Mở rộng đầu tư tín dụng, nâng cao vị thế Agribank Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nắm bắt diễn biến thị trường, tập trung ưu tiên vốn cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân là các mục tiêu được đặt ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Agribank Hà Tĩnh vào chiều 24/1.

Mở rộng đầu tư tín dụng, nâng cao vị thế Agribank Hà Tĩnh

Lơi nhuận năm 2018 Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đạt 259 tỷ đồng, đạt 118%

Đánh giá tình hình, báo cáo của Agribank Hà Tĩnh chỉ rõ những thuận lợi về chuyển biến tích cực của nền kinh tế, cùng với việc thống nhất trong chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh bằng nhiều biện pháp linh hoat, đồng bộ đã giúp chi nhánh giữ vững được tăng trưởng.

Mở rộng đầu tư tín dụng, nâng cao vị thế Agribank Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Diên - Giám đốc Agribank Hà Tĩnh: Chi nhánh đã bám sát chủ trương và diễn biến thị trường để có nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ, tạo những kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh

Tổng nguồn huy động của Agribank Hà Tĩnh trong năm đạt 11.737 tỷ đồng, dư nợ đạt trên 6.200 tỷ đồng. Quy mô tín dụng được mở rộng, trong đó tín dụng đầu tư cho “tam nông” vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của chi nhánh.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn chủ động nắm bắt kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương để khảo sát nhu cầu vốn vay của khách hàng.

Mở rộng đầu tư tín dụng, nâng cao vị thế Agribank Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Trưởng phòng Kế toán Agribank Hà Tĩnh: Cần tăng cường giám sát, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm các sai sót gắn với tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên

Năm 2018 còn đánh dấu sự vượt bậc về lợi nhuận của Agribank Hà Tĩnh với 259 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch; thu nợ xử lý rủi ro đạt hơn 77 tỷ đồng, đạt 203,9% KH; tỷ lệ nợ xấu 1,26%. Hoạt động an sinh xã hội được quan tâm, với hơn 14 tỷ đồng chi tài trợ giáo dục, làm nhà tình nghĩa…

Mở rộng đầu tư tín dụng, nâng cao vị thế Agribank Hà Tĩnh

Ông Lê Đức Tuấn - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh: Agribank Hà Tĩnh cần tiếp tục bám sát chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh, tiên phong trong việc thưc hiện chính sách tam nông

Mở rộng đầu tư tín dụng, nâng cao vị thế Agribank Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN Hà Tĩnh Trần Thế Dũng và lãnh đạo Agribank Hà Tĩnh trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Phân tích những thử thách trong năm 2019, Agribank Hà Tĩnh đặt ra 8 nhóm giải pháp nhằm giữ vững tăng trưởng ổn định, tiến đến lộ trình cổ phần hóa. Theo đó, vốn huy động nội tệ tăng 14%; tăng trưởng tín dụng tăng 12%, trong đó dư nợ nông nghiệp, nông thôn chiếm 92%; tỷ lệ nợ xấu dưới 1%...

Năm 2018, thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016- 2020, từ ngày 1/11/2019, sau khi chia tách 2 chi nhánh, Agribank Hà Tĩnh quản lý 9 chi nhánh loại II, gồm: Chi nhánh Thành Sen, Chi nhánh huyện Lộc Hà, Chi nhánh huyện Can Lộc, Chi nhánh TX Hồng Lĩnh, Chi nhánh huyện Nghi Xuân, Chi nhánh huyện Đức Thọ, Chi nhánh huyện Hương Sơn, Chi nhánh Tây Sơn, Chi nhánh huyện Vũ Quang.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast