Đề xuất 6 đối tượng được miễn, giảm giá vé tàu
6 đối tượng được miễn, giảm giá vé khi đi tàu được Bộ Giao thông vận tải đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.
bf5fxc33dx172e2x14e77x137f5x12342xd4a4x13199x14931x12bfbxe85fx14d3ax134c5x125a0x144c1xbf84xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1351cx11a24xcd58xXexX0x1349cxXaxX17xX18xX19xXexX0x13997xf0ddxX19x1062fxXexX0xXax170a4xX9xfafcxXdxX18x1519cxX2fx132b0xe936xd62exX5x1081fxXbxXdxX17xX32xXex102e2x144e2xX9xc465x1176fxd341xXbxX9xd7bbxX9x1233fxfe74xX35xX9xXbxec2bx16b98xd9dfxfbaexX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xXcxX35xc329xX4cxca44xX9xX4dxX35xe266xXcxX9xX4dxX35xc442xX9x160f2x1088exX9xXbx13a33xX3fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x13dfcxX17xX18xX19xX32xXexX43xX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xXcxX35xX56xX4cxX58xX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xd8d5xXaxX35xX9xX45xX35xX9xXbxX67xX3fxX9xX45xX4axX4bxX2cxX9x124bdx12678xX9xd6aaxX35xX18xX24xX9xXbxXax1640cxX4cxX4dxX9xX63x17447xX4cxX9xXbxX5cxX35xX9xX45xX3cxX9xX3exX3fxX40xXbxX9xXbx1126cxX35xX9xX19xc0eaxX9xXbxXaxX5cxX24xX9x1460cxX4dxXax1021axX9xX45xXdfxX4cxXaxX9xe01bxX3fxX26xX9xX45xXdfxX4cxXaxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xff48xXbxX9xX63xX67xX9xXaxX4axd192xX4cxX4dxX9xX19x10742xX4cxX9xXbxXaxX35xX9xXaxX67xX4cxXaxX9xXcxXb3xXbxX9xX2fxX46xX9xX45xX35xX3cxX3fxX9xX2cxffc0xX18xX9x16c6dxX3fxXc1xXbxX9xX3bxX4ax10cfaxX4cxX4dxX9xX2fxd23cxXbxdd72xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb2xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3exXbx10a8fxX18xXdxX35xX4dxX4cxfc05xX9xX2cxX17xX4cxXbxX17x12e89x15ceaxX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x145a7xX35xX19xXbxXaxX153xe041x10014xX170xX33xX3exX15bxXaxX17xX35xX4dxXaxXbxX153xc583xX2axX43xX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX17xX9xX3exX3fxX18xXbxX9xX43xX9xX19xX24xX35xX9xXbxX3fxX24xX4cxX4dxX9xX19xX3fxX24xX2cxX9xXcxX35xX17xX4cxX9xX4dxX35xX18xXcxX9xX4dxX35xX18xX9xX63xX17xX9xXbxX18xX3fxX32xX9xX2fxX15axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX153xX1cxX1cxX35xX12cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxX12cxX63xX4cxX1cxX4cxX17xX16axX2fxX1cxX2ax117d2xc293x139e5xX1cxX171xX171xX19xX17dxX1daxX171xX1dbxX2axX1daxX171xXbxX1d9xX170xX2axX2axXdxX1daxX12cx10955xX33xX4dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3exXbxX14dxX18xXdxX35xX4dxX4cxX153xX9xX2cxX17xX4cxXbxX17xX15axX15bxX32xXex15012xX4cxXaxX9xXcxX35xX4cxXaxX9xXaxc22cxX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb2xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX19xXd5xX9xXbxXaxX5cxX24xX58xX9xX43xX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xXcxX35xX56xX4cxX58xX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xXa2xXaxX35xX9xX45xX35xX9xXbxX67xX3fxX9xX4dx1748axXcxX153xX9xX2axX14dxX9xXdcxX4dxX4axX125xX35xX9xXaxX24xXd1xXbxX9xX45xXb3xX4cxX4dxX9xX2cxX61xX2cxXaxX9xXcxXd1xX4cxX4dxX9xXbxX15axX4axXfdxX2cxX9xX5x16231xX4cxX4dxX9xXa2xXaxd2cdxX35xX9xX4cxX4dxXaxc3f1xX18xX9xX2axce58xX1cxX1d9xX1cxX2axX2c0xX170x172f0xX15bxX9xX1dbxX14dxX9xXb2xX67xX9xXcx10e27xX9xc810xX35xf2fbxXbxX9xXdcxX18xXcxX9xX18xX4cxXaxX9xXax1030fxX4cxX4dxX15bxX9xX17dxX14dxX9xX5xXaxX4axc25fxX4cxX4dxX9xX23xX35xX4cxXaxX58xX9xX4cxX4dxX4axX125xX35xX9xXaxX4axX2b6xX4cxX4dxX9xX2cxXax11003xX4cxXaxX9xX2fxX61xX2cxXaxX9xX4cxXaxX4axX9xXbxXaxX4axX2ecxX4cxX4dxX9xX23xX35xX4cxXaxX15bxX9xX170xX14dxX9xXdcxX4dxX4axX125xX35xX9xXaxX24xXd1xXbxX9xX45xXb3xX4cxX4dxX9xXa2xXaxX61xX4cxX4dxX9xX2cxXaxX35xXf5xX4cxX9xX23xXdfxX9xX4cxXaxX35xX56xXcxX9xX2cxXaxX40xXbxX9xX45xXb3xX2cxX9xXaxfb54xX18xX9xXaxX234xX2cxX15bxX9xX2c7xX14dxX9xXdcxX4dxX4axX125xX35xX9xXa2xXaxX3fxX26xXf5xXbxX9xXbxXc1xXbxX9xX45x125d5xX2cxX9xX23xX35xX2d5xXbxX9xX4cxX36dxX4cxX4dxX58xX9xX4cxX4dxX4axX125xX35xX9xXa2xXaxX3fxX26xXf5xXbxX9xXbxXc1xXbxX9xX4cxX36dxX4cxX4dxX15bxX9xX43xX14dxX9xXdcxX4dxX4axX125xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX3fxX2b0xX35xX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb2xX24xX19xX26xX32xXexX2xXd5xX9xXbxXaxX5cxX24xX9xX4cxfa70xX3fxX9xX15ax176faxX9xXe6xX3fxX26xX9xX45xXdfxX4cxXaxX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xX61xX33xX9xX19x14a9dxX4cxX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX61xX2cxX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xX2fxX18xX3fxX9xX45x12e96xX26xX153xX9x10f8fx10609xX2cxX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX2c0xX1daxcd68xX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xX61xX33xX9xX19xX3e1xX4cxX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xX4cxX4dxX4axX125xX35xX9xXaxX24xXd1xXbxX9xX45xXb3xX4cxX4dxX9xX2cxX61xX2cxXaxX9xXcxXd1xX4cxX4dxX9xXbxX15axX4axXfdxX2cxX9xX5xX2b0xX4cxX4dxX9xXa2xXaxX2b6xX35xX9xX4cxX4dxXaxX2bcxX18xX9xX2axX2c0xX1cxX1d9xX1cxX2axX2c0xX170xX2c7xX15bxX9xX23xX67xX9xXcxX2d1xX9xX2d3xX35xX2d5xXbxX9xXdcxX18xXcxX9xX18xX4cxXaxX9xXaxX2e1xX4cxX4dxX12cxX9xX400xX401xX2cxX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX17dxX1daxX40bxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xX61xX33xX9xX19xX3e1xX4cxX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX61xX2cxX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xXdxX67xX9xXbxXaxX4axX2ecxX4cxX4dxX9xX23xX35xX4cxXaxX58xX9xX4cxX4dxX4axX125xX35xX9xXaxX4axX2b6xX4cxX4dxX9xX2cxXaxX304xX4cxXaxX9xX2fxX61xX2cxXaxX9xX4cxXaxX4axX9xXbxXaxX4axX2ecxX4cxX4dxX9xX23xX35xX4cxXaxX15bxX9xX4cxXd1xX4cxX9xX4cxXaxX3fcxX4cxX9xX2cxXaxX40xXbxX9xX45xXb3xX2cxX9xXaxX350xX18xX9xXaxX234xX2cxX12cxX9xXb5xX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xX2cxXaxX24xX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xXdxX67xX9xX4cxX4dxX4axX125xX35xX9xXa2xXaxX3fxX26xXf5xXbxX9xXbxXc1xXbxX9xX45xX36dxX2cxX9xX23xX35xX2d5xXbxX9xX4cxX36dxX4cxX4dxX15bxX9xX4cxX4dxX4axX125xX35xX9xXa2xXaxX3fxX26xXf5xXbxX9xXbxXc1xXbxX9xX4cxX36dxX4cxX4dxX15bxX9xX4cxX4dxX4axX125xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX3fxX2b0xX35xX9xXbxXaxXd5xX2cxX9xXaxX35xX2d5xX4cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXe6xX3fxX26xX9xX45xXdfxX4cxXaxX9xX2cxX11bxX18xX9xX33xXaxX61xX33xX9xXdxX3fxXc1xXbxX9xX63xX3cxX9xX4cxX4dxX4axX125xX35xX9xXa2xXaxX3fxX26xXf5xXbxX9xXbxXc1xXbxX9xX63xX67xX9xX4cxX4dxX4axX125xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX3fxX2b0xX35xX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb2xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX19xXd5xX9xXbxXaxX5cxX24xX58xX9xX63xX35xX2d5xX2cxX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXe6xX3fxX26xX9xX45xXdfxX4cxXaxX9xXbxX15axX3c2xX4cxX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xX61xX33xX9xX19xX3e1xX4cxX4dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xX23xX61xX4cxX9xXbxXaxXd5xX2cxX9xXbxXf5xX9xX2cxX11bxX18xX9xXdxX24xXd1xX35xX9xX2cxXax14382xX58xX9xXdxX24xXd1xX35xX9xXbxX67xX3fxX9xXcxX67xX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xX2fxecd4xX9xX19xX3e1xX4cxX4dxX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb2xX24xX19xX26xX32xXexX2d3xX35xX2d5xX2cxX9xXcxX35xX56xX4cxX58xX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xX2cxXaxX24xX9xX43xX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xX4cxX3c2xX3fxX9xXbxX15axX3c2xX4cxX9xXa2xXaxX35xX9xX45xX35xX9xXbxX67xX3fxX9xXa2xXaxX61xX2cxXaxX9xXdxX35xX3c2xX4cxX9xX63xXc1xX4cxX9xXe6xX3fxX46xX2cxX9xXbxXf5xX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xXbxXaxXd5xX2cxX9xXaxX35xX2d5xX4cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxX61xX2cxX9xXe6xX3fxX26xX9xX45xXdfxX4cxXaxX9xX2cxX11bxX18xX9xX45xX35xX3cxX3fxX9xX4axXfdxX2cxX9xXe6xX3fxX46xX2cxX9xXbxXf5xX9xXcxX67xX9xX4cxX4axXfdxX2cxX9xX4xXb3xX4cxX4dxX9xXaxe642xX18xX9xX3ex13090xX9xXaxXb3xX35xX9xX2cxXaxX11bxX9xX4cxX4dxXaxX2bcxX18xX9xX2d3xX35xX2d5xXbxX9xXdcxX18xXcxX9xXdxX67xX9xXbxXaxX67xX4cxXaxX9xX63xX35xX3c2xX4cxX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb2xX24xX19xX26xX32xXexX2xXd5xX9xXbxXaxX5cxX24xX9xX4cxX3c2xX3fxX9xX15axX3c6xX58xX9xX2cxf5adxX4cxX9xX2cxX401xX9xX45xX35xX3cxX3fxX9xXa2xX35xX2d5xX4cxX9xX63xX67xX9xXbxXaxX125xX35xX9xX4dxX35xX18xX4cxX9xX2cxX3e1xX9xXbxXax16804xX58xX9xX19xX24xX18xX4cxXaxX9xX4cxX4dxXaxX35xX2d5xX33xX9xXa2xX35xX4cxXaxX9xX19xX24xX18xX4cxXaxX9xX63xXc1xX4cxX9xXbxX5cxX35xX9xX45xX4axX125xX4cxX4dxX9xX2fxX12axXbxX9xX2cxX350xX9xXbxXaxX75axX9xXcxX2b6xX9xX15axXb3xX4cxX4dxX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xXdxX67xX9xXbxX15ax11403xX9xX17xXcxX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xXcxX35xX56xX4cxX58xX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xXbxX2e1xX26xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX45xXb3xX9xXbxX3fxX2b0xX35xX58xX9xXcxX2b6xX9xX15axXb3xX4cxX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX61xX2cxX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xXa2xXaxX61xX2cxX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xX63xX67xX9xXe6xX3fxX26xX9xX45xXdfxX4cxXaxX9xXcxX401xX2cxX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX61xX2cxX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xX2cxXaxX304xX4cxXaxX9xX2fxX61xX2cxXaxX9xX3exX6ebxX9xXaxXb3xX35xX9xXcxX2b6xX9xX15axXb3xX4cxX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX2e1xX9xXaxX4bxX33xX9xX63xXfdxX35xX9xX45xX35xX3cxX3fxX9xXa2xX35xX2d5xX4cxX9xX2cxX11bxX18xX9xX19xX24xX18xX4cxXaxX9xX4cxX4dxXaxX35xX2d5xX33xX12cxX9xX5xX15axX4axX125xX4cxX4dxX9xXaxX4bxX33xX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xX2cxXaxX304xX4cxXaxX9xX2fxX61xX2cxXaxX9xX3exX6ebxX9xXaxXb3xX35xX9xX45xX35xX9xXbxX67xX3fxX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xXaxX4axX2b6xX4cxX4dxX9xXbx14f78xX9xX1dbxX9xX2cxXaxXf5xX9xX45xXb3xX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xXbxX15axX2b6xX9xXdxX3c2xX4cxX9xXbxXax113c0xX9xX2cxXax13908xX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xXaxX4axX2b6xX4cxX4dxX9xXcxXb3xXbxX9xX2cxXaxXf5xX9xX45xXb3xX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xX2cxX18xX24xX9xX4cxXaxX40xXbxX12cxX9xXdcxX4dxX4axX125xX35xX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xXcxX35xX56xX4cxX58xX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xXbxX67xX3fxX9xX33xXaxX5cxX35xX9xX3exX3fxX40xXbxX9xXbxX15axX8d2xX4cxXaxX9xX4dxX35xX40xX26xX9xX2cxXaxX401xX4cxX4dxX9xX4cxXaxXc1xX4cxX9xXbxXaxX3fxXb3xX2cxX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xXe6xX3fxX26xX9xX45xXdfxX4cxXaxX9xX2cxX2e1xX4cxX4dxX9xX4dxX35xX40xX26xX9xXbxX125xX9xXbxX2e1xX26xX9xXbxXaxX3fcxX4cxX9xXa2xXaxX35xX9xXcxX3fxX18xX9xX63xX64xX9xX63xX67xX9xXa2xXaxX35xX9xX45xX35xX9xXbxX67xX3fxX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb2xX24xX19xX26xX32xXexX2d3xX35xX2d5xX2cxX9xXcxX35xX56xX4cxX9xX4dxX35xX5cxXcxX9xX4dxX35xX61xX9xX63xX64xX9xX2cxXaxX24xX9xX43xX9xX45xX46xX35xX9xXbxX4axX4bxX4cxX4dxX9xX2cxXaxX304xX4cxXaxX9xX2fxX61xX2cxXaxX9xX3exX6ebxX9xXaxXb3xX35xX9xX4cxX3c2xX3fxX9xXbxX15axX3c2xX4cxX9xXa2xXaxX35xX9xX45xX35xX9xXbxX67xX3fxX9xX45xX4axX125xX4cxX4dxX9xX2fxX12axXbxX9xX45xXbcxX9xXbxXaxXdfxX9xX19xX24xX9xc967xX26xX9xX23xX18xX4cxX9xX4cxXaxX3fcxX4cxX9xX19xX3fcxX4cxX9xX2cxX40xX33xX9xXbxX8d6xX4cxXaxX9xX2cxX350xX9xXa2xX35xX4cxXaxX9xX19xX24xX18xX4cxXaxX9xX45xX4axX125xX4cxX4dxX9xX2fxX12axXbxX9xX45xXbcxX9xXbxXaxXdfxX9xXe6xX3fxX26xX9xX45xXdfxX4cxXaxX9xX2cxX3e1xX9xXbxXaxX75axX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb2xX24xX19xX26xX32xXexX400xX125xX35xX9xX23xXd1xX4cxX9xX45xX234xX2cxX9xX3exX17xXcxX9xXbxX24xX67xX4cxX9xX63xX738xX4cxX9xX19xXd5xX9xXbxXaxX5cxX24xX9xX63xX67xX9xX4dxX350xX33xX9x165c4xX9xX0xX18xX9xXaxX15axX17x13d6dxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX153xX1cxX1cxX16axX16axX16axX12cxX2cxXaxX35xX4cxXaxX33xXaxX3fxX12cxX63xX4cxX1cxX33xX24xX15axXbxX18xXdxX1cxX33xX18xX4dxX17xX1cxX33xX24xX15axXbxX18xXdxX1cxX2cxXaxX35xX4cxXaxX33xXaxX3fxX1cxX2cxX24xX4cxX4dxX19xX18xX4cxX1cxX2xX3fxX5xXaxX18xX24xX2d3xX18xX4cxXb2xX18xX4cxed4dxf7e2xX33xX35xX15axX17xXa8fxX2axX17dxX2c7xXadaxX1dbxX171xX2c0xX17dxX2c7xXadaxX2axX17dxX2c7xXadaxX1dbxX171xX2c0xX1dbxX171xXadaxX1dbxX171xX2c0xX1dbxX171xX12cxXcxX24xX19xX17xX31xX15axX17xX33xXdxX26xebfbxXadaxX33xX35xX15axX17xXa8fxX2axX17dxX2c7xXadaxX1dbxX171xX2c0xX17dxX2c7xXadaxX2axX17dxX2c7xXadaxX1dbxX171xX2c0xX1dbxX171xXadaxX1dbxX171xX2c0xX1dbxX171xX12cxX35xX19xX31xX1dbxX1daxX1d9xX1d9xX32xXexXbxXd1xX35xX9xX45xX3fcxX26xX0xX1cxX18xXexX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x15b8axX24xX3fxX15axX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX3fxX2d5xX9xX2d3xX738xX4cxX1cxX2d3xXb5xX7xX9xXdcxX17xX16axX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe