Cập nhật: 12:41 28/08/2020
(Baohatinh.vn) - Trong 2 tháng 7 và 8, Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình OCOP của Hà Tĩnh tiếp tục được sự quan tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được khối lượng và kết quả rõ nét hơn các tháng trước.

Hà Tĩnh đã khơi dậy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh

Trong 2 tháng 7 và 8, Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình OCOP của Hà Tĩnh tiếp tục được sự quan tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được khối lượng và kết quả rõ nét hơn các tháng trước.

Sáng 28/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) họp đánh giá tình hình kết quả tháng 8, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự họp.

Hà Tĩnh đã khơi dậy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh

Trong 2 tháng 7 và 8, Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình OCOP của tỉnh tiếp tục được sự quan tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được khối lượng và kết quả rõ nét hơn các tháng trước.

Hà Tĩnh đã khơi dậy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh

Chánh Văn phòng NTM Trần Huy Oánh: Các địa phương đều có sự quan tâm và tiếp tục triển khai thực hiện khá tốt xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm.

Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu được đẩy mạnh, tạo thành phong trào rộng khắp ở các địa phương, đã có nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu được đánh giá đạt chuẩn đợt 1 năm 2020. Việc chỉnh trang xây dựng vườn hộ được người dân quan tâm đạt kết quả cao hơn, nhiều vườn hộ có hiệu quả rõ nét. Nhiều địa phương triển khai thực hiện khá tốt làm GTNT. Trên lĩnh vực môi trường, việc thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình đã được triển khai tất cả các xã trong toàn tỉnh và bước đầu có hiệu quả.

Hà Tĩnh đã khơi dậy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng: Việc giải ngân vốn các chương trình MTQG, vốn sự nghiệp khá chậm. Đề nghị các sở ngành, địa phương thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp; đối với công trình nào đã hoàn thành cần khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục giải ngân.

Hoàn thiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với du lịch, đã trình Trung ương thẩm định, phê duyệt; huyện Đức Thọ, Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Thực hiện Chương trình OCOP, trong tháng 7-8/2020, các sở ngành, địa phương đã có sự tập trung, vào cuộc cao hơn. Trong 2 tháng đã có thêm 96 ý tưởng được cấp huyện đề xuất, trong đó có 72 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện được chấp thuận và đang xây dựng phương án sản xuất kinh doanh.

Hà Tĩnh đã khơi dậy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Nguyễn Trí Lạc: Thời gian tới, sở tập trung đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, trong tháng 7, 8 đã đạt được một số kết quả. Triển khai các chương trình do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ, hỗ trợ nhà ở, thu nhập, bê giống cơ bản đạt tiến độ, yêu cầu của nhà tài trợ.

Về thực hiện Nghị quyết 151/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bổ sung một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay các địa phương thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng chính sách, kết quả chi trả tháng 8/2020 cho 2.035 đối tượng.

Hà Tĩnh đã khơi dậy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Vụ hè thu 2020 khá thuận lợi, dự kiến đạt năng suất, sản lượng cao. Đề nghị các địa phương cập nhật diễn biến thời tiết, chỉ đạo bà con nông dân ra đồng thu hoạch, bảo toàn tối đa năng suất, chất lượng.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong 2 tháng qua đang còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng ở một số huyện còn chậm; việc chỉ đạo và kết quả thực hiện ở một số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu (ngoài xã Hương Trà và Tùng Ảnh) còn hạn chế; một số địa phương chưa thật sự quyết liệt, sâu sát trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP.

Hà Tĩnh đã khơi dậy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã làm được 1.128 ngôi nhà cho người nghèo từ các nguồn. Đây là 1 trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh có ý nhĩa nhân văn cao.

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ngành, địa phương phân tích làm rõ thêm một số tồn tại, vướng mắc như: việc xử lý tài sản, cơ sở vật chất tại các địa phương sau sáp nhập xã còn rất chậm; tiến độ giải ngân các chương trình MTQG và làm GTNT một số địa phương còn chậm.

Hà Tĩnh đã khơi dậy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh

Về vấn đề xử lý tài sản đối với các xã sau sáp nhập, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu, hướng dẫn các địa phương trên tinh thần là phân cấp về cho các địa phương. Đối với cơ chế hỗ trợ nâng cấp, phục hồi đường giao thông nông thôn, UBND tỉnh giao Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài chính rà soát, lập kế hoạch, tham mưu HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh. Thời gian thực hiện điều chỉnh chính sách từ năm 2021 (khi có nghị quyết mới ban hành.)
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng trong 2 tháng (7, 8), chúng ta đã thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch covid-19 vừa phát triển sản xuất đạt kết quả cao. Công tác phòng chống dịch được chủ động kiểm soát. Sản xuất được thúc đẩy, đặc biệt nông nghiệp có khả năng được mùa (năng suất gắn với sản lượng tăng khoảng 10%).

Kết quả này khẳng định có phần rất lớn của “thiên thời” và sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Hà Tĩnh đã khơi dậy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh

Nhìn 1 cách tổng thể trong chỉ đạo NTM đã khơi dậy được các phong trào, đặc biệt là xây dựng KDC kiểu mẫu, xử lý rác thải, nước thải trong nông thôn, ý tưởng sản phẩm OCOP, thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM...

“Cùng với chủ động phòng chống dịch, thúc đẩy sản xuất, xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất với quá trình chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng” – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: Kết quả đạt được chưa đồng đều giữa các địa phương, giải ngân vốn NTM đạt thấp, quan tâm tổng thể giảm nghèo chưa được nhiều, xử lý các tồn đọng chưa tốt, nhất là các xã sau sáp nhập.

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung thu hoạch lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, “sớm một ngày hay một điều” để bảo toàn năng suất, chất lượng sản phẩm; chủ động phòng chống dịch bệnh và các loại dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi.

Cùng với đó, các sở ngành, địa phương cần giảm các cuộc họp, tăng cường đi cơ sở, có giải pháp hỗ trợ, kết nối tìm ra thị trường nông sản; rà soát lại các nội dung tổng thể NTM; quan tâm đến đề án tỉnh NTM và đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Dồn sức xử lý tồn đọng nhất là quy hoạch các xã sau sáp nhập. Đối với việc thanh lý các tài sản, nhà đất tại các địa phương cần tìm phương án sử dụng hiệu quả, tổ chức đấu giá như thế nào để thu ngân sách cho nhà nước.

Tin liên quan:

Thanh Hoài – Lê Tuấn


Thanh Hoài – Lê Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]