Cập nhật: 17:05 27/02/2023 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh tập trung rà soát các nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành để tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh tập trung rà soát các nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành để tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.

Chiều 27/2, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghe tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và các quan hệ công tác theo Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các quy định của Đảng hiện hành.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo kết quả hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thời gian qua.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên trên các lĩnh vực, thuộc sự quản lý điều hành của UBND tỉnh. Kịp thời tham mưu Tỉnh ủy ban hành các chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương; tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc…

Nhờ vậy, trong năm 2022, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 3,98%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 70,47 triệu đồng/năm (tăng 3,77 triệu đồng/người/năm so với năm 2021); thu ngân sách đạt trên 18.000 tỷ đồng, vượt 11% dự toán tỉnh giao...

Các chương trình, chính sách phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh được triển khai kịp thời. Các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung; thu hút đầu tư có những tín hiệu tích cực.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến; giáo dục đạt nhiều thành tích; an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Công tác phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 đảm bảo; quốc phòng, an ninh được tăng cường...

Trong 2 tháng đầu năm 2023, tình hình KT-XH nhìn chung ổn định, nền kinh tế giữ xu hướng phục hồi. Sản xuất vụ đông xuân đáp ứng yêu cầu tiến độ; dịch bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát tốt; hoạt động thương mại - dịch vụ diễn ra khá sôi nổi; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2022…

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh phân tích một số giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Thời gian tới, để tiếp tục quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xác định tập trung 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó tập trung: thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, bám sát quan điểm phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết của Trung ương trên các lĩnh vực theo thẩm quyền; chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; rà soát, có phương án xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng; chỉ đạo UBND tỉnh trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và chính quyền địa phương, cơ sở với MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tăng cường phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát Thông báo kết luận số 624-TB/TU, ngày 9/9/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích những kết quả mà Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đạt được trong thời gian qua; trao đổi một số giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đại biểu cho rằng, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tăng cường phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã ban hành để tiếp tục xây dựng chương trình hành động với lộ trình thực hiện các nghị quyết; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh; tăng cường mối quan hệ phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy...

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phân tích những nội dung còn hạn chế và đề nghị các giải pháp trọng tâm Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần thực hiện trong thời gian tới.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp thu và làm rõ các nội dung đại biểu phân tích.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những kết quả mà Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung rà soát các nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành để tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện hiệu quả.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên

Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.

Tập trung triển khai quy hoạch tỉnh gắn với tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm; tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Hà Tĩnh...

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần xây dựng đường găng lộ trình cụ thể, rà soát, đánh giá kỹ các tiêu chí chưa đạt, tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM. Tiếp tục xác định các công trình trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, du lịch dịch vụ...

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phân cấp, phân quyền trong thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương, giảm bớt hội họp, dành thời gian đi cơ sở để nắm bắt tình hình, tháo gỡ vướng mắc; từng thành viên UBND tỉnh cần tích cực, chủ động trong công tác tham mưu... Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là các lĩnh vực tài nguyên môi trường, văn hóa, giáo dục... Quan tâm nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, dự báo tốt tình hình.

 • Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên
  Hà Tĩnh tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị ...

  Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị, các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các nghị quyết, kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 đã ban hành.

 • Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên
  Hà Tĩnh cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII bằng chương trình hành ...

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị các địa phương, đơn vị cần cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương thành các chương trình hành động bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn Hà Tĩnh.

 • Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết cấp trên
  Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc ...

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Khi đã có nghị quyết thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy”, “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào”. Thực hiện lời căn dặn của Người, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực, quyết tâm cao trong học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế và vướng mắc, khó khăn; hiệu quả của một số chủ trương, nghị quyết chưa cao… Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, từ đó tạo khí thế, niềm tin và quyết tâm mới để hoàn thành các mục tiêu năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Thu Hà - Anh Tấn


Thu Hà - Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]