Cẩm Xuyên đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo về thông tin

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã và đang đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo về thông tin để giúp người dân tiếp cận chính sách, nâng cao năng lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, cả hệ thống chính trị của huyện Cẩm Xuyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Cùng với việc tăng cường hỗ trợ về sinh kế, nhà ở, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, giúp họ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cẩm Xuyên đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Tình trạng “nghèo” về thông tin gây ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp cận chính sách Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cũng như các vấn đề về đời sống, kinh tế - xã hội. Để bù đắp những thiếu hụt về thông tin, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là truyền thông và giảm nghèo về thông tin”.

Thời gian qua, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 2664/KH-UBND nhằm thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2023 (dự án 6). Mục tiêu của dự án là tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân. Dự án cũng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.

Cẩm Xuyên đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo về thông tin

UBND huyện Cẩm Xuyên tập huấn về công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin cho cán bộ cơ sở (tháng 10/2023).

Theo đó, UBND huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho hơn 600 cán bộ cơ sở để nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về chuyển đổi số; công tác thông tin truyền thông giảm nghèo; đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng; nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến...

Chị Phan Thị Oanh - công chức UBND xã Cẩm Thành chia sẻ: “Tham gia tập huấn, tôi được cung cấp nhiều thông tin, kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ nhằm thực hiện truyền thông, phổ biến thông tin về giảm nghèo cho người dân được hiệu quả; góp phần định hướng dư luận xã hội để thực hiện tốt mục tiêu và yêu cầu của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025”.

Song song với công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, huyện Cẩm Xuyên cũng chú trọng phát huy thế mạnh các phương tiện thông tin truyền thông để phản ánh toàn diện kết quả thực hiện các chính sách, dự án đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện. Hằng ngày, qua hệ thống loa phát thanh, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Cẩm Xuyên cũng phát nhiều tin, bài tuyên truyền các nội dung về: chương trình giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, mô hình sản xuất, những tấm gương vượt khó thoát nghèo...

Cẩm Xuyên đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Người dân huyện Cẩm Xuyên được tiếp cận thông tin giảm nghèo thông qua chuyển đổi số.

Thông qua các tin, bài tuyên truyền, huyện Cẩm Xuyên đã nâng cao nhận thức, giúp người dân thích ứng với kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa, có ý chí làm ăn, phát triển kinh tế ổn định. Thời điểm này, UBND huyện Cẩm Xuyên cũng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương tăng cường các tuyến bài thông tin về giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin đã góp phần quan trọng giúp địa phương thực hiện tốt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đầu năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Cẩm Xuyên là 5,13% nhưng đến cuối năm 2023 đã giảm xuống còn 2,80%. Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,18% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,8%, huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, tìm kiếm nguồn hỗ trợ, giải pháp để thoát nghèo bền vững.

Ông Phạm Văn Thắng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cẩm Xuyên

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast