Vũ Quang cần nhân rộng cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Báu Hà ghi nhận những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Vũ Quang (Hà Tĩnh), đồng thời lưu ý huyện cần nhân rộng mô hình cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp để tạo điểm nhấn.

Ngày 21/7, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và đoàn công tác đã đi kiểm tra NTM tại các cụm, khu dân ở xã Đức Lĩnh (Vũ Quang).

Vũ Quang cần nhân rộng cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Đoàn đến tham quan, kiểm tra một số vườn mẫu tại thôn Cừa Lĩnh.

Xã Đức Lĩnh được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015 và đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020. Từ đó đến nay, xã giữ vững và không ngừng nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Nhiều công trình hạ tầng nông nghiệp - nông thôn đã và đang được địa phương đầu tư xây dựng, cũng cố.

Toàn xã hiện có 30 km được đầu tư từ các chương trình dự án, 70 km đường GTNT theo hình thức nhà nước và Nhân dân cùng làm, 15,5 km kênh mương được kiên cố bằng bê tông.

Vũ Quang cần nhân rộng cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Đoàn đến tham quan cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp ở tổ liên gia số 1 của thôn Cừa Lĩnh...

Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác xã được thành lập mới, đến nay, toàn xã có 4 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 24 tổ hợp tác xã hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh - dịch vụ, tất cả đều hoạt động có hiệu quả.

Toàn xã hiện có hơn 400 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người là 43,2 triệu đồng/người/năm.

Vũ Quang cần nhân rộng cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

... và kiểm tra mô hình nhà văn hoá kết hợp nhà tránh lũ cộng đồng tại thôn Cừa Lĩnh.

Dịp này, đoàn cũng đã đến kiểm tra một số vườn đồi trồng chanh tại thôn Quang Thành, xã Đức Lĩnh.

Qua kiểm tra, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cho rằng, những điểm đến trong chuyến kiểm tra đã cho thấy công tác xây dựng NTM nâng cao của xã Đức Lĩnh đã đạt những kết quả cao quan trọng.

Vũ Quang cần nhân rộng cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Đoàn cũng đã đến kiểm tra một số mô hình trồng chanh tại thôn Quang Thành.

Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19 nhưng cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã đã quyết tâm, tập trung nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao; chú trọng phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho người dân.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà lưu ý, huyện cần nhân rộng cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp trong cộng đồng dân cư để tạo điểm nhấn. Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa tập trung nâng chất các tiêu chí NTM vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Thực hiện phòng trào xây dựng NTM, từ đầu năm đến nay, toàn huyện Vũ Quang đã huy động được hơn 3 tỷ đồng, trên 100 nghìn ngày công và vận động Nhân dân hiến trên 20.000 m2 đất, tiến hành làm mới và nâng cấp hơn 15km đường GTNT, 10km rãnh thoát nước, trồng mới 18km hàng rào xanh, cải tạo hơn 3.000 vườn tạp, xây dựng được gần 400 hố lắng lọc nước thải sinh hoạt, xây dựng 2 nhà văn hóa thôn...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast