Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh
(Baohatinh.vn) - Ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý.
cc8ex103d1xe312xf88cx100e1x12a24x13ec6x11dbexdd00xX7x15309x14847x161acxf4fdxf6d1x11903xX5xe7b3xXax130e0x120d3xXdx14012x15844xX3x15e99x1726dxX4xX3x12309x16385xX3x11daexX3xXex1670fxX3x12f4bx1052exX3xXcxe608x1066axX1xX3xX18x11faex14fd6xX4xX3x1339cx10385xf2f7xX3x15822xXdxf28cxX3xX4xX1x13294xX4xX3x1055dxX1x10bffxX3x13a06xX1x120f8xX3xXex16ac0xX4xX1xX3xcf6ex15c9bxe816xf4dcxX3xXex157a3xX29xX1xX0x10155xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x14e62xXaxX12x13620xX29xX35xX3xddafx14578xX3xX4dxX35x12e4exX4xX3xX42xX1x13ca4xX33xX3xf16axX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xe63dxefc4xX6xX3xX18xX2dxX2exX4xX3xX24xeb7bxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX31xX32xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1x1585fxX3xX29xX1xXdx14f6fxX16xX3xf3f4xccfaxX3x16215x14d32xX2x10604xX7bxXd7xXd8xXd7xX2xX3xX96x15ecexXdxX3xX2xXd8xXd8xd63cxX3xX7xX19xX3xXbxX1xXdxX22xX33xX3xX18x12a9dxX29xX35xX3x136d8x104c3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cx11591xX67xe1b7xXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX29xXexX10x11ef9xX3xX67xXexX1xX33xX16xX31xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXax160c6xXdxX67xXexX1x12890xX3x16e2dxXd7xXd8xXbx16a05x121ccxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX137xX3x14cbax16a01x10032xXbxX13dxX13exXaxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX55xX55xXdxXf9xX31xX6xX10axX1xX6xXexXdxX29xX1xXf9xX96xX29xX55xX29xX10xX132xX7xX55xXd7xXd8xX149xX139xX55xX2xXd8xX148xX67xXd8xX2xXd8xX149xX139xX148xX148xXexX149xX139xXd8xX149xX5xXdaxX7bx11f2bxXd7xXd7xXd8xX139xX149xX139xX139xXd8x16886xXd8xXdaxX149xX139xX7bxX67xX191xX14axX31xXd8xXf9x12632xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX18xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xXaxX3xX132xXdxX67xXexX1xX9xXaxX139xXd7xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX148xX149xX14axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xX1cxX15xX29xX35xX3xX29xX6xX10cxX3x1457cxXdaxX55xX2xXd7x13a81xXccxX3xXex1559dxXdxX3x168e1xXd5xX3xX1xX73xXbxX3xXexX1xX3bxX3xX2xX139xXccxX3xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xXd4xX1xX40xX6xX3xe163xfd51x16234xX257xXccxX3xX4xX15xX4xX3xX18xX22cxXdxX3xX31xXdxeab2xX33xX3xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX18xd6f5xX3xX31xX32xX33xX3x11406xX29xX35xX3xX6exX6fxX3xX4dxX35xX73xX4xX3xX42xX1xX78xX33xX3xX7bxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xXccxX3xX29xX1xXdxXd1xX16xX3xXd4xXd5xX3xXd7xXd8xX2xXdaxX7bxXd7xXd8xXd7xX2xXf9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXa0xXf4xX29xX35xX3xXexX1xee9bxXdxXccxX3xX31xXdxX265xX33xX3x127a7xX33xX10cxX22xXexX3xXexX1xX279xX29xX35xX3xX2f6xX33xX6xX3xX4dxX35xX1xX47xX3xX2f6xX33xX10cxX22xXexX3xX13dxX15xX4xX3xX29xX1x12a5axX29xX3xXd4xX22xXexX3xX2f6xX33x12bb0xX3xX31xX32xX33xX3xX4x159d5xX3xX279xX29xX35xX3xX6exX6fxX3xX4dxX35xX73xX4xX3xX42xX1xX78xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX96x11ad2xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xXccxX3xX29xX1xXdxXd1xX16xX3xXd4xXd5xX3xXd7xXd8xX2xXdaxX7bxXd7xXd8xXd7xX2xXf9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXcxX121xX2dxXe2xX4xX3xX18xX40xXccxX3xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX18xX273xX3xXexXdxX22xX29xX3xX1xX25xX29xX1xX3xX16xXdx12a11xX29xX3xX29xX1xXdxXd1xX16xX3xX96xX25xX3xX31xXdxX265xX33xX3xX2f6xX33xX10cxX22xXexX3xXexX1xX279xX29xX35xX3xX2f6xX33xX6xX3xX4dxX35xX1xX47xX3xX2f6xX33xX10cxX22xXexX3xX13dxX15xX4xX3xX29xX1xX317xX29xX3xXd4xX22xXexX3xX2f6xX33xX320xX3xX16xXdxX3a9xX29xX3xX29xX1xXdxXd1xX16xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX96xX344xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xXcxX1xX2dxX2edxX29xX35xX3xXexX121xffc0xX4xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX29xX1xXdxXd1xX16xX3xXd4xXd5xX3xXd7xXd8xX2xXdaxX3xX7bxX3xXd7xXd8xXd7xX2xX3xX18xX19xXdxX3xX96xXe2xXdxX3xX279xX29xX35xX3xXa0x112c9xX29xX35xX3xdc8fxX33xX19xX4xX3xX256xXdxX29xX1xXccxX3xX29xX35xX33xX10cxX6fxX29xX3xeefaxX10cxX3xX96xXdxX6fxX29xX3xX4cxX6xX29xX3xXcxX1xX2dxX2edxX29xX35xX3xX96xX344xX3xXcxX51xX29xX1xX3xX44xX10cxXccxX3xX67xX10axX3xXd4xX1xX279xX29xX35xX3xX18xX44xX3xXexX33x10896xXdxX3xXexX15xXdxX3xX4xX327xX3xX4cxX6xX29xX3xX42xX1xfb71xXbxX3xX1xX25xX29xX1xX3xXa0xX320xX29xX35xX3xX31x16c46xX3xXexX51xX29xX1xX3xXd4xX1xX40xX6xX3xX255xX257xX255xXf9xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX31xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13dxX6xX29xX1xX29xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX29xX35xX9xXaxXd8xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX29xX35xX9xXaxX148xXaxX12xX0xXexX31xX10axX67xX10cxX12xX0xXexX121xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX7bxX6xX5xXdxX35xX29xX137xX3xX4xX10xX29xXexX10xX121xX13exXaxX12xX0xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX6exX6fxX3xX4dxX35xX73xX4xX3xX42xX1xX78xX33xX0xX55xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX7bxX6xX5xXdxX35xX29xX137xX3xX4xX10xX29xXexX10xX121xX13exXaxX12xX0xX31xX12xX454xX10cxX3xX96xXdxX6fxX29xX3xX4cxX6xX29xX3xX42xX1xX491xXbxX3xX1xX25xX29xX1xX3xXa0xX320xX29xX35xX3xX31xX49fxX3xXexX51xX29xX1xX0xX55xX31xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xX1cxXdxX29xX1xX3xX29xX35xX25xX10cxX137xX3xX2xX2xX3xXexX1xX15xX29xX35xX3xXd7xX3xX29x147adxX16xX3xX2xdfe2xXdaxXdaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xX442xX33xX6fxX3xX2f6xX33xX15xX29xX137xX3xX13dxX273xX3xXcxX1xX22cxX4xX1xX3x1563cx15174xXccxX3xX1xX33xX10cxXd1xX29xX3xX6exX49fxX4xX3xX24xX25xXccxX3xXexX51xX29xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xX4exX78xX29xX3xXexX49fxX4xX137xX3xX22fxXdxX29xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXcxX121x1088bxX29xX1xX3xX18xX49fxX3xX4xX1xX33xX10cxX6fxX29xX3xX16xX279xX29xX137xX3xXcxX1xX22cxX4xX3xX7xX28xXccxX3xX31xX15xX4xX3xX7xX28xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xX6exXf8xX3xX5xX33xX317xX29xX3xX4xX1x171b1xX29xX1xX3xXexX121xX47xX137xX3xX42xX6xX10axX3xX4xX491xXbxX3xX6exXf8xX3xX5xX33xX317xX29xX3xX4xX1xX6a8xX29xX1xX3xXexX121xX47xXf9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xX0xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX442xX33xX15xX3xXexX121xX667xX29xX1xX3xX4xX279xX29xX35xX3xXexX15xX4xX0xX55xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXcxX97xX3xX2xXd7xX55xX2xX5e5xX139xX5e5xX3xX7bxX3xX139xX55xX2xX5e5xX5e5xXdaxX137xX3xX4cxX15xX4xX3xX7xX28xX3xXexX22cxXdxX3xXcxX121xX33xX29xX35xX3xXexX78xX16xX3xX1fxX3xXexX22xX3xXexX1xX47xX3xX13dxX273xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXcxX97xX3xX5e5xX55xX2xX5e5xX5e5xXdaxX3xX7bxX3xX5e5xX55xXd7xXd8xXd8xXd7xX137xX3xX3exX1xX40xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX121xX33xX29xX35xX3xXexX78xX16xX3xX1fxX3xXexX22xX3xXexX1xX47xX3xX13dxX273xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXcxX97xX3xX2xXd8xX55xXd7xXd8xXd8xXd7xX3xX7bxX3xX139xX55xXd7xXd8xXd8xX139xX137xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXcxX121xX33xX29xX35xX3xXexX78xX16xX3xX1fxX3xXexX22xX3xXexX1xX25xX29xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXcxX97xX3xX5e5xX55xXd7xXd8xXd8xX139xX3xX7bxX3xX148xX55xXd7xXd8xX2xXd7xX137xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX25xX29xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXcxX97xX3xXdaxX55xXd7xXd8xX2xXd7xX3xX7bxX3xX2xXd7xX55xXd7xXd8xX2xX191xX137xX3xX3exX1xX40xX3xX4cxX6a8xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX1xX2dxX2edxX29xX35xX3xXexX121xX40fxX4xX3xXcxX1xX25xX29xX1xX3xX44xX10cxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXcxX97xX3xX2xX55xXd7xXd8xX2xX149xX3xX7bxX3xX2xXd7xX55xXd7xXd8xXd7xXd8xX137xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXcxX97xX3xX2xXd8xX55xXd7xXd8xX2xX148xX3xX7bxX3xX2xXd7xX55xXd7xXd8xXd7xXd8xX137xX3xX454xX10cxX3xX96xXdxX6fxX29xX3xX4cxX42xX24xX3xXa0xX320xX29xX35xX3xX31xX49fxX3xXexX51xX29xX1xXccxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10axX67xX10cxXaxX12xXcxX97xX3xX2xXd7xX55xXd7xXd8xXd7xXd8xX137xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX121xX12xX0xX55xXexX31xX10axX67xX10cxX12xX0xX55xXexX6xX31xX5xX10xX12xX0xX67xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX121xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX67xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX121xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX0xX6xX3xX1xX121xX10x13772xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX137xX55xX55xX31xX6xX10axX1xX6xXexXdxX29xX1xXf9xX96xX29xX55xXexX10axXbxXdxX4xX55xXdaxX191xX148xX55xXd4xX10cxX7bxX1xX10axXbxX7bxXexX1xX33xX7bxX2xX139xX7bxX1xX67xX29xX67xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX1xX6xX7bxXexXdxX29xX1xX55xXaxX3xXexX6xX121xX35xX10xXexX9xXax136b8xX31xX5xX6xX29xXd4xXaxX3xX121xX10xX5xX9xXaxX29xX10axX10axXbxX10xX29xX10xX121xXaxX12xX22fxXd5xX3xX1xX73xXbxX3xXexX1xX3bxX3xX2xX139xX3xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX7bxXexX1xX33xX16xX31xX7bxX6xX29xX67xX7bxX7xX6xXbxX10axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX31xX32xX33xX3xXd7xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX16xXe2xXdxXaxX3xX1xX121xX10xX9cexX9xXaxX55xX4xX1xXdxX29xX1xX7bxX2f6xX33xX10cxX10xX29xX55xX1xX6xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX31xX6xX33xX7bxXd7xX7bxXbxX1xX10axX7bxX4xX1xX33xX7bxXexXdxX4xX1xX7bxX1xX67xX29xX67xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX16xX10axXdxX55xXd7xXd8xX191xX2xX149xX149xXf9xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX7xX121xX4xX9xXaxX55xX16xX10xX67xXdxX6xX55xX2xXd7xXd8xX55xX29xX10xX132xX7xX55xXd7xXd8xX149xX139xX55xX2xXd8xX148xX67xXd8xX2xX2xXd8xX2xX2xXd8xXexX191xXd8xXd7xX2xX5xX2xX7bxX188xXd7xXd7xX2xX191xX148xX5e5xX2xX149xXd8xX191xXd7xX149xX2xX7bxX67xX191xX31xX191xX9cexXf9xX19dxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX18xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX96xX12xX0xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX31xX32xX33xX3xXd7xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX16xXe2xXdxXaxX3xX1xX121xX10xX9cexX9xXaxX55xX4xX1xXdxX29xX1xX7bxX2f6xX33xX10cxX10xX29xX55xX1xX6xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX31xX6xX33xX7bxXd7xX7bxXbxX1xX10axX7bxX4xX1xX33xX7bxXexXdxX4xX1xX7bxX1xX67xX29xX67xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX16xX10axXdxX55xXd7xXd8xX191xX2xX149xX149xXf9xX1xXexX16xXaxX12xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX31xX32xX33xX3xXd7xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX16xXe2xXdxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX256xXe2xXdxX3xX7xX40fxX3xX29xX1xX491xXexX3xXexX121xX6a8xX3xX4xX6xX10axXccxX3xX4xX15xX4xX3xX279xX29xX35xX3xXcxX121xX32xX29xX3xXcx1524bxX3x12172xX29xX1xX3xX96xX25xX3xXcxX121xX32xX29xX3xX256xX5e1xX29xX3xX22fxXd5xX3xX96xX97xX6xX3xX18xX2dxX2exX4xX3xX4xX15xX4xX3xX96xX47xX3xX18xX22cxXdxX3xX31xXdxX265xX33xX3xX31xX32xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xXd4xX1xX40xX6xX3xX255xX256xX257xX257xXccxX3xX29xX1xXdxXd1xX16xX3xXd4xXd5xX3xXd7xXd8xX2xXdaxX7bxXd7xXd8xXd7xX2xX3xX96xXe2xXdxX3xX2xXd8xXd8xXe8xX3xX7xX19xX3xXbxX1xXdxX22xX33xX3xX18xXf4xX29xX35xX3xXf8xXf9xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX96xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX18xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xXaxX3xX1xX121xX10xX9cexX9xXaxX55xX4xX1xXdxX29xX1xX7bxX2f6xX33xX10cxX10xX29xX55xX35xXdxX6xX16xX7bxX67xX10axX4xX7bxX7xX10axX7bxX10cxX7bxXexX10xX7bxX1xX6xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX67xX33xX10axX4xX7bxX31xX6xX33xX7bxX35xXdxX33xX7bxX4xX1xX33xX4xX7bxXbxX1xX10axX7bxX4xX1xX33xX7bxXexXdxX4xX1xX7bxX33xX31xX29xX67xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX29xX31xX7xXbxX55xXd7xXd8xX191xX2xX149xX14axXf9xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX7xX121xX4xX9xXaxX55xX16xX10xX67xXdxX6xX55xX2xXd7xXd8xX55xX29xX10xX132xX7xX55xXd7xXd8xX149xX139xX55xX2xXd8xX148xX67xXd8xX2xXd8xX149xX139xX148xX148xXexX149xX139xXd8xX149xX5xXdaxX7bxX188xXd7xXd7xXd8xX139xX149xX139xX139xXd8xX191xXd8xXdaxX149xX139xX7bxX67xX191xX14axX31xXd8xXf9xX19dxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX18xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX96xX12xX0xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX18xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xXaxX3xX1xX121xX10xX9cexX9xXaxX55xX4xX1xXdxX29xX1xX7bxX2f6xX33xX10cxX10xX29xX55xX35xXdxX6xX16xX7bxX67xX10axX4xX7bxX7xX10axX7bxX10cxX7bxXexX10xX7bxX1xX6xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX67xX33xX10axX4xX7bxX31xX6xX33xX7bxX35xXdxX33xX7bxX4xX1xX33xX4xX7bxXbxX1xX10axX7bxX4xX1xX33xX7bxXexXdxX4xX1xX7bxX33xX31xX29xX67xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX29xX31xX7xXbxX55xXd7xXd8xX191xX2xX149xX14axXf9xX1xXexX16xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX18xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX6axX29xX35xX3xX6exX6fxX3xX4dxX35xX73xX4xX3xX42xX1xX78xX33xX3xX7bxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX96xX97xX6xX3xX18xX2dxX2exX4xX3xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX31xX32xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xXccxX3xX29xX1xXdxXd1xX16xX3xXd4xXd5xX3xXd7xXd8xX2xXdaxX7bxXd7xXd8xXd7xX2xX3xX96xXe2xXdxX3xX2xXd8xXd8xXe8xX3xX7xX19xX3xXbxX1xXdxX22xX33xX3xX18xXf4xX29xX35xX3xXf8xXf9xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX96xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX4xX279xX29xX35xX3xX31xX19xX3xXd4xX22xXexX3xX2f6xX33xX320xX3xX31xX32xX33xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX67xX6xX29xX1xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1xX19xXexXaxX3xX1xX121xX10xX9cexX9xXaxX55xXd4xX1xX6xX4xX55xX1xX67xX29xX67xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX4xX10axX29xX35xX7bxX31xX10axX7bxXd4xX10xXexX7bxX2f6xX33xX6xX7bxX31xX6xX33xX7bxX4xX6xX4xX7bxX4xX1xX33xX4xX7bxX67xX6xX29xX1xX7bxX4xX1xX33xX7bxX4xX1xX10axXexX55xXd7xXd8xX191xX2xX139xXd7xXf9xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX7xX121xX4xX9xXaxX55xX16xX10xX67xXdxX6xX55xX2xXd7xXd8xX55xX29xX10xX132xX7xX55xXd7xXd8xX149xX139xX55xX2xXd8xX148xX67xXd8xX2xXd7xX148xX5e5xX191xXdaxXexX149xX148xX5e5xX191xX2xX5xXd8xXf9xX19dxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xX18xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xX35xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX1xX44xX3xXexX47xX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX96xX12xX0xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX4xX279xX29xX35xX3xX31xX19xX3xXd4xX22xXexX3xX2f6xX33xX320xX3xX31xX32xX33xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX67xX6xX29xX1xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1xX19xXexXaxX3xX1xX121xX10xX9cexX9xXaxX55xXd4xX1xX6xX4xX55xX1xX67xX29xX67xX7bxXexXdxX29xX1xX7bxX4xX10axX29xX35xX7bxX31xX10axX7bxXd4xX10xXexX7bxX2f6xX33xX6xX7bxX31xX6xX33xX7bxX4xX6xX4xX7bxX4xX1xX33xX4xX7bxX67xX6xX29xX1xX7bxX4xX1xX33xX7bxX4xX1xX10axXexX55xXd7xXd8xX191xX2xX139xXd7xXf9xX1xXexX16xXaxX12xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX4xX279xX29xX35xX3xX31xX19xX3xXd4xX22xXexX3xX2f6xX33xX320xX3xX31xX32xX33xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX67xX6xX29xX1xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1xX19xXexX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX121xX10axX29xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX22fxXd5xX3xX1xX73xXbxX3xXexX1xX3bxX3xX2xX139xXccxX3xX24xXa0xX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX29xX1xX3xXd4xX1xX40xX6xX3xX255xX256xX257xX257xX3xX31xX2dxXe2xX4xX3xX96xX25xX10axX3xX31xX33xX481xXdxX3xX5xX25xX16xX3xX96xXdxXd1xX4xX3xXexX1xX3bxX3xXd7xX3xX96xXe2xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX29xX49fxXdxX3xX67xX33xX29xX35xX3xXexX121xX73xX29xX35xX3xXexX78xX16xX3xX5xX25xX3xX4xX279xX29xX35xX3xX31xX19xX3xXd4xX22xXexX3xX2f6xX33xX320xX3xX16xXdxX3a9xX29xX3xX29xX1xXdxXd1xX16xXccxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX327xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX67xX6xX29xX1xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1xX19xXexX3xX24xXa0xX4dxX4exXccxX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX29xX1xX13exX3xXexX1xX320xX10axX3xX5xX33xX317xX29xX3xXexX22cxXdxX3xXexX481xX3xX96xd125xX3xXexX667xX29xX1xX3xX1xX667xX29xX1xX3xX22fxXcxX7bxX255xX24xX3xX4x170efxX29xX35xX3xX4xX15xX4xX3xXexX2edxX3xXexX121xX667xX29xX1xXccxX3xX18xX12ffxX3xX15xX29xXccxX3xX67xX40fxX3xXexX1xX320xX10axX3xX29xX35xX1xX47xX3xX2f6xX33xX10cxX22xXexXf9xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX96xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX33xX5xX12xX0xX67xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX121xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX96xX12xX0xX55xX67xXdxX96xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8bxX33xXexX1xX10axX121xXaxX12xX4dxX1xX40xX16xX3xX3exX256xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX96xX12
Nhóm PV