(Baohatinh.vn) - Thông qua các hoạt động kỷ niệm để làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong 65 năm qua, cùng với 15 năm xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh, từ đó tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh dự kiến diễn ra ngày 15/6/2022

Thông qua các hoạt động kỷ niệm để làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong 65 năm qua, cùng với 15 năm xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh, từ đó tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh dự kiến diễn ra ngày 15/6/2022

Khuôn viên Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh ở TP Hà Tĩnh

Thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo - vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022), trong đó nhấn mạnh, các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch nhằm ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho quê hương, đất nước; tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy truyền thống vùng đất và con người Hà Tĩnh, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong 65 năm qua, cùng với 15 năm xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh, từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hóa khơi dậy ý chí, khát vọng của con người Hà Tĩnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ…

Nội dung kế hoạch đưa ra gồm có việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, bắt đầu từ tháng 4/2022 đến hết tháng 6/2022, riêng các hoạt động trước lễ kỷ niệm hoàn thành trước ngày 15/6/2022. Trong đó, tập trung thực hiện các kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục học tập, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương Hà Tĩnh; những quan điểm, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bài nói, bài viết của Người với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Ôn lại chặng đường 65 năm Hà Tĩnh làm theo lời Bác dạy, 15 năm xây dựng và phát triển của thành phố Hà Tĩnh và tuyên truyền các giải pháp để đưa tỉnh Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua của các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên…

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh dự kiến diễn ra ngày 15/6/2022

TP Hà Tĩnh ngày càng khang trang, hiện đại

Đồng thời với đó là tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh gồm hội nghị học tập Chủ đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” của tỉnh trong năm 2022.

Tổ chức các hoạt động dâng hoa, dâng hương, báo công, các hoạt động về nguồn tại các khu di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng tại lễ kỷ niệm; các chương trình văn hóa, văn nghệ về quê hương, đất nước; xây dựng phim tài liệu “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”; thi báo chí viết về chủ đề “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”; phát động cuộc thi và tổ chức triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ đề “Hà Tĩnh - 65 năm làm theo lời Bác”; chỉnh trang, tôn tạo, tu bổ di tích Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Hà Tĩnh.

Cùng với cấp tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, các địa phương cấp huyện và tương đương đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về sự kiện 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh nhằm làm sâu sắc thêm những tình cảm trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Bác, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua trong công tác, lao động sản xuất và học tập theo gương Bác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, như tổ chức: tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chính trị; dâng hương, dâng hoa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; chỉnh trang, tu sửa các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” năm 2022.

Tổ chức phát động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là các bậc lão thành cách mạng, gia đình chính sách, gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước. Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2022 đến hết tháng 5/2022. Mỗi địa phương tùy điều kiện thực tiễn, có thể chọn một số công trình chào mừng kỷ niệm.

Về thời gian, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị bắt đầu từ tháng 4/2022 đến hết tháng 6/2022, riêng các hoạt động trước lễ kỷ niệm hoàn thành trước ngày 15/6/2022; tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh ở cấp tỉnh dự kiến ngày 15/6/2022 tại thành phố Hà Tĩnh.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm, định kỳ ngày 20 hằng tháng báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 lưu ý, các hoạt động nêu trên khi tiến hành phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

CHI TIẾT KẾ HOẠCH MỜI XEM TẠI ĐÂY.

Tin liên quan:
  • Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh dự kiến diễn ra ngày 15/6/2022
    Thành phố Hà Tĩnh khơi dậy sức mạnh nội sinh của văn hóa

    Mùa xuân này, TP Hà Tĩnh trở nên rực rỡ với những con đường, góc phố xanh, sạch, rợp bóng cờ hoa, người dân hài lòng với cuộc sống trong đô thị văn minh… Đó là kết quả từ sự nỗ lực rất lớn trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa của chính quyền các cấp và Nhân dân thành phố thời gian qua.

  • Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh dự kiến diễn ra ngày 15/6/2022
    Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và những kỷ niệm trong lòng Nhân dân

    Cách đây 64 năm, ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh 15/6/1957 đã trở thành dấu mốc quan trọng với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Với những người vinh dự được chứng kiến sự kiện lịch sử này, đó là một kỷ niệm không thể nào quên.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]