(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị cán bộ ngành Kiểm sát Hà Tĩnh xử lý công việc phải bám sát các quy định của pháp luật, song cần hết sức nhân văn, nhìn nhận các vấn đề một cách toàn diện.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị cán bộ ngành Kiểm sát Hà Tĩnh xử lý công việc phải bám sát các quy định của pháp luật, song cần hết sức nhân văn, nhìn nhận các vấn đề một cách toàn diện.

Sáng 3/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Cùng dự có Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai các biện pháp công tác, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu.

Về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị về khởi tố, viện KSND hai cấp đã kiểm sát 100% nguồn tin về tội phạm do cơ quan điều tra (CQĐT) tiếp nhận, giải quyết; thụ lý kiểm sát 1.197 tin báo tội phạm (tăng 204 tin so với cùng kỳ). Cơ quan điều tra (CQĐT) giải quyết 1.096 tin, đạt 91,6%.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phan Quý Nhất quán triệt Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.033 vụ/2.056 bị can (tăng 90 vụ/381 bị can so với cùng kỳ). Hai cấp kiểm sát đã phối hợp với CQĐT, tòa án xác định 96 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm (đạt 10,8%, vượt 5,8%); 4 vụ giải quyết thủ tục án rút gọn để tập trung giải quyết nhanh, nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Viện KSND hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự đối với 784 vụ/1.549 bị cáo sơ thẩm và 181 vụ/287 bị cáo phúc thẩm. Phối hợp tổ chức 13 phiên tòa lưu động, 127 phiên tòa trực tuyến, 151 phiên tòa rút kinh nghiệm. Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên, chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận, làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Trưởng phòng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2, Viện KSND tỉnh) Nguyễn Xuân Bằng: Thời gian tới, Phòng 2 tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp liên ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo đối với viện VKSND cấp huyện.

Trong năm, viện KSND hai cấp đã kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 1.713 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình; 101 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động sơ thẩm; 33 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình và 4 vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm; tiếp 75 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận, phân loại, xử lý 365 đơn/365 việc.

Năm 2023, toàn ngành Kiểm sát Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị về cải cách tư pháp, gắn nhiệm vụ cải cách tư pháp với việc phối hợp hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao;

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Viện trưởng Viện KSND huyện Hương Sơn Lê Anh Tuấn khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm.

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, phục vụ hiệu quả phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa” gắn với nguyên tắc “Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”. Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, chủ đạo của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà viện KSND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết, Kết luận của hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Kết luận 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỉ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện, quan tâm toàn diện trên các mặt công tác; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa biểu hiện những vấn đề phát sinh trong cơ quan, đơn vị và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của ngành và vai trò thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp; tập trung nghiên cứu, đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp và công tác thực hành quyền công tố; chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, địa phương trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác đảm bảo bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị công tác của năm 2023 của Viện KSND tối cao và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương; tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không làm oan người vô tội, hạn chế bỏ lọt tội phạm; quan tâm phối hợp với các ngành, các cấp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Cán bộ viện KSND phải luôn nỗ lực, sâu về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; xử lý công việc phải bám sát các quy định của pháp luật, song phải hết sức nhân văn, nhìn nhận các vấn đề toàn diện; tuyệt đối không định kiến, hẹp hòi.

Hội nghị cũng đã biểu dương, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 của Viện KSND tối cao cho Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh...

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

... và tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2022 của Viện KSND tối cao cho 3 đơn vị: Phòng 2 (Viện KSND tỉnh), Viện KSND huyện Hương Sơn và Viện KSND TP Hà Tĩnh.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của UBND tỉnh cho Viện KSND huyện Đức Thọ.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 2 cá nhân.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa tặng bằng khen của Viện KSND tối cao cho các tập thể 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]