Đền Nhà Rồng được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh
(Baohatinh.vn) - Đền Nhà Rồng ở xã Hương Bình (Hương Khê) vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
8367xceb3xa61dxe3a9x10ed6x9c2cx88bcxde2cx10b30xX7x9449x915exd8eex9d07x10842xce1exX5x110a9xXaxb7d0x11016x8e17x11004xX3xbbaexX1xb351xX3xaedbxf3c1xX15xf5b8xX3xef1exf188xb072xX4xX3xX4x108b8xX15xX1exX3xX15xX1xe74cxX15xX3xbdcdxXdxX3xXexab1axX4xX1xX3xX5xf7c9xX4xX1xX3xX7xb6f5xX3xbc72x8b8axX15xX3xX1xed87xX6xX3xX4xafadxXbxX3xXexd6bcxX15xX1xX0xfcffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111b2xX10xX6xX2fxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xa9ffxX3xf016xcd65xX3xX5fxX21xbaabxX15xX1exX3x10821x8e9cxX15xX1xX3xe312xX5fxX21xX79xX15xX1exX3xf0b0xX1xa1b9xa670xX3xX3fxe8d1xX6xX3xX20xX21xX22xX4xX3x10fe9xX7dxX17x8561xX3xXexX4cxX15xX1xX3xX5fxX19xX3xXcx9e9fxX15xX1xX3xX4xX26xX15xX1exX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX48xXbxX3xXexX4cxX15xX1xdaf8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxd1a4xX2fx96d2xX3xXbxf29dxX10xX15xXexX10xe2e3xXaxX12xX0xXdxb109xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX15xXexX10xXeexXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxdaa5xXdxX2fxXexX1xe206xX3xded6xX2xb36fxXbxX74x8b1exX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX112xX3xd432xX2x8f51xXbxX74xX119xXaxX3xX7xXeexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX50xX50xXdxXd3xa683xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX3fxX15xX50xX15xX10xX10dxX7xX50xX2xd9cexa110xX14cxX50xX2xX123xX2xX2fxX116xX2xX14cxX123xX114xX14dxfd0exXexX2xX123x89f8xX15exX15exX5xX125xXd3xee77xXbxX1exc71cxXeexX9xX14dxX2xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX4xX26xX15xX1exX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX48xXbxX3xXexX4cxX15xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xX3fxX8fxX6xX3xX20xX21xX22xX4xX3xXexX26xX15xX3xXex1136exXe4xX3xX5xX1e7xXdxX3xXbxX1x87d8xX15xX3xXcxX1xX21xX22xX15xX1exX3xX20xXdx10efexX15xX3xX3fx1043bxXdxX3xXexa62cxX15xX1exX3xf933xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX33xX3xXexXeexX8bxX15xX3xX14dxX125xX125xX3xXexXeexXdxX1fcx9be0xX3xX20xX1cxX15xX1exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxXe4xX2fxXe6xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX74xf61axXe6xX3xX2fxade3xX15xX1exX3xX3fxX19xXe4xX3xXexX1xefbdxX3xX208xc577xX3xXexX1xf75dxX3xX2xX116x10227xX3xXexX1x9f5bxXdxX3xX15xX1xX19xX3xbc9axX8bxXd3xX3xX13xX14xX15xX3xX74xX21xX6xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX5xX19xXf3xX3xX139xe222xX15xX1exX3xX1ex10be5xX265xX3xX5xX22xXbxX3xXexXeexX6xX15xX1xX3xXexX1xX21exb9b8xX4xX3xX74xX75xX3xX5fxX21xX79xX15xX1exX3xX7dxX7exX15xX1xX265xX3xX3fxX200xXdxX3xX2fxXdxX1fcxX15xX3xXexX33xX4xX1xX3xX114xXd3xX15axX2xX14dxX3xXf3xX0xX7xX21exXbxX12xX15axX0xX50xX7xX21exXbxX12xXd3xX3xX9axXe4xX3xXexX1xX269xXdxX3xX1exXdxX6xX15xX3xX3fxX19xX3xXexX1xXdxX8bxX15xX3xXexX6xXdxX3xXexe9daxX4xX3xX20xX29bxX15xX1exX265xX3xX20xX14xX15xX3xX139xX38xX3xX1xX21xX3xX1xebd5xX15xX1exX3xX15x85b0xX15xX1exX3xX15xX8bxX15xX3xX20xX6xX15xX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xXexXeex85c2xX15xX1exX3xXexX21exX265xX3xXexX26xX15xX3xXexX1e7xXe4xXd3xX3xX13xX14xX15xX3xX4x1149dxX3xX1xXdxX1fcxX15xX3xX4x85b4xX15xX3xXexX21xX269xX15xX1exX3xXeexX19xXe4xX265xX3xX4xX29bxXexX3xX15xX6xX15xX1xX265xX3xXex8d8exX4xX3xXf3xX26xX15xX3xX3fxX19xX3xXf3xX29bxXexX3xX7xad94xX3xX1xXdxX1fcxX15xX3xX3fxX2cxXexX3xX15xX1xX21xX3xX20xX6xXe4xX265xX3xX15xX1xX19xX3xX5xXdxX15xX1xX265xX3xX20xX2ebxX3xX208xX8bxX3xX15xX1xX19xXd3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxXe4xX2fxXe6xXaxX12xX5fxX79xX15xX3xX15axX125xX125xX3xX15xX40xXf3xX3xX208xca7cxX3xXexX8fxX3xX208xX1xXdxX3xX74xX24cxXe6xX3xX2fxX250xX15xX1exX265xX3xX20xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xX5xX19xX3xXf3xX29bxXexX3xX4xX79xX3xX7xX72xX3xXexX33xX15xX3xX15xX1exX21x88aaxX15xX1exX3xXexXeexXe4xX15xX1exX3xX20xX269xXdxX3xX7xX35exX15xX1exX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xXexX24cxXf3xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX4xbdafxX6xX3xX15xX1xX24cxX15xX3xX2fxX24cxX15xX3xXexXeexXe4xX15xX1exX3xX3fxX318xX15xX1exXd3xX3xX89xX1xX26xX15xX1exX3xX15xX1x939exX15xX1exX3xXexX1xX25axX265xX3xX20xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xX4xX336xX15xX3xX5xX19xX3xX15xX79xXdxX3xX2fxXdx104a1xX15xX3xXeexX6xX3xXf3xX29bxXexX3xX7xX35exX3xX7xX250xX3xX208xXdxX1fcxX15xX3xa0a7xX21exX6xX15xX3xXexXeex101e6xX15xX1exX3xXexXeexXe4xX15xX1exX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX3xX4xX1xX35exX15xX1exX3xX1exXdxX304xX4xX3xX15xX1exXe4xX1e7xXdxX3xX74xX24cxXf3xX3xX4xX401xX6xX3xX2fxX24cxX15xX3xXexX29bxX4xXd3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxXe4xX2fxXe6xX3xXbxXe9xX10xX15xXexX10xXeexXaxX12xX0xXdxXf3xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe9xX10xX15xXexX10xXeexXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX10dxXdxX2fxXexX1xX112xX3xX114xX2xX116xXbxX74xX119xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX112xX3xX123xX2xX125xXbxX74xX119xXaxX3xX7xXeexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX50xX50xXdxXd3xX139xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX3fxX15xX50xX15xX10xX10dxX7xX50xX2xX14cxX14dxX14cxX50xX2xX123xX2xX2fxX116xX2xX14cxX123xd2ebxX14dxX14dxXexX15exX15axX14cxX14dxX116xX5xX125xXd3xX164xXbxX1exX167xXeexX9xX116xX116xX114xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX4xX26xX15xX1exX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX48xXbxX3xXexX4cxX15xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX270xX75xX15xX1xX3xX20xX1e7xXe4xX3xX3fxX19xX3xX15xX1xX24cxX15xX3xX2fxX24cxX15xX3xX74xX75xX3xX5fxX21xX79xX15xX1exX3xX7dxX7exX15xX1xX3xX20xX44xX15xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX139xX286xX15xX1exX3xX4xX26xX15xX1exX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX48xXbxX3xXexX4cxX15xX1xX3xX20xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxXe4xX2fxXe6xXaxX12xXcxX1xX2ebxX15xX1exX3xX2xX125xX50xX15axX125xX2xX114xX265xX3xX20xX14xX15xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX208xX1xX72xXdxX3xX4xX26xX15xX1exX3xXexX26xX15xX3xXexX1e7xXe4xX3xX5xX1e7xXdxX265xX3xX20xX25axX15xX3xX15xX6xXe6xX3xX20xX75xX3xX1xXe4xX19xX15xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xX1exXdxX6xXdxX3xX20xXe4xX1e7xX15xX3xX2xX265xX3xXbxX1xX1f0xX15xX3xX74xX24cxXe6xX3xX2fxX250xX15xX1exX3xXexX1xX21xX22xX15xX1exX3xX20xXdxX1fcxX15xX3xX3fxX200xXdxX3xXexX204xX15xX1exX3xX208xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX33xX3xXexXeexX8bxX15xX3xX14dxX125xX125xX3xXexXeexXdxX1fcxX21exX3xX20xX1cxX15xX1exXd3xX3xX13xX24cxXe6xX3xX5xX19xX3xX7xX35exX3xXexXdxX14xX15xX3xX2fxXe4xX3xX4xXe4xX15xX3xX10xXf3xX3xX4xX401xX6xX3xX74xX75xX3xX5fxX21xX79xX15xX1exX3xX7dxX7exX15xX1xX3xX20xX6xX15xX1exX3xX4xX26xX15xX1exX3xXexX2ebxX4xX265xX3xX1xX460xX4xX3xXexX2cxXbxX3xXexXeexX8bxX15xX3xXf3xX460xXdxX3xXf3xXdxX14xX15xX3xX20xX48xXexX3xX15xX21xX200xX4xX3xX3fxX19xX3xX4xX2ebxX4xX3xX4xX79xX3xX459xX21exX6xX15xX265xX3xXexX204xX3xX4xX1xX261xX4xX265xX3xX4xX2ebxX4xX3xX2fxX336xX15xX1exX3xX1xX460xX265xX3xX4xX2ebxX3xX15xX1xX24cxX15xX3xXexXeexXe4xX15xX1exX3xX3fxX19xX3xX15xX1exXe4xX19xXdxX3xX20xX38xX6xX3xXbxX1xX21xX79xX15xX1exX3xX459xX21exXe6xX8bxX15xX3xX1exX44xXbxX3xXexX26xX15xX3xXexX1e7xXe4xXd3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxXe4xX2fxXe6xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xX5xX19xX3xX4xX26xX15xX1exX3xXexXeexX7exX15xX1xX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX265xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX265xX3xX5xX19xX3xX15xX79xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXe4xX1e7xXexX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xXexX24cxXf3xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX4xX401xX6xX3xX15xX1xX24cxX15xX3xX2fxX24cxX15xX3xX74xX75xX3xX5fxX21xX79xX15xX1exX3xX7dxX7exX15xX1xX3xX3fxX19xX3xX4xX2ebxX4xX3xX74xX75xX3xX5xX24cxX15xX3xX4xX2cxX15xXd3xX0xX50xXbxX12xX0xX2fxXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxXeexX10xX5xX6xXexX10xX2fxXaxX12xX0xX7xXexXeexXe4xX15xX1exX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX8bxX15xX3xX459xX21exX6xX15xX112xX0xX50xX7xXexXeexXe4xX15xX1exX12xX0xX21exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xa685xXexX1xX21exXf3xX139xX820xX6xX15xX2fxX820xX7xX6xXbxXe4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax8f86xX75xX3xXf3xXdxX14xX15xX3xX15x8917xXdxX3xX5fxX21xX79xX15xX1exX3x89bexX79xX15xX3xX1xX21exXe6xX3xX20xX29bxX15xX1exX3xX1xX19xX15xX1exX3xXexX25dxX3xX20xX1cxX15xX1exX3xXexXeexX318xX15xX1exX3xXexX21exX3xX4xX2ebxX4xX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xXaxX3xX1xXeexX10x8405xX9xXaxX50xX3fxX6xX15xX820xX1xXe4xX6xX820xX1xX6xX820xXexXdxX15xX1xX50xX74xX6xX820xXf3xXdxX10xX15xX820xX15xX21exXdxX820xX1xX21exXe4xX15xX1exX820xX7xXe4xX15xX820xX1xX21exXe6xX820xX2fxXe4xX15xX1exX820xX1xX6xX15xX1exX820xXexXe6xX820xX2fxXe4xX15xX1exX820xXexXeexX21exX15xX1exX820xXexX21exX820xX4xX6xX4xX820xX2fxXdxX820xXexXdxX4xX1xX50xX2xX517xX14cxX114xX14dxX15axXd3xX1xXexXf3xXaxX12xX0xXdxXf3xX1exX3xX7xXeexX4xX9xXaxX50xXf3xX10xX2fxXdxX6xX50xX2xX15axX125xX50xX15xX10xX10dxX7xX50xX2xX14cxX14dxX15exX50xX2xX14dxX116xX2fxX14dxX2xX123xX2xX114xX15axX15exXexX15axX15axX14dxX123xX5xX2xX125xX820xX2xX2xX517xX2fxX14dxX2xX125xX116xX15exX123xX114xXexX2xX125xX14cxX14dxX14dxX5xX125xXd3xX164xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX4xX26xX15xX1exX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX48xXbxX3xXexX4cxX15xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX2fxXdxX3fxX12xX0xX7xXexXeexXe4xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX83fxX75xX3xXf3xXdxX14xX15xX3xX15xX848xXdxX3xX5fxX21xX79xX15xX1exX3xX851xX79xX15xX3xX1xX21exXe6xX3xX20xX29bxX15xX1exX3xX1xX19xX15xX1exX3xXexX25dxX3xX20xX1cxX15xX1exX3xXexXeexX318xX15xX1exX3xXexX21exX3xX4xX2ebxX4xX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX50xX3fxX6xX15xX820xX1xXe4xX6xX820xX1xX6xX820xXexXdxX15xX1xX50xX74xX6xX820xXf3xXdxX10xX15xX820xX15xX21exXdxX820xX1xX21exXe4xX15xX1exX820xX7xXe4xX15xX820xX1xX21exXe6xX820xX2fxXe4xX15xX1exX820xX1xX6xX15xX1exX820xXexXe6xX820xX2fxXe4xX15xX1exX820xXexXeexX21exX15xX1exX820xXexX21exX820xX4xX6xX4xX820xX2fxXdxX820xXexXdxX4xX1xX50xX2xX517xX14cxX114xX14dxX15axXd3xX1xXexXf3xXaxX12xX83fxX75xX3xXf3xXdxX14xX15xX3xX15xX848xXdxX3xX5fxX21xX79xX15xX1exX3xX851xX79xX15xX3xX1xX21exXe6xX3xX20xX29bxX15xX1exX3xX1xX19xX15xX1exX3xXexX25dxX3xX20xX1cxX15xX1exX3xXexXeexX318xX15xX1exX3xXexX21exX3xX4xX2ebxX4xX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXeexXe4xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX17xX1xX269xX3xX5xX19xXf3xX3xXexX35exXexX3xX4xX26xX15xX1exX3xXexX2ebxX4xX3xX74xX75xX3xX1xX29bxXdxX3xX1xX44xX6xX265xX3xX15xX1xX421xX15xX1exX3xX15xX40xXf3xX3xX459xX21exX6xX265xX3xX74xX75xX3xX851xX79xX15xX3xX7dxX286xX15xX1exX3xX82xX1xX21exXe6xX1fcxX15xX3xX5fxX21xX79xX15xX1exX3xX851xX79xX15xX3xX820xX3xX5fxX19xX3xXcxXa5xX15xX1xX8cxX3xX20xX75xX3xX1xX21exXe6xX3xX20xX29bxX15xX1exX3xX4xXe4xX15xX3xX10xXf3xX3xX459xX21exX8bxX3xX1xX21xX79xX15xX1exX3xX20xX44xX15xX1exX3xX1exX44xXbxX3xX1xX19xX15xX1exX3xXexX25dxX3xX20xX1cxX15xX1exX3xX20xX3a8xX3xXexXeexX318xX15xX1exX3xXexX21exX3xX4xX2ebxX4xX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xXexXeexX8bxX15xX3xX20xX38xX6xX3xX139xX19xX15xXd3xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX2fxXdxX3fxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX44xX15xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX139xX286xX15xX1exX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX48xXbxX3xXexX4cxX15xX1xX3xX15xX1xX19xX3xXexX1xX269xX3xX270xX8bxX3xd544xX40xX15xX3xX9axXdxX444xX15xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX50xX3fxX6xX15xX820xX1xXe4xX6xX820xX1xX6xX820xXexXdxX15xX1xX50xX2fxXe4xX15xX820xX15xX1xX6xX15xX820xX139xX6xX15xX1exX820xX2fxXdxX820xXexXdxX4xX1xX820xX5xXdxX4xX1xX820xX7xX21exX820xX3fxX6xX15xX820xX1xXe4xX6xX820xX4xX6xXbxX820xXexXdxX15xX1xX820xX15xX1xX6xX820xXexX1xXe4xX820xX5xX10xX820xX3fxX6xX15xX820xX2fxXdxX10xX15xX50xX2xX517xX15exX125xX14dxX14cxXd3xX1xXexXf3xXaxX12xX0xXdxXf3xX1exX3xX7xXeexX4xX9xXaxX50xXf3xX10xX2fxXdxX6xX50xX2xX15axX125xX50xX15xX10xX10dxX7xX50xX2xX14cxX14dxX14dxX50xX2xX14dxX116xX2fxX125xX2xX15axX116xX125xX2xX116xXexX123xX14cxX14dxX123xX5xX2xX125xX820xX14cxX15axX2fxX125xX2xX15axX2xX14cxX15axX114xXexX116xX14cxX125xX5xX114xX820xXdxXf3xX1exXd3xX164xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX22xX4xX3xX4xX26xX15xX1exX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX48xXbxX3xXexX4cxX15xX1xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX2fxXdxX3fxX12xX0xX7xXexXeexXe4xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX44xX15xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX139xX286xX15xX1exX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX48xXbxX3xXexX4cxX15xX1xX3xX15xX1xX19xX3xXexX1xX269xX3xX270xX8bxX3xXb9bxX40xX15xX3xX9axXdxX444xX15xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX50xX3fxX6xX15xX820xX1xXe4xX6xX820xX1xX6xX820xXexXdxX15xX1xX50xX2fxXe4xX15xX820xX15xX1xX6xX15xX820xX139xX6xX15xX1exX820xX2fxXdxX820xXexXdxX4xX1xX820xX5xXdxX4xX1xX820xX7xX21exX820xX3fxX6xX15xX820xX1xXe4xX6xX820xX4xX6xXbxX820xXexXdxX15xX1xX820xX15xX1xX6xX820xXexX1xXe4xX820xX5xX10xX820xX3fxX6xX15xX820xX2fxXdxX10xX15xX50xX2xX517xX15exX125xX14dxX14cxXd3xX1xXexXf3xXaxX12xX13xX44xX15xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX139xX286xX15xX1exX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX48xXbxX3xXexX4cxX15xX1xX3xX15xX1xX19xX3xXexX1xX269xX3xX270xX8bxX3xXb9bxX40xX15xX3xX9axXdxX444xX15xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXeexXe4xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX851xX2ebxX15xX1exX3xX15xX6xXe6xX3xX82xX15axX116xX50xX15exX8cxX265xX3xX74xX75xX3xX83fxX21exX24cxX15xX3xe514xX8bxX15xX3xX82xX17xX1exX1xXdxX3xX83fxX21exX24cxX15xX3xd8ecxX3xX5fxX19xX3xXcxXa5xX15xX1xX8cxX3xXexX204xX3xX4xX1xX261xX4xX3xX5xX444xX3xX20xX44xX15xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX139xX286xX15xX1exX3xX2fxXdxX3xXexX33xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX48xXbxX3xXexX4cxX15xX1xX3xX15xX1xX19xX3xXexX1xX269xX3xX270xX8bxX3xXb9bxX40xX15xX3xX9axXdxX444xX15xXd3xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX2fxXdxX3fxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX21exX5xX12xX0xX2fxXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXeexXaxX12xX0xX50xX2fxXdxX3fxX12xX0xX50xX2fxXdxX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb652xX21exXexX1xXe4xXeexXaxX12xX5fxXe4xX19xX15xX1exX3xX270xXe4xX15xX1exX0xX50xXbxX12
Hoàng Long