Nữ trưởng thôn tâm huyết, nói đi đôi với làm
(Baohatinh.vn) - Đó là đánh giá, lời khen mà người dân dành cho bà Trần Thị Lành - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phong Giang (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân).
2445x3a45x733ax32c9x7059x3270x3498x4ecax3d2cx9e11x6f10x2bc7x51f6x97b6x3cdbx7c9bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax8cd2x6e8ex620cxXexX0x84e7xXaxX17xX18xX19xXexX0x5a14x25f5xX19x3582xXexX0xXax96e6xX9x3433xXdxX18x6416xX2fx8db2x5800x37c8xX5x7543xXbxXdxX17xX32xXex44bex40d9xX9xXbx6e58xa104x7165x5014x9062xX9xXbxXax4020xX42xX9xXbx25ddxXcxX9xXax8e77xX26x3041xXbx51c8xX9xX42x94faxX35xX9x6cf2xX35xX9xX59xX47xX35xX9x743fx7c87xX35xX9xXdx439cxXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x2dd8xX17xX18xX19xX32xXex7fafxX56xX9xXdxX65xX9xX59x5f8exX42xXaxX9xX43xX35xX84xX53xX9xXdx43b8xX35xX9x3a6fxXaxX17xX42xX9xXcxX65xX9xX42xX43xX40xX8exX35xX9xX19xX4bxX42xX9xX19xX65xX42xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX65xX9xX5xX3fx35a0xX42xX9xX5xXax620exX9xa185xX65xX42xXaxX9x4f50xX9xX7xXaxX56xX9x70e9x4a0dxX9xXbxXaxX40xX9xX2cxXaxX35xX9xX23x6155xX53xX9xX5xX3fxX40xX41xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX9xX7xXaxX24xX42xX43xX9x9bffxX35xX18xX42xX43xX9x5fa9x59ecx48cfxX9xX5xX35x3201xX42xX9xX7dxX35x3ea2xX42xX53xX9xXaxX4fxX26x2813xX42xX9xX3bxX43xXaxX35xX9x3c6fxX4fxX4bxX42x63bexa04exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x852fxX1cxX1cxX35xX109xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX109xX60xX42xX1cxX42xX17x871cxX2fxX1cxX2ax2dc1x3996x5182xX1cxX145xX145xX19x72f1xX2axX147xX14cxX146xX146xX147xXbxX2axX14cxX146xX147xXdxX147xX109x5dbfxX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX141xX35xX19xXbxXaxX12dxa3a8xX147xX147xX33xXebx43b5xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX12dx5de1xX147xX147xX33xXebxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX42xX4fxX9xXbxX3fxX4fxX24xX42xX43xX9xXbxXaxX24xX42xX9xXbxX18xXcxX9xXaxX4fxX26xX17xXbxX9xX42xX24xX35xX9xX19xX35xX9xX19xX24xX35xX9xX60xX24xX35xX9xXdxX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXebxXbxXbdxX18xXdxX35xX43xX42xX12dxX9xX15bxX4fxX2fxXbxX35x87f3xX26xX172xX32xXexX5x7452xXbxX9xX2cx5203xX9xX2cxX84xX2cxX9xX33xXaxXb1xX42xX9xX60xX35xXfcxX2cxX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX53xX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xX59xXf5xX4fxX9xX2cxX56xX9xXcx31b7xXbxX9xXbxXaxX40xX8exX42xX43xX9xXebxX4fxX26xXf0xX42xX53xX9xX42xXaxa248xX2cxX9xX42xXaxX41xX53xX9xX59xXcfxX42xX43xX9xX60xX35xXf0xX42xX9xXcx4664xX35xX9xX42xX43xX40xX8exX35xX9xX60xX65xX9xX2cxXaxX4fxX42xX43xX9xXbxX18xX26xX9xXdxX65xXcxX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXexX3bx25d3xXcxX9xX42xX18xX26xX9xX146xX17axX9xXbxX4fx642fxX35xX53xX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xX59xXecxX9xX2cxX56xX9xXbxXaxX4bxXcxX9xX42xX35xXf0xX42xX9xX43xXb1xX42xX9x5716xX146xX9xX42xX271xXcxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX43xX35xX18xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xXbxX84xX2cxX9xX41xX9xX59xXb6xX18xX9xX33xXaxX40x79b1xX42xX43xX109xX9xX7dxXecxX9xX43xX22exX42xX9xX23xX56xX9xX60xX61xX35xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xXbxX84xX2cxX9xX59xX24xX65xX42xX9xXbxXaxX18xX42xXaxX9xX42xX35xXf0xX42xX53xX9xX33xXax250bxX9xX42xX3cxX9xXbxXaxX47xX42xX53xX9xX2cxXcfxX42xX43xX9xXbxX84xX2cxX9xX60xX35xXf0xX42xX9xX19xX4bxX42xX9xX2fx9c39xX53xX9xX26xX9xXbxX51xX9xXbxXaxX47xX42x88d4xX9xXbx50a3xX42xX43xX9xXdxX65xXcxX9x4554xX26xX9xX60xX35xXf0xX42xX9x7302xXc3x3ee2xX5xX5x2cb7xX9xXaxX4fxX26xXfcxX42xX53xX9xX59x9ee2xX35xX9xX23xX35x90bfxX4fxX9xX77xX7dxX3bxX2xX9xXebxXecxX9xX42xXaxX35xXf5xX4fxX9xX91xXaxX56xX18xX53xX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xX59xXecxX9xXbxX33axX24xX9xX59xX40x71b5xX2cxX9xX42xX35xXf5xXcxX9xXbxX35xX42xX9xX2cxX323xX18xX9xXcxX241xX35xX9xX42xX43xX40xX8exX35xX9xX23xX41xX35xX9xX2fx7696xX9xXbxX4bxXcxX9xXaxX4fxX26xX51xXbxX9xX60xX61xX35xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xX60xX35xXfcxX2cxX53xX9xXdxX4fxX47xX42xX9xX42xX56xX35xX9xX59xX35xX9xX59xX47xX35xX9xX60xX61xX35xX9xXdxX65xXcxX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXexX7dxX40xX367xX2cxX9xX2fxX84xXbxX9xX42xXax5be5xX33xX9xXbxX31bxX9xX29dxX9xXbxXaxX47xX42xX9xX5xX35xXf0xX42xX9xX7xXaxX24xX42xX43xX9xX60xX65xX9xX5xX35xXf0xX42xX9xXe4xX35xX18xX42xX43xX9xX60xX65xX24xX9xX42xX271xXcxX9xX29dxX147xX2axX29dxX53xX9xX42xX271xXcxX9xX29dxX147xX2axX146xX9xX7xXaxX24xX42xX43xX9xXe4xX35xX18xX42xX43xX9xX59xX40xX367xX2cxX9xXebxXecxX9xX5xX35xXf0xX42xX9xX7dxX35xXf5xX42xX9xX2cxXaxX241xX42xX9xXdxX65xXcxX9xX59xX35xX33fxXcxX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX91xXaxX4fxX9xX19xX4bxX42xX9xX2cxX40xX9xX42xX47xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX9xXcxX61xX35xX9xX91xX35xX33fxX4fxX9xXcx8f99xX4fxX53xX9xX60xX61xX35xX9xX59xX35xX33fxXcxX9xXebxX4fxX1ebxXbxX9xX33xXaxX84xXbxX9xX2cx7d6fxX42xX9xX42xXaxX35xXf5xX4fxX9xX91xXaxX56xX9xX91xXaxX271xX42xX109xX9xX7dxX21bxX2cxX9xX23xX35xXfcxXbxX9xXdxX65xX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xXbxX84xX2cxX9xXbxX4fxX26xXf0xX42xX9xXbxX3fxX4fxX26xXf5xX42xX53xX9xX60xX3d9xX42xX9xX59xXcfxX42xX43xX172xX9xXcx3702xX2cxX9xXaxX4fxX26xX9xX59xXcfxX42xX43xX9xXbxX31bxX9xX42xX43xX40xX8exX35xX9xX19xX4bxX42xX9xX2cxXaxX40xX18xX9xX2cxX18xX24xX172xX9xXbx6ce1xX9xXdxXfcxX9xX60xX40xX8exX42xX9xXbxX33axX33xX53xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xXbxX3fx68fdxX42xXaxX9xX33xXaxX2eexX9xXbxX3fxX367xX53xX9xX2cxXaxX4fx4514xX42xX43xX9xXbxX3fxX33axX35xX9xX2cxXaxX271xX42xX9xX42xX4fxX47xX35xX9xX2cxXaxX40xX18xX9xXaxX367xX33xX9xX60xXfcxX9xX2fxX35xX42xXaxX9xX2cxX482xX42xX9xX42xXaxX35xXf5xX4fxX53xX9xX60xXfcxX9xX2fxX35xX42xXaxX9xXcxX47xX35xX9xXbxX3fxX40xX8exX42xX43xX9xX2cxXaxX40xX18xX9xX59xX1efxXcxX9xX23xX1efxX24xX318xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXexX104xX84xX2cxX9xX59xXb6xX42xXaxX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX3bxX5xX32dxX9xXdxX65xX9xX42xXaxX35xXfcxXcxX9xX60xX2eexX9x6526xX4fxX18xX42xX9xXbxX3fxX241xX42xX43xX53xX9xX42xX43xX18xX26xX9xXbxX31bxX9xX42xXaxX3cxX42xX43xX9xX42xX43xX65xX26xX9xX59xXb1xX4fxX9xXbxXaxX386xX2cxX9xXaxX35xXfcxX42xX9xX2cxXaxX40xX2bfxX42xX43xX9xXbxX3fxX503xX42xXaxX53xX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xX2cx7e36xX42xX43xX9xXdxX35xXf0xX42xX9xX59xX24xX65xX42xX9xX2cxX84xX42xX9xX23xXcfxX9xXbxXaxX47xX42xX9xX59xXecxX9xXaxX241xX33xX9xX23xX65xX42xX9xXbxXaxX30cxX42xX43xX9xX42xXaxX1ebxXbxX9xX42xXaxX3cxX42xX43xX9xX42xXcfxX35xX9xX19xX4fxX42xX43xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xX60xX35xXfcxX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX33xXaxX40xX2bfxX42xX43xX9xX2cxXaxX4bxXcxX9x3a0exX19x9ebfxX9xXdxX65xXcxX9xXbxX3fxX40xX61xX2cxX53xX9xX91xXaxX56xX9xXdxX65xXcxX9xX2fxX18xX4fxX53xX9xXdxX65xXcxX9xX59xX51xX42xX9xX59xX4bxX4fxX9xX2cxXaxX22exX2cxX9xX59xX51xX42xX9xX59xX1ebxX26x7e96xX109xX9xX5xXaxX47xX42xX9xXbxX3d9xX33xX9xXbxX3fxX4fxX42xX43xX9xX60xX65xX24xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xXbxX84xX2cxX9xX43xX35xX1efxX35xX9xX33xXaxX56xX42xX43xX9xXcxX21bxXbxX9xX23x3478xX42xX43xX9xX60xX65xX9xXaxX4fxX26xX9xX59xXcfxX42xX43xX9xX2fxX4c9xX2cxX9xX42xX43xX40xX8exX35xX53xX9xX2fxX4c9xX2cxX9xX2cxX323xX18xX53xX9xX2cxX5ddxX42xX43xX9xX60xX61xX35xX9xX42xX43xX4fxX513xX42xX9xX60xX30cxX42xX9xXax4580xX9xXbxX3fxX367xX9xXbxX31bxX9xXaxX4fxX26xXfcxX42xX9xX60xX65xX9xXebxXecxX9xX59xX33fxX9xXaxX24xX65xX42xX9xXbxXaxX65xX42xXaxX9xX2cxX84xX2cxX9xXbxX35xXf0xX4fxX9xX2cxXaxXc4xX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX42xX47xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX9xXcxX61xX35xX53xX9xX59xX21bxX2cxX9xX23xX35xXfcxXbxX9xX2cxXax8d87xX9xXbxX3fxX241xX42xX43xX9xXbxX35xXf0xX4fxX9xX2cxXaxXc4xX9xX60xXf5xX9xX43xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX47xX42xX43xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXex5bf1xX61xX35xX9xX60xX18xX35xX9xXbxX3fxX482xX9xXdxX65xX9xXbxX3fxX40xX41xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX53xX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xXdxX4fxX47xX42xX9xX43xXb1xX42xX9xX43x46f6xX35xX53xX9xXbxX503xXcxX9xXaxX35xX33fxX4fxX9xX42xXaxX3cxX42xX43xX9xX60xX1ebxX42xX9xX59xXf5xX9xX42xX43xX40xX8exX35xX9xX19xX4bxX42xX9xX59xX18xX42xX43xX9xX33xXaxX1efxX35xX9xX59xX30cxX35xX9xXcxX21bxXbxX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xX599xX4fxX84xX9xXbxX3fxX503xX42xXaxX9xX2fxX1efxX42xX9xXebxX4fxX1ebxXbxX9xX60xX65xX9xX59xX8exX35xX9xX2fxX30cxX42xX43xX9xX59xX33fxX9xX91xXb6xX33xX9xXbxXaxX8exX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX40xX4fxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxXc4xX42xXaxX9xX599xX4fxX26xXf5xX42xX9xX43xX35xX1efxX35xX9xX599xX4fxX26xX51xXbxX9xXcxXcfxXbxX9xX2cxX84xX2cxXaxX9xXaxX35xXfcxX4fxX9xX599xX4fxX1efxX109xX9x91dbxXaxX47xX42xX43xX9xX2cxXax7e9cxX9xX60xX3d9xX42xX9xX59xXcfxX42xX43xX53xX9xXbxXaxX4fxX26xX51xXbxX9xX33xXaxX2eexX2cxX9xX42xXaxX4bxX42xX9xX19xX4bxX42xX9xX23xX69axX42xX43xX9xXdxX8exX35xX9xX42xX56xX35xX9xX2fxX4fxX47xX42xX43xX53xX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xX60xX65xX9xX2cxX84xX42xX9xX23xXcfxX9xXbxXaxX47xX42xX9xXdxX4fxX47xX42xX9xX42xXf0xX4fxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXc4xX42xXaxX9xX43xX40xX2bfxX42xX43xX9xXcxX46axX4fxX53xX9xX42xXaxX1ebxXbxX9xX599xX4fxX84xX42xX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xXdxX8exX35xX9xX42xX56xX35xX9xX60xX65xX9xX60xX35xXfcxX2cxX9xXdxX65xXcxX53xX9xXbxX31bxX9xX59xX56xX9xXbxX33axX24xX9xX2fxX386xX9xXbxX35xX42xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xX42xXaxX4bxX42xX9xX19xX4bxX42xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXexXc3xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xX2cxX5ddxX42xX43xX9xX2cxX84xX2cxX9xXaxXcfxX35xX9xX60xX35xXf0xX42xX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX9xXbxXaxX40xX8exX42xX43xX9xXebxX4fxX26xXf0xX42xX9xX59xX51xX42xX9xX19xX241xX42xX9xX19x29b2xX33xX9xX60xX40xX8exX42xX9xXbxX40xX367xX2cxX53xX9xX2cxX22exXbxX9xXbxX82dxX18xX9xX23xX8exX9xX3fxX65xX24xX109xX109xX109xX9xX2cxXaxX24xX9xX42xXaxX3cxX42xX43xX9xX43xX35xX18xX9xX59xX503xX42xXaxX9xX43xX35xX65xX9xX2cxX1efxX53xX9xX42xX17xX24xX9xX59xX2bfxX42xX109xX9xX5xXaxX1ebxX26xX9xX59xX40xX367xX2cxX9xX42xXaxX3cxX42xX43xX9xX60xX35xXfcxX2cxX9xXdxX65xXcxX9xXbxX3d9xX42xX9xXbxX4bxXcxX53xX9xXbxX3d9xX42xX9xXdxX386xX2cxX9xX2cxX323xX18xX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX53xX9xX2cxX84xX2cxX9xXaxXcfxX35xX9xX59xXecxX9xXbxX386xX9xX42xX43xX4fxX26xXfcxX42xX9xX43xX35xX725xX33xX9xX59x7893xX9xX42xXaxX3cxX42xX43xX9xX43xX35xX18xX9xX59xX503xX42xXaxX9xX91xXaxX56xX9xX91xXaxX271xX42xX9xX60xX40xX2bfxX42xX9xXdxXf0xX42xX9xX2cxX5ddxX42xX43xX9xXaxX482xX18xX9xX42xXaxX3d9xX33xX9xX60xX65xX24xX9xX91xXaxXc4xX9xXbxXaxX51xX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX3bxX5xX32dxX9xX2cxX323xX18xX9xXbxXaxX47xX42xX53xX9xX2cxX323xX18xX9xXebxXecxX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXex7ba4xX42xX43xX9xX7dxX21bxX42xX43xX9xX759xX271xX42xX9xX77xX4fxXfcxX53xX9xX4xXaxX35xX9xXaxXcfxX35xX9xXbxX3fxX40xX41xX42xX43xX9xX77xXcfxX35xX9xX3bxX43xX40xX8exX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX4fxX27dxX35xX9xXbxXaxX47xX42xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx9c5axX12dxX9xX637xXc3xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xXdxX65xX9xXcxXcfxXbxX9xXbxX3fxX40xX41xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX9xX2cxX56xX9xXbxX3fxX84xX2cxXaxX9xX42xXaxX35xXfcxXcxX53xX9xX42xX271xX42xX43xX9xX42xX27dxX53xX9xX42xXaxX35xXfcxXbxX9xXbxX503xX42xXaxX53xX9xXdxX65xXcxX9xX2cxX47xX42xX43xX9xXbxX84xX2cxX9xXebxXecxX9xXaxXcfxX35xX9xX3fxX1ebxXbxX9xXaxX35xXfcxX4fxX9xX599xX4fxX1efxX109xX9xXc3xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xXdxX4fxX47xX42xX9xXdxX22exX42xX43xX9xX42xX43xXaxX17xX9xX42xXaxX3cxX42xX43xX9xXbxX4bxXcxX9xXbxX40xX53xX9xX42xX43xX4fxX26xXfcxX42xX9xX60xX241xX42xX43xX9xX2cxXaxXc4xX42xXaxX9xX59xX84xX42xX43xX9xX2cxX323xX18xX9xX23xX65xX9xX2cxX24xX42xX53xX9xX91xXb6xX33xX9xXbxXaxX8exX35xX9xX33xXaxX1efxX42xX9xX84xX42xXaxX9xX59xX51xX42xX9xXdxXecxX42xXaxX9xX59xX33axX24xX9xX2cxX84xX2cxX9xX2cxX1ebxX33xX53xX9xX2cxX84xX2cxX9xX42xX43xX65xX42xXaxX9xX59xX33fxX9xX2cxX1ebxX33xX9xXbxX3fxXf0xX42xX9xX42xX22exXcxX9xX23xX22exXbxX53xX9xX43xX35xX1efxX35xX9xX599xX4fxX26xX51xXbxX53xX9xX42xXaxX1ebxXbxX9xXdxX65xX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX3bxX5xX32dxX109xX9xX4xX56xX9xX42xXaxX40xX9xX60xX3d9xX26xX53xX9xXbxXaxX47xX42xX9xX7xXaxX24xX42xX43xX9xXe4xX35xX18xX42xX43xX9xX2cxXaxX725xX42xX43xX9xXbxX47xX35xX9xXcxX61xX35xX9xXbxX3fxX41xX9xX42xXf0xX42xX9xX33xXaxX24xX42xX43xX9xX599xX4fxX18xX42xX43xX53xX9xX59xX931xX33xX9xX59x2ca8xX9xX42xXaxX40xX9xX42xX43xX65xX26xX9xXaxX47xXcxX9xX42xX18xX26xX109xX66bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12dxX1cxX1cxX35xX109xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX109xX60xX42xX1cxX42xX17xX141xX2fxX1cxX2axX145xX146xX147xX1cxX145xX145xX19xX14cxX2axX147xX14cxX146xX146xX147xXbxX2axX16dxX146x4652xXdxX2axX109xX15bxX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX141xX35xX19xXbxXaxX12dxX146xX146xX147xX33xXebxX172xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX12dxX14cxX16dxX145xX33xXebxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX42xX4fxX9xXbxX3fxX4fxX24xX42xX43xX9xXbxXaxX24xX42xX9xXbxX18xXcxX9xXaxX4fxX26xX17xXbxX9xX42xX24xX35xX9xX19xX35xX9xX19xX24xX35xX9xX60xX24xX35xX9xXdxX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXebxXbxXbdxX18xXdxX35xX43xX42xX12dxX9xX15bxX4fxX2fxXbxX35xX1e5xX26xX172xX32xXexXc3xX65xX9xXdxX65xX9xXcxXcfxXbxX9xXbxX1ebxXcxX9xX43xX40xX2bfxX42xX43xX9xXbxX35xXf0xX4fxX9xX23xX35xX33fxX4fxX9xX60xXf5xX9xXdxX482xX42xX43xX9xX42xXaxX35xXfcxXbxX9xXbxXaxX65xX42xXaxX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xXbxX84xX2cxX9xX60xX65xX9xX2fxX386xX9xXbxX4bxXcxX9xXaxX4fxX26xX51xXbxX9xX60xX61xX35xX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX42xX47xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX9xXcxX61xX35xX9xX41xX9xX59xXb6xX18xX9xX33xXaxX40xX2bfxX42xX43xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3fxX24xX42xX43xX9xX599xX4fxX84xX9xXbxX3fxX503xX42xXaxX9xXbxX3fxX35xX33fxX42xX9xX91xXaxX18xX35xX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX91xXaxX4fxX9xX19xX4bxX42xX9xX2cxX40xX9xX42xX47xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX9xXcxX61xX35xX9xX91xX35xX33fxX4fxX9xXcxX46axX4fxX53xX9xX60xX40xX8exX42xX9xXcxX46axX4fxX53xX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xX2cxX5ddxX42xX43xX9xX60xX61xX35xX9xX2cxX84xX42xX9xX23xXcfxX9xXbxXaxX47xX42xX9xX59xXecxX9xX33xXaxX4bxX42xX9xX2cxX47xX42xX43xX53xX9xX43xX35xX18xX24xX9xX42xXaxX35xXfcxXcxX9xX60xX2eexX9xXbxX3fxX386xX2cxX9xXbxX35xX51xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX84xX2cxX9xX2cxXaxX35xX9xXaxXcfxX35xX53xX9xX42xXaxX40xX12dxX9xX60xX40xX8exX42xX9xXaxXcfxX9xX60xX65xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xXbxX3fxX503xX42xXaxX9xX2cxXaxX271xX42xX9xX42xX4fxX47xX35xX9xX59xX40xX367xX2cxX9xX77xXcfxX35xX9xX3bxX47xX42xX43xX9xX19xX4bxX42xX9xX33xXaxX2eexX9xXbxX3fxX84xX2cxXaxX172xX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX23xX513xX42xX9xXaxX24xX18xX9xX2cxX4bxX26xX9xX2cxX1efxX42xXaxX53xX9xX2cxX22exXbxX9xXbxX82dxX18xX9xX23xX8exX9xX3fxX65xX24xX9xX23xX69axX42xX43xX9xX2cxX4bxX26xX9xXebxX18xX42xXaxX9xX19xX24xX9xX4xXaxX35xX9xX59xX24xX65xX42xX9xX59xX1efxXcxX9xX42xXaxX3d9xX42xX172xX9xXaxXfcxX9xXbxXaxX30cxX42xX43xX9xX59xX40xX8exX42xX43xX9xX59xX35xXfcxX42xX9xX2cxXaxX35xX51xX4fxX9xX2fxX84xX42xX43xX9xX43xX35xX18xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX77xXcfxX35xX9xX4xX386xX4fxX9xX2cxXaxX35xX51xX42xX9xX23xX35xX42xXaxX172xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xXbxX84xX2cxX9xX60xXfcxX9xX2fxX35xX42xXaxX9xXcxX47xX35xX9xXbxX3fxX40xX8exX42xX43xX9xX77xXcfxX35xX9xX7xXaxX2eexX9xX42xX3cxX9xX2cxXaxXb6xX4fxX9xXbxX3fxX84xX2cxXaxX9xX42xXaxX35xXfcxXcxX318xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXexX5xX1ebxXbxX9xX2cxX1efxX9xX2cxX84xX2cxX9xX33xXaxXb1xX42xX9xX60xX35xXfcxX2cxX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xX59xXf5xX4fxX9xX2cxX56xX9xXcxX21bxXbxX9xXbxXaxX40xX8exX42xX43xX9xXebxX4fxX26xXf0xX42xX53xX9xX42xXaxX22exX2cxX9xX42xXaxX41xX53xX9xX59xXcfxX42xX43xX9xX60xX35xXf0xX42xX9xXcxX241xX35xX9xX42xX43xX40xX8exX35xX9xX60xX65xX9xX2cxXaxX4fxX42xX43xX9xXbxX18xX26xX9xXdxX65xXcxX109xX9xX759xX61xX35xX9xX2fxX386xX9xX42xX6d2xX9xXdxX386xX2cxX9xX2cxX323xX18xX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX53xX9xX2cxX84xX42xX9xX23xXcfxX9xX60xX65xX9xX42xX43xX40xX8exX35xX9xX19xX4bxX42xX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX53xX9xX42xX271xXcxX9xX29dxX147xX2axX16dxX53xX9xXbxXaxX47xX42xX9xX7xXaxX24xX42xX43xX9xXe4xX35xX18xX42xX43xX9xX59xXecxX9xX59xX40xX367xX2cxX9xX2cxX47xX42xX43xX9xX42xXaxX3d9xX42xX9xX59xX33axXbxX9xX2cxXaxX4fx9790xX42xX9xX91xXaxX4fxX9xX19xX4bxX42xX9xX2cxX40xX9xX42xX47xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX9xXcxX61xX35xX9xX91xX35xX33fxX4fxX9xXcxX46axX4fxX9xX2cxX1ebxX33xX9xXbxX82dxX42xXaxX53xX9xXbxX3fxX41xX9xXbxXaxX65xX42xXaxX9xX59xX35xX33fxXcxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX599xX4fxX18xX42xX9xXaxX1ebxX33xX9xX19xX46axX42xX9xX2cxX323xX18xX9xX42xXaxX35xXf5xX4fxX9xX19xX4fxX9xX91xXaxX84xX2cxXaxX172xX9xX2cxX4fxXcfxX2cxX9xX2fxX30cxX42xX43xX9xX2cxX323xX18xX9xX42xX43xX40xX8exX35xX9xX19xX4bxX42xX9xX42xX43xX65xX26xX9xX2cxX65xX42xX43xX9xX59xX40xX367xX2cxX9xX42xX4bxX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX53xX9xXbxXaxX47xX42xX9xX599xX4fxXf0xX9xX42xX43xX65xX26xX9xX2cxX65xX42xX43xX9xX2fxX33axX2cxXaxX9xX59xX931xX33xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc3xX24xX19xX26xX32xXexX3bxXaxX3cxX42xX43xX9xX59xX56xX42xX43xX9xX43xX56xX33xX9xX2cxX323xX18xX9xX23xX65xX9xXb8xX65xX42xXaxX9xX59xXecxX9xX59xX40xX367xX2cxX9xX43xXaxX35xX9xX42xXaxX3d9xX42xX9xX23xX69axX42xX43xX9xX42xXaxX35xXf5xX4fxX9xX33xXaxXb1xX42xX9xXbxXaxX40xX41xX42xX43xX9xX59xX84xX42xX43xX9xXbxX3fxX4bxX42xX9xXbxX3fxX241xX42xX43xX53xX9xX42xXaxX35xXf5xX4fxX9xX43xX35xX1ebxX26xX9xX91xXaxX17xX42xX9xX2cxX323xX18xX9xX2cxX84xX2cxX9xX2cxX1ebxX33xX9xX60xXf5xX9xXbxXaxX65xX42xXaxX9xXbxXc4xX2cxXaxX9xXebxX4fxX1ebxXbxX9xX2fxX22exX2cxX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xX33xXaxX24xX42xX43xX9xXbxX3fxX65xX24xX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX3bxX5xX32dxX53xX9xX33xXaxX24xX42xX43xX9xXbxX3fxX65xX24xX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX43xX35xX18xX9xX59xX503xX42xXaxX9xXdxX65xX42xX43xX9xXebxXecxX9xX60xX271xX42xX9xXaxX56xX18xX53xX9xX33xXaxX24xX42xX43xX9xXbxX3fxX65xX24xX9xXaxX241xX2cxX9xXbxX3d9xX33xX9xX60xX65xX9xXdxX65xXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX1ebxXcxX9xX43xX40xX2bfxX42xX43xX9xX59xX33axX24xX9xX59xX4c9xX2cxX9xX77xX513xX9xX4xXaxXc4xX9xX32dxX35xX42xXaxX318xX9xXc3xX65xX9xXdxX65xX9xXcxXcfxXbxX9xXbxX1ebxXcxX9xX43xX40xX2bfxX42xX43xX9xXbxX35xXf0xX4fxX9xX23xX35xX33fxX4fxX9xX60xXf5xX9xXdxX482xX42xX43xX9xX42xXaxX35xXfcxXbxX9xXbxXaxX65xX42xXaxX9xXbxX3fxX24xX42xX43xX9xX2cxX47xX42xX43xX9xXbxX84xX2cxX9xX60xX65xX9xX2fxX386xX9xXbxX4bxXcxX9xXaxX4fxX26xX51xXbxX9xX60xX61xX35xX9xXebxX4bxX26xX9xX19xX386xX42xX43xX9xX42xX47xX42xX43xX9xXbxXaxX47xX42xX9xXcxX61xX35xX9xX41xX9xX59xXb6xX18xX9xX33xXaxX40xX2bfxX42xX43xX109xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6d76xX4fxXbxXaxX24xX3fxX32xXexX77xX4fxX26xXf5xX42xX9xX77xX513xX42xX43xX9xX7dxX4c9xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Huyền Hồng Đức