Hiệu quả rộng khắp của mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng ở Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm xây dựng chi bộ tốt gắn với thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Hiệu quả rộng khắp của mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”

Xây dựng “Chi bộ 4 tốt” góp phần nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi đảng viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, từ tháng cuối năm 2022 đến nay, nhiều tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”... Nhiều đảng bộ triển khai bài bản nội dung này như: TP Hà Tĩnh, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TX Kỳ Anh, Quân sự tỉnh...

“Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” bao gồm các nội dung: thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Hiệu quả rộng khắp của mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”

Các chi bộ đảng thuộc Đảng bộ xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) ký cam kết thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”.

Là một trong những tổ chức đảng đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên triển khai xây dựng mô hình, từ tháng 5/2022, Đảng bộ xã Cẩm Vịnh đã sớm ban hành kế hoạch, hướng dẫn, phân công đảng ủy viên trực tiếp phụ trách từng chi bộ và tổ chức cho 10/10 chi bộ ký cam kết thực hiện các nội dung thi đua “4 tốt”. Đảng bộ còn xây dựng bộ tài liệu, phát tặng sổ ghi biên bản sinh hoạt để các chi bộ thuận tiện trong triển khai thực hiện. Việc xây dựng mô hình được gắn với kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên hằng năm.

Ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Chi bộ thôn Tam Đồng cho biết: “Chi bộ chúng tôi được chọn làm điểm trong xây dựng “Chi bộ 4 tốt” của Đảng bộ xã Cẩm Vịnh. Để thực hiện hiệu quả các nội dung, ngay từ khi triển khai, chi ủy quán triệt sâu từng nội dung trong đảng viên; từ đó, bám sát kế hoạch cấp trên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của đảng viên, nhất là bí thư chi bộ, chi ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Sau nửa năm triển khai, các hoạt động chi bộ nền nếp hơn, góp phần vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của thôn. Qua đó, giúp thôn tiếp tục xây dựng bền vững các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới thông minh và tiên phong trong chuyển đổi số...”.

Hiệu quả rộng khắp của mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”

Chi bộ thôn Tam Đồng là đơn vị được Đảng bộ xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) chọn làm điểm trong xây dựng “Chi bộ 4 tốt”.

Sau phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, hiện nay, các đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ huyện Đức Thọ đang triển khai mô hình điểm trước khi nhân rộng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ cho biết: “Ban đang đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, trong đó tập trung xây dựng thang điểm cụ thể để xác định tiêu chí đánh giá. Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn các chi bộ cách triển khai, gợi ý một số giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị. Hiện nay, 34/34 đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện đã triển khai phát động và ký cam kết đến tận chi bộ, đảng viên. BTV Huyện ủy sẽ phân công các đồng chí Thường trực, BTV về dự sinh hoạt chuyên đề này tại cơ sở”.

Hiệu quả rộng khắp của mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”

Huyện ủy Đức Thọ phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025.

Cũng triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt” theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và Đảng ủy Quân khu 4, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung vào cuộc tích cực, đồng bộ, hiệu quả. Qua 1 năm thực hiện, đến nay, 100% cấp ủy, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, 97% hoàn thành tốt và xuất sắc; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast