Nghi Xuân hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa trích ngân sách hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương và các thôn, tổ dân phổ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022.

Nghi Xuân hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Lãnh đạo Nghi Xuân kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Lĩnh và động viên bà con Nhân dân.

Đợt này, UBND huyện Nghi Xuân quyết định trích ngân sách 1,5 tỷ đồng hỗ trợ xã Xuân Hải xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; trích 1.490 triệu đồng hỗ trợ 149 thôn, tổ dân phố (mỗi đơn vị 10 triệu đồng) xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và xây dựng đô thị văn minh.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân yêu cầu các ngành, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phân bổ, quản lý và hướng dẫn các thôn, tổ dân phố sử dụng kinh phí đảm bảo hiệu quả. Nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ, kích cầu giúp các địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra theo kế hoạch.

Nghi Xuân hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Huyện Nghi Xuân phấn đấu có 16 khu dân cư đạt chuẩn năm 2022

Năm 2022, huyện Nghi Xuân phấn đấu có ít nhất 4 xã đạt chuẩn xã nâng cao, ít nhất 1 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm ít nhất 16 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 4 tổ dân phố văn minh; 60 vườn mẫu.

Các xã: Xuân Phổ, Xuân Viên tập trung xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các xã Xuân Hồng, Xuân Mỹ, Xuân Yên, Xuân Hải xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu hai thị trấn Tiên Điền, Xuân An đạt trên 75% các tiêu chí về thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast