(Baohatinh.vn) - Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về dân chủ và thực hiện dân chủ ở huyện Kỳ Anh ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần củng cố thêm lòng tin của Nhân dân với Đảng cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Anh

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về dân chủ và thực hiện dân chủ ở huyện Kỳ Anh ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần củng cố thêm lòng tin của Nhân dân với Đảng cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Chiều 28/4, Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai nhiệm vu trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Anh

Cùng dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân huyện Kỳ Anh đối với việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Anh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Trần Thành Nam báo cáo tại hội nghị

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng sát dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong bàn bạc, thống nhất trong hành động, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Huyện Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho trên 98,9% cán bộ cốt cán cấp huyện. Sau đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng bộ cơ sở, đảng bộ chi bộ trực thuộc trên địa bàn toàn huyện quán triệt Nghị quyết tới tận cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân theo Quy định 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ bản phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Trần Thành Nam, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng chủ trì hội nghị.

Cấp ủy Đảng các cấp tập trung triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế”, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân.

HĐND các cấp nâng cao chất lượng việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp HĐND để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những ý kiến phản ánh của cử tri; nâng cao hiệu quả công tác chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri tại các kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp; tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Châu Nguyễn Văn Dũng trình bày tham luận về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào xây dựng NTM.

UBND huyện duy trì tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Anh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Giang Bùi Đức Trung trình bày tham luận về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Nhân dân đã đồng thuận hiến cây, hiến đất, tài sản và huy động ngày công để lao động xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 20/20 xã đạt chuẩn NTM, có 4 xã đạt xã NTM nâng cao; 108/154 thôn đạt KDCM, đạt trên 70%; 904 vườn mẫu đạt chuẩn; có 21 sảm phẩm đạt chuẩn OCOP…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Anh

Ông Nguyễn Hữu Hảo - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh tham luận về việc thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở cơ quan, đơn vị

Việc thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Theo đó, đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 40,8 triệu đồng/năm, tăng 13 triệu đồng so với năm 2016...

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Nghị quyết số 02-NQ/TU trong thời gian tới, huyện Kỳ Anh đã đặt ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Anh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh: BTV huyện Kỳ Anh tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, có chiều sâu các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ sở định kỳ hằng tháng, hằng năm rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định; tập trung tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu, đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bế mạc hội nghị, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần cụ thể hóa quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các quy định về những điều dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành bế mạc hội nghị.

Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức, nhận thức về quyền làm chủ của người dân trong việc đấu tranh phát hiện, ngăn chặn những sai phạm, hiện tượng tiêu cực trên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm của Đảng về mục tiêu phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh cũng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tập trung xử lý, giải quyết các vụ, việc tồn đọng, vướng mắc theo kế hoạch của UBND huyện; tập trung cao công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dự án cấp nước khu kinh tế vũng Áng; tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở huyện Kỳ Anh

Dịp này, BTV huyện Kỳ Anh trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU.

Tin liên quan:

Vũ Huyền


Vũ Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]