(Baohatinh.vn) - Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập trên cơ sở tổ chức lại hai đơn vị: Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Ngàn Sâu.

Hà Tĩnh thành lập Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê

Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập trên cơ sở tổ chức lại hai đơn vị: Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Ngàn Sâu.

Hà Tĩnh thành lập Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê

Các lực lượng liên ngành tuần tra bảo vệ rừng

Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Khê là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở NN&PTNT có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật; có trụ sở làm việc tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.

Ban gồm 1 trưởng ban và 2 phó ban với 2 phòng chuyên môn - nghiệp vụ (hành chính - tổng họp và kế hoạch - kỹ thuật) cùng 9 tổ chức trực thuộc gồm: Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khe Dâu, Trạm Quản lý bảo vệ rừng km24, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khe Táy, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Rào Rồng, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hương Liên, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Rào Tre, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cây Trồ, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hương Vĩnh, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Kền Kền.

Số người làm việc của Ban thực hiện theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở NN&PTNT được UBND tỉnh giao, phê duyệt hàng năm.

Trong thời gian tổ chức thưc hiện bàn giao, tiếp nhận, các đơn vị thuộc diện tổ chức lại tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính đã được giao.

Trong giai đoạn tổ chức lại, Ban có thể có nhiều hơn 2 phó trưởng ban, song phải đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung, đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày tổ chức lại; trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm).

Về số người làm việc của Ban, trước mắt, để đàm bảo ổn định tổ chức, UBND tỉnh tạm giao biên chế bằng tổng số biên chế của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Ngàn Sâu và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 8/1/2018 của UBND tỉnh.

Tại thời điểm tổ chức lại, thực hiện chuyển nguyên trạng số biên chế hiện có của 2 đơn vị được tổ chức lại cho Ban; số lao động hợp đồng tại 2 đơn vị cũ giao Sở NN&PTNT hướng dẫn Ban rà soát, bố trí phù họp với yêu cầu thực tiễn công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Các trường hợp đang là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị được tổ chức lại, sau khi sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ theo quy định hiện hành...

Tin liên quan:

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]