Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh khóa II trên 50 thành viên

(Baohatinh.vn) - Báo cáo do VCCI nghiên cứu, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đứng thứ 8/50 địa phương trong toàn quốc về “Thực trạng năng lực hoạt động của các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam”...

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh khóa II trên 50 thành viên

Chiều 30/6, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành hiệp hội lần thứ IX, Khóa I

Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định, điều lệ và phương hướng hoạt động đại hội lần thứ nhất đề ra. Các mặt công tác được triển khai khá toàn diện và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh khóa II trên 50 thành viên

Cùng dự có lãnh đạo một số ngành liên quan...

Theo đó, Hiệp hội đã tập hợp ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp (DN), tham mưu sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập; đại diện cho cộng đồng DN, tham mưu về phát triển DN và cải thiện môi trường kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên với nhiều hình thức…

Các hoạt động trên không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy sự đồng thuận và tăng cường hợp tác giữa các cấp chính quyền và DN mà còn tạo thuận lợi cho DN, doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức của hiệp hội đã hình thành hệ thống bao gồm cơ quan lãnh đạo hiệp hội, hội DN các huyện, thị xã, thành phố; các hội, câu lạc bộ DN ngành nghề...

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh khóa II trên 50 thành viên

...và các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa I.

Hội nghị cũng đã báo cáo kết quả chuẩn bị đại hội khóa II sắp tới; đồng thời, thông qua dự thảo đề án nhân sự BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo dự kiến, số lượng ủy viên BCH từ 51 - 55 thành viên; số lượng nữ DN từ 10 -20%...

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh khóa II trên 50 thành viên

Chủ trì hội nghị báo cáo các nội dung liên quan.

Trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu để thực sự là tổ chức đại diện cho nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và cộng đồng DN; là cầu nối giữa chính quyền và DN, góp phần hỗ trợ cho DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển sản xuất - kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động, chương trình lớn của Đảng và Nhà nước.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định 2391/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Hiệp hội có 16 hội thành viên gồm: 13 hội doanh nghiệp các huyện, thành phố, thị xã, Hiệp hội Vận tải, Hiệp hội Du lịch và Hội Doanh nhân trẻ. BCH Hiệp hội khóa I có 45 thành viên.

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast