Huyện Kỳ Anh có 41 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa có quyết định công nhận 11 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đưa tổng số khu dân cư đạt chuẩn toàn huyện lên 41 thôn.

Huyện Kỳ Anh có 41 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Hà Phong là 1 trong 3 thôn vừa được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu của xã Kỳ Phong

Năm 2020, toàn huyện Kỳ Anh có 79 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có 52 phương án dự toán xây dựng khu dân cư mẫu đã được phòng, ban chức năng của huyện thẩm định và UBND xã ban hành quyết định phê duyệt thực hiện.

Sau đợt kiểm tra, đánh giá vào cuối tháng 8/2020, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã có văn bản xác nhận 11 khu dân cư NTM kiểu mẫu hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Trên cơ sở đó, ngày 21/9/2020, UBND huyện Kỳ Anh có Quyết định 4943/QĐ-UBND công nhận 11 khu dân cư kiểu mẫu, gồm các thôn: Trung Sơn (Kỳ Trung); Đan Trung (Kỳ Thư); Hải Vân, Hồ Vân Giang, Đồng Tiến (Kỳ Đồng); Đông Sơn, Hà Phong, Bắc Phong (Kỳ Phong); Thuận Châu (Kỳ Châu); Thượng Hải, Trung Hải (Kỳ Hải).

Huyện Kỳ Anh có 41 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Người dân Thuận Châu (xã Kỳ Châu) chung sức hoàn thành 10 tiêu chí, giúp thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu.

11 khu dân cư được công nhận đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu sẽ được hưởng chính sách theo Nghị quyết 123/2018-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM, đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020.

Huyện Kỳ Anh có 41 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Xã miền núi Kỳ Thượng đang dồn sức thực hiện mục tiêu xây dựng 5 khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

Hiện nay, với sự đồng tình, ủng hộ của người dân, nhiều xã đang tiếp tục dồn sức hoàn thành các tiêu chí ở một số khu dân cư kiểu mẫu, dự kiến đến cuối năm sẽ có thêm 14 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast