX4xX10xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xX18xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexX2xXa3xX18xXa2xX5xX18xXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xbdddxX3xX1fxX413xXdxX3xXexX1xX49exXexXb1xX3xX4xXa0xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX21axXexX3xXexX1dxX6xX1fxX3dxX3xXexX1dxX467xX3xXb9xXb4xX3c5xX4xX3xX5xX3bxX89xX3xXexX83xX3xX3dxe233xX3xX4xX6xX22xX3xX4xX49exXbxX3xX7xXb5xX1fxX3xXe7xXa0xX89xXb1xX3xX1dcxX21axXexX3xX1xX3c5xXbxX3xX82xX9bxXdxX3xX89xX413xXexX3xX7xX3f8xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX21axXexX3xX7xX65fxX3xX5exX21exX1fxX3dxX3xX1dcxX467xX1fxX1xXb1xX3xX3dxX1xX21axX3xXd2xX44dxX4xX3xX5exX6xX3xX14xX10xX1dxXdxX1fxX22xXb1xX3xX4xX418xX1fxX3xX7xX3f8xX3xXbxX1xX6xX3xX5xX22fxXa5xX3x124ccxX64exX3xX5x11d4axX1fxX3dxX3xXexX1xX407xX3xXexX1xX6xX22xX3xX14xX3xX6d8xX10xX1dxX6dbxX22xX1dxX89xX6xX1fxX4xX10xXb1xX3xXd2xX132xX1fxX3dxX3xXb9xXdx13e12xX23xX3xX1dcxX1xXdxX407xX1fxX3xXexX1dxX23xX1fxX3dxX3xXexX486xX89xX3xXd2xX44dxX4xX3xX5exX6xX3xXb9xX10xX1fxX3xX15xX6xX5xX1dcxX1fxX6xXbxXbxX6xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xX157xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexX2xX157xX2fxX157xX5xX157xXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX21xXa0xX4xX3xXexX467xX1fxX1xX3xX1fxX89exX1fxX3dxX3xXexXdxX22fxX23xX3xX4xX1xX23xX3d9xX1fxX3xX3dxX3f0xX89xX3xX1xX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xXb9xXdxX8c1xX23xX3xX1xbe24xX6xX3xXexX646xX3xXb9xX413xX1fxX3dxX3xX18xX3xX82xX43cxX1fxX3dxXb1xX3xX3dxX1xX21axX3xXexX1dxXb4xX9bxX4xX3xX4xX26bxX3xX4xX1xX21axX3xXb9xX413xX3xX1fxX1xX9bxX3xX82xX254xX3xXexX1dxX467xXb1xX3xX7xXb4xX6a5xXdxX3xX1xX22x10151xX4xX3xX5xX3bxX89xX3xX89xXa0xXexXa5xX3xX5bxX3bxX1fxX3dxX3xX3dxX1xX21axX3xXexX1xc8abxX3xX2fxX3xX4xX26bxX3xX4xXa0xX4xX3xX1dxX4c6xX89xX3xX4xX1xX10xX3xX1fxX8axX1fxX3dxX3xX6a5xX3xX4xX65fxX6xX3xX7xX663xX3xX82xX3bxX3xX1dcxX467xX1fxX1xX3xX7xX6xX23xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xX15bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexX2fxXa3xXa3xXa2xX5xX15bxXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX5bxX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xX470xXdxX82xX10xX3xX21xX22xX4xX1dcxXbxXdxXexX3xX6d8xX1dxX22xX6dbxX10xX7xX7xXdxX22xX1fxX6xX5xX3xX4x1172dxX1fxX3dxX3xX5xX3bxX3xXexX1dxX6xX1fxX3dxX3xXd2xX254xX3xXexXdxX22fxX23xX3xX4xX1xX23xX3d9xX1fxXb1xX3xXd2xX6xX22xX3xX3dxX3f0xX89xX3xX4xX21exX89xX3xXb9xX3f0xX1fxX3dxX3xX1xX3f0xX3xXexX1dxX23xX1fxX3dxX3xXexX486xX89xX3xX2xX2fxXb1xXa3xX3xXdxX1fxX4xX1xX3xX82xX3bxX3xX89xX3bxX1fxX3xX1xX36xX1fxX1xX3xX3dxXdxX132xXdxX3xXexX1dxX467xX3xX2xX19xXb1xX2fxX157xX3xXdxX1fxX4xX1xXa5xX3xX267xX10xX3xX4xXc05xX1fxX3dxX3xXb9xXb4xX3c5xX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX3dxX3xXd2xX254xX3xX89xX3bxX1fxX3xX1xX36xX1fxX1xX3xX1xXdxX407xX1fxX3xXexX1xX254xX3xXexX1dxX22fxX1fxX3xX1dcxX467xX1fxX1xX3xX5xXa0xXdxX3xX5bxXc7xXc9xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xXa4xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexXa3xX18xXa2xX17xX5xXa4xXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX12fxX3dxX22xX3bxXdxX3xX1dxX6xXb1xX3xX1xX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xX3dxXdxX132xXdxX3xXexX1dxX467xX3xX4xX26bxX3xX89xX413xXexX3xX7xX3f8xX3xX4xX1xXa8dxX4xX3xX1fxX89exX1fxX3dxX3xX1fxX1xXb4xX3xXb9xXdxX8c1xX23xX3xX1dcxX1xXdxX407xX1fxX3xXd2xfadfxX1fxX3dxX3xX4xX65fxX3xX4xX1xf5e6xXb1xX3xX1xX83bxX3xXexX1dxX3c5xX3xX5exX254xX4xX1xX3xX82xX21exX3xX13xX14xX15xX3xX21xX22xX1fxX1fxX10xX4xXexX10xX5exXb1xX3xXexXb4xXb5xX1fxX3dxX3xXexX1xX467xX4xX1xX3xX3e0xXbxXbxX5xX10xX3xX21xX6xX1dxX6d8xX5xX6xX47xXa5xX3xX5bxX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xX486xX89xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX82xXa3cxX89xX3xX5bxX6xX1dxX89xX6xX1fxX3x12fc8xX6xX1dxX5exX22xX1fxX3xX2xX15bxX3xX5xX22xX6xXb1xX3xX4xX64exX1fxX3dxX3xX7xX23xX49exXexX3xX18xX15bxX18xX3xX15xXa5xX3xX21xXa0xX4xX3xXexX467xX1fxX1xX3xX1fxX89exX1fxX3dxX3xXexXdxX3f4xX1fxX3xX467xX4xX1xX3xX3dxX3f0xX89xX3xX1xX83bxX3xXexX1dxX3c5xX3xX1xX3bxX1fxX1xX3xX1dcxX1xXa0xX4xX1xX3xXd2xXb4xX9bxX4xX3xX82xX3bxX22xX3xXe7xX10xX3xX5exc33exX3xX5exX3bxX1fxX3dxX3xX1xXb5xX1fxXb1xX3xX4xX65fxX6xX3xX4xX3f8xXbxX3xXb9xXdxX3f4xX1fxXb1xX3xX4xX65fxX6xX3xX1xX467xXexX3xX82xX3bxX3xX4xX1xX36xX6xX3xX1dcxX1xX26bxX6xX3xX13xX14xX15xX3xXc9xXdxX7xXbxX5xX6xX47xX3xXe6dxX10xX47xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xX17xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexXa2xX157xXa3xX2xX5xX17xXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX12fxX1x10aeexX1fxX3dxX3xXexX1dxX6xX1fxX3dxX3xXd2xX254xX3xX6xX1fxX3xXexX22xX3bxX1fxX3xXexX1dxX22fxX1fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX3dxX3f0xX89xX3xX1dcxXdxX407xX89xX3xX7xX22xXa0xXexX3xX663xX1fxX3xXb9xX254xX1fxX1xX3xXexX1xX486xX1fxX3xXe7xX10xX3xda04xXc9xX29xX21xeea8xXb1xX3xX1xX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xX4xX1xX3f8xX1fxX3dxX3xXexX1dxXb4xX3c5xXexX3xX1083xXc9xXcxX21xX1087xXb1xX3xX1dcxXdxX407xX89xX3xX7xX22xXa0xXexX3xXbxX1xX6xX1fxX1xX3xX1dcxX1xXdxX3xX82xX3bxX22xX3xX4xX23xX6xX3xX1083xX21xX13xX21xX1087xXb1xX3xX1dcxXdxX407xX89xX3xX7xX22xXa0xXexX3xX5xX646xX4xX3xXbxX1xX6xX1fxX1xX3xX4xX1xeb3axX3xXb9xX413xX1fxX3dxX3xX1083xXc9xX13xX21xX1087xXb1xX3xX3e0xX13xX29xX3xX82xX9bxXdxX3xX1xX83bxX3xXexX1dxX3c5xX3xX5xX646xX4xX3xXbxX1xX6xX1fxX1xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xXa2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexX2fxX19xXa4xX19xX5xXa2xXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX13xX22fxX1fxX3xX4xX40xX1fxX1xX3xXb9xX26bxXb1xX3xXe7xX10xX3xX4xXa3cxX1fxX3xX4xX26bxX3xX1xX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xX6xX1fxX3xXexX22xX3bxX1fxX3xX1fxXe0bxX89xX3xXexX1dxX22xX1fxX3dxX3xX3dxX26bxXdxX3xXc9xX1dxXdxX82xXdxX1fxX3dxX3xX3e0xXdxX5exX3xX6d8xX1dxX22xX6dbxX10xX7xX7xXdxX22xX1fxX6xX5xXb1xX3xX1xX83bxX3xXexX1dxX3c5xX3xXb9xX83bxX3xXe7xX10xX3xX1083xX6d8xX6xX1dxX1dcxXdxX1fxX3dxX3xX3e0xX7xX7xXdxX7xXexX6xX1fxXexX3xX6d8xX5xX23xX7xX1087xX3xX82xX9bxXdxX3xX4xX6xX89xX10xX1dxX6xX3x109d2xX23xX6xX1fxX3xX7xXa0xXexX3xXe7xX23xX1fxX3dxX3xX12aexX23xX6xX1fxX1xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xX2xX19xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexX2xX17xX157xXa3xX5xX2xX19xXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX5bxX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xX3f8xX1fxX3dxX3xXe7xX132xX3xXexX1xX407xX3xXexX1xX6xX22xX3xXexX3f8xXdxX3xXb4xX23xX3xX1xXdxX3f4xX23xX3xX7xX23xX49exXexX3xX82xX3bxX3xX4xX1xX22xX3xX486xX89xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX23xX47xX3xX5xX646xX4xXa5xX3xX12fxX1xXe0bxX89xX3xXb9xXa0xXbxX3xXa8dxX1fxX3dxX3xX4xX132xX89xX3xX3dxXdxXa0xX4xX3xXbxX1xX49exX1fxX3xX1dcxX1xX467xX4xX1xX3xX1dcxX1xXdxX3xX5xXa0xXdxX3xXe7xX10xXb1xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX4xXa3cxX1fxX3xXexX1dxX6xX1fxX3dxX3xXd2xX254xX3xX1xX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xXexX1dxX10xX22xX3xXexX1xX467xX4xX1xX3xXa8dxX1fxX3dxXb1xX3xX1dcxX1xX26bxX6xX3xX82xXdxX3xX7xX6xXdxX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX82xX3bxX3xX1xX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xX5xXa0xXdxX3xXexX1xX64exX1fxX3dxX3xX89xXdxX1fxX1xX3xe874xX1fxXexX10xX3dxX1dxX6xX5xX3xX3e0xX4xXexXdxX82xX10xX3xX29xXexX10xX10xX1dxXdxX1fxX3dxXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexX2fxX18xXa3xX17xX5xX2xX2xXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xX267xX10xX3xXb9xXb4xX3c5xX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX3dxX3xXd2xX254xX3xX1xX3f4xX3xXexX1xX3f8xX1fxX3dxX3xXb9xX413xX1fxX3dxX3xX4xXb5xX3xX13xX157xX17xX3xX15bxX3xXe7xX47xX1f4xX5xX6xX1fxX1xX3xXexX1x12323xX1fxX3dxX3xX1xX3bxX1fxX3dxXb1xX3xX5exX23xX1fxX3dxX3xXexX467xX4xX1xX3xXa3xXa5xX19xX470xXb1xX3xX7xX132xX1fxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX4xX64exX1fxX3dxX3xX7xX23xX49exXexX3xXa3xXa3xX157xX3xX89x137b0xX3xX5xX646xX4xX3xXexX40xXdxX3xX157xXa5xX19xX19xX19xX1f4xX15bxXa5xX19xX19xX19xX3xX82xXa3cxX1fxX3dxX4cxXbxX1x12caexXexXb1xX3xX89xX64exX1f4xX89xX10xX1fxX3xXe7xX22xX8axX1fxX3xX157xX19xX19xX3xX12fxX89xX3xXexX83xX3xX2xXa5xX15bxX19xX19xX1f4xX18xXa5xX157xX19xX19xX3xX82xXa3cxX1fxX3dxX4cxXbxX1xX168exXexXa5xX3xX12exX413xX1fxX3dxX3xX4xXb5xX3xXb9xXdxX3xX1dcxX4c6xX89xX3xX1xX3f4xX3xX5exX1e8xX1fxX3xXb9xX413xX1fxX3dxX3xX18xX3xXd2xXa0xX1fxX1xX3xX82xX3bxX3xX1xX413xXbxX3xX7xX3f8xX3xXexX646xX3xXb9xX413xX1fxX3dxX3xX17xX3xX4xX49exXbxX3xX29xXexX10xXbxXexX1dxX22xX1fxXdxX4xX3xX29xXbxX22xX1dxXexXa5xX3xXe6dxX1xX132xX3xX1fxX89exX1fxX3dxX3xXexX89exX1fxX3dxX3xXexX3f8xX4xX3xX19xX1f4xX2xX19xX19xX3xX1dcxX89xX4cxX1xX3xX4xX10dfxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xXexX1dxX22xX1fxX3dxX3xX157xXb1xX2fxX3xX3dxXdxX486xX47xX3xXexX1dxXb4xX9bxX4xX3xX1dcxX1xXdxX3xXb9xX40xXexX3xXexX3f8xX4xX3xXb9xX413xX3xXexX3f8xXdxX3xXb9xX6xX3xX2fxX157xX19xX3xX1dcxX89xX4cxX1xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXd2xX5xX10xX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxX89xX6xX1dxX3dxXdxX1fxXe3xX3xX2fxXbxXe7xX3xX6xX23xXexX22xXedxXaxX12xX0xXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX89xX3dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX1dxX6xX3xX89xX8axXexX3xX12exX12fxX130xX3xX132xX1fxX1xX3xX2xX2fxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXa5xXd2xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXa5xX82xX1fxX4cxX1fxX10xX151xX7xX4cxX2fxX19xX2fxX157xX4cxX2xX19xX15bxX5exXa3xX2fxX2fxX2fxX19xX157xX19xXexXa2xX18xX19xX157xX5xX2xX2fxXa5xX16cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX2fxX19xX2fxX19xX3xXexX1dxX36xX1fxX1xX3xX5xX3bxX1fxX3dxX3xXexX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX22xX1fxXaxX12xXcxX40xXdxX3xX14xX6xX5xX6xX47xX7xXdxX6xXb1xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xXbxX10xX3xX14xX3xX29xXbxX22xX1dxXexX3xX4xX26bxX3xX15bxX3xX89xX3bxX23xX3xX1fxX3dxX22xX40xXdxX3xXexX1xX49exXexX3xX3dxX3f0xX89xX3xXe7xX6xX1fxX1xX3xX13xX6xX1dxX4xX10xX5xX22xX1fxX6xXb1xX3xXe7xX6xX1fxX1xX3xX29xX22xX1fxXdxX4xX3xX29xXbxX10xX10xX5exXb1xX3xXb9xX10xX1fxX3xX4xX6xX1dxXd2xX22xX1fxXb1xX3xXb9xX10xX1fxX3xX7xX6xXbxXbxX1xXdxX1dxX10xXb1xX3xXexX1dxX8axX1fxX3dxX3xX82xX3bxX3xX4xX6xX89xXa5xX3xX21xXa3cxX1fxX3xX1fxX413xXdxX3xXexX1xX49exXexX3xX4xX10dfxX6xX3xXe7xX10xX3xX4xXc05xX1fxX3dxX3xX4xX26bxX3xXexX43cxX47xX3xX4xX1xX44dxX1fxX3xX89xX3bxX23xX3xX5exX6xX3xX14xX10xX1dxXdxX1fxX22xX3xX1fxX1xXb4xX3xXb9xX10xX1fxXb1xX3xXe7xX6xX1fxX1xX3xXb9xX10xX1fxXb1xX3xX1fxX486xX23xX3xXb9x10e8fxX3xX21xX22xX3dxX1fxX6xX4xXb1xX3xX1fxX486xX23xX3xXb9xX10xX1fxX3xXcxX6xX1dxXexX23xX6dbxX22xX3xX82xX3bxX3xXb9xX197cxX3xfb96xXdxX22xX1fxX6xXa5xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexXd2xX22xX5exX47xX12xX0xX4cxXexX6xXd2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX22xX23xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xfb2bxXdxX1fxX3dxXa5xX82xX1fxX0xX4cxXbxX12