(Baohatinh.vn) - Xây dựng nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ là cách để Đảng bộ TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo cơ sở vững chắc xây dựng đô thị động lực phía Nam

Xây dựng nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ là cách để Đảng bộ TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị...

Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 3/2/2021 của BTV Thị ủy Kỳ Anh về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025 thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ thị xã về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng thị xã trở thành đô thị động lực của tỉnh trong tương lai.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành chia sẻ với P.V Báo Hà Tĩnh một số bài học kinh nghiệm qua một năm thực hiện nghị quyết.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo cơ sở vững chắc xây dựng đô thị động lực phía Nam

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh về một số bài học kinh nghiệm của thị xã Kỳ Anh qua một năm thực hiện Nghị quyết 02.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Thị ủy, ngày 3/2/2021, BCH Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ThU về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025. Đồng chí có thể chia sẻ về ý tưởng và những bước đi trong quá trình xây dựng nghị quyết quan trọng này.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu xuyên suốt: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025, phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại”.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Thị ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai nội dung đột phá này bằng việc ban hành kế hoạch, thành lập tổ tham mưu xây dựng các chuyên đề và tiến hành việc khảo sát toàn Đảng bộ, từ đó bước đầu chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, bất cập hiện nay của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ đảng viên và nhất là thực trạng của các chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ tháng 9 - 11/2020, BTV Thị ủy đã chỉ đạo sinh hoạt điểm tại 24 chi bộ thuộc các loại hình khác nhau (cơ quan hành chính, thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang) để nắm rõ thực trạng về sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo cơ sở vững chắc xây dựng đô thị động lực phía Nam

Buổi sinh hoạt chi bộ điểm tại tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên. Ảnh tư liệu.

Sau đợt sinh hoạt điểm, BTV Thị ủy tiếp tục tổ chức các cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm cấp thị xã và tổ chức nhiều cuộc hội thảo mở rộng. Qua đó, thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, quản lý, phát triển đảng viên hiện nay và đề ra các giải pháp phù hợp. Ngày 3/2/2021, nhân dịp chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/ThU của BTV Thị ủy Kỳ Anh chính thức được ban hành. Ngay sau khi nghị quyết ra đời, Thị ủy đã khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập và triển khai vào thực tiễn, mở ra lộ trình mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở TX Kỳ Anh.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư, Nghị quyết 02-NQ/ThU được triển khai đã có tác động như thế nào về chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TX Kỳ Anh trong thời gian qua?

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Nghị quyết được triển khai chưa đầy một năm nhưng bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực và đáng ghi nhận. Đó là, nâng cao trách nhiệm cho các đồng chí trong chi ủy tại các buổi sinh hoạt chi bộ, trang bị kỹ năng cho các đồng chí trong cấp ủy chi bộ. Từ sinh hoạt điểm cũng giúp các đồng chí bí thư chi bộ rèn luyện được kỹ năng gợi mở vấn đề, khuyến khích đảng viên phát biểu, tạo bầu không khí thực sự dân chủ, cởi mở, khách quan để mỗi đảng viên mạnh dạn nêu ý kiến và trao đổi về các vấn đề đưa ra thảo luận. Cũng từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện được năng lực, sở trường, ý thức, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc phân công cán bộ lãnh đạo thị xã và các xã, phường cùng tham dự sinh hoạt chi bộ điểm đã nắm chắc tình hình cơ sở, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đảng viên; đánh giá chất lượng hoạt động của các chi bộ để có giải pháp chỉ đạo phù hợp, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo cơ sở vững chắc xây dựng đô thị động lực phía Nam

TX Kỳ Anh tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và công tác đảng viên”. Tháng 12/2020.

Nghị quyết 02-NQ/ThU đi vào cuộc sống đã góp phần quan trọng để công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường cả về tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và công tác vận động quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp ở TX Kỳ Anh. Từ đó tạo điều kiện để Đảng bộ TX Kỳ Anh lãnh đạo Nhân dân đoàn kết, thi đua, vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2021 như: tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động, quyết liệt và kiểm soát được dịch COVID-19; thu hút và triển khai nhiều dự án quan trọng, đồng thời tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo cơ sở vững chắc xây dựng đô thị động lực phía Nam

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành (đứng thứ 3 từ bên trái qua) và Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn (ngoài cùng bên trái) tham quan Nhà văn hoá cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ tại TDP Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh vào tháng 11/2021. Ảnh tư liệu.

P.V: Để tiếp tục đưa Nghị quyết 02-NQ/ThU đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn nữa, xin đồng chí cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ TX Kỳ Anh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Để đưa nghị quyết đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng rãi, hiệu quả, thứ nhất tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng; quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới và Quy định 1193-QĐ/TU ngày 5/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về đánh giá việc sinh hoạt chi bộ.

Thứ ba, đề cao vai trò lãnh đạo của đảng ủy, chi ủy cơ sở trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, giải quyết việc làm; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn; củng cố hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội tại các thôn, tổ dân phố và trong các cơ quan, doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, thực chất hơn; tuyên truyền, động viên các đoàn viên, hội viên tham gia, tạo nhiều diễn đàn thu hút hội viên vào Đảng.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng; cung cấp những thông tin chính thống, tài liệu cần thiết cho sinh hoạt chi bộ; thông qua sinh hoạt điểm tiếp tục tổ chức trao đổi kinh nghiệm thực tiễn theo tinh thần thiết thực, cụ thể.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo cơ sở vững chắc xây dựng đô thị động lực phía Nam

Một góc trung tâm thị xã Kỳ Anh nhìn từ trên cao.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cơ sở Đảng nói chung sẽ góp phần quan trọng để TX Kỳ Anh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển KT-XH thích ứng, linh hoạt trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện và đưa vào hoạt động một số dự án động lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh… Từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương; đưa TX Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Tin liên quan:

Thu Trang (thực hiện)


Thu Trang (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]