Thông tin cần biết về Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”

(Baohatinh.vn) - Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” nhằm giúp các em thắp sáng ước mơ, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương Hà Tĩnh.

Thông tin cần biết về Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”
Thông tin cần biết về Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Chủ đề Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast