(Baohatinh.vn) - Chiều 12/12, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp cho ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, một số nội dung về công tác cán bộ, bổ cứu các vấn đề trong quá trình thực hiện Kết luận 144-KL/TU và Nghị quyết 164/NQ-HĐND về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chiều 12/12, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp cho ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, một số nội dung về công tác cán bộ, bổ cứu các vấn đề trong quá trình thực hiện Kết luận 144-KL/TU và Nghị quyết 164/NQ-HĐND về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Đối với việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, ngày 28/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kết luận số 144-KL/TU về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sáp nhập các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, bổ cứu một số nội dung sáp nhập các ĐVHC cấp xã.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo hướng dẫn, bổ cứu một số nội dung liên quan sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng dự thảo hướng dẫn về quy trình cán bộ 4 bước gồm: hội nghị thường trực cấp ủy cấp huyện; hội nghị ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; hội nghị cấp xã; hội nghị ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Tại mỗi bước tiến hành, Ban Tổ chức hướng dẫn cụ thể về hình thức tổ chức, chủ trì, thành phần và trình tự thực hiện hội nghị.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 127/NQ-HĐND và Nghị quyết 164/NQ-HĐND về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã

Bên cạnh đó, ngày 13/12/2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021. Sau đó được thay thế bằng Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND tỉnh ban hành ngày 20/8/2019.

Kết quả, đến nay, toàn tỉnh có 1.193 người nghỉ hưởng chính sách theo nghị quyết HĐND tỉnh. Tổng kinh phí chi trả hơn 33,9 tỷ đồng.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng: Đồng tình cao với hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tuy nhiên trong trình tự thực hiện có một số nội dung cần điều chỉnh

Theo đánh giá, các nghị quyết này đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế của các chính sách Trung ương, tỉnh trong giai đoạn từ 2015 đến nay, đẩy nhanh việc thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghị quyết xảy ra một số vướng mắc cần được tháo gỡ.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan

Tại hội nghị, đại biểu thống nhất cao về việc ban hành các văn bản hướng dẫn, bổ cứu các vấn đề khi thực hiện Kết luận 144-KL/TU và Nghị quyết 164/NQ-HĐND thời gian qua. Đại biểu tập trung phân tích các nội dung liên quan, đồng thời góp ý điều chỉnh một số nội dung trong các bản dự thảo bổ sung.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: UBKT do Ban chấp hành bầu, vì vậy sau khi có bộ máy mới thì mới có thể thực hiện bầu UBKT cấp ủy.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đại biểu tập trung phân tích các nội dung liên quan, đồng thời góp ý điều chỉnh một số nội dung trong các bản dự thảo bổ sung.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y phân tích kỹ các nội dung liên quan đến thực hiện Nghị quyết 164

Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, theo báo cáo của Tổ biên tập văn kiện, dự thảo lần 1 dự kiến xây dựng chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sức mạnh văn hóa, khát vọng của người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng - an ninh để phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại, đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người bằng bình quân cả nước và đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện - Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện trình bày khái quát nội dung bản dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Dự thảo báo cáo cũng xây dựng nội dung báo cáo 2 phần: Phần 1 - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, nhìn lại 30 năm Hà Tĩnh tái lập tỉnh; Phần 2 - Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận các nội dung cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong quá trình thực hiện đề án sáp nhập ĐVHC cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong quá trình thực hiện, đặc biệt sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

“Với tinh thần khẩn trương nhất, các địa phương tập trung cho công tác sáp nhập xã, tuy nhiên không vội vàng, “ép” tiến độ, làm đến đâu chắc đến đó” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Hà Tĩnh họp bàn bổ cứu các nội dung liên quan sáp nhập xã, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn chỉnh dự thảo hướng dẫn thực hiện Kết luận 144, kịp thời ban hành trong ngày 13/12/2019.

Đối với thực hiện Nghị quyết 164, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương cho điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn quá trình sáp nhập xã.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh xây dựng hướng dẫn, tổ chức khắc con dấu mới cho các địa phương; các địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị quy trình thu hồi con dấu cũ (khi đã hoàn thành công tác bàn giao) tại thời điểm hết giờ làm việc hành chính ngày 31/12/2019. Sau khi thu hồi con dấu cũ, thực hiện cấp con dấu mới cho các ĐVHC mới để sử dụng từ ngày 1/1/2020.

Về dự thảo Báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên tổ Văn kiện Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đóng góp ý kiến; tổ Biên tập văn kiện tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đã được góp ý, bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo trong ngày 15/12 trình các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Thu Hà - Anh Tấn


Thu Hà - Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]