Hà Tĩnh chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính giai đoạn II
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.
3277x44b1x713ex912ex536bx58b9x4902x5ae8x5481xX7x5385x3371xb2d2x8aa9x9fd9xafcfxX5x39f2xXax8744x509ax77f2xX3xXcx6285x9deexX1xX3xX4xX1x9210x3290x9241xX18xX3x8606xXdxX6x81eaxX3x70a2x506dxXexX3xX7x9f63xX3xX18xX1xXdxad96xX27xX3x9590x5688xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xad6exX18xX1xX3xX4x6bf1xX18xX22xX3xa3e3xX1dxX6xX3xa702x9317xX4xX1xX3xX34xX35xX3x8d7dx7330xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3x972dxX25x41b0xX18xX3x52a3xX67xX0x3489xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX4bxXaxX12x644fxX1x8964xX3xba6axX1x537dxX3xXexX4cxX4xX1xX3x6de0xb02dx420fxac64xX3xXexad98xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x6528xb649xX3xX8exX22xa338xX4xX3xX83xX1x3ad4xX1dxX3xX62x678cxX3xX18xX22xX1xX4cxX3xX4xb4b5xX4xX3xX62xa6e0xX18xX3xX34xX4cx3597xX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX1x5178xXbxX3xX34x7c5dxXdxX3xX8dxX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xXexX92xX18xX1xX3xXexX1xa77exX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX4xX81xX3xX1xXdxX31xX1dxX3xX47xX1dx752fxX3xa8b6xXacxX3xXb4xX18xX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX3exX4xX1x4422xX0xX6axXbxX12xX0xXexX6xX53xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX27xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX22xX9xXax7677xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX18xX22xX9xXax954cxXaxX12xX0xXexX53xX25xX4bxX1exX12xX0xXexa4ffxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX83xX1xXdxXacxX1dxX3xX18xX6xX1exX3xb76fx4888xX6axX1c5xb3cexXbdxX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX18xX1xX3xXex8092xX3xX4xX1x3f68xX4xX3xX1xX28xXdxX3xX18xX22xX1xX4cxX3xXexX1a3xXdxX1fxX18xX3x61f1xX1xX6xXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xX3x5bfaxX3xXfbxXacxX3xXb4xX18xX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX3exX4xX1xX15exX0xX6axXbxX12xX0xX6axXexX4bxX12xX0xX6axXexX1a3xX12xX0xX6axXexX53xX25xX4bxX1exX12xX0xX6axXexX6xX53xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX0xXdxX27xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX1a3xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax5295xXdxX4bxXexX1x90c3xX3xad37xX2xX197xXbx55c9x5890xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX2b4xX3x33b1xX2xX187xXbxX2baxX2bbxXaxX3xX7xX1a3xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exX53xX6xX25xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15exX34xX18xX6axX18xX10xX2afxX7xX6ax871axX2xX187x484exX6axX2xX2e8x5875xX4bxX1c5xX2x76a8xX2c5xX2efxX2c5xX197xXexX1c5xX2e8xX197xX187xX2efxX5xX187xX15ex9d70xXbxX22x7402xX1a3xX9xX2ebxX2f3xX2e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xXaxX3xX2afxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2b6xX2xX197xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2c5xX2xX187xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX25xX18xXaxX12xX7fxX1xX81xX3xX83xX1xX85xX3xXexX4cxX4xX1xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX18xX1xX3xX9exX9fxX3xX8exX22xXa3xX4xX3xX83xX1xXa8xX1dxX3xX4xX1xX85xX3xXexX1a3xb4afxX3xX1xX28xXdxX3xX18xX22xX1xX4cxX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX53xXb4xX25xX3xX4xXb4xX25xX3xXex73f2xX3xX8dxX6xX18xX3xX83xX1xX92xX3xX62xX64xX25xX3xXexX1a3xXdxX1fxX18xX3xX1ecxX1xX6xXdxX3xX62xXacxX3xXb4xX18xX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX1c4xX13xX83xX83xX1c8xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX3exX4xX1xX3xX1c4xX8dxX83xX83xX67xX1c8xXbdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX3xX62x8b71xX3xX62xX64xXexX3xX62xX54xXd0xX4xX3xX18xX1xXdxXacxX1dxX3xX1ecx35e5xXexX3xX47xX1dxXf9xX3xX47xX1dxX6xX18xX3xXexX1a3xXa3xX18xX22xX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xXfbxX49exX18xX3xX18xX6xX1exXbdxX3xX62xX48cxX3xX1xX25xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX34xXdxX31xX4xX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX18xX1xXa8xX18xX3xX34xXdxX9fxX18xX3xX53xX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xXexX1xX6xX1exX3xX4xX43xX18xX22xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xXexX64xXdxX3xX53xX28xX3xXbxX1x5d56xX18xX3xX27xX28xXexX3xX4x74e0xX6xX3xX4x84bcxXbxX3xXexX92xX18xX1xXbdxX3xX4xX521xXbxX3xX1xX1dxX1exX31xX18xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xXexX1a3xXe7xX4xXbdxX3xX1xX54xXd4xX18xX22xX3xX4bx69f9xX18xXbdxX3xXexXdxX49exXbxX3xX18xX1xX515xX18xX3xX1xb79dxX3xX7xXb8xXbdxX3xXexX1a3xXf9xX3xX1ecxX49exXexX3xX47xX1dxXf9xX3xX22xXdxXf9xXdxX3xX47xX1dxX1exX49exXexX3xXcxXcxX13xX83xX3xX62xX2cxXdxX3xX34xXd4xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX0xXdxX27xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX1a3xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2afxXdxX4bxXexX1xX2b4xX3xX2b6xX2xX197xXbxX2baxX2bbxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX2b4xX3xX2c5xX2xX187xXbxX2baxX2bbxXaxX3xX7xX1a3xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exX53xX6xX25xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15exX34xX18xX6axX18xX10xX2afxX7xX6axX2e8xX2xX187xX2ebxX6axX2xX1c5xX1c5xX4bxX1c5xX2xX2b6xX2xX2ebxX2e8xX2c5xXexX2xX2xX1c5xX197xX187xX5xX187xX15exX301xXbxX22xX304xX1a3xX9xX2f3xX2ebxX2f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xXaxX3xX2afxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2b6xX2xX197xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2c5xX2xX187xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX25xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2baxXexX1fexX6xX5xXdxX22xX18xX2b4xX3xX301xX1dxX7xXexXdx3321xX1exX2bbxXaxX12xX7fxX1xX81xX3x53dcxXdxXb4xX27xX3xX62xX2cxX4xX3xac2ex7bc8xX3xX8exX28xXdxX3xX34xX35xX3xXcxX1a3x9207xX18xX3xXfbxX3c6xX18xX1xX3xXcxX1a3xX1dxX18xX22xX2b4xX3xX0xX10xX27xX12xXfbxX2cxXdxX3xX34xXd4xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxXbdxX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX3xXexX1xX6xX27xX3xX22xXdxX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xX3xX4xX85xX6xX3xX62xXacxX3xXb4xX18xXbdxX3xX4x8ef6xX18xX3xX4xX1daxX3xX34xX14xX25xX3xXexX3c6xX18xX1xX3xX1xX3c6xX18xX1xX3xXexX1xXe7xX4xX3xXexX49exXbdxX3xX6e9xX6eaxX3xX8exX28xXdxX3xX34xX35xX3xX7x66c6xX3xXexX1xX6xX27xX3xX27xX54xX1dxX3xXexX92xX18xX1xX3xX1a3xa7c4xXexX3xX4xX43xX18xX22xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xX34xX14xX3xX62xX54xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX18xX1xXa8xX18xX3xX34xXdxX9fxX18xX3xX53xX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xX34xX14xX25xX3xXexX1xX6xX1exX3xXexX1xX49exXbdxX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xXexXdxX49exXbxX3xX18xX1xX515xX18xX3xX1xX563xX3xX7xXb8xXbdxX3xXexX1a3xXf9xX3xX1ecxX49exXexX3xX47xX1dxXf9xX3xXexX1xX85xX3xXexX35xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xXexX64xXdxX3xX53xX28xX3xXbxX1xX515xX18xX3xX27xX28xXexX3xX4xX51dxX6xX3xXexX92xX18xX1xXbdxX3xX1xX1dxX1exX31xX18xX3xX27xX28xXexX3xX4xXb4xX4xX1xX3xXbxX1x642cxX3xX1xXd0xXbxX15exX0xX6axX10xX27xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX83xXb4xX4xX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxX2b4xX3xX6e9xX6eaxX3xXcxX1xX43xX18xX22xX3xXexXdxX18xX3xX34xX14xX3xXcxX1a3xX1dxX1exXacxX18xX3xXexX1xX43xX18xX22xXbdxX3xX6e9xX6eaxX3xX8exX22xX25xX64xXdxX3xX34xX35xXbdxX3xX6e9xX6eaxX3x8000xX749xX18xX3xX1xX81xX6xX3xX1fexX3xXcxX1xX1fxX3xXexX1xX6xX25xX3xX34xX14xX3xX8fxX1dxX3xX5xX4cxX4xX1xXbdxX3xX6e9xX6eaxX3xX6e0xXdxXb4xX25xX3xX4bxX35xX4xX3xX34xX14xX3xXfbxX14xX25xX3xXexX64xX25xXbdxX3xX6e9xX6eaxX3xb12dxX1xX25xX6xX3xX1xXa3xX4xX3xX34xX14xX3xX83xX43xX18xX22xX3xX18xX22xX1xX31xX2bbxX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xX4xXb4xX4xX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX2b4xX3xXexX1xX4cxX3xX2baxX48cxX3xX13xX563xX18xX22xX3xX9exX17xX18xX1xXbdxX3xX9exX28xX4xX3xX13xX14xXbdxX3xX8bdx79c2xX3x67bfxX18xX1xXbdxX3xX83x77caxX27xX3x8996xX1dxX1exX9fxX18xX3xX62xX48cxX3xX4xX1xX25xX3xX1a3xX782xXexX3xX4xX43xX18xX22xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xX4xX85xX6xX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxX3xX5xX14xX27xX3xX34xXdxX31xX4xX3xXexX64xXdxX3xXexX1a3xX1dxX18xX22xX3xXexXa8xX27xX3xX13xX83xX83xX3xX4xXb4xX4xX3xX4xX521xXbxX3xX34xXacxX3xX5xX14xX27xX3xX34xXdxX31xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX9fxX18xX3xX27xX43xX18xXbdxX3xX22xXdxX6xX25xX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xXexXdxX49exXbxX3xX18xX1xX515xX18xX3xX1xX563xX3xX7xXb8xXbdxX3xXexX1a3xXf9xX3xX1ecxX49exXexX3xX47xX1dxXf9xX3xX22xXdxXf9xXdxX3xX47xX1dxX1exX49exXexX3xXcxXcxX13xX83xX3xX4xX1xX25xX3xX18xX1xXa8xX18xX3xX34xXdxX9fxX18xX3xX53xX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX15exX3x4c73xXdxX9fxX18xX22xX3xX6e9xX6eaxX3xX8exX28xXdxX3xX34xX35xX3xXexXdxX49exXbxX3xXexX35xX4xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX34xXdxX31xX4xX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX62xX14xX25xX3xXexX64xX25xX3xXexX64xXdxX3xX4xX1x9bebxX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX0xXdxX27xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX1a3xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2afxXdxX4bxXexX1xX2b4xX3xX2b6xX2xX197xXbxX2baxX2bbxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX2b4xX3xX2c5xX2xX187xXbxX2baxX2bbxXaxX3xX7xX1a3xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exX53xX6xX25xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15exX34xX18xX6axX18xX10xX2afxX7xX6axX2e8xX2xX187xX2ebxX6axX2xX1c5xX1c5xX4bxX1c5xX2xX2b6xX2xX2ebxX2c5xX2b6xXexX2e8xX1c5xX1c5xX2e8xX2e8xX5xX187xX15exX301xXbxX22xX304xX1a3xX9xX2ebxX2ebxX2e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xXaxX3xX2afxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2b6xX2xX197xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2c5xX2xX187xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX25xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2baxXexX1fexX6xX5xXdxX22xX18xX2b4xX3xX301xX1dxX7xXexXdxX6d7xX1exX2bbxXaxX12xX6e0xXdxXb4xX27xX3xX62xX2cxX4xX3xX6e9xX6eaxX3xX83xX43xX18xX22xX3xXexX1xX54xXb8xX18xX22xX3xX13xX25xX14xX18xX22xX3xX883xX749xX18xX3xb24cxX1dxXf9xX18xX22xX2b4xX3xX0xX10xX27xX12xX7fxX1xX6f5xX18xX3xX5xXd4xX18xX3xX1xX563xX3xX7xXb8xX3xX4xX85xX6xX3xX18xX22xX14xX18xX1xX3xX62xXacxX1dxX3xX22xXdxX6xX25xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX4xX43xX18xX22xX3xXexX1a3xXe7xX4xX3xXexX1dxX1exX49exX18xXbdxX3xX4xbaa1xX18xX3xXexXdxX49exXbxX3xX18xX1xX515xX18xX3xXexX1a3xXe7xX4xX3xXexXdxX49exXbxX3xX5xX14xX3xX1a3xX521xXexX3xX3exXexX15exX3xX8exX9fxX18xX3xXexX1xX6xX1exX3xX34xX3c6xX3xX4bxX1dxX1exX3xXexX1a3xX3c6xX3xX27xX28xXexX3xX4xX43xX18xX22xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xXexX64xXdxX3xXcxX1a3xX1dxX18xX22xX3xXexXa8xX27xX3xX7fxX1xX35xX4xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xXexX92xX18xX1xX3xXexX1xX3c6xX3xX34xXdxX31xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX4xX1xX25xX3xX53xX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xX5xX14xX3xX1xX49exXexX3xX7xX1daxX4xX3xX4xX6f5xX18xX3xXexX1xXdxX49exXexX15exX0xX6axX10xX27xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX83xX90cxX27xX3xX90fxX1dxX1exX9fxX18xX3xX62xX48cxX3xX1xX25xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX34xXdxX31xX4xX3xX2baxXa8xX1exX3xX4bxXe7xX18xX22xX3xXcxX1a3xX1dxX18xX22xX3xXexXa8xX27xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX27xXd4xXdxX3xX1c4xX4bxX25xX3xX53xX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xX62xX6f5xX1dxX3xXexX54xX1c8xX3xX1ecxX1xX6xX18xX22xX3xXexX1a3xX6xX18xX22xXbdxX3xX1xXdxX31xX18xX3xX62xX64xXdxX3xX62xXb4xXbxX3xX1daxX18xX22xX3xX18xX1xX1dxX3xX4xX6f5xX1dxX3xX4xX85xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxXbdxX3xX4xXb4xX3xX18xX1xXa8xX18xX2bbxX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX53xX28xX3xX27xXb4xX1exX3xXcxX1a3xX1dxX18xX22xX3xXexXa8xX27xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX1xX1dxX1exX31xX18xX3xX83xX90cxX27xX3xX90fxX1dxX1exX9fxX18xX3xX1a3xX6xX3xX5xX14xX27xX3xX34xXdxX31xX4xX3xXexX64xXdxX3xX62xX4cxX6xX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX27xXd4xXdxX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX0xXdxX27xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX1a3xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2afxXdxX4bxXexX1xX2b4xX3xX2b6xX2xX197xXbxX2baxX2bbxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX2b4xX3xX2c5xX2xX187xXbxX2baxX2bbxXaxX3xX7xX1a3xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exX53xX6xX25xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15exX34xX18xX6axX18xX10xX2afxX7xX6axX2e8xX2xX187xX2ebxX6axX2xX1c5xX1c5xX4bxX1c5xX2xX2b6xX2e8xX2e8xX2xX2e8xXexX1c5xX197xX2b6xX2ebxX1c5xX5xX187xX15exX301xXbxX22xX304xX1a3xX9xX2efxX2e8xX2f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xXaxX3xX2afxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2b6xX2xX197xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2c5xX2xX187xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX25xX18xXaxX12xX83xX1xX85xX3xXexX4cxX4xX1xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xX1xX1dxX1exX31xX18xX3xX83xX6xX18xX3xX9exX28xX4xX3xXfbx788bxX18xX22xX3xXcxX1a3xX6f5xX18xX3xX7fxX1xX25xX18xX22xX2b4xX3xX0xX10xX27xX12xXfbxXacxX3xX18xX22xX1xX4cxX3xXexX92xX18xX1xX3xX47xX1dxX6xX18xX3xXexXa8xX27xX3xX1xXb8xX18xX3xX34xXdxX31xX4xX3xXexX1a3xXdxX1fxX18xX3xX1ecxX1xX6xXdxX3xX62xXacxX3xXb4xX18xX3xXexX64xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX2baxX48cxXbdxX3xX34xX3c6xX3xX7xX2cxX3xX5xX54xXd0xX18xX22xX3xX18xX1xXa8xX18xX3xX5xXe7xX4xX3xX4xX85xX6xX3xX4xX521xXbxX3xX2baxX48cxX3xX4xX81xX3xX1xX64xX18xX15exX0xX6axX10xX27xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xXfbxX2cxXdxX3xX34xXd4xXdxX3xX4xX521xXbxX3xX2baxX48cxXbdxX3xX62xX48cxX3xX1xX25xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX18xXa8xX18xX22xX3xX4xX521xXbxX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX53xX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xX34xX749xX18xX3xX1xX81xX6xX3xX2baxX48cxX3xX62xX1fxX3xX4bxX14xX18xX1xX3xX1ecxX1xX43xX18xX22xX3xX22xXdxX6xX18xX3xX4xX1xX25xX3xX53xX28xX3xXbxX1xX515xX18xX3xX27xX28xXexX3xX4xX51dxX6xX3xX1a3xX6xX3xX5xX14xX27xX3xX34xXdxX31xX4xX3xXexX3f4xX3xXexX1xXb4xX18xX22xX3xX2xX2xX6axX2e8xX187xX2xX2ebxX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xXcxX1a3xX9fxX18xX3xX4xXb8xX3xX7xX6eaxX3xX4xXb4xX4xX3xX1ecxX49exXexX3xX47xX1dxXf9xX3xX62xX64xXexX3xX62xX54xXd0xX4xXbdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX49exX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX1a3xXdxX1fxX18xX3xX1ecxX1xX6xXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xX3xX62xXacxX3xXb4xX18xX3xX34xXd4xXdxX3xX7xXe7xX3xXexX1xX6xX27xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX85xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxX2b4xX3xX6e9xX6eaxX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX3exX18xX1xXbdxX3xX6e9xX6eaxX3xX83xX43xX18xX22xX3xXexX1xX54xXb8xX18xX22xXbdxX3xX6e9xX6eaxX3xX9exXfbxX1fexXcxX8dx91f8xX90fxX13xX2bbxX3xX4xXb4xX4xX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX2b4xX3xXcxX90fxX3xX8bdxX904xX3xX906xX18xX1xXbdxX3xXfbxX1daxX4xX3xXcxX1xXa3xXbdxX3xX83xX6xX18xX3xX9exX28xX4xX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX0xXdxX27xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX1a3xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2afxXdxX4bxXexX1xX2b4xX3xX2b6xX2xX197xXbxX2baxX2bbxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX2b4xX3xX2c5xX2xX187xXbxX2baxX2bbxXaxX3xX7xX1a3xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exX53xX6xX25xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15exX34xX18xX6axX18xX10xX2afxX7xX6axX2e8xX2xX187xX2ebxX6axX2xX1c5xX1c5xX4bxX1c5xX2xX2b6xX2e8xX2xX2xX187xXexX2c5xX187xX2xX2ebxX2e8xX5xX187xX15exX301xXbxX22xX304xX1a3xX9xX1c5xX2f3xX2b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xXaxX3xX2afxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2b6xX2xX197xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2c5xX2xX187xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX25xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2baxXexX1fexX6xX5xXdxX22xX18xX2b4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX1a3xX2bbxXaxX12xX6e0xXdxXb4xX27xX3xX62xX2cxX4xX3xX8dxX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xXexX92xX18xX1xX3xX8exX22xX1dxX1ex556exX18xX3xX9exX25xX18xX22xX3xX6e0xXdxX6xX18xX22xX3xX1ecxX1x9a28xX18xX22xX3xX62xX4cxX18xX1xXbdxX3xX8dxX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xXexX92xX18xX1xX3xX62xX48cxX3xX7x3ec1xX18xX3xX7xX14xX18xX22xX3xX4xXb4xX4xX3xX62xXdxXacxX1dxX3xX1ecxXdxX31xX18xX3xX4xX6f5xX18xX3xXexX1xXdxX49exXexX3xX62xX1fxX3xXexX1a3xXdxX1fxX18xX3xX1ecxX1xX6xXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xX3xX4xX85xX6xX3xX62xXacxX3xXb4xX18xX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX13xXdxX31xX18xX3xX18xX6xX1exXbdxX3xX8dxX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xXexX92xX18xX1xX3xX62xX48cxX3xX4xX51dxX3xX4xXb4xX18xX3xX53xX28xXbdxX3xX18xX1xXa8xX18xX3xX34xXdxX9fxX18xX3xX7xX6xX18xX22xX3xX4xXb4xX4xX3xX1xXa3xX4xX3xX34xXdxX31xX4xX3xXexX64xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX1ecxX1xX1dxX3xX34xXe7xX4xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX85xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX7xX6eaxXbdxX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX3xXexX1a3xXdxX1fxX18xX3xX1ecxX1xX6xXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xX15exX3xX6e9xX6xX1dxX3xX1ecxX1xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX18xX1xXa8xX18xX3xX34xXdxX9fxX18xX3xX53xX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xX1xX25xX14xX18xX3xXexX25xX14xX18xX3xX62xXf9xX27xX3xX18xX1xX515xX18xX3xX62xX54xXd0xX4xX3xX34xXdxX31xX4xX3xXexXdxX49exXbxX3xX18xX1xX515xX18xX3xX1xX563xX3xX7xXb8xXbdxX3xXexX1a3xXf9xX3xX1ecxX49exXexX3xX47xX1dxXf9xX3xXexX1xX3c6xX3xX6e9xX6eaxX3xX8exX28xXdxX3xX34xX35xX3xX7xX771xX3xXexX1xX6xX27xX3xX27xX54xX1dxX3xXexX92xX18xX1xX3xX1a3xX782xXexX3xX4xX43xX18xX22xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xX34xX14xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX47xX1dxX1exX3xXexX1a3xX3c6xX18xX1xX3xX62xX54xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX18xX1xXa8xX18xX3xX34xXdxX9fxX18xX3xX53xX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xX34xX14xX25xX3xXexX1xX6xX1exX3xXexX1xX49exXbdxX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xXexXdxX49exXbxX3xX18xX1xX515xX18xX3xX1xX563xX3xX7xXb8xXbdxX3xXexX1a3xXf9xX3xX1ecxX49exXexX3xX47xX1dxXf9xX3xXexX1xX85xX3xXexX35xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xXexX64xXdxX3xX53xX28xX3xXbxX1xX515xX18xX3xX27xX28xXexX3xX4xX51dxX6xX3xXexX92xX18xX1xXbdxX3xX1xX1dxX1exX31xX18xX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX0xXdxX27xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX1a3xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2afxXdxX4bxXexX1xX2b4xX3xX2b6xX2xX197xXbxX2baxX2bbxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX2b4xX3xX2c5xX2xX187xXbxX2baxX2bbxXaxX3xX7xX1a3xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exX53xX6xX25xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15exX34xX18xX6axX18xX10xX2afxX7xX6axX2e8xX2xX187xX2ebxX6axX2xX1c5xX1c5xX4bxX1c5xX2xX2b6xX2e8xX2xX1c5xX187xXexX2ebxX2efxX187xX2c5xX2xX5xX187xX15exX301xXbxX22xX304xX1a3xX9xX197xX187xX2efxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xXaxX3xX2afxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2b6xX2xX197xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2c5xX2xX187xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX25xX18xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2baxXexX1fexX6xX5xXdxX22xX18xX2b4xX3xX301xX1dxX7xXexXdxX6d7xX1exX2bbxXaxX12xX6e0xXdxXb4xX27xX3xX62xX2cxX4xX3xX6e9xX6eaxX3xXcxX1xX43xX18xX22xX3xXexXdxX18xX3xX34xX14xX3xXcxX1a3xX1dxX1exXacxX18xX3xXexX1xX43xX18xX22xX3xX8exX22xX1dxX1exX11e0xX18xX3xX83xX43xX18xX22xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX2b4xX3xX0xX10xX27xX12xXcxX1a3xX9fxX18xX3xX4xXb8xX3xX7xX6eaxX3xX18xX28xXdxX3xX4bxX1dxX18xX22xX3xX27xX14xX3xX4xXb4xX4xX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX3xX62xX48cxX3xX62xXacxX3xX4xX515xXbxXbdxX3xX62xXacxX3xX18xX22xX1xX4cxX3xX8dxX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xXexX92xX18xX1xX3xX47xX1dxX6xX18xX3xXexXa8xX27xX3xX53xX2cxX3xXexX1a3xX3exX3xX18xX1xXa8xX18xX3xX34xXdxX9fxX18xX3xX62xXf9xX27xX3xX53xXf9xX25xX3xX4xXb4xX4xX3xXexXdxX9fxX1dxX3xX4xX1xX1dxX90cxX18xXbdxX3xX62xXdxXacxX1dxX3xX1ecxXdxX31xX18xX15exX3xXcxX3exX18xX1xX3xXexX25xXb4xX18xX3xX1ecx8105xX3xX4xXb4xX4xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX3xXb4xX18xX3xX34xXacxX3xX1xX64xX3xXexX6f5xX18xX22xX3xX62xX1fxX3xX62xXf9xX27xX3xX53xXf9xX25xX3xX34xXdxX31xX4xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX4xX1xX25xX3xX4xXb4xX4xX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xXbdxX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxX15exX0xX6axX10xX27xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xXcxX64xXdxX3xX1xX28xXdxX3xX18xX22xX1xX4cxX3xX4xXb4xX4xX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxXbdxX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX3xXexX1xX6xX27xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1a3xXdxX1fxX18xX3xX1ecxX1xX6xXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xX3xX4xXb8xX3xX53xXf9xX18xX3xXexX1xX43xX18xX22xX3xX18xX1xX521xXexX3xX34xXd4xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX18xX28xXdxX3xX4bxX1dxX18xX22xX3xX4xX85xX6xX3xX62xXacxX3xXb4xX18xX15exX3xXfbxX563xX18xX22xX3xXexX1x6324xXdxXbdxX3xX1ecxXdxX49exX18xX3xX18xX22xX1xX4cxX3xX8dxX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xXexX92xX18xX1xX3xX2baxXa8xX1exX3xX4bxXe7xX18xX22xX3xX62xX54xXd0xX4xX3xX4xXb8xX3xX7xX6eaxX3xX34xX515xXexX3xX4xX1xX521xXexX3xX62xX563xX18xX22xX3xX53xX28xXbdxX3xX1ecxX1xX6xX18xX22xX3xXexX1a3xX6xX18xX22xX3xX1xXb8xX18xX3xX7xX25xX3xX34xXd4xXdxX3xX18xXb8xXdxX3xX4xa47fxX2bbxX3xX1a3xX782xXexX3xX18xX22xacefxX18xX3xXexX1xX1711xXdxX3xX22xXdxX6xX18xX3xX62xX14xX25xX3xXexX64xX25xX3xX4xX85xX6xX3xX18xX1xXa8xX18xX3xX34xXdxX9fxX18xX3xX53xX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xX34xX14xX3xX22xXdx52f4xX3xX7xXe7xX3xX1d6xX18xX3xX62xX4cxX18xX1xX3xX62xX28xXdxX3xX18xX22xX176fxX3xX18xX14xX1exX3xX62xX1fxX3xXexX1a3xXb4xX18xX1xX3xX53xX4cxX3xX2baxXb4xX25xX3xXexX1a3xX28xX18xX3xX53xX28xX3xX27xXb4xX1exX15exX15exX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX8bdxX49exXexX3xX5xX1dxX515xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX18xX22xX1xX4cxXbdxX3xX7fxX1xX81xX3xX83xX1xX85xX3xXexX4cxX4xX1xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX18xX1xX3xX9exX9fxX3xX8exX22xXa3xX4xX3xX83xX1xXa8xX1dxX3xX1ecxX1xX11f0xX18xX22xX3xX62xX4cxX18xX1xX3xX34xXdxX31xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX13xX83xX83xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX8dxX83xX83xX67xX3xX5xX14xX3xX27xX28xXexX3xX4xX1xX85xX3xXexX1a3xX54xXb8xX18xX22xX3xX5xXd4xX18xX3xX4xX85xX6xX3xX83xX1xX3exX18xX1xX3xXbxX1xX85xX15exX3xX83xX1xX3exX18xX1xX3xX34xX3c6xX3xX34xX515xX1exXbdxX3xX4xXb4xX4xX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xXbdxX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxX3xX4xX6f5xX18xX3xX53xX1778xXexX3xXexX6xX1exX3xXexX1a3xXdxX1fxX18xX3xX1ecxX1xX6xXdxX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX4xX81xX3xX1xXdxX31xX1dxX3xX47xX1dxXf9xX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX0xXdxX27xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX1a3xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2afxXdxX4bxXexX1xX2b4xX3xX2b6xX2xX197xXbxX2baxX2bbxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX2b4xX3xX2c5xX2xX187xXbxX2baxX2bbxXaxX3xX7xX1a3xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exX53xX6xX25xX1xX6xXexXdxX18xX1xX15exX34xX18xX6axX18xX10xX2afxX7xX6axX2e8xX2xX187xX2ebxX6axX2b6xX2ebxX4bxX1c5xX2xX2f3xX2e8xX197xX2xX2f3xXexX2b6xX187xX1c5xX2c5xX2efxX5xX187xX15exX301xXbxX22xX304xX1a3xX9xX1c5xX2ebxX2e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xXaxX3xX2afxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2b6xX2xX197xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2c5xX2xX187xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX25xX18xXaxX12xX7fxX1xX81xX3xX83xX1xX85xX3xXexX4cxX4xX1xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX18xX1xX3xX9exX9fxX3xX8exX22xXa3xX4xX3xX83xX1xXa8xX1dxX2b4xX3xX0xX10xX27xX12xX83xXb4xX4xX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xXbdxX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxX3xX4xX6f5xX18xX3xX53xX1778xXexX3xXexX6xX1exX3xXexX1a3xXdxX1fxX18xX3xX1ecxX1xX6xXdxX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX4xX81xX3xX1xXdxX31xX1dxX3xX47xX1dxXf9xX3xX34xXdxX31xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX3exX4xX1xX15exX0xX6axX10xX27xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX883xXacxX3xX27xXe99xXexX3xX18xX28xXdxX3xX4bxX1dxX18xX22xXbdxX3xX4xXb4xX4xX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxXbdxX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX3xX4xX6f5xX18xX3xX18xX22xX1xXdxX9fxX18xX3xX4xX1daxX1dxX3xX1ecxX162dxX3xX1xX54xXd4xX18xX22xX3xX4bxX554xX18xX3xX4xX85xX6xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX18xX1xX15exX3xX8dxX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xXexX92xX18xX1xX3xX4xX6f5xX18xX3xXexXdxX49exXbxX3xXexX1xX1dxX3xX18xX22xX1xXdxX9fxX27xX3xXexX782xX4xX3xX4xXb4xX4xX3xX1ecxXdxX49exX18xX3xX18xX22xX1xX4cxX3xX4xX85xX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xXbdxX3xX62xXb8xX18xX3xX34xX4cxX3xX34xXacxX3xX62xX14xX25xX3xXexX64xX25xXbdxX3xX53xX2cxX3xXexX1a3xX3exX3xX4xX25xX18xX3xX18xX22xX54xX1711xXdxXbdxX3xX4xXb8xX3xX7xX6eaxX3xX34xX515xXexX3xX4xX1xX521xXexXbdxX3xXexX1a3xX6xX18xX22xX3xXexX1xXdxX49exXexX3xX53xX4cxX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX25xX4bxX1exXaxX12xX7fxX1xX81xX3xX83xX1xX85xX3xXexX4cxX4xX1xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX18xX1xX3xX62xXacxX3xX18xX22xX1xX4cxX3xX4xXb4xX4xX3xX1xX1dxX1exX31xX18xXbdxX3xX4xXb4xX4xX3xX18xX22xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX1xXd0xXbxX3xX34xXd4xXdxX3xX8dxX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xXexX92xX18xX1xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX4xXb4xX4xX3xX18xX28xXdxX3xX4bxX1dxX18xX22xX3xX4xX85xX6xX3xX62xXacxX3xXb4xX18xX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX15exX3xX6e0xXdxX6xX25xX3xX6e9xX6eaxX3xXcxX1xX43xX18xX22xX3xXexXdxX18xX3xX34xX14xX3xXcxX1a3xX1dxX1exXacxX18xX3xXexX1xX43xX18xX22xX3xX4xX829xX18xX22xX3xX34xXd4xXdxX3xX883xX749xX18xX3xXbxX1xXbb1xX18xX22xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX18xX1xX3xX1a3xX14xX3xX7xX25xXb4xXexX3xX5xX64xXdxX3xX1xXdxX31xX18xX3xXexX1a3xX64xX18xX22xX3xX4xXb8xX3xX7xX6eaxX3xX34xX515xXexX3xX4xX1xX521xXexX3xX53xX54xX1dxX3xX62xXdxX31xX18xX3xX2baxX48cxX3xX34xX14xX3xXexX1a3xX1dxX18xX22xX3xXexXa8xX27xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX4xX521xXbxX3xX1xX1dxX1exX31xX18xX3xX62xX48cxX3xX62xX54xXd0xX4xX3xX62xX4cxX6xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX3xX62xX6f5xX1dxX3xXexX54xX3xX62xX1fxX3xX4xX81xX3xXbxX1xX54xXb8xX18xX22xX3xXb4xX18xX3xX2baxX51dxX3xX5x8079xXbdxX3xXexX1a3xXb4xX18xX1xX3xX5xX48cxX18xX22xX3xXbxX1xX3exX15exX0xX6axXbxX12xX0xX4bxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX1a3xX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1fexXexX1xX1dxX27xX53xX1fexX6xX18xX4bxX1fexX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX27xX6eaxX3xX1a3xX28xX18xX22xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX15exX15exX15exXaxX3xX1xX1a3xX10xX6d7xX9xXaxX6axX4xX1xXdxX18xX1xX1fexX47xX1dxX1exX10xX18xX6axX1xX6xX1fexXexXdxX18xX1xX1fexX27xX25xX1fexX1a3xX25xX18xX22xX1fexX4xX1xX1dxX1exX10xX18xX1fexX22xXdxX6xX25xX1fexX27xX25xXexX1fexX7xX25xX1fexX18xX1xXdxX10xX27xX1fexX34xX1dxX1fexX1xX6xX18xX1xX1fexX4xX1xXdxX18xX1xX1fexX4xX25xX18xX22xX1fexX47xX1dxX6xX1fexX4bxXdxX4xX1xX1fexX34xX1dxX1fexX53xX1dxX1dxX1fexX4xX1xXdxX18xX1xX6axX2e8xX187xX2c5xX187xX2xX2xX15exX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX22xX3xX7xX1a3xX4xX9xXaxX6axX27xX10xX4bxXdxX6xX6axX2xX2e8xX187xX6axX18xX10xX2afxX7xX6axX2e8xX187xX197xX2xX6axX2xX1c5xX1c5xX4bxX2e8xX2xX2efxX2e8xX2ebxX197xX2xXexX2e8xX2xX187xX2c5xX187xX5xX187xX15exX301xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX4bxXdxX34xX12xX0xX7xXexX1a3xX25xX18xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX27xX6eaxX3xX1a3xX28xX18xX22xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX15exX15exX15exXaxX3xX1xX1a3xX10xX6d7xX9xXaxX6axX4xX1xXdxX18xX1xX1fexX47xX1dxX1exX10xX18xX6axX1xX6xX1fexXexXdxX18xX1xX1fexX27xX25xX1fexX1a3xX25xX18xX22xX1fexX4xX1xX1dxX1exX10xX18xX1fexX22xXdxX6xX25xX1fexX27xX25xXexX1fexX7xX25xX1fexX18xX1xXdxX10xX27xX1fexX34xX1dxX1fexX1xX6xX18xX1xX1fexX4xX1xXdxX18xX1xX1fexX4xX25xX18xX22xX1fexX47xX1dxX6xX1fexX4bxXdxX4xX1xX1fexX34xX1dxX1fexX53xX1dxX1dxX1fexX4xX1xXdxX18xX1xX6axX2e8xX187xX2c5xX187xX2xX2xX15exX1xXexX27xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX27xX6eaxX3xX1a3xX28xX18xX22xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX15exX15exX15exX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX1a3xX25xX18xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX883xXdxX31xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX3exX4xX1xX3xX62xX48cxX3xX27xX6xX18xX22xX3xX5xX64xXdxX3xX1xXdxX31xX1dxX3xX47xX1dxXf9xX3xXexX1a3xX25xX18xX22xX3xXexXdxX18xX1xX3xX22xXdxXf9xX18xX3xX53xX28xX3xX27xXb4xX1exXbdxX3xXexXdxX49exXexX3xX1ecxXdxX31xX27xX3xX62xX54xXd0xX4xX3xX18xX22xX1dxX563xX18xX3xX18xX22xXa8xX18xX3xX7xXb4xX4xX1xX3xX18xX1xX14xX3xX18xX54xXd4xX4xX3xX34xX14xX3xXbxX1xX35xX4xX3xX34xX35xX3xXexX2cxXexX3xX1xXb8xX18xX3xX4xX1xX25xX3xX18xX22xX54xX1711xXdxX3xX4bxXa8xX18xXbdxX3xX4bxX25xX6xX18xX1xX3xX18xX22xX1xXdxX31xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX15exX0xX6axXbxX12xX0xX6axX4bxXdxX34xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax67a4xX6eaxX3xX1a3xX28xX18xX22xX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX15exX15exX15exXaxX3xX1xX1a3xX10xX6d7xX9xXaxX6axX4xX1xXdxX18xX1xX1fexX47xX1dxX1exX10xX18xX6axX27xX25xX1fexX1a3xX25xX18xX22xX1fexXexX1xXdxX1fexX4bxXdxX10xX27xX1fexX4xX1xX1dxX1exX10xX18xX1fexX22xXdxX6xX25xX1fexX27xX25xXexX1fexX7xX25xX1fexX18xX1xXdxX10xX27xX1fexX34xX1dxX1fexX1xX6xX18xX1xX1fexX4xX1xXdxX18xX1xX1fexX4xX25xX18xX22xX1fexX47xX1dxX6xX1fexX4bxXdxX4xX1xX1fexX34xX1dxX1fexX53xX1dxX1dxX1fexX4xX1xXdxX18xX1xX6axX2e8xX187xX1c5xX2b6xX2b6xX2efxX15exX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX22xX3xX7xX1a3xX4xX9xXaxX6axX27xX10xX4bxXdxX6xX6axX2xX2e8xX187xX6axX18xX10xX2afxX7xX6axX2e8xX187xX197xX187xX6axX2xX2e8xX2efxX4bxX1c5xX2xX2c5xX187xX2e8xX187xX2c5xXexX2b6xX2xX1c5xX2f3xX5xX197xX1fexX47xX1dxX6xX18xX22xX15exX301xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX62xX25xX64xX18xX3xX67xX67xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX4bxXdxX34xX12xX0xX7xXexX1a3xX25xX18xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2116xX6eaxX3xX1a3xX28xX18xX22xX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX15exX15exX15exXaxX3xX1xX1a3xX10xX6d7xX9xXaxX6axX4xX1xXdxX18xX1xX1fexX47xX1dxX1exX10xX18xX6axX27xX25xX1fexX1a3xX25xX18xX22xX1fexXexX1xXdxX1fexX4bxXdxX10xX27xX1fexX4xX1xX1dxX1exX10xX18xX1fexX22xXdxX6xX25xX1fexX27xX25xXexX1fexX7xX25xX1fexX18xX1xXdxX10xX27xX1fexX34xX1dxX1fexX1xX6xX18xX1xX1fexX4xX1xXdxX18xX1xX1fexX4xX25xX18xX22xX1fexX47xX1dxX6xX1fexX4bxXdxX4xX1xX1fexX34xX1dxX1fexX53xX1dxX1dxX1fexX4xX1xXdxX18xX1xX6axX2e8xX187xX1c5xX2b6xX2b6xX2efxX15exX1xXexX27xXaxX12xX2116xX6eaxX3xX1a3xX28xX18xX22xX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX15exX15exX15exX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexX1a3xX25xX18xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX83xX1xX85xX3xXexX4cxX4xX1xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcxX1a3xX6f5xX18xX3xXcxXdxX49exX18xX3xX13xX54xX18xX22xX3xX4xX1xX25xX3xXbxX1x83f6xXbxX3xXexXdxX49exXbxX3xXexX35xX4xX3xX27xX6eaxX3xX1a3xX28xX18xX22xX3xX62xXacxX3xXb4xX18xX3xXexX1xX3exX3xX62xXdxX1fxX27xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX18xX3xX22xXdxX6xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX27xX3xX34xX35xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX1c4xX13xX83xX83xX1c8xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX47xX1dxX6xX3xX4bxX4cxX4xX1xX3xX34xX35xX3xX53xX54xX1dxX3xX4xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX43xX18xX22xX3xX3exX4xX1xX3xX1c4xX8dxX83xX83xX67xX1c8xX3xXexX1a3xX9fxX18xX3xX62xX4cxX6xX3xX53xX14xX18xX3xXexX92xX18xX1xX15exX0xX6axXbxX12xX0xX6axX4bxXdxX34xX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX6axX1dxX5xX12xX0xX4bxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1a3xXaxX12xX0xX6axX4bxXdxX34xX12xX0xX6axX4bxXdxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX906xX1dxXexX1xX25xX1a3xXaxX12xX7fxX1xX782xX4xX3xXb61xX1dxX6xX18xX22xX0xX6axXbxX12
Phúc Quang