(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, huyện cần phải thể hiện quyết tâm cao, hành động quyết liệt để xây dựng Can Lộc thành huyện NTM nâng cao.

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt để xây dựng Can Lộc thành huyện NTM nâng cao

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, huyện cần phải thể hiện quyết tâm cao, hành động quyết liệt để xây dựng Can Lộc thành huyện NTM nâng cao.

Đảng bộ Can Lộc phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy sức mạnh đoàn kết

Đánh giá cao những kết quả trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận: Với truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết, Can Lộc đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả khá toàn diện, trong đó có một số kết quả nổi bật.

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt để xây dựng Can Lộc thành huyện NTM nâng cao

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Cấp ủy cần xác định rõ hướng đi, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện sớm đi vào cuộc sống.

Thành quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, biết phát huy nội lực của Nhân dân, phát động phong trào sâu rộng trong Nhân dân; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ; đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, phục vụ Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phân tích, gợi mở một số vấn đề để đại hội lưu ý, tham gia thảo luận, đó là: Can Lộc là huyện có nhiều thuận lợi và tiềm năng, đã sớm có chủ trương chuyển đổi ruộng đất nhưng làm thế nào để việc tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển hàng hóa quy mô tập trung đạt được hiệu quả như mong muốn?

Làm gì để thu hút được nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, dự án, phát huy được tiềm năng, lợi thế dịch vụ thương mại, du lịch? Giải pháp để giải quyết những tồn đọng, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường?...

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt để xây dựng Can Lộc thành huyện NTM nâng cao

Đại biểu tham dự đại hội

Bày tỏ đồng tình với chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá và giải pháp trong báo cáo chính trị trình đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đại hội thảo luận, cân nhắc một số chỉ tiêu đề ra để thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa, khẳng định Can Lộc phải là một trong những đơn vị đi trước, trở thành hạt nhân tạo động lực thúc đẩy các đơn vị, địa phương khác trong tỉnh phát triển.

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt xây dựng Can Lộc thành huyện NTM nâng cao

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu trước năm 2025 xây dựng huyện Can Lộc trở thành huyện NTM nâng cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng: Can Lộc cần phải thể hiện quyết tâm cao, hành động quyết liệt, phải huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiên trì, rõ lộ trình.

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt để xây dựng Can Lộc thành huyện NTM nâng cao

Sản phẩm cây ăn quả là một trong những mũi nhọn kinh tế vùng trà sơn

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xác định rõ vấn đề cốt lõi của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Theo đó, cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi, tích tụ ruộng đất làm tiền đề cho sản xuất hàng hóa gắn với chỉnh trang vườn hộ, phát triển trồng trọt, chăn nuôi quy mô phù hợp, tăng cường liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa…

Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện. Khai thác các lợi thế để phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, hình thành các tour, tuyến du lịch trong và ngoài nước để khai thác du lịch văn hóa, du lịch sinh thái trên địa bàn.

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt để xây dựng Can Lộc thành huyện NTM nâng cao

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Chú trọng hơn nữa yếu tố văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, chuẩn nông thôn mới phải là mẫu hình của việc ứng xử, giao tiếp, giữ gìn thuần phong mỹ tục trong lối sống. Tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, con người Can Lộc trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện, thường xuyên nề nếp và hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt phê bình và tự phê bình trong đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên; quan tâm công tác phát triển Đảng. Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt để xây dựng Can Lộc thành huyện NTM nâng cao

Toàn cảnh đại hội

Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tránh xa các biểu hiện quan liêu, xa dân. Tiếp tục siết chặt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ, năng lực, tận tâm với công việc, gắn bó với Nhân dân.

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các khối đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, của từng tổ chức và hệ thống chính trị ở địa phương.

Sau đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị: Cấp ủy cần khẩn trương xây dựng, ban hành thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, phân công cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo từng lĩnh vực, từng địa bàn. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động; xác định rõ hướng đi, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện sớm đi vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng: Truyền thống của vùng quê cách mạng và những thành công đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua sẽ là nền tảng để Đảng bộ và Nhân dân Can Lộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức đồng lòng đưa phong trào của huyện phát triển lên tầm cao mới, toàn diện hơn, vững chắc hơn, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]