(Baohatinh.vn) - Thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, năm 2020, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã được Bộ VH-TT&DL tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, năm 2020, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã được Bộ VH-TT&DL tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Sáng 20/1, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổng kết thực hiện chiến lược, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020; ký kết chương trình phối hợp năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Năm 2020, trong tình hình khó khăn do dịch bệnh, thiên tai nhưng ngành VH-TT&DL đã chủ động và linh hoạt ứng biến để chủ trì và phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng như: lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du; Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII; Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, liên hoan các CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh 2020…

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL chủ trì hội nghị

Về lĩnh vực văn hóa, gia đình, năm 2020, Sở đã tham mưu Bộ VH-TT&DL xếp hạng 3 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, UBND tỉnh xếp hạng 15 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, chú trọng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng và hiệu quả, tạo được chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Số gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 90,09 %; số thôn, tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 94,5%. Hai tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM đạt cao: 90% xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 98,9% xã đạt tiêu chí văn hóa.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương báo cáo tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020.

Phong trào tập luyện thể dục thể thao gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia. Có 35,7% số người và 25,6% số gia đình tập thể dục thể thao thường xuyên.

Thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận; tham gia 32 giải, đạt 156 huy chương các loại (68HCV, 33HCB, 55HCĐ). Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 8/14 đội tham gia mùa giải V.League 2020; đội bóng chuyền Hà Tĩnh xếp thứ 6/10 đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Giải Vô địch quốc gia 2020.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Thị Loan báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020.

Trong năm, Sở đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và tổ chức thành công Hội thi ẩm thực hướng đến sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất. Phối hợp với các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk tổ chức Chương trình giới thiệu, liên kết phát triển du lịch Hà Tĩnh tại các tỉnh Tây Nguyên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng trình bày tham luận: “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Năm 2021, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, ngành VH-TT&DL quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực của sự phát triển bền vững.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường trình bày tham luận “Đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền trong thời gian tới”.

Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc đất và người Hà Tĩnh, có sức cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng ban kinh tế - Gia đình, Hội LHPN tỉnh tham luận về “Các giải pháp của Hội LHPN trong triển khai hiệu quả các mô hình gia đình”.

Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết thực hiện chiến lược, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020. Theo đó, Sở VH-TT&DL đã xây dựng 17 câu lạc bộ điểm về gia đình theo chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 334.983/372.253 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 89,98%. Số vụ bạo lực gia đình giảm rõ rệt, năm 2010 toàn tỉnh có 272 vụ bạo lực gia đình, đến cuối năm 2019 chỉ còn 68 vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận những kết quả mà ngành VH-TT&DL tỉnh nhà đạt được trong năm qua và chỉ rõ những hạn chế, bất cập mà ngành VH-TT&DL cần nghiêm túc đánh giá, phân tích, rút kinh nghiệm để có các giải pháp khắc phục kịp thời.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Triển khai công tác năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành VH-TT&DL cần chủ động phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Năm 2021 diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp; cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch 5 năm 2020 - 2025; kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, vì vậy, ngành cần tập trung tham mưu tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh nhà.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Sở VH-TT&DL ký kết hoạt động phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Bộ VH-TT&DL, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Sở VH-TT&DL.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao cờ đơn vị dẫn đầu cho Thư viện tỉnh Hà Tĩnh và Phòng VH-TT huyện Đức Thọ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 4 tập thể.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương năm 2020.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 cá nhân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT&DL Hà Tĩnh

Giám đốc Sở VH-TT&DL tặng giấy khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân về thành tích trong thực hiện công tác gia đình trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020.

Thiên Vỹ


Thiên Vỹ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]