(Baohatinh.vn) - Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo tiền đề, sức mạnh mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn mới.

Huyện Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo tiền đề, sức mạnh mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn mới.

Sáng nay (11/10), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Huyện Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung và các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, BTV Huyện ủy Kỳ Anh và nhiều đảng ủy cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hướng dẫn cụ thể, theo sát tiến độ thời gian để vừa hướng dẫn vừa đôn đốc, kiểm tra nên việc triển khai kế hoạch đại hội ở cơ sở kịp thời, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Sau khi huyện tổ chức đại hội điểm ở 2 chi bộ, BTV đảng ủy cơ sở đã lựa chọn 35 chi bộ để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tổ chức bắt đầu từ ngày 3 - 31/8.

Huyện Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Tùng báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội chi bộ đã bầu 727 đồng chí vào ban chấp hành (BCH), trong đó có 515 đồng chí là bí thư, phó bí thư (tái cử 434 đồng chí, chiếm tỷ lệ 60%; bầu mới 293 đồng chí, chiếm tỷ lệ 40%); 119 đồng chí là nữ bí thư, phó bí thư chi bộ; 2 đồng chí người công giáo là ủy viên BCH; có 208 chi bộ bầu BCH.

Về nhân sự cấp ủy gắn với nhân sự trưởng thôn, có 12 bí thư, 119 phó bí thư chi bộ, 6 đảng viên là trưởng thôn...

Về chất lượng, 145 đồng chí có trình độ văn hóa cấp THCS, 582 đồng chí có trình độ văn hóa cấp THPT. Về trình độ chuyên môn, có 31 đồng chí là thạc sỹ, 296 đồng chí đại học, 100 đồng chí cao đẳng, trung cấp, 64 đồng chí sơ cấp.

Về trình độ chính trị, có 24 đồng chí cử nhân, cao cấp; 259 đồng chí trung cấp, 172 đồng chí sơ cấp. Về độ tuổi, có 222 đồng chí dưới 40 tuổi, 210 đồng chí từ 40-50 tuổi và 295 đồng chí trên 50 tuổi.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, được đảng viên và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Theo đó, toàn huyện đã có 4.513 đảng viên tham gia đại hội chi bộ, đạt tỷ lệ 87%. Thông qua đại hội chi bộ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia và thực hiện các phong trào, các phần việc thiết thực chào mừng đại hội.

Huyện Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Nguyễn Tiến Điền trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ.

Tại buổi tổng kết, các đại biểu đánh giá: Các đảng bộ cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch, công văn và các văn bản hướng dẫn của huyện; kịp thời ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; chỉ đạo sát đúng kế hoạch đại hội. Nhờ đó, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ so với yêu cầu đề ra.

Đại hội đã phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất cao, tạo ra sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các văn kiện trình đại hội chi bộ được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chặt chẽ; các báo cáo đều đã được lấy ý kiến góp ý từ cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Công tác chuẩn bị nhân sự BCH, bí thư, phó bí thư được thực hiện dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn và được BTV đảng ủy thẩm định, phê duyệt.

Huyện Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung chúc mừng đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở huyện Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch, đúng quy trình, quy định, quy chế bầu cử trong Đảng; đồng thời đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội của BTV Huyện ủy Kỳ Anh.

Các đại hội thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng; bầu đủ, đúng định hướng BCH, bí thư, phó bí thư, với số phiếu tín nhiệm cao.

Điều hành của đoàn chủ tịch đại hội, việc thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm phiếu đảm bảo yêu cầu, đúng nguyên tắc, quy chế bầu cử, hướng dẫn của cấp trên, chương trình, quy chế làm việc của đại hội đề ra. Các đại biểu tham luận, thảo luận báo cáo chính trị ở các đại hội sôi nổi, thẳng thắn, sâu sắc, có tính chiến đấu, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết.

Huyện Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh, để cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, thời gian tới, đảng ủy các xã, các đơn vị trực thuộc tập trung hướng dẫn chi bộ hoàn chỉnh các văn bản, hồ sơ đại hội; kịp thời chuẩn y cấp ủy, bí thư, phó bí thư theo thẩm quyền.

Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ; phân công nhiệm vụ vụ thể cho chi ủy, bí thư, phó bí thư và các đảng viên; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cả nhiệm kỳ và hằng năm sát với tình hình thực tiễn của từng chi bộ.

Quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ.

Tiếp tục phát động, duy trì các đợt thi đua cao điểm trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nhằm chào mừng thành công đại hội chi bộ; tập trung huy động nguồn lực, tạo khí thế, sức mạnh trong Nhân dân, quyết tâm hoàn thành đạt, vượt các mục tiêu, kế hoạch năm 2022.

Rà soát lại chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra.

Huyện Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Dịp này, BTV Huyện ủy Kỳ Anh trao giấy khen cho 10 tập thể...

Huyện Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

... và giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin liên quan:

Vũ Viễn


Vũ Viễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]