Vì sao Mazda3 2020 trở thành “Xe đẹp nhất thế giới”?
“Chúng tôi muốn mang lại sức sống mới cho người dùng bằng niềm vui lái xe. Để làm được điều đó, thiết kế xe trước hết phải thực sự lay động lòng người”,Tổng Giám đốc Bộ phận Thiết kế Mazda - ông Ikuo Maeda chia sẻ.
7e22x88f8xa6f1x89e5xcf34x8d52xb360xf764xe234xX7x8114xfabax9412x8febx9001xd6c9xX5xa9d4xXax9092xf03axf9b6xX3xX7xX6x98faxX3xce52xX6xd5f9xc3dbxX6xf663xX3x91dex955fxX21xX22xX3xXex8c9bx7f45xX3xXexX1xc215xaaedxX1xX3xb8abxee6exX10xX3x8bc5xf25fxXbxX3xX2dxX1xe683xXexX3xXexX1xccdaxX3xaba2xXdxad14xXdxb79cx9c62xX0xbac0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb18xX10xX6xX1dxXaxX12xX30xcd1dxX1xb737xX2dxX41xX3xXexf583xXdxX3xefb6xedb7xd917xX2dxX3xX68xX6xX2dxX41xX3xX5xbd26xXdxX3xX7xa491xX4xX3xX7xX6axX2dxX41xX3xX68xX43xXdxX3xX4xX1xX18xX3xX2dxX41xbb7bxac61xXdxX3xX1dxc2b1xX2dxX41xX3x8fd2xfb5axX2dxX41xX3xX2dxXdxb460xX68xX3xf7a3xX69xXdxX3xX5xbfffxXdxX3xa284xX10xf5eexX3x7f71xacd3xX3xX5xX2cxX68xX3xX34xX89x92c9xX4xX3xX34xXdxX99xX69xX3xX34xc56axf6c9xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xaba1xX3fxX3xXa4xX10xX3xXexX27xX89xX43xX4xX3xX1xX3fxXexX3xXbxX1xb453xXdxX3xXexX1xd966xX4xX3xX7xXdaxX3xX5xX6xa21axX3xX34x8648xX2dxX41xX3xX5xb058xX2dxX41xX3xX2dxX41xX89xX8axXdxX45xXbbxXcxd36dxX2dxX41xX3x8cb7xXdxXa1xX68xX3xX34xX6axX4xX3xf6aaxXe5xX3xXbxX1xceddxX2dxX3xXcxX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3x942fxX3xX65xX2dxX41xX3xd96bxXc3xX69xX18xX3xX1axX6xX10xX1dxX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc852xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX0xXdxX68xX41xX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxc315xXdxX1dxXexX1xeb90xX3x91c4xX21xX22xXbxXa4x9903xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX159xX3xf914xX2xX21xXbxXa4xX160xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xXaxX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxXaxX46xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXa6xX92xX6xX18xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXa6xX9cxX2dxX48xX2dxX10xX154xX7xX48xX21xX22xX2xX16axX48xX2xX22x8c0axX1dxf541xX21xX21xX2xe44cxX21xX2xXexad56xX1d1xX2xX5xX2xXa6xd608xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX30xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xf600x8b7fxX68xX3xX21xX22xX22xX1dbxX3xX34xXa1xX2dxX1xX3xX1dxX3axX69xX3xX4xXa1xX4xX3xX34xXe5xXexX3xXbxX1xXa1xX3xXexX27xX18xX2dxX41xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX9cxX43xXdxX3xX120xXc3xX69xX18xX3xX1axX6xX10xX1dxX6xX3xX5xX2cxX3xX92xXe5xX3xX2dxf72axX18xXbbxX3xXex9f9axX3xX34xXbaxX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3xX34xX27bxX3xX41x7eadxXexX3xX1xXa1xXdxX3xX34xX89xXb1xX4xX3xX9cxX65xX3xX7xX6axX3xX41xXdxXd5xXdxX3xXexX1xX89xX28xX2dxX41xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xXexX27xfe04xX2dxX3xXbxX1xX73xX68xX3xX9cxXdxX3xXexX18xX2cxX2dxX3xX4x8c28xX69xXbbxX3xX41xX2c9xX2dxX3xX34xbbb2xXe2xX3xX2dxX1xX3axXexX3xX4xX1xeb85xX2dxX1xX3xX5xX2cxX3xX30xXcxX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX65xX3xXexX65xX3xX4x80aaxX6xX3xX2dxX239xX68xX3xX21xX22xX21xX22xX45xX3xX1dxX2cxX2dxX1xX3xX4xX1xX18xX3xbb81xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xXexX73xXdxX3xX30xXfaxXdxXd5xXdxX3xXexX1xX89xX28xX2dxX41xX3xXa4xX10xX3xX1xb2c9xXdxX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX45xX3xe06axc967xX18xX27xX5xX1dxX3xX5exX6xX27xX3xX309xX154xX6xX27xX1dxX7xX3xX11axX3xX33bxX5exX309xcd98xX3xX1dxX6xX2dxX1xX3xX41xXdxXa1xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX0xXdxX68xX41xX3xXdxX1dxX9xXaxXdxX68xX41xb329xX1dxX21xX4xX15bxb4c2xX1d1xX22xX22xX11axX1d7xX382xX1dbxX1dxX11axX2xX2xX10xX6xX11axX6xX22xX1fxX1dxX11axX1d7xX382xX6xX6xX22xX1d1xX2xX10xX1fxX1dxX10xX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX68xX6xXa4xX11axX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX2xX22xX22xdb70xX160xX3xX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX1d7xX1d3xX1fxXbxXa4xX160xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX159xX3xX1d3xX2xX15bxXbxXa4xX160xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX46xX3xX11axX3xb1a0xX2dxX1xX3xX2xXa6xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXa6xX92xX6xX18xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXa6xX9cxX2dxX48xX2dxX10xX154xX7xX48xX21xX22xX2xX16axX48xX2xX22xX1d1xX1dxX1d3xX21xX21xX2xX1d7xX21xX2xXexX1d7xX21xX22xX1d3xX5xX21xXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX30xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX45xX46xXaxX3xX154xXdxX1dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxXaxX3xX1dxX6xXexX6xX11axX18xX27xXdxX41xXdxX2dxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX159xX48xX48xXexX18xb129xX69xX18xX4xXa6xX68xX10xX1dxXdxX6xX4xX1dxX2dxXa6xX9cxX2dxX48xX21xX22xX21xX22xX48xX1d3xX48xX2xX1d1xX48xXbxX1xX18xXexX18xX11axX2xX11axX2xX16axX15bxX1d7xX22xX2xX21xX1d1xX1fxX1dbxX16axX1dbxX2xX2xX21xX15bxX1fxX1d3xX1fxX1d3xX1d1xX1fxX1fxX11axX2xX16axX15bxX1d7xX22xX21xX21xX1d1xX16axX21xX1d3xX1d7xX1dbxX11axX2xX16axX15bxX1d7xX22xX21xX21xX1d1xX16axX21xX1d3xX15bxX22xX15bxX2xX21xX2xX1d1xX1d7xX1d7xX21xX16axXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xf0a5xX1xX65xX2dxX41xX3xX4xX1x85aexX3xX4xX1xXdxX2dxX1xX3xXbxX1xdf90xX4xX3xX4xXa1xX4xX3xX41xXdxXd5xXdxX3xXexX1xX89xX28xX2dxX41xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX4c6xX69xX6xX2dxX3xXexX27xb6f1xX2dxX41xX3xX2dxX1xX3axXexX3xX1dxX2cxX2dxX1xX3xX4xX1xX18xX3xXa4xX10xX3xX4xX18xX2dxX4xX10xXbxXexXbbxX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3xX4xXeaxX2dxX3xX5xX2cxX68xX3xX27xX3axXexX3xXexX6axXexX3xX28xX3xX68xXd5xX2dxX41xX3xXa4xX10xX3xXexX1xX89xX32dxX2dxX41xX3xX68xX73xXdxX3xXc3xX1xXdxX3xX4xXbaxX3xX34xX3fxX2dxX3xX1xX6xXdxX3xX34xX73xXdxX3xX1dxXdxdf0axX2dxX3xX34xX18xX73xXexX3xX41xXdxXd5xXdxX3xX30xXcxX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xXa4xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xX2dxX239xX68xX45xX3xXexX73xXdxX3xX33bxX5exX309xX3xX92xX6xX18xX3xX41xeb00xX68xX159xX3xX1axX31xX11axX16axX3xX1axXdxX6xXexX6xX3xX33axX21xX22xX2xX1d1xX351xX3xX9cxX2cxX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX33axX21xX22xX21xX22xX351xXbbxX3xX68xXdxX2dxX1xX3xX4xX1xX77xX2dxX41xX3xX30xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX5xX2cxX3xX68xXe5xXexX3xXexX27xX18xX2dxX41xX3xX2dxX1xa341xX2dxX41xX3xX41xXdxXa1xX3xXexX27xc0ddxX3xXexXdxX2b8xX69xX3xX92xXdxXa9xX69xX3xX2dxX1xX3axXexX3xX4xX2f3xX6xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX45xX3xX2dxX1xX89xX3xX1axX6xX10xX1dxX6xX3xX34xX27bxX3xXc3xX1xd299xX2dxX41xX3xX34xX668xX2dxX1xXa6xX3xXa8xXa1xX2dxX41xX3xX4xX1xX60xX3xe94bxXbbxX3xX2dxX3fxX69xX3xX1xX73xX2dxX41xX3xX68xX554xX4xX3xX30xXcxX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xXa4xX10xX3xX4xX2f3xX6xX3xX2dxX239xX68xX45xX3xXexX27xX18xX2dxX41xX3xX5xX668xX4xX1xX3xX7xeb2exX3xX33bxX5exX309xX3xX34xX6xX3xXbxX1xX2c9xX2dxX3xX5xX2cxX3xX4xX69xXe5xX4xX3xX34xX69xX6xX3xXexX27xX6xX2dxX1xX3xX4xX2f3xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX68x9b56xX69xX3xXa4xX10xX3xX1xX73xX2dxX41xX3xX7xX6xX2dxX41xX3xX2dxX1xX89xX3xX309xX69xX1dxXdxXbbxX3x9bf7xX6xX41xX69xX6xX27xXbbxX3x8421xX6xX2dxX41xX10xX3xX723xX18xX9cxX10xX27xX3xX1xX6xXe2xX3xX103xX1axX33bxXbbxX3xXexX1xX14xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3xX5xX2cxX3xX1xX27bxX2dxX41xX3xXa4xX10xX3xXexX2c9xX68xX3xXexX27xX69xX2dxX41xX3xX1xXdxX3fxX68xX3xX1xX18xXdxX3xX9cxX2cxX3xX5xX2cxX3xX1xX27bxX2dxX41xX3xXa4xX10xX3xX1dxX69xXe2xX3xX2dxX1xX3axXexX3xX34xX3fxX2dxX3xXexX280xX3xX4xX1xX2d2xX69xX3xac49xX3xX4xXbaxX3xX34xX3fxX2dxX3xX1xX6xXdxX3xX34xX73xXdxX3xX1dxXdxX5d5xX2dxX3xX34xX18xX73xXexX3xX41xXdxXd5xXdxXbbxX3xXexX27xX18xX2dxX41xX3xX34xXbaxX3xX4xXbaxX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xb985xX3xX68xX701xX69xX3xXa4xX10xX3xXc3xX1xX28xXdxX3xX34xX2c9xX69xX3xX4xX1xX18xX3xX542xb77cxX3xX2dxX41xX69xXe2xX2b8xX2dxX3xX68xX43xXdxX3xX4xX2f3xX6xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3xX9cxX43xXdxX3xXexX89xX3xX1dxX69xXe2xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX68xX43xXdxX159xX3xX30xX5exX6xX27xX3xX6xX7xX3xX309xX27xXexX3xX11axX3xX31xX10xX3xX5xX2cxX3xX2dxX41xX1xX5d5xX3xXexX1xX69xX108xXexX45xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX0xXdxX68xX41xX3xXdxX1dxX9xXaxXdxX68xX41xX37dxX1dxX1d3xX10xX6xX10xX92xX6xX22xX11axX1d7xX382xX1dbxX1dxX11axX2xX2xX10xX6xX11axX15bxX4xX92xX6xX11axX1d1xX1d7xX2xX10xX10xX1dbxX1fxX10xX1d7xX16axX1d1xX1d7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX1dxXexX1xX69xX68xX92xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX68xX6xXa4xX11axX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX2xX22xX22xX3c2xX160xX3xX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX1d7xX1d3xX1fxXbxXa4xX160xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX159xX3xX16axX1d3xX1d1xXbxXa4xX160xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX46xX3xX11axX3xX41fxX2dxX1xX3xX21xXa6xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXa6xX92xX6xX18xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXa6xX9cxX2dxX48xX2dxX10xX154xX7xX48xX21xX22xX2xX16axX48xX2xX22xX1d1xX1dxX1d3xX21xX21xX2xX1d7xX21xX2xXexX1d1xX2xX1d1xX16axX5xX1fxXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX30xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX45xX46xXaxX3xX154xXdxX1dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxXaxX3xX1dxX6xXexX6xX11axX18xX27xXdxX41xXdxX2dxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX159xX48xX48xXexX18xX4c6xX69xX18xX4xXa6xX68xX10xX1dxXdxX6xX4xX1dxX2dxXa6xX9cxX2dxX48xX21xX22xX21xX22xX48xX1d3xX48xX2xX1d1xX48xXbxX1xX18xXexX18xX11axX2xX11axX2xX16axX15bxX1d7xX22xX2xX21xX1d1xX1d3xX1fxX16axX1d7xX21xX2xX1fxX2xX22xX1fxX15bxX16axX1fxX22xX21xX11axX2xX16axX15bxX1d7xX22xX21xX21xX1d1xX16axX16axX2xX15bxX1d1xX11axX2xX16axX15bxX1d7xX22xX21xX21xX1d1xX16axX16axX2xX15bxX1d1xX2xX1d3xX1d7xX1d3xX1d3xX21xX1dbxX1dbxX21xXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX18xX2dxXaxX12xXcxX27xX69xX2dxX41xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX9cxX43xXdxX3xX1xX14xX2dxX1xX3xXexX1xX77xX4xX3xXexX73xX18xX3xX1xX14xX2dxX1xX3xXexX1xX2f3xX3xX4xX65xX2dxX41xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX1axX28fxX4xX3xX1dxX8exX3xX34xX6xX2dxX41xX3xX7xX6d8xX3xX1dxX554xX2dxX41xX3xXbxX1xX89xX32dxX2dxX41xX3xXbxX1xXa1xXbxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xXexX1xX2f3xX3xX4xX65xX2dxX41xX3xX7xX18xX2dxX41xX3xX7xX18xX2dxX41xX3xX9cxX43xXdxX3xX4xXa1xX4xX3xXbxX1xX89xX32dxX2dxX41xX3xXexX1xX77xX4xX3xXexX73xX18xX3xX1xX14xX2dxX1xX3xXc3x8d6fxX3xXexX1xX69xX108xXexX3xX7xX6axXbbxX3xX2dxX1xX89xX2dxX41xX3xXexX27xX18xX2dxX41xX3xX4c6xX69xX6xX2dxX3xX34xXdxXa9xX68xX3xX4xX2f3xX6xX3xX1xX27bxX2dxX41xX3xXa4xX10xX3xX238xX1xX108xXexXbbxX3xX30xX2dxX41xX1xX5d5xX3xXexX1xX69xX108xXexX45xX3xX5xX69xX65xX2dxX3xXc3xX1xX28xXdxX3xX2dxX41xX69xX60axX2dxX3xXexX280xX3xX34xX65xXdxX3xX92xX2cxX2dxX3xXexX6xXe2xX3xXc3xX1xf65bxX18xX3xX5xXb12xX18xX3xX4xX2f3xX6xX3xX4xX18xX2dxX3xX2dxX41xX89xX8axXdxXa6xX3xX5exX1xX2dcxX2dxX1xX3xX9cxX14xX3xX34xXdxX99xX69xX3xX2dxX2cxXe2xXbbxX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3xX5xX2cxX3xX68xXe5xXexX3xXexX27xX18xX2dxX41xX3xX2dxX1xX65exX2dxX41xX3xX1xX27bxX2dxX41xX3xXa4xX10xX3xX41xcfb7xX2dxX3xX92xXbaxX3xX5xX2d2xX69xX3xX2dxX1xX3axXexX3xX9cxX43xXdxX3xXexX73xX18xX3xX1xX14xX2dxX1xX3xX34xX3axXexX3xX7xXb12xXexX3xXexX1xX2f3xX3xX4xX65xX2dxX41xX3xX7bfxX3xX1xX14xX2dxX1xX3xXexX1xX77xX4xX3xX7xXa1xX2dxX41xX3xXexX73xX18xX3xX34xXe5xX4xX3xX34xXa1xX18xX3xXexX1xXf6xXdxX3xX5xXdxX2dxX1xX3xX1xX60axX2dxX3xX9cxX2cxX3xX4xXd5xX68xX3xXa4xX60xX4xX3xX9cxX2cxX18xX3xXexXa1xX4xX3xXbxX1xae7cxX68xX3xX68xX2cxX3xXc3xX1xX65xX2dxX41xX3xX68xXe5xXexX3xXbxX1xX2c9xX2dxX3xX68xX99xX68xX3xX1xX6xXe2xX3xX68xXa1xXe2xX3xX68xXbaxX4xX3xX2dxX2cxX18xX3xX4xXbaxX3xXexX1xXa9xX3xX92xXb5dxXexX3xX4xX1xX89xX43xX4xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12x7f3fxXdaxX3xXc3xf961xX3xX4xX65xX2dxX41xX3xXexX27xX18xX2dxX41xX3xXc3xX1xX2d2xX69xX3xXexX73xX18xX3xX1xX14xX2dxX1xX3xX4xX2f3xX6xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3xX41xX2d2xXe2xX3xX2dxX41xX73xX4xX3xX2dxX1xXdxX2b8xX2dxX3xX4xX1xX18xX3xX2dxX1xXdxX99xX69xX3xX2dxX41xX89xX8axXdxX3xX92xX28xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3fxXexX3xX1xX32dxX2dxX3xX1fxX22xX3xX68xX65xX3xX1xX14xX2dxX1xX3xX34xX3axXexX3xX7xXb12xXexX3xXexX1xX10xX18xX3xXexX54axX3xX5xX5d5xX3xXexX1xXdaxX4xX3xX4xX2f3xX6xX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX34xX27bxX3xX34xX89xXb1xX4xX3xXexX73xX18xX3xX27xX6xX3xXexX27xX89xX43xX4xX3xXc3xX1xXdxX3xX9cxX108xXexX3xX68xX701xX69xX3xX4xX69xX6axXdxX3xX4xX8exX2dxX41xX3xX34xX89xXb1xX4xX3xX4xX1xX3axXbxX3xX2dxX1xX108xX2dxX3xX34xXa9xX3xX34xX89xX6xX3xX9cxX2cxX18xX3xX7xXd5xX2dxX3xXa4xX69xX3axXexXa6xX3xX723xe599xX3xX27xX2cxX2dxX41xXbbxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX5xX2cxX3xX68xXe5xXexX3xXe2xX3fxX69xX3xXexX6axX3xXexX6axXdxX3xX4c6xX69xX6xX2dxX3xXexX27xX577xX2dxX41xX3xXexX73xXdxX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX0xXdxX68xX41xX3xXdxX1dxX9xXaxXdxX68xX41xX37dxX1dxX1d3xX1dbxX92xX2xX1dxX382xX22xX11axX1d7xX382xX1dbxX1dxX11axX2xX2xX10xX6xX11axX15bxX4xX92xX6xX11axX1d1xX1d7xX2xX10xX10xX1dbxX1fxX10xX1d7xX16axX1d1xX1d7xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX68xX6xXa4xX11axX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX2xX22xX22xX3c2xX160xX3xX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX1d7xX1d3xX1fxXbxXa4xX160xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX159xX3xX1d3xX1d3xX22xXbxXa4xX160xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX46xX3xX11axX3xX41fxX2dxX1xX3xX1fxXa6xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXa6xX92xX6xX18xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXa6xX9cxX2dxX48xX2dxX10xX154xX7xX48xX21xX22xX2xX16axX48xX2xX22xX1d1xX1dxX1d3xX21xX21xX2xX1d7xX21xX2xXexX1fxX1d1xX1d3xX2xX5xX1d3xXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX30xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX45xX46xXaxX3xX154xXdxX1dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxXaxX3xX1dxX6xXexX6xX11axX18xX27xXdxX41xXdxX2dxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX48xX48xX4xX1xX6xX2dxX2dxX10xX5xXa6xX68xX10xX1dxXdxX6xX4xX1dxX2dxXa6xX9cxX2dxX48xX21xX22xX21xX22xX48xX1d3xX48xX2xX1d1xX48xXbxX1xX18xXexX18xX11axX21xX11axX2xX16axX15bxX1d7xX22xX2xX21xX1d1xX1d3xX1fxX16axX1d7xX1d3xX2xX2xX21xX2xX1d1xX1dbxX1d7xX16axX16axX16axXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX0xX92xX12xX238xX41xX69xX60axX2dxX3xX4xXd5xX68xX3xX1xX77xX2dxX41xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX1dxX60axXdxX3xX1dxX2cxX18xX0xX48xX92xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xXa8xXa9xX3xX1xXdxXa9xX69xX3xX27xXcf8xX3xX1xX32dxX2dxX3xX2dxX65exX6xX3xX9cxX99xX3xXc3xX1xX69xXe2xX2dxX1xX3xX1xX89xX43xX2dxX41xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX68xX2cxX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3xX34xX27bxX3xX77xX2dxX41xX3xX1dxX554xX2dxX41xX3xX4xX1xX18xX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxXbbxX3xX1xX27bxXe2xX3xX2dxX1xX14xX2dxX3xX9cxX2cxX18xX3xX1xX6xXdxX3xX68xX701xX69xX3xXa4xX10xX3xX4xX18xX2dxX4xX10xXbxXexX3xX723xX31xX11axX13xXdxX7xXdxX18xX2dxX3xX9cxX2cxX3xX13xXdxX7xXdxX18xX2dxX3xX5exX18xX69xXbxX10xX3xX7bfxX3xX34xX73xXexX3xX41xXdxXd5xXdxX3xXa4xX10xX3xX4xX18xX2dxX4xX10xXbxXexX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xX4xXa1xX4xX3xX2dxX239xX68xX3xX21xX22xX2xX1d1xXbbxX3xX21xX22xX2xX15bxX3xX9cxX2cxX3xX5xX2cxX3xX2dxX41xX69xX60axX2dxX3xX4xXd5xX68xX3xX1xX77xX2dxX41xX3xX5xX43xX2dxX3xX9cxX99xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX4xX1xX18xX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX5exXd5xX3xX21xX3xX68xX701xX69xX3xX4xX18xX2dxX4xX10xXbxXexX3xX34xX99xX69xX3xX7xX28xX3xX1xX65exX69xX3xX2dxXb5dxXbxX3xX4xX6xX3xXbxX65xX3xXexX1xX69xX65xX2dxX3xX1dxX2cxXdxXbbxX3xXexX1xX2d2xX2dxX3xXa4xX10xX3xX41xX577xX2dxX3xX41xX2cxX2dxX41xX3xXc3xX3fxXexX3xX1xXb1xXbxX3xX4xX8exX2dxX41xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX34xX69xX65xXdxX3xX2dxX41xXb5dxX2dxX3xX1dxX73xX2dxX41xX3xX4xX18xX69xXbxX10xX3xXexX73xX18xX3xX2dxX2b8xX2dxX3xX68xXe5xXexX3xXexXf6xX2dxX41xX3xXexX1xXa9xX3xX1xX2cxXdxX3xX1xXeaxX6xX3xX9cxX2cxX3xXexX1xX6xX2dxX1xX3xXexX1xX18xXa1xXexXbbxX3xX68xX6xX2dxX41xX3xX34xX108xX68xX3xX1dxX3axX69xX3xX3axX2dxX3xX2dxX41xX65xX2dxX3xX2dxX41xX65exX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX41xXb1xXdxX3xX4xXd5xX68xX3xX4xX2f3xX6xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xXa6xX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX4xX1xX2dcxX2dxX1xX3xX5xX2cxX3xX7xXdaxX3xX41xXdxX6xX18xX3xXexX1xX18xX6xX3xX4xX2f3xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX4xX18xX2dxX4xX10xXbxXexX3xX34xXe5xX4xX3xX34xXa1xX18xX3xX34xXbaxXbbxX3xX92xXdxXa9xX69xX3xX1xXdxX5d5xX2dxX3xX4c6xX69xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX68xX701xX69xX3xXa4xX10xX3xX27xXdxX2b8xX2dxX41xX3xX92xXdxX5d5xXexX159xX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX9cxX2cxX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xXc19xXbxX18xX27xXexXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX0xXdxX68xX41xX3xXdxX1dxX9xXaxXdxX68xX41xX37dxX1dxX1d3xX92xX1d1xX10xX1fxX16axX22xX11axX1d7xX382xX1dbxX1dxX11axX2xX2xX10xX6xX11axX92xX1d1xX92xX10xX11axX15bxX1dbxX10xX22xX6xX1dxX4xX21xX16axX1d3xX1fxX1d1xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX68xX6xXa4xX11axX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX2xX22xX22xX3c2xX160xX3xX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX1d7xX1d3xX1fxXbxXa4xX160xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX159xX3xX1d3xX2xX15bxXbxXa4xX160xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX46xX3xX11axX3xX41fxX2dxX1xX3xX1d3xXa6xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXa6xX92xX6xX18xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXa6xX9cxX2dxX48xX2dxX10xX154xX7xX48xX21xX22xX2xX16axX48xX2xX22xX1d1xX1dxX1d3xX21xX21xX2xX1d7xX21xX2xXexX1d7xX1fxX1fxX15bxX5xX16axXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX30xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX45xX46xXaxX3xX154xXdxX1dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxXaxX3xX1dxX6xXexX6xX11axX18xX27xXdxX41xXdxX2dxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX48xX48xX4xX1xX6xX2dxX2dxX10xX5xXa6xX68xX10xX1dxXdxX6xX4xX1dxX2dxXa6xX9cxX2dxX48xX21xX22xX21xX22xX48xX1d3xX48xX2xX1d1xX48xXbxX1xX18xXexX18xX11axX1fxX11axX2xX16axX15bxX1d7xX22xX2xX21xX1d1xX1d3xX1fxX16axX1d7xX16axX21xX1d1xX1d3xX1d7xX1d3xX15bxX21xX1d7xX1d7xXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX0xX92xX12xXcxX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xXaxX34xXe5xX2dxX41xXaxX3xX4xX1xX77xX6xX3xX34xXdaxX2dxX41xX3xXexXdxX2dxX1xX3xXexX1xX2c9xX2dxX3xX238xX1xX108xXexX3xX103xXd5xX2dxX3xX0xX48xX92xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xXcxX280xX3xX2dxX41xX65xX2dxX3xX2dxX41xX65exX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX542xcc09xd2ddxX13acxX3xX30xXc19xX18xX69xX5xX3xX18xX382xX3xX68xX18xXexXdxX18xX2dxX3xX11axX3xd4f3xXdxX2dxX1xX3xX1xX60axX2dxX3xX4xX2f3xX6xX3xX7xXdaxX3xX4xX1xX69xXe2xXa9xX2dxX3xX34xXe5xX2dxX41xX45xXbbxX3xXc3xX3fxX3xXexX1xX280xX6xX3xX2dxX1xX65exX2dxX41xX3xX41xXdxXa1xX3xXexX27xX668xX3xXexXdxX2dxX1xX3xX1xX18xX6xX3xX4xX2f3xX6xX3xX68xXab0xX3xXexX1xX69xX108xXexX3xXexX27xX69xXe2xX99xX2dxX3xXexX1xX6axX2dxX41xX3xX238xX1xX108xXexX3xX103xXd5xX2dxX3xX9cxX2cxX3xX4c6xX69xX6xX2dxX3xX34xXdxXa9xX68xX3xX68xXab0xX3xXexX1xX69xX108xXexX3xX1xXdxX5d5xX2dxX3xX34xX73xXdxX3xX30xce4cxXexX3xX68xX2cxX3xX2dxX1xXdxX99xX69xX3xX11axX3xX13c2xX10xX7xX7xX3xXdxX7xX3xX68xX18xX27xX10xX45xXbbxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xXexX1xX2d2xX2dxX3xXa4xX10xX3xX4xX2f3xX6xX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX34xX89xXb1xX4xX3xXexXdxX2dxX1xX3xX41xXdxXd5xX2dxX3xX4xXeaxX2dxX3xX68xXe5xXexX3xX34xX89xX8axX2dxX41xX3xX2dxXb12xXexX3xX1dxX69xXe2xX3xX2dxX1xX3axXexX3xX2dxX1xX89xX2dxX41xX3xX9cxX701xX2dxX3xXexX73xX18xX3xX4xXd5xX68xX3xX41xXdxXa1xX4xX3xXbxX1xX3axX2dxX3xXc3xX1xX2dcxX4xX1xX3xX9cxX2cxX3xX7xX6axX2dxX41xX3xX34xXe5xX2dxX41xX3xX4xX2f3xX6xX3xX68xX77xX4xX3xX34xXe5xX3xX92xXbaxX2dxX41xX3xX7xXa1xX2dxX41xX3xXexX1xX6xXe2xX3xX34xXf6xXdxX3xXexX1xX10xX18xX3xXexX1xX8axXdxX3xX34xXdxXa9xX68xX3xX9cxX2cxX3xX41xXbaxX4xX3xX2dxX1xX14xX2dxX3xX9cxX2cxX18xX3xXa4xX10xXa6xX3xX13xX131xX3xX34xX35xXbxX3xX68xX89xXb1xXexX3xX68xX2cxX3xX4xX2f3xX6xX3xXexX1xX2d2xX2dxX3xXa4xX10xX3xX5xX2cxX3xXc3xX3fxXexX3xX4c6xX69xXd5xX3xX4xX2f3xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXe2xX3fxX69xX3xXexX6axX159xX3xX7xXdaxX3xXexX2dcxX2dxX1xX3xXexX18xXa1xX2dxX3xXc3xXab0xX3xX5xX89xd547xX2dxX41xX3xX9cxX99xX3xX41xXbaxX4xX3xX2dxX1xX14xX2dxX3xX9cxX2cxX3xX41xXbaxX4xX3xX4xX1xXdxX3fxX69xX3xX4xX2f3xX6xX3xXa1xX2dxX1xX3xX7xXa1xX2dxX41xX3xX5xX2b8xX2dxX3xX92xX99xX3xX68xX28fxXexX3xX9cxX108xXexX3xXexX1xXa9xX160xX3xX9cxX2cxX3xX7xXdaxX3xXc3xXdxXa9xX68xX3xX7xX18xXa1xXexX3xXc3xX1xX18xXd5xX2dxX41xX3xXexX27xX6axX2dxX41xXbbxX3xX1xX73xX2dxX3xX4xX1xX3fxX3xXexX6axXdxX3xX34xX6xX3xX4xXa1xX4xX3xX34xX89xX8axX2dxX41xX3xX4xXb5dxXexX3xXa4xX131xX3xX34xXa9xX3xXexX73xX18xX3xX2dxX2b8xX2dxX3xX92xX99xX3xX68xX28fxXexX3xX5xXdxX99xX2dxX3xX68xX73xX4xX1xXbbxX3xXc3xX1xX65xX2dxX41xX3xX92xX668xX3xX41xXdxXa1xX2dxX3xX34xX18xX73xX2dxXa6xX3xX542xX1xXdxX3xXc3xX3fxXexX3xX1xXb1xXbxX3xX4xX8exX2dxX41xX3xX9cxX43xXdxX3xX68xX2cxX69xX3xX7xX32dxX2dxX3xX34xXe5xX4xX3xX34xXa1xX18xXbbxX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xXexX3axX68xX3xX41xX89xX32dxX2dxX41xX3xXbxX1xXd5xX2dxX3xX4xX1xXdxX3fxX69xX3xX68xX65xXdxX3xXexX27xX89xX8axX2dxX41xX3xXa4xX69xX2dxX41xX3xX4c6xX69xX6xX2dxX1xXbbxX3xX68xX6xX2dxX41xX3xX34xX3fxX2dxX3xX1xXdxX5d5xX69xX3xX77xX2dxX41xX3xXexX1xX668xX3xX41xXdxXa1xX4xX159xX3xXa4xX10xX3xX2dxX1xX89xX3xX4xX1xX69xXe2xXa9xX2dxX3xX34xXe5xX2dxX41xX3xX5xXdxX2b8xX2dxX3xXexX554xX4xX3xX2dxX41xX6xXe2xX3xX4xXd5xX3xXc3xX1xXdxX3xX34xX6xX2dxX41xX3xX34xX77xX2dxX41xX3xXe2xX2b8xX2dxXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX0xXdxX68xX41xX3xXdxX1dxX9xXaxXdxX68xX41xX37dxX1dxX1d3xX4xX6xX2xX1dxX1fxX22xX11axX1d7xX382xX1dbxX1dxX11axX2xX2xX10xX6xX11axX6xX1d3xX6xX1dxX11axX1dbxX1fxX1dbxX382xX1dxX382xX382xX92xX10xX21xX1d7xX92xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX68xX6xXa4xX11axX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX2xX22xX22xX3c2xX160xX3xX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX1d7xX1d3xX1fxXbxXa4xX160xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX159xX3xX1fxX15bxX1dbxXbxXa4xX160xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX46xX3xX11axX3xX41fxX2dxX1xX3xX16axXa6xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXa6xX92xX6xX18xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXa6xX9cxX2dxX48xX2dxX10xX154xX7xX48xX21xX22xX2xX16axX48xX2xX22xX1d1xX1dxX1d3xX21xX21xX2xX1d7xX21xX2xXexX1dbxX1d3xX2xX2xX5xX1d1xXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX30xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX45xX46xXaxX3xX154xXdxX1dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxXaxX3xX1dxX6xXexX6xX11axX18xX27xXdxX41xXdxX2dxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX48xX48xX4xX1xX6xX2dxX2dxX10xX5xXa6xX68xX10xX1dxXdxX6xX4xX1dxX2dxXa6xX9cxX2dxX48xX21xX22xX21xX22xX48xX1d3xX48xX2xX1d1xX48xXbxX1xX18xXexX18xX11axX1d3xX11axX2xX16axX15bxX1d7xX22xX2xX21xX1d1xX1d3xX1fxX16axX1d7xX1d7xX16axX1d7xX22xX1d7xX1fxX1d7xX1d1xX1d1xX22xXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xXa8xXa9xX3xX2dxX1xX3axX2dxX3xX68xX73xX2dxX1xX3xX1xX32dxX2dxX3xXc3xX1xX2dcxX6xX3xX4xX73xX2dxX1xX3xX30xX34xXe5xX2dxX41xX45xX3xX4xX2f3xX6xX3xX68xX701xX69xX3xXa4xX10xXbbxX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX554xX68xX3xX34xee6axX2dxX3xX13c2xb4bcxX13adxX3xX4xX2f3xX6xX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX4x91e8xX2dxX41xX3xX34xX89xXb1xX4xX3xXexXa1xXdxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xXexX1xX10xX18xX3xX1dxX73xX2dxX41xX3xX1fxX13adxX3xX9cxX43xXdxX3xX4xXa1xX4xX3xX4xX1xX8exX68xX3xXa1xX2dxX1xX3xX7xXa1xX2dxX41xX3xXexX27xXeaxX2dxX3xX34xX89xXb1xX4xX3xXbxX1xX2d2xX2dxX3xX5xX18xX73xXdxX3xX4xXbaxX3xX4xX1xX2f3xX3xX6a6xX3xX2dxX1xX93xX68xX3xXexX73xX18xX3xX27xX6xX3xX4xXd5xX68xX3xX41xXdxXa1xX4xX3xX9cxX99xX3xX4xX1xX69xXe2xXa9xX2dxX3xX34xXe5xX2dxX41xX3xXexX69xXe2xX3fxX2dxX3xXexX2dcxX2dxX1xX3xX5xXdxX2b8xX2dxX3xXexX554xX4xXa6xX3xX1axX28fxX4xX3xX1dxX8exX3xX4xX1xX54axX3xX41xXdxX65exX3xX5xX73xXdxX3xX2dxX1xX65exX2dxX41xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xXexX6axX3xX4xX239xX2dxX3xX92xXd5xX2dxX3xX2dxX1xX89xX3xX2dxX41xX69xX60axX2dxX3xX7xXa1xX2dxX41xXbbxX3xXexX1xX3axX69xX3xXc3xX2dcxX2dxX1xX3xX9cxX2cxX3xX4xX1xX2d2xX2dxX3xX34xX3fxX3xX2dxX1xX89xX2dxX41xX3xX9cxX43xXdxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX68xX43xXdxX3xXexXdxX2dxX1xX3xXexX3fxXbbxX3xX4xX554xX68xX3xX34xX18bdxX2dxX3xX13c2xX18c1xX13adxX3xX34xX27bxX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX34xXdxXa9xX68xX3xX2dxX1xX3axX2dxX3xXc3xX1xXbaxX3xX4xXbaxX3xXexX1xXa9xX3xX92xce2cxX3xX4c6xX69xX6xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX103xX2b8xX2dxX3xX4xX73xX2dxX1xX3xX34xXbaxXbbxX3xX9cxX43xXdxX3xXbxX1xX2c9xX2dxX3xX34xX2c9xX69xX3xXa4xX10xX3xX9cxX69xX6axXexX3xX1dxX2cxXdxX3xXc3xX3fxXexX3xX1xXb1xXbxX3xX4xX8exX2dxX41xX3xX5xX89xX43xXdxX3xXexXd5xX2dxX3xX2dxX1xXdxX5d5xXexX3xX1xX577xX6xX3xXexXdxX3fxXexX3xX34xXdxX2dxX1xX3xXexXa1xX2dxX3xX1fxX13adxX3xX68xX43xXdxXbbxX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xXexX73xX18xX3xX4xX1xX18xX3xX2dxX41xX89xX8axXdxX3xX2dxX1xX14xX2dxX3xX3axX2dxX3xXexX89xXb1xX2dxX41xX3xXa4xX10xX3xX5xX69xX65xX2dxX3xX9cxX89xX32dxX2dxX3xX9cxX99xX3xXbxX1xX2dcxX6xX3xXexX27xX89xX43xX4xX3xX9cxX2cxX3xX5xX2cxX68xX3xX2dxX2b8xX2dxX3xX7xXdaxX3xX4xX2d2xX2dxX3xX92xX93xX2dxX41xX3xXexX27xX18xX2dxX41xX3xXc3xX3fxXexX3xX4xX3axX69xX3xXexXf6xX2dxX41xX3xXexX1xXa9xXa6xX3xXcxX27xXd5xXdxX3xX2dxX41xX1xXdxX5d5xX68xX3xX7xXdaxX3xX4xX1xX69xXe2xXa9xX2dxX3xX34xXe5xX2dxX41xX3xXexX27xX2b8xX2dxX3xX92xX99xX3xX68xX28fxXexX3xXexdfe9xX2dxX1xX3xX5xX2cxX3xX4xXa1xX4xX1xX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xXexX1xX69xX3xX1xX60xXexX3xXa1xX2dxX1xX3xX2dxX1xX14xX2dxX3xX1dxX8exX3xX28xX3xX92xX3axXexX3xX4xX77xX3xX34xX2d2xX69xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX0xXdxX68xX41xX3xXdxX1dxX9xXaxXdxX68xX41xX37dxX1dxX1d3xX92xX1d7xX4xX1dxX92xX22xX11axX1d7xX382xX1dbxX1dxX11axX2xX2xX10xX6xX11axX15bxX1d1xX1dbxX4xX11axX1fxX1dbxX21xX15bxX6xX16axX22xX21xX15bxX16axX1dbxX4xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX68xX6xXa4xX11axX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX2xX22xX22xX3c2xX160xX3xX154xXdxX1dxXexX1xX159xX3xX1d7xX1d3xX1fxXbxXa4xX160xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX159xX3xX1fxX15bxX1dbxXbxXa4xX160xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX46xX3xX11axX3xX41fxX2dxX1xX3xX1d1xXa6xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXa6xX92xX6xX18xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXa6xX9cxX2dxX48xX2dxX10xX154xX7xX48xX21xX22xX2xX16axX48xX2xX22xX1d1xX1dxX1d3xX21xX21xX2xX1d7xX21xX2xXexX1d1xX1d1xX1dbxX2xX5xX1d7xXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX22xX3xXexX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxX1xX3xX30xX31xX10xX3xX34xX35xXbxX3xX2dxX1xX3axXexX3xXexX1xX3fxX3xX41xXdxX43xXdxX45xX46xXaxX3xX154xXdxX1dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxXaxX3xX1dxX6xXexX6xX11axX18xX27xXdxX41xXdxX2dxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX159xX48xX48xX4xX1xX6xX2dxX2dxX10xX5xXa6xX68xX10xX1dxXdxX6xX4xX1dxX2dxXa6xX9cxX2dxX48xX21xX22xX21xX22xX48xX1d3xX48xX2xX1d1xX48xXbxX1xX18xXexX18xX11axX16axX11axX2xX16axX15bxX1d7xX22xX2xX21xX1d1xX1d3xX1fxX16axX1d7xX1dbxX15bxX16axX2xX1d7xX21xX15bxX1d3xX1d7xX1d1xXa6xX1e1xXbxX41xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX542xX1xXdxX3xX2dxX1xX65exX2dxX41xX3xX2dxX41xX1xXdxX3xX2dxX41xX8axX3xX9cxX99xX3xX9cxXdxX5d5xX4xX3xX2dxX41xX65xX2dxX3xX2dxX41xX65exX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX542xX13acxX13adxX13acxX3xX34xX27bxX3xX4xX1xX73xX68xX3xX34xX3fxX2dxX3xX41xXdxX43xXdxX3xX1xX73xX2dxXbbxX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3xX5xX73xXdxX3xX41xX2d2xXe2xX3xX92xX3axXexX3xX2dxX41xX8axX3xX4xX1xX18xX3xX41xXdxX43xXdxX3xX68xXe5xX3xX34xXdxX5d5xX69xX3xX92xX93xX2dxX41xX3xX2dxX1xX65exX2dxX41xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX2dxX41xX2cxXe2xX3xX68xXe5xXexX3xX3axX2dxX3xXexX89xXb1xX2dxX41xX3xX1xX32dxX2dxXbbxX3xX5xX18xX73xXdxX3xX92xX1a05xX3xX34xX668xX2dxX1xX3xXc3xXdxX3fxX2dxX3xX30xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX5xX28fxXbxX3xX34xXdxX3xX5xX28fxXbxX3xX5xX73xXdxX45xX3xX9cxX2cxX3xX4xX1xXdxX2dxX1xX3xXbxX1xX554xX4xX3xX4xX18xX2dxX3xX34xX89xX8axX2dxX41xX3xXexX73xX18xX3xX2dxX2b8xX2dxX3xX30xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX34xX28fxX4xX3xXexX27xX89xX2dxX41xX3xX27xXdxX2b8xX2dxX41xX3xX4xX1xX54axX3xX4xXbaxX3xX28xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX45xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX1dxXe2xXaxX12xX5exX1xXdxX3fxX2dxX3xXexX1xXb5dxX2dxX41xX3xX5xX2c9xX2dxX3xX2dxX2cxXe2xX3xX4xX2f3xX6xX3xX309xX5xX5xX11axX238xX10xX154xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX1fxX3xXexX27xX18xX2dxX41xX3xX1xX73xX2dxX41xX3xX68xX554xX4xX3xX30xXcxX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xXa4xX10xX3xX4xX2f3xX6xX3xX2dxX239xX68xX3xX21xX22xX21xX22xX45xX3xXc3xX1xX65xX2dxX41xX3xX2dxX1xX65exX2dxX41xX3xX5xX2cxX3xXc3xX3fxXexX3xX4c6xX69xXd5xX3xX2dxX41xX577xXexX3xX2dxX41xX2cxX18xX3xX4xX1xX18xX3xX34xXe5xXdxX3xX2dxX41xX18d8xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xXc3xX3fxX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3xX68xX2cxX3xX4xXeaxX2dxX3xX68xXdxX2dxX1xX3xX4xX1xX77xX2dxX41xX3xX4xX1xX18xX3xXexX69xXe2xX2b8xX2dxX3xX92xX6axX159xX3xX1axX6xX1cxX1dxX6xX3xXc3xX1xX65xX2dxX41xX3xX34xX32dxX2dxX3xXexX1xX69xX2c9xX2dxX3xX4xX1xX54axX3xX5xX2cxX3xX68xXe5xXexX3xX1xX27bxX2dxX41xX3xX7xXd5xX2dxX3xXa4xX69xX3axXexX3xXa4xX10xX3xX1xX32dxXdxXbbxX3xX34xX2d2xXe2xX3xX5xX2cxX3xX2dxX32dxXdxX3xXc3xXdxX3fxX2dxX3xXexX73xX18xX3xX2dxX1xX65exX2dxX41xX3xXexXa1xX4xX3xXbxX1xXbcaxX68xX3xX2dxX41xX1xX5d5xX3xXexX1xX69xX108xXexX3xX34xX2dcxX4xX1xX3xXexX1xXdaxX4xXa6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc19xX18xX69xX27xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXcxX27xX2dcxX3xXexX1xX77xX4xX3xXexX27xX131xX0xX48xXbxX12