Vòng loại Giải U15 Quốc gia: Hà Tĩnh thua đậm Thanh Hóa
(Baohatinh.vn) - Tại trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Vòng loại Giải bóng đá U15 Quốc gia 2020, U15 Hà Tĩnh đã thất bại trước U15 Thanh Hóa với tỷ số đậm 0-5.
1e8bx322bxb4b9x2d8cx30d0x2556x45dex78a1x8468xX7x8206xbb72x9037x76bdx1ed9x6fd6xX5x70d7xXax5547x358axa3e9x2a37x7be4xX3xX5x34a8x212exXdxX3x7248xXdx6575xXdxX3xb2c1xX2x3b74xX3x618bx5b2ex65b5xX4xX3xX16xXdxX6x4700xX3xb173x7634xX3xXcxaae5xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xac82x3e3ax4ca1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30x37f0xX6xX0xbea3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x4f43xXaxX12xXcxX1axXdxX3xXex570axX3exX15xX3xX3dx2cfdxX27xX3xXexX1x4e72xX3x519exX3xXexX65xX19xX15xX16xX3xab04xX1xX27x9d3exX15xX3xX79xX1x9accxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3x3b56xX48xX15xX16xX3xX3dx5811xX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX71x5da6xX71xXa8x46baxX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX3dx8900xX3xXexX1xX6axXexX3xX92xX1axXdxX3xXexX65x60aax3c64xX4xX3xX22xX2xX24xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xX3x21d9xXc8xXdxX3xXexbcf5xX3xX7xX28xX3xX3dxX3exX3fxX3xXa8x9bf6xX24x2f83xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdd1xX19xX5dx7f22xXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx9d67xX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXax53a3xXdxX5dxXexX1xX2exX3x8504xX2xX24xXbx2266x76fcxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2exX3x5eb3xX2xXa8xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX4bxX4bxXdxXeaxX92xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeaxXd9xX15xX4bxX15xX10xX11cxX7xX4bxX71xXa8x28b9xXa8xX4bxX2xX132x535axX5dxX15cxX2x2edcxX132xX123xX2xX161xXexX161xX24xX71xX123xX123xX5xXa8xXeax3f66xXbxX16x479dxX65xX9xX71xX71xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xX3dxX3exX3fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xXaxX3xX11cxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX123xX2xX24xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX132xX2xXa8xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexXe8xX6xX5xXdxX16xX15xX2exX3xX173xX27xX7xXexXdx88caxXfdxX128xXaxX12xX10dxX27xb62bxX4xX3xX3dxX28xXdxX3xX3dx9a13xX27xX3xX16xXdx31bfxX6xX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXd9xX31xX3xX22xX2xX24xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xX3xX5dxXdx8c53xX15xX3xX65xX6xX3xXexX65x64d5xX15xX3xX7x4caaxX15xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXdx4ebbxX27xX3xX15xX6xXfdxX3xa004xX71xb2f1xX4bxX161x7fb8xX3xX5xX31xX3xXexX65xX3exX15xX3xX3dxX6axX27xX3xXexX1xX6fxX3xX71xX3xX4x20cdxX6xX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1axXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX19xX5dxXfdxXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexXe8xX6xX5xXdxX16xX15xX2exX3xX173xX27xX7xXexXdxX207xXfdxX128xXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX5dxXexX1xX2exX3xX123xX2xX24xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2exX3xX132xX2xXa8xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX4bxX4bxXdxXeaxX92xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeaxXd9xX15xX4bxX15xX10xX11cxX7xX4bxX71xXa8xX15cxXa8xX4bxX2xX132xX161xX5dxX15cxX2xX165xX24xXa8xX2xX132xXexX24xX161xX15cxX25dxXa8xX5xXa8xXeaxX173xXbxX16xX176xX65xX9xX25dxX2xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xX3dxX3exX3fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xXaxX3xX11cxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX123xX2xX24xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX132xX2xXa8xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexXe8xX6xX5xXdxX16xX15xX2exX3xX173xX27xX7xXexXdxX207xXfdxX128xXaxX12xXcxX65xX19xX15xX16xX3xXexX65xX3exX15xX3xX3dxX6axX27xX3xX15xX31xXfdxXabxX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXd9xXc8xXdxX3xX7xad71xX3xX5dx4977xX15xX3xX5dx9850xXexX3xX4xX275xX6xX3xX30x3cf5xX13xX3xX13xc4cfxX3xX30xX19xX31xX15xX16xX3xX65xX6xX3xX7xX249xX15xX3xXd9xXc8xXdxX3xXexX65xX6xX15xX16xX3xXbxX1x7b3fxX4xX3xX3fxX31xX27xX3xX3dxb7a7xXeaxX3xX22xX2xX24xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xX3xXexX1xXdxX3xX3dxX6axX27xX3xXd9xXc8xXdxX3xXexX65xX6xX15xX16xX3xXbxX1xX435xX4xX3xX3fxX31xX27xX3xXd9xX31xX15xX16xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX19xX5dxXfdxXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX15xXexX10xX65xX3xX5dxXexX1xX27xX3fxX92xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX5dxXexX1xX2exX3xX123xX2xX24xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2exX3xX132xX2xXa8xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX4bxX4bxXdxXeaxX92xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeaxXd9xX15xX4bxX15xX10xX11cxX7xX4bxX71xXa8xX15cxXa8xX4bxX2xX132xX161xX5dxX15cxX2xX25dxX24xX15cxX2xX123xXexX123xX25dxX15cxX161xX165xX5xXa8xXeaxX173xXbxX16xX176xX65xX9xX25dxX165xX123xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xX3dxX3exX3fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xXaxX3xX11cxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX123xX2xX24xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX132xX2xXa8xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX22xX2xX24xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xX3xXd9xXc8xXdxX3xXd9xXdx882fxX4xX3xX3dxXc7x6a4cxX4xX3xX3dxX98xX15xX1xX3xX16xXdxX98xX3xX4xX6xX19xX3xX1x90dbxX15xX3xX1x2458xX15xX3xX3dxXbaxX3xXexX1xXdxX3xX3dxX6axX27xX3xX5xX6axX15xX3xX5xXc7xXc8xXexX3xXexX65xXc7xXc8xX4xX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX19xX5dxXfdxXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX5dxXexX1xX2exX3xX123xX2xX24xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2exX3xX132xX2xXa8xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX4bxX4bxXdxXeaxX92xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeaxXd9xX15xX4bxX15xX10xX11cxX7xX4bxX71xXa8xX15cxXa8xX4bxX2xX132xX161xX5dxX15cxX2xX25dxXa8xX24xX15cxX71xXexX165xXa8xX15cxX25dxXa8xX5xXa8xXeaxX173xXbxX16xX176xX65xX9xX123xX15cxX165xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xX3dxX3exX3fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xXaxX3xX11cxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX123xX2xX24xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX132xX2xXa8xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexXe8xX6xX5xXdxX16xX15xX2exX3xX173xX27xX7xXexXdxX207xXfdxX128xXaxX12xXcxX27xXfdxX3xX15xX1xXdxX245xX15xXabxX3xX4xX48xX3xX15xX1xX21bxX15xX16xX3xXexX1x5151xXdxX3xX3dxXdxaf47xX3fxX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX5xXdxX245xX15xX3xXexXdx4ca0xXbxX3xX4xX48xX3xX15xX1xX21bxX15xX16xX3xX3dxXc7xX707xX15xX16xX3xXexX6axX15xX3xX4xX7cxX15xX16xX3xX27xXfdxX3xX1xXdxX722xXbxX3xX79xX1xX27xX15xX16xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xX4xX275xX6xX3xXexX1xX275xX3xX3fxX7cxX15xX3xX416xX245xX3xXfaxX3exXexX3xX30xXdxX722xX27xX3xX79xX1xXdxX722xX15xX3xX3dxX19xX31xX15xX3xa923xX27xX249xX15xX3xX4xX275xX6xX3xX30xX416xX13xX3x48b5xX16xX27xXfdxX23dxX15xX3x86cexX6fxX4xX3xX30xX19xX31xX15xX16xX3xX65xX6axXexX3xXd9xX6axXexX3xXd9xX1fxX3xX4xX1xX28xX15xX16xX3xX3dxb0e9xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX19xX5dxXfdxXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX5dxXexX1xX2exX3xX123xX2xX24xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2exX3xX132xX2xXa8xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX4bxX4bxXdxXeaxX92xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeaxXd9xX15xX4bxX15xX10xX11cxX7xX4bxX71xXa8xX15cxXa8xX4bxX2xX132xX161xX5dxX15cxX2xX25dxX15cxXa8xX71xX165xXexX25dxX161xX165xXa8xX71xX5xXa8xXeaxX173xXbxX16xX176xX65xX9xX165xX165xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xX3dxX3exX3fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xXaxX3xX11cxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX123xX2xX24xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX132xX2xXa8xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xXcxX27xXfdxX3xX15xX1xXdxX245xX15xXabxX3xXd9xXdxX58dxX4xX3xX3dxX98xX15xX1xX3xX92xX1axXdxX3xXexX1xX275xX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xX416xX245xX3xXfaxX3exXexX3xX30xXdxX722xX27xX3xX5xX31xX3xX3dxXdxX254xX27xX3xX4xX1xX5a7xX15xX16xX3xX5dxX23dxX3xX5dxX31xX15xX16xX3xXd9xXc8xXdxX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX5dxXexX1xX2exX3xX123xX2xX24xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2exX3xX132xX2xXa8xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX4bxX4bxXdxXeaxX92xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXeaxXd9xX15xX4bxX15xX10xX11cxX7xX4bxX71xXa8xX15cxXa8xX4bxX2xX132xX161xX5dxX15cxX2xX25dxX132xXa8xX132xX132xXexX25dxX123xX24xX15cxX24xX5xXa8xXeaxX173xXbxX16xX176xX65xX9xX71xX25dxX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xX3dxX3exX3fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xXaxX3xX11cxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX123xX2xX24xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX132xX2xXa8xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX10dxX1xX27xX15xX16xX3xX4xX27xX20exX4xXabxX3xX22xX2xX24xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xX3xX16xXdxX31xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX722xX15xX3xXexX1xX40exX15xX16xX3xX24xXe8xXa8xX3xXexX65xXc7xXc8xX4xX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXd9xXc8xXdxX3xX4xX98xX4xX3xX92xX31xX15xX3xXexX1xX40exX15xX16xX3xX3dxXc7xX592xX4xX3xX16xX1xXdxX3xX92x1f24xXdxX3xX781xX16xX27xXfdxX23dxX15xX3xX13x4e4axX15xX3xXcxX1xX98xXdxXabxX3xXcxX65xX216xX15xX3xX26xX27xX6xX15xX16xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX25bxX4x687exX3xX3dxXa8axXbxX260xXabxX3xX416xX245xX3xX26xX27xX28xX4xX3x7619xX1xX98xX15xX1xXabxX3xXcxX65x5ce8xX15xX1xX3xX13xXa6fxX15xX3x6c35xX6xX15xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXd9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX65xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xXexX6xX92xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX127xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxXa8xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX15xX16xX9xXaxX24xXaxX12xX0xXexX92xX19xX5dxXfdxX12xX0xXexX65xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX19xX5dxXfdxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX5xXaa3xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX3dxX6axX27xXabxX3xXa64xX3xX5xXc7xX592xXexX3xXexX65xX3exX15xX3xXexX1xXdxX3xX3dxX6axX27xX3xXexXdxX722xXbxX3xXexX1xX10xX19xXabxX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX7x794fxX3xX3dxX28xXdxX3xX3dxX216xX27xX3xXd9xXc8xXdxX3xX22xX2xX24xX3xX30xX27xX722xX3xXd9xX31xX19xX3xX5xXa8axX4xX3xX2xX123xX1xX3xX15xX16xX31xXfdxX3xX2xX4bxX165xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX19xX5dxXfdxXaxX12x6865xX3xX5xXc7xX592xXexX3xX3dxX6axX27xX3xX4xX27xX28xXdxX3xX4x877dxX15xX16xXabxX3xX3dxX19xX31xX15xX3xX774xX27xX249xX15xX3xX4xX275xX6xX3xX30xX416xX13xX3xX13xX41axX3xX30xX19xX31xX15xX16xX3xX7xXb60xX3xXexX1xXdxX3xX3dxX6axX27xX3xXd9xXc8xXdxX3xX22xX2xX24xX3xX788xX31xX3xX781xbfc4xX15xX16xX3xXd9xX31xX19xX3xX5xXa8axX4xX3xX2xX123xX1xX3xX15xX16xX31xXfdxX3xX15cxX4bxX165xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX65xX12xX0xX4bxXexX92xX19xX5dxXfdxX12xX0xX4bxXexX6xX92xX5xX10xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe8xXexX1xX27xX3fxX92xXe8xX6xX15xX5dxXe8xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xXaabxX416xX781x9a72xX3xXexX65xX19xX15xX16xX3xXexX65xX3exX15xX3xX65xX6xX3xX774xX27xX249xX15xX3xXd9xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xXaxX3xX1xX65xX10xX207xX9xXaxX4bxX92xX19xX15xX16xXe8xX5dxX6xX4bxX27xX2xX24xXe8xX1xX6xXe8xXexXdxX15xX1xXe8xXexX1xX27xX6xXe8xX7xX5xX15xX6xXe8xXexX65xX19xX15xX16xXe8xXexX65xX6xX15xXe8xX65xX6xXe8xX774xX27xX6xX15xXe8xXd9xX19xX15xX16xXe8xX5xX19xX6xXdxXe8xX16xXdxX6xXdxXe8xX27xX2xX24xXe8xX774xX27xX19xX4xXe8xX16xXdxX6xX4bxX2xX25dxX24xX25dxX15cxX15cxXeaxX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4bxX3fxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX71xXa8xX4bxX15xX10xX11cxX7xX4bxX71xXa8xX71xX25dxX4bxX123xX25dxX5dxX123xXa8xX165xX15cxX15cxX2xX123xXexX161xX165xX123xX71xXa8xX5xXa8xXeaxX173xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xX3dxX3exX3fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXd9xX12xX0xX7xXexX65xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xXaabxX416xX781xXc62xX3xXexX65xX19xX15xX16xX3xXexX65xX3exX15xX3xX65xX6xX3xX774xX27xX249xX15xX3xXd9xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xXaxX3xX1xX65xX10xX207xX9xXaxX4bxX92xX19xX15xX16xXe8xX5dxX6xX4bxX27xX2xX24xXe8xX1xX6xXe8xXexXdxX15xX1xXe8xXexX1xX27xX6xXe8xX7xX5xX15xX6xXe8xXexX65xX19xX15xX16xXe8xXexX65xX6xX15xXe8xX65xX6xXe8xX774xX27xX6xX15xXe8xXd9xX19xX15xX16xXe8xX5xX19xX6xXdxXe8xX16xXdxX6xXdxXe8xX27xX2xX24xXe8xX774xX27xX19xX4xXe8xX16xXdxX6xX4bxX2xX25dxX24xX25dxX15cxX15cxXeaxX1xXexX3fxXaxX12xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xXaabxX416xX781xXc62xX3xXexX65xX19xX15xX16xX3xXexX65xX3exX15xX3xX65xX6xX3xX774xX27xX249xX15xX3xXd9xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX65xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX1axXdxX3xXexX65xX3exX15xX3xX3dxX6axX27xX3xX3fxXa64xX3xX3fxXa64xX3xX3fxX31xX15xX3xXd9xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX92xX48xX15xX16xX3xX3dxX98xX3xXd9xX7cxX3xX3dxXaa3xX4xX1xX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX71xXa8xX71xXa8xX3xX16xXdxX21bxX6xX3xX5dxXdxX23dxX15xX3xX65xX6xX3xXexX65xX245xX15xX3xX7xX249xX15xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX254xX27xX3xX71xX132xX4bxX161xXabxX3xX22xX2xX24xX3xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX3dxXbaxX3xXexX1xX27xX6xX3xX3dxXc7xX5a3xX15xX16xX3xX79xXdxX3fxX3xXd9xX7cxX3xX3dxXaa3xX4xX1xX3xXaabxX7cxX15xX16xX3xX416xX6xX3fxX3xX781xX16xX1xX58dxX3xXc62xX15xX3xXd9xXc8xXdxX3xXex8bb0xX3xX7xX28xX3xXa8xXe8xX132xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXd9xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX65xX3exX15xX3xX65xX6xX3xX774xX27xX249xX15xX3xXd9xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX92xX1fxX15xX16xX3xXfaxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX774xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX71xXa8xX71xXa8xX2exX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX3dxX28xXdxX3xX3dxX216xX27xX3xXaabxX7cxX15xX16xX3xX416xX6xX3fxX3xX781xX16xX1xX58dxX3xXc62xX15xXaxX3xX1xX65xX10xX207xX9xXaxX4bxX92xX19xX15xX16xXe8xX5dxX6xX4bxXexX65xX6xX15xXe8xX65xX6xXe8xX774xX27xX6xX15xXe8xXd9xX19xX15xX16xXe8xX5xX19xX6xXdxXe8xX92xX6xX15xX16xXe8xX92xXe8xX16xXdxX6xXdxXe8xX27xX2xX24xXe8xX774xX27xX19xX4xXe8xX16xXdxX6xXe8xX71xXa8xX71xXa8xXe8xX27xX2xX24xXe8xX1xX6xXe8xXexXdxX15xX1xXe8xX5dxX19xXdxXe8xX5dxX6xX27xXe8xX7xX19xX15xX16xXe8xX5xX6xX3fxXe8xX15xX16xX1xX10xXe8xX6xX15xX4bxX2xX25dxX24xX161xX25dxX2xXeaxX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4bxX3fxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX71xXa8xX4bxX15xX10xX11cxX7xX4bxX71xXa8xX71xX25dxX4bxX2xXa8xX165xX5dxX15cxX71xX71xX71xX25dxX24xX165xXexX25dxX165xX24xX165xX5xXa8xXe8xX2xXa8xX25dxX25dxX25dxX2xX132xX123xX132xXe8xX15cxX2xX24xX25dxX123xXa8xX165xX71xX15cxX2xXeaxX173xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xX3dxX3exX3fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXd9xX12xX0xX7xXexX65xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX65xX3exX15xX3xX65xX6xX3xX774xX27xX249xX15xX3xXd9xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX92xX1fxX15xX16xX3xXfaxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX774xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX71xXa8xX71xXa8xX2exX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX3dxX28xXdxX3xX3dxX216xX27xX3xXaabxX7cxX15xX16xX3xX416xX6xX3fxX3xX781xX16xX1xX58dxX3xXc62xX15xXaxX3xX1xX65xX10xX207xX9xXaxX4bxX92xX19xX15xX16xXe8xX5dxX6xX4bxXexX65xX6xX15xXe8xX65xX6xXe8xX774xX27xX6xX15xXe8xXd9xX19xX15xX16xXe8xX5xX19xX6xXdxXe8xX92xX6xX15xX16xXe8xX92xXe8xX16xXdxX6xXdxXe8xX27xX2xX24xXe8xX774xX27xX19xX4xXe8xX16xXdxX6xXe8xX71xXa8xX71xXa8xXe8xX27xX2xX24xXe8xX1xX6xXe8xXexXdxX15xX1xXe8xX5dxX19xXdxXe8xX5dxX6xX27xXe8xX7xX19xX15xX16xXe8xX5xX6xX3fxXe8xX15xX16xX1xX10xXe8xX6xX15xX4bxX2xX25dxX24xX161xX25dxX2xXeaxX1xXexX3fxXaxX12xXcxX65xX3exX15xX3xX65xX6xX3xX774xX27xX249xX15xX3xXd9xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX92xX1fxX15xX16xX3xXfaxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX774xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX71xXa8xX71xXa8xX2exX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX3dxX28xXdxX3xX3dxX216xX27xX3xXaabxX7cxX15xX16xX3xX416xX6xX3fxX3xX781xX16xX1xX58dxX3xXc62xX15xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX65xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX5xXaa3xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX3dxX6axX27xX3xX3dxXbaxX3xX3dxXc7xX592xX4xX3xX4xX7cxX15xX16xX3xX92xX28xXabxX3xX22xX2xX24xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX7xXb60xX3xX3dxX28xXdxX3xX3dxX216xX27xX3xX22xX2xX24xX3xXaabxX7cxX15xX16xX3xX416xX6xX3fxX3xX781xX16xX1xX58dxX3xXc62xX15xX3xXexX65xX19xX15xX16xX3xXexX65xX3exX15xX3xX65xX6xX3xX774xX27xX249xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX92xX1fxX15xX16xX3xXfaxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX774xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXd9xX31xX19xX3xX2xX123xX1xX15cxXa8xX3xX4xX1xXdxX254xX27xX3xX71xX132xX4bxX161xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXd9xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX27xX6xX3x78f1xX1xX28xX3xX30xXdxX722xX15xXabxX3xX22xX2xX15cxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX5dxa3d9xX15xX16xX3xX92xXc7xXc8xX4xX3xXexX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xXfaxX48xX15xX16xX3xX3dxX98xX3xXcxX1xXdxX722xX27xX3xX15xXdxX245xX15xX3xXexX19xX31xX15xX3xX774xX27xX28xX4xXaxX3xX1xX65xX10xX207xX9xXaxX4bxX92xX19xX15xX16xXe8xX5dxX6xX4bxXexX1xX27xX6xXe8xXbxX1xX19xXe8xX1xXdxX10xX15xXe8xX27xX2xX15cxXe8xX1xX6xXe8xXexXdxX15xX1xXe8xX5dxX27xX15xX16xXe8xX92xX27xX19xX4xXe8xXexX6xXdxXe8xX16xXdxX6xXdxXe8xX92xX19xX15xX16xXe8xX5dxX6xXe8xXexX1xXdxX10xX27xXe8xX15xXdxX10xX15xXe8xXexX19xX6xX15xXe8xX774xX27xX19xX4xX4bxX2xX25dxX24xX161xX161xX25dxXeaxX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX16xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4bxX3fxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX71xXa8xX4bxX15xX10xX11cxX7xX4bxX71xXa8xX71xX25dxX4bxX2xXa8xX123xX5dxX15cxX2xX132xX15cxXa8xX15cxX2xXexX15cxX123xX123xX25dxX24xX5xXa8xXeaxX173xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xX22xX2xX24xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX16xXdxX6xX2exX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX1xX27xX6xX3xX3dxX3exX3fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXd9xX12xX0xX7xXexX65xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX27xX6xX3xX12ddxX1xX28xX3xX30xXdxX722xX15xXabxX3xX22xX2xX15cxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX5dxX12f4xX15xX16xX3xX92xXc7xXc8xX4xX3xXexX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xXfaxX48xX15xX16xX3xX3dxX98xX3xXcxX1xXdxX722xX27xX3xX15xXdxX245xX15xX3xXexX19xX31xX15xX3xX774xX27xX28xX4xXaxX3xX1xX65xX10xX207xX9xXaxX4bxX92xX19xX15xX16xXe8xX5dxX6xX4bxXexX1xX27xX6xXe8xXbxX1xX19xXe8xX1xXdxX10xX15xXe8xX27xX2xX15cxXe8xX1xX6xXe8xXexXdxX15xX1xXe8xX5dxX27xX15xX16xXe8xX92xX27xX19xX4xXe8xXexX6xXdxXe8xX16xXdxX6xXdxXe8xX92xX19xX15xX16xXe8xX5dxX6xXe8xXexX1xXdxX10xX27xXe8xX15xXdxX10xX15xXe8xXexX19xX6xX15xXe8xX774xX27xX19xX4xX4bxX2xX25dxX24xX161xX161xX25dxXeaxX1xXexX3fxXaxX12xXcxX1xX27xX6xX3xX12ddxX1xX28xX3xX30xXdxX722xX15xXabxX3xX22xX2xX15cxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX5dxX12f4xX15xX16xX3xX92xXc7xXc8xX4xX3xXexX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xXfaxX48xX15xX16xX3xX3dxX98xX3xXcxX1xXdxX722xX27xX3xX15xXdxX245xX15xX3xXexX19xX31xX15xX3xX774xX27xX28xX4xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX65xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX1xX6axXexX3xX92xX1axXdxX3xXd9xXc8xXdxX3xXexXf3bxX3xX7xX28xX3xXa8xX3xXe8xX3xX2xX3xXexX65xXc7xXc8xX4xX3xX22xX2xX15cxX3xX12ddxX1xX28xX3xX30xXdxX722xX15xX3xXexX65xX19xX15xX16xX3xXexX65xX3exX15xX3xX3dxX6axX27xX3xXexX1xX6fxX3xX15cxX3xX92xX1fxX15xX16xX3x9405xX157axX3xX79xX1xXdxX722xX15xX3xX3dxX20exXdxX3xX22xX2xX15cxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX5dxX12f4xX15xX16xX3xX92xXc7xXc8xX4xX3xXa64xX3xXd9xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xX1dxXdxX1fxXdxX3xXfaxX48xX15xX16xX3xX3dxX98xX3xXcxX1xXdxX722xX27xX3xX15xXdxX245xX15xX3xXexX19xX31xX15xX3xX774xX27xX28xX4xX3xX71xXa8xX71xXa8xXeaxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXd9xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX27xX5xX12xX0xX5dxXdxXd9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxXd9xX12xX0xX4bxX5dxXdxXd9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc62xX27xXexX1xX19xX65xXaxX12xXcxX1xXbb1xXfdxX3x7d33xX27xX15xX16xX0xX4bxXbxX12
Thùy Dung