Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (25/4), Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng 206 cổ đông cùng tham dự.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và 206 cổ đông cùng tham dự.

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch 2019.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh

Chủ tịch HĐQT Trần Đình Hòa báo cáo hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2018

Đồng thời, đại hội đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019. Theo đó, công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt 106 tỷ đồng, lợi nhuân trước thuế hơn 4,7 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 6,7 triệu đồng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh

Giám đốc Nguyễn Duy Bằng trình bày báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019.

Tại đại hội, có 206 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 16.438.382 cổ phần tham dự biểu quyết đồng ý với các chỉ tiêu cơ bản năm 2019 và các tờ trình, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đặc biệt, có một số tờ trình nhận được sự quan tâm của cổ đông như tờ trình quyết toán thù lao và phương án chi trả thù lao, tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2018

Năm 2018, TP Hà Tĩnh tập trung cao cho việc thực hiện Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng đô thị loại II; là năm đầu tiên thực hiện thu giá dịch vụ trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt…Do đó, khối lượng công việc đặt ra cho công ty khá lớn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, dưới sự chỉ đạo của cấp trên, cán bộ và công nhân viên công ty đã đoàn kết, thống nhất, thi đua lao động, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho Giám đốc Nguyễn Duy Bằng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2016- 2018

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh

…và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu gom, vận chuyển, phân loại, xử lý rác thải và chỉnh trang đô thị.

Với những kết quả trên, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh đã và đang nhận được sự tin tưởng, sự quan tâm rất lớn của các cấp ngành, đối tác, cổ đông và các nhà đầu tư. Điều này đã tạo động lực rất lớn giúp công ty tự tin hơn trong các định hướng chiến lược của mình.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2018 đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra với những con số ấn tượng về tổng doanh thu, nộp ngân sách…

Với đặc thù đảm nhiệm công tác bảo vệ môi trường, chiếu sáng đô thị, cây xanh,… Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, các sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn phát huy hiệu quả; đội ngũ cán bộ cần mẫn, nhiệt tình, trách nhiệm cao… Những điều đó đã đóng góp lớn vào sự phát triển của TP Hà Tĩnh, đặc biệt là quá trình xây dựng TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công ty tiếp tục cố gắng trong việc phân loại và xử lý rác thải gắn với công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân; mở rộng địa bàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt các Nghị quyết 79 của HĐND tỉnh, Nghị quyết 24 của HĐND thành phố về bảo vệ môi trường; đổi mới công tác quản lý điều hành theo hướng khoa học, hiện đại; tiếp tục có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích các sáng kiến gắn với năng suất lao động; đào tạo đội ngũ cán bộ…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo TP Hà Tĩnh, các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ, quan tâm công ty trong thực hiện các nhiệm vụ.

“Công việc của các công nhân viên công ty vô cùng vất vả nhưng khi làm bằng cả trái tim, tâm huyết, trách nhiệm thì sự tin tưởng, sự ghi nhận của nhân dân là niềm động viên, khích lệ để mọi người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ” - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh gửi gắm đến người lao động Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh kết thúc tốt đẹp. Các cổ đông đã nhất trí cao và biểu quyết các chỉ tiêu đã được thông qua tại đại hội.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast