Kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng tầm sản phẩm OCOP

(Baohatinh.vn) - Chủ thể các sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh sẽ được hướng dẫn phương pháp, giới thiệu quy định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xây dựng tem, nhãn hàng hóa.

Kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng tầm sản phẩm OCOP

Sáng 4/10, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (Văn phòng NTM) khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định về xây dựng tem, nhãn hoàng hóa trong thực hiện chương trình OCOP.

Qua 4 năm triển khai Chương trình OCOP, đến nay, Hà Tĩnh có 249 sản phẩm đạt chuẩn. Chương trình đã hỗ trợ các cơ sở xây dựng và từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Các sản phẩm sau khi tham gia chương trình đều tăng về doanh số bán hàng cũng như quy mô sản xuất...

Kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng tầm sản phẩm OCOP

Ông Nguyễn Hữu Dực - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Các chủ thể trực tiếp tham gia Chương trình OCOP cần tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ các nội dung tập huấn, nếu có vấn đề vướng mắc cần trao đổi ngay với giảng viên để tháo gỡ.

Nhằm hỗ trợ các cơ sở xây dựng sản phẩm OCOP, Văn phòng NTM tổ chức các lớp tập huấn nhằm xây dựng sản phẩm ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn, thông tin sản phẩm minh bạch, chính xác hơn.

Theo đó, từ ngày 4 - 7/10, Văn phòng NTM sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định về xây dựng tem nhãn hoàng hóa. Tham gia lớp tập huấn là cán bộ phụ trách chương trình OCOP các cấp và chủ thể có sản phẩm đạt chuẩn năm 2021, chủ thể các sản phẩm tham gia chương trình năm 2022.

Kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng tầm sản phẩm OCOP

Đại diện Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản giới thiệu một số chuyên đề tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên sẽ được cán bộ, chuyên gia của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, Sở NN&PTNT, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn phòng NTM... hướng dẫn phương pháp, giới thiệu quy định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, quy định xây dựng tem, nhãn hàng hóa. Trong đó, có một số chuyên đề quan trọng như: Xác thực, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản; quy trình truy xuất nguồn gốc và các quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn;

Phương pháp xây dựng, nội dung và hình thức của các quy phạm GMP (quy định các thao tác, vận hành trong công nghệ và thiết bị); quy phạm vệ sinh SSOP (Quy trình vận hành tiêu chuẩn vệ sinh); các quy định về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; quy định xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng, an toàn thực phẩm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và nhãn hàng hóa; hướng dẫn các quy định về quản lý sản phẩm Chương trình OCOP…

Các các bộ, giảng viên và học viên cũng sẽ thảo luận, giải đáp thắc mắc nhằm xây dựng, hoàn thiện và nâng tầm các sản phẩm OCOP, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast