Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn thời điểm dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê vào sáng 12/11

(Baohatinh.vn) - Câu hỏi do đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đặt ra với người đứng đầu Chính phủ tại phiên chất vấn của Quốc hội.

Tiếp tục chương trình chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, sáng nay (9/11), đại diện Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã chất vấn Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ các vấn đề liên quan trực tiếp đến tỉnh.

Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn thời điểm dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê vào sáng 12/11

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn đặt câu hỏi tại phiên họp sáng nay.

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn nêu vấn đề, dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã tạm dừng hoạt động gần 10 năm nay ảnh hưởng hết sức nặng nề về đời sống dân sinh của Nhân dân vùng dự án.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, tại các kỳ họp, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh không dưới 4 lần đề xuất việc dừng khai thác dự án này. Mặc dù các bộ, ngành và cơ quan Trung ương đã có báo cáo đánh giá và đề xuất rất cụ thể, nhưng đến nay Chính phủ vẫn chưa có quyết định chính thức.

Trước tình hình đó, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã trực tiếp chất vấn Thủ tướng Chính phủ và đề nghị “Thủ tướng cho biết lúc nào có quyết định chính thức dừng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê?”

Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn thời điểm dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê vào sáng 12/11

Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã tạm dừng hoạt động gần 10 năm nay, đang ảnh hưởng hết sức nặng nề về đời sống dân sinh của nhân dân vùng dự án.

Về vấn đề này, chủ toạ điều hành phiên chất vấn đã giao Thủ tướng Chính phủ tiếp thu và giải trình tại cuối phiên chất vấn vào sáng ngày 12/11.

Với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn nhắc lại: “Tại kỳ họp thứ 8, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã đề nghị sửa đổi khoản 1, điều 14a Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chế độ bồi dưỡng cho cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí là không thực tiễn. Bộ trưởng đã có hứa điều chỉnh”.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn đặt câu hỏi: “Bộ trưởng có nghiên cứu tham mưu sửa đổi điều này không, và lúc nào được sửa đổi để giải quyết chế độ phụ cấp cho đội ngũ cơ sở hoạt động?”.

Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn thời điểm dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê vào sáng 12/11

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn về các nội dung liên quan.

Trả lời về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá Hà Tĩnh là điểm sáng của cả nước trong sắp xếp thôn, tổ dân phố và cán bộ hoạt động không chuyên trách.

Bộ trưởng cho rằng, Nghị định 34/NĐ-CP với mục tiêu giảm bình quân 2 công chức và 8 người hoạt động không chuyên trách cấp xã để mức hưởng tăng phụ cấp từ 20% lên 50% và theo phương thức giao khoán không thấp hơn mức quy định tại nghị định cũ, số lượng cán bộ không chuyên trách sẽ sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể mà theo tình hình thực tế giao địa phương quyết định; nguyên tắc chung người hoạt động không chuyên trách ngân sách nhà nước sẽ giao khoán cho ngân sách địa phương quyết định.

Đồng thời, Bộ trưởng đưa ra giải pháp phối hợp các trường chính trị đào tạo, đào tạo lại để chuyển đổi, sắp xếp việc làm cho cán bộ cấp cơ sở.

Cho rằng Bộ trưởng chưa trả lời trọng tâm và thoả đáng câu hỏi, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn đã đăng ký tranh luận và sẽ gửi câu gỏi bằng văn bản đến người đứng đầu Bộ Nội vụ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Mỏ sắt Thạch Khê

Chủ đề Họp Quốc hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast