(Baohatinh.vn) - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhằm góp phần đưa nội dung này tiếp tục đi vào chiều sâu, từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị trong toàn tỉnh với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhằm góp phần đưa nội dung này tiếp tục đi vào chiều sâu, từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị trong toàn tỉnh với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (sau đây gọi là Kết luận 21-KL/TW), ngày 12/1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch đề là mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Điểm cầu Hà Tĩnh tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tháng 12/2021.

Cụ thể hóa kế hoạch 65-KH/TU, ngày 21/2/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 40-HD/BTGTU nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW. Theo đó, đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề “tự soi, tự sửa” qua 5 nhóm nội dung lớn.

Hình thức tổ chức thông qua các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thời gian triển khai trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng. Trong đó, đặc biệt tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kiểm điểm 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2022.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Hương Sơn là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Triển khai nội dung này, ngay từ đầu tháng 3/2022, Đảng bộ huyện Hương Sơn là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề cao điểm vào tháng 3, tháng 4/2022. Trong đó, tháng 3, các tổ chức cơ sở Đảng tập trung nội dung sinh hoạt nhằm nhận diện vấn đề “cần soi”, “cần sửa”; tháng 4 tiếp tục sinh hoạt nhằm tìm giải pháp “sửa”. Ngoài ra, nội dung này cũng được quán triệt trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng.

Để tạo tính lan tỏa đến tận chi bộ, đảng viên, nhiều tổ chức đảng ở huyện Hương Sơn đã triển khai sinh hoạt từ Ban Chấp hành Đảng bộ xã, MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể. Đảng ủy cũng gợi ý các nội dung “tự soi, tự sửa” theo thực tiễn từng chi bộ để các chi bộ chuẩn bị nội dung sát đúng.

Ông Cao Kỷ Vị - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 2 cho biết: “Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, Đảng ủy xã đã ban hành hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề cụ thể; đồng thời, biên soạn tài liệu với những nội dung cốt lõi, những vấn đề trọng tâm cần tập trung phân tích, lồng ghép báo cáo của địa phương để các chi bộ bám sát triển khai. Trước khi sinh hoạt chuyên đề, chúng tôi yêu cầu các chi bộ thông tin, gửi nội dung để các đảng viên nghiên cứu trước khi đến thảo luận. Nhờ vậy, các buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và đúng trọng tâm”.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Chi bộ Thượng Kim (Đảng bộ xã Sơn Kim 2) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”.

Để đưa sinh hoạt chuyên đề đi vào nề nếp, hiệu quả, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn cũng đăng ký lịch sinh hoạt cụ thể. Trên cơ sở đó, thành viên đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cùng về tham dự, chỉ đạo. Trong đợt sinh hoạt cao điểm tháng 3, toàn huyện có 40/46 đơn vị đăng ký tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Sau hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên chi bộ tổ dân phố 1 - thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022.

Ông Đinh Lương Hào - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Sơn cho biết: “Qua theo dõi bước đầu, các chi bộ, đảng bộ đã tổ chức sinh hoạt rất bài bản, chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng; các nội dung mới, trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được phân tích cụ thể, gắn với thực tiễn hoạt động từng đơn vị, gắn với vị trí công tác, nhiệm vụ của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, vừa nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, vừa giúp đảng viên thấy được hạn chế của bản thân, của các đảng viên khác trong chi bộ, Đảng bộ, từ đó quyết tâm “tự sửa”, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao”.

Sau Hương Sơn, những ngày này, các chi bộ, Đảng bộ ở huyện Cẩm Xuyên cũng đang tích cực chuẩn bị các nội dung cần thiết để sẵn sàng triển khai sinh hoạt chuyên đề vào cuối tháng 3/2022.

Ông Nguyễn Siêu Cường - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên chia sẻ: “Trước khi triển khai cao điểm sinh hoạt chi bộ vào tháng 4, tháng 5, thì từ ngày 21/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ chỉ đạo 3 chi bộ đại diện cho 3 khối: cơ quan, trường học, nông thôn, tổ chức sinh hoạt điểm để rút kinh nghiệm trong các chi bộ, đảng bộ. Chúng tôi sẽ tích cực hướng dẫn, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị đảm bảo hiệu quả, thực chất, an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19”.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Tất cả các đảng bộ trực thuộc trên toàn tỉnh đã ban hành các công văn, hướng dẫn, biên soạn tài liệu, xây dựng kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả đợt cao điểm sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Hiện nay, tất cả các đảng bộ trực thuộc trên toàn tỉnh đã ban hành các công văn, hướng dẫn, biên soạn tài liệu, lên kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả đợt cao điểm sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” vào tháng 5/2022 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Với quyết tâm cao, các địa phương, đơn vị đang tập trung triển khai sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thực chất, hiệu quả, qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm rõ được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

  • Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”
    Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo thực hiện tốt các quy định nêu gương

    Thực hiện các quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo gắn với thực hiện tinh thần “tự soi, tự sửa” của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và cán bộ, đảng viên.

  • Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”
    Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải kiên quyết, kiên trì, bền bỉ

    Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII diễn ra ngày 9/12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công tác rất khó, rất phức tạp, vì vậy, phải kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, làm thường xuyên.

Hà Linh


Hà Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]