Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023

Với việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, từ 1/7/2023, công chức loại cao nhất có mức lương 14,4 triệu đồng/tháng, thấp nhất từ 2,43 triệu đồng/tháng.

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023

Ngày 11/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với nội dung cụ thể về điều chỉnh tiền lương. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, cả nước thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với hiện hành. Hiện tại, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Ví dụ, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2,34. Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng. Còn nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023 thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.

Bảng lương công chức từ 1/7/2023 chi tiết như sau:

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023
Theo Dân trí

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast