Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Can Lộc đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa, quy mô lớn

(Baohatinh.vn) - Đến 2025, Can Lộc (Hà Tĩnh) phấn đấu có trên 50% diện tích đất trồng lúa của huyện được chuyển đổi theo mô hình tập trung, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn để sản xuất theo hướng hàng hóa, giá trị kinh tế cao.

Cụ thể hóa “mũi đột phá” Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Sau chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 2, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Can Lộc có những chuyển biến tích cực, đã hình thành sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, nhìn chung chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp còn chậm, ruộng đất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn rất hạn chế...

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Can Lộc đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa, quy mô lớn

Mô hình trình diễn tập trung ruộng đất, đồng nhất 1 loại giống và liên kết với doanh nghiệp với diện tích 20ha vụ hè thu 2020 tại xã Vượng Lộc

Thực trạng đó đòi hỏi địa phương phải có chủ trương, định hướng mang tính tổng thể, toàn diện; có quyết tâm chính trị mạnh mẽ, tổ chức thực hiện quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và sự đồng thuận, tích cực thực hiện của người dân.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng cho biết: “Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã ban hành nghị quyết chuyên đề đầu tiên – Nghị quyết số 01 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2025.

Đây là nghị quyết hết sức quan trọng đối với Can Lộc, phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH và quy hoạch xây dựng NTM. Đặc biệt, việc tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn là 1 trong 3 mũi đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và ưu tiên tập trung ngay từ đầu nhiệm kỳ”.

Tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Vụ hè thu 2020, HTX Nông nghiệp Hạ Vàng (Vượng Lộc) đã được lựa chọn để triển khai mô hình trình diễn sản xuất cánh đồng lớn, đồng nhất 1 loại giống Nếp 98 và liên kết với doanh nghiệp trên diện tích 20ha. Đây là mô hình thí điểm làm cơ sở để xây dựng đề án “Tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp” và ra đời nghị quyết.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Can Lộc đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa, quy mô lớn

Quá trình triển khai mô hình, cán bộ kỹ thuật Trung tâm chuyển giao KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc và cán bộ HTX Hạ Vàng thường xuyên kiểm tra, bám sát đồng ruộng.

Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Hạ Vàng Nguyễn Đình Trung cho biết, thực hiện chỉ đạo của huyện về tập trung ruộng đất, cấp ủy thôn Hạ Vàng đã thông qua chi bộ và tiến hành họp dân. Nhận thấy việc tập trung ruộng đất, hình thành cánh đồng lớn có nhiều lợi ích nên người dân đồng thuận rất cao. Từ chỗ có 155 thửa, vụ hè thu này, thôn đã tập trung lại còn 35 thửa. Qua thực tế sản xuất vụ đầu tiên cho thấy, hiệu quả kinh tế cao hơn 20% so với những cánh đồng bên cạnh có cùng 1 loại giống, cùng thời điểm sản xuất.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Can Lộc đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa, quy mô lớn

Việc tập trung ruộng đất, hình thành cánh đồng lớn có nhiều lợi ích như: Thuận lợi hơn cho việc cơ giới hóa trong sản xuất, canh tác cùng loại giống,

Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã tạo động lực, báo hiệu sự khởi đầu sôi động của nhiệm kỳ mới. Đến nay, đã có 18/18 xã, thị trấn đăng ký mô hình, diện tích là 516 ha/31 khu sản xuất tập trung. Các địa phương làm tương đối tốt, có nhiều cách làm hay như: thị trấn Đồng Lộc, Tùng Lộc, Thuần Thiện, Kim Song Trường và Khánh Vĩnh Yên.

“Sau thành công mô hình điểm tại HTX Hạ Vàng, vụ xuân 2021, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng diện tích mô hình này lên 30 ha; đồng thời, chỉ đạo triển khai thêm 1 mô hình mới khoảng 23 ha” – Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc Nguyễn Minh Vỵ cho hay.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Can Lộc đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa, quy mô lớn

Tập trung sản xuất quy mô lớn tạo điều kiện để thu hút HTX, doanh nghiệp vào liên kết đầu tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm

Vụ xuân 2021, BTV Huyện ủy Can Lộc giao mỗi xã, thị trấn triển khai thí điểm mô hình với quy mô tối thiểu 20 ha; toàn huyện phấn đấu đạt ít nhất 400 ha. Lộ trình đến năm 2022 đạt 1.200 ha và đến 2025 đạt trên 50% diện tích trồng lúa toàn huyện (trên 4.500 ha).

“Can Lộc xác định tập trung ruộng đất là nhiệm vụ, giải pháp đột phá quan trọng hàng đầu để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, rà soát kỹ, phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và hộ dân” - Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng khẳng định.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast