24 danh mục thông tin công khai, minh bạch của cơ quan nhà nước Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo Quyết định 739/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, có tất cả 24 danh mục thông tin phải được công khai, minh bạch trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

24 danh muc thong tin cong khai minh bach cua co quan nha nuoc ha tinh

Trang thông tin điện tử Sở KH&ĐT Hà Tĩnh (ảnh chụp qua màn hình máy tính)

Theo đó, danh mục thông tin công khai, minh bạch gồm: Thông tin về cơ quan, đơn vị; tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị; thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị; lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan; văn bản tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan; chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch của ngành hoặc địa phương hàng năm và giai đoạn 5 năm;

Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công và xây dựng cơ bản của đơn vị (dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực, loại dự án, thời gian thực hiện, nguồn vốn, tình trạng dự án); thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước; thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn phi chính phủ, nguồn cứu trợ, trợ cấp xã hội và các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ (đối với cấp huyện, cấp xã);

Thông tin về đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị (danh mục các chương trình, đề tài (bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả); các thông tin, nội dung vấn đề trưng cầu ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý của văn bản xin ý kiến; các bản kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân và ý kiến, kết quả xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu; thông báo kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo;

Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước; bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; các dịch vụ công trực tuyến được công bố; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thông tin về công tác tổ chức - cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí);

Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn (đối với cấp huyện, cấp xã); thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường, kết luận thanh tra, kiểm tra giám sát liên quan trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm (đối với cấp huyện, đối cấp xã); thông tin về thuế, phí và lệ phí (đối với cấp huyện, cấp xã); thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn (đối với cấp huyện, cấp xã).

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và định kỳ có báo cáo.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast