Can Lộc cần tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển rừng

(Baohatinh.vn) - Đó là ý chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tại cuộc giám sát chuyên đề công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Can Lộc diễn ra chiều 21/10.

Can Lộc cần tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển rừng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì làm việc.

Toàn huyện Can Lộc hiện có 8.006,2 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chiếm gần 27% diện tích tự nhiên; trong đó, đất có rừng 6.540ha và đất chưa có rừng 1.467ha; được quy hoạch theo 3 loại rừng (rừng phòng hộ: 3.480 ha, rừng sản xuất: 4.526 ha).

Can Lộc cần tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển rừng

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc Phạm Thanh Sơn báo cáo công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Can Lộc

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo, các xã, chủ rừng đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ rừng.

Vì vậy, an ninh rừng trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo, không còn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật. Việc tranh chấp, khiếu kiện được kiểm tra và giải quyết kịp thời; hiệu quả kinh tế từ việc phát triển trồng rừng nguyên liệu, phát triển kinh tế trang trại ngày càng rõ rệt.

Can Lộc cần tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển rừng

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Phan Thành Biển báo cáo làm rõ một số vấn đề liên quan đến các dự án năng lượng điện gió trên địa bàn huyện Can Lộc

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND huyện đã nêu một số khó khăn, vướng mắc như: công tác quy hoạch thiếu đồng bộ, chồng chéo; việc kiểm tra, giám sát các chủ rừng trong khai thác rừng trồng chưa được quan tâm; một số diện tích rừng và đất lâm nghiệp do chính quyền địa phương quản lý chưa thực sự phát huy hết hiệu quả.

Bên cạnh đó, một số diện tích đất trống đồi núi trọc chưa được trồng rừng, thiếu phương án bảo vệ, phát triển rừng trên những diện tích chưa giao khoán; kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo vệ rừng, PCCCR còn nhiều hạn chế.

Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, đề nghị giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa kiểm lâm địa bàn, lực lượng bảo vệ rừng với chính quyền địa phương cơ sở trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; những bất cập trong việc phân định ranh giới giữa các chủ rừng; tình hình sử dụng rừng, đất rừng sau khi được giao cho hộ gia đình cá nhân…

Can Lộc cần tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển rừng

Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị làm rõ thêm phương án trồng rừng thay thế và việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng rừng.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Can Lộc thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị, thời gian tới, huyện Can Lộc tập trung công tác quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng, đất lâm nghiệp, tránh chồng chéo giữa các quy hoạch khác; quan tâm thực hiện cắm mốc thực địa giữa các chủ rừng; nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy trình giao đất, giao rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, cơ quan liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý, huyện cần có các cơ chế, chính sách phù hợp, sắp xếp ba loại rừng phù hợp với yêu cầu thực tiễn theo từng vùng, từng khu vực; đặc biệt gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast