Mở rộng thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cho phép tiếp tục mở rộng đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công (HCC) thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh.

Sáng nay (16/12), UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Công Thành chủ trì hội nghị.

Mở rộng thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính

Theo báo cáo từ ban chỉ đạo (BCĐ) đề án, nội dung thí điểm là nhân viên bưu điện sẽ thay công chức tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ trực, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với bộ TTHC các đơn vị thí điểm.

Bưu điện tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho một số trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa cấp xã. Sau khi hoàn thành trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa cấp xã các đơn vị thí điểm sẽ chuyển ra làm việc tại địa điểm mới do bưu điện xây dựng.

Mở rộng thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Công Thành đánh giá tổng quát một số nội dung của đề án thí điểm.

Đối với cấp tỉnh BCĐ đã chọn 6 đơn vị gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Ở cấp huyện gồm: UBND thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh.

Mở rộng thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính

Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Long Giang đề xuất phương án tài chính cho đề án.

Đến nay, sau 1 năm triển khai thí điểm, qua đánh giá đối với cấp tỉnh thực hiện thí điểm đối với một số đơn vị có thủ tục hành chính đơn giản, số lượng hồ sơ phát sinh hàng ngày ít nên các nhân viên bưu điện cơ bản tiếp cận và thực hiện được nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm.

Mở rộng thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính

Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng: Đến nay, các TTHC của thị xã đều đã được chuyển cho nhân viên bưu điện tiếp nhận, trả kết quả. Việc phối hợp giữa nhân viên bưu điện với các phòng ban chuyên môn diễn ra nhuần nhuyễn.

Các sở, địa phương tham gia thực hiện ở giai đoạn thí điểm đã thực hiện đúng lộ trình kế hoạch của UBND tỉnh. Các công chức một cửa của các đơn vị đã nhiệt tình hướng dẫn, đào tạo nhân viên bưu điện tiếp cận cơ bản thực hiện đúng các thao tác nhập, xuất hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Cơ sở vật chất phục vụ thí điểm chuyển giao đảm bảo điều kiện.

Mở rộng thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Trung: Để thực hiện hiệu quả, bền vững đề án, Bưu điện tỉnh cần giữ vững sự ổn định của đội ngũ làm công tác tiếp nhận hồ sơ tại các bộ phận một cửa. Đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lực lượng kế cận.

Đề án thí điểm cũng đã giải quyết được vấn đề lãng phí thời gian của công chức trực tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh của các đơn vị có số hồ sơ phát sinh ít và các trung tâm HCC cấp huyện được thí điểm; tiết kiệm được một số trang, thiết bị CNTT; tiết kiệm được nguồn ngân sách nhà nước đầu tư vào xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho trung tâm HCC cấp huyện; tuyên truyền, hỗ trợ được người dân, tổ chức về việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với việc nhận kết quả tại nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thí điểm cũng gặp phải một số khó khăn, nhất là việc triển khai thí điểm chỉ mới có chủ trương nhưng chưa có quy định cụ thể để hướng dẫn triển khai nên trong quá trình thí điểm còn gặp một số khó khăn, lúng túng. Hiện tại, việc thí điểm giai đoạn 1, mọi chi phí đều do doanh nghiệp đầu tư nên còn khó khăn, bị động cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai…

Mở rộng thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Vì đang trong quá trình thì điểm nên phát sinh các khó khăn, vướng mắc là điều tất yếu. Ban chỉ đạo cần tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu khắc phục, hoàn thiện đảm bảo hiệu quả nhất.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ghi nhận, đánh giá cao đối với sự nỗ lực của các thành viên BCĐ, các ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện thí điểm đề án trong một năm qua; đồng thời đề nghị BCĐ, Bưu điện tỉnh tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị của các ngành, địa phương.

Mở rộng thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị tiếp tục mở rộng đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Hiệu quả thực tiễn trong một năm qua cho thấy nên tiếp tục mở rộng đề án trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, BCĐ cần nghiên cứu, tham mưu phù hợp về phạm vi mở rộng. Giao Sở Tài chính phối hợp BCĐ để tham mưu xây dựng hướng dẫn cụ thể cơ chế tài chính”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành chuyên môn rà soát lại các quy định về việc thực hiện trả kết quả qua bưu chính công ích; nghiên cứu cụ thể hướng triển khai đề án khi thực hiện việc tiếp nhận xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast