(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, huyện Can Lộc tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi sâu vào cuộc sống.

Can Lộc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Thời gian tới, huyện Can Lộc tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi sâu vào cuộc sống.

Sáng 31/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh và Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong chủ trì hội nghị.

Can Lộc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và Nhân dân, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Can Lộc có nhiều chuyển biến tích cực, KT-XH tiếp tục phát triển, QP-AN được giữ vững.

Can Lộc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng.

BCH Huyện ủy Can Lộc đã ban hành đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Huyện cũng đã triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 một cách linh hoạt, có hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng triển khai sâu rộng.

Can Lộc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Toàn cảnh hội nghị.

Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã khen thưởng, vinh danh 74 tập thể và 249 cá nhân điển hình tiên tiến. BCH Đảng bộ huyện khen thưởng, vinh danh 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2021.

Can Lộc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đào Xuân Tùng: Năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở Can Lộc tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, qua đó, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Trong năm, huyện đã tiến hành kiểm tra 203 tổ chức đảng và 60 đảng viên; giám sát 178 tổ chức Đảng và 119 đảng viên. Trong đó, BTV Huyện ủy tiến hành 3 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát đối với 19 tổ chức Đảng và 10 đảng viên; UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra 6 tổ chức Đảng và 19 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát 9 tổ chức đảng và 3 đảng viên; thi hành kỷ luật 54 đảng viên (giảm 28,94% so với năm 2020) với các hình thức: khiển trách 46, cảnh cáo 8.

Can Lộc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Bí thư Đảng bộ Xã Vượng Lộc Trần Văn Đoài: Đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò người đứng đầu là cách huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo dân chủ, minh bạch, công khai, đúng quy trình, quy định; công tác dân vận có nhiều đổi mới; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực.

Huyện cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả bầu cử đảm bảo đúng quy định.

Can Lộc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc Phan Văn Huy: Xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, vai trò gương mẫu của đảng viên góp phần quan trọng trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu KT - XH của năm 2021, Can Lộc có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.324 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch; diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 280 tỷ đồng, bằng 188% kế hoạch tỉnh giao và bằng 155% kế hoạch HĐND huyện giao; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình dịch bệnh COVID-19 từng bước được kiểm soát tốt.

Mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 của huyện Can Lộc:

100% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có từ 70% được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ huyện được xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chính quyền huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tổng diện tích gieo trồng 20.936 ha (lúa 18.454 ha/2 vụ), tổng sản lượng lương thực đạt trên 106.190 tấn; thu ngân sách đạt 200 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới tối thiểu 0,5%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%; phấn đấu có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, Nhân dân huyện trong một năm đầy khó khăn, thử thách. Với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các cấp ủy chính quyền, địa phương đã chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, linh hoạt, ứng phó với tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt các chỉ tiêu trong năm 2021.

Can Lộc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống kết luận hội nghị.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đất đai.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; triển khai thực hiện sản xuất vụ xuân đảm bảo cơ cấu giống, diện tích, lịch thời vụ; tập trung chỉnh trang vệ sinh môi trường; phát huy truyền thống tương thân tương ái, tập trung giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết.

Can Lộc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thôn Bình Yên - xã Xuân Lộc vì thành tích tiêu biểu trong Học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Can Lộc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Tin liên quan:

Anh Thư - Ngọc Thắng


Anh Thư - Ngọc Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]