Nông dân Hương Sơn khẩn trương ra đồng phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, trên các trà lúa xuân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xuất hiện sâu bệnh gây hại, một số diện tích bị cháy lá. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, trong 3 ngày (9-11/4), nông dân Hương Sơn tập trung ra đồng phun thuốc phòng trừ, không để lan ra diện rộng.

Video: Nông dân Hương Sơn ra đồng phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Nông dân Hương Sơn khẩn trương ra đồng phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Đến nay, trên 4.800 ha lúa vụ xuân 2020 ở huyện Hương Sơn đang bước vào giai đoạn phân hóa đòng già - trổ bông, có trên 470 ha lúa đã trỗ. (Trong ảnh: Nhân dân xã Tân Mỹ Hà phun thuốc phòng trừ sâu bệnh)

Nông dân Hương Sơn khẩn trương ra đồng phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Qua kiểm tra, nhiều chân ruộng đã bị đạo ôn lá gây hại cục bộ, tại một số điểm có cháy thành đám; diện tích bị nhiễm khoảng 3 ha, có nguy cơ bùng phát bệnh đạo ôn cổ bông trên diện rộng. Cùng với đó, bệnh khô vằn gây hại trên hầu hết các chân ruộng gieo cấy dày và thừa đạm với tỷ lệ nơi cao 30 - 35%.

Nông dân Hương Sơn khẩn trương ra đồng phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Trước tình hình đó, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo phòng chuyên môn và các địa phương thăm đồng, đánh gía mức độ sâu bệnh và có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân phòng trừ kịp thời.

Nông dân Hương Sơn khẩn trương ra đồng phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Trong các ngày từ 9 - 11/4, nhân dân các địa phương đã ra đồng phun phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu. Kết hợp phun trừ đạo ôn lá với bệnh khô vằn để nâng cao khả năng phòng bệnh.

Nông dân Hương Sơn khẩn trương ra đồng phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Nông dân xã Sơn Châu...

Nông dân Hương Sơn khẩn trương ra đồng phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

...xã Sơn Hòa ra đồng phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn

Nông dân Hương Sơn khẩn trương ra đồng phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện và cơ sở cũng đã bám sát từng chân ruộng, nắm chính xác những diện tích đã được phun phòng và những diện tích chưa phun phòng để có phương án chỉ đạo đôn đốc bà con nông dân phòng trừ hiệu quả.

Nông dân Hương Sơn khẩn trương ra đồng phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Để chủ động phòng trừ các đối tượng dịch hại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Phòng NN&PTNT huyện đang cùng với các địa phương và nông dân chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh để bảo vệ sản xuất. Địa phương nào không tập trung chỉ đạo, để xẩy bệnh phát sinh thành dịch thì Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast