Thế giới ngày qua: 46,5 triệu người dân Anh đi bỏ phiếu về Brexit
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 23/6.
d5cfx128adx12dfbxeb6bxdd5ex15c96x12d1cx10df3x12cf9xX5xe457xX4xX9xX7xX3xffeaxe946x156bfx1331axX11xX6xX7x10871xe421xX4xX9xXfx11701xX7xf4bexX16xX1x12ea8xX3xfa6dxX4x13790xX4xX3xebdbxX21xe4a7x10c8bxX3xffaax1567fxX10x119f1xX3x11185x12b9fx1400dxde9bxX3xX9x11652xX4x129afxX2cxX3xX26xX21x13f51xdf3dxX4xX3xX5x140acxX26xX3xe313xX26xX1xX3x1659dxX4xX3x133e9xfd12xX3xX15xX1xX4xX1fxX2cxX3x16027x12384xX3x11844xX36xX1axd994xX4xX9xX0x15177xX1xX2xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x123a8xX1axX10xX5xX7xX1cxX58xfc7ax115dexX3xX6exX28xX3xX16x16170xX26xX1xX3xX49xX4xX38xX26xX3xX9x120afxX3xX9x105e7xX26xX21xX3xX1xe631xX15xX3xXexX75xXexX3xX9xX4xX26xX3xX9x14e7cxXexX3xX9xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX89xX4xX3xX4cx11f76xX9xX3xX9xX36xX76xX26xX21xX3xX26xX21xX28xX29xX3x1424dxf76bxX5fxX31xdf03xX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX58xX76xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9x1430axX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX36x10086xX7xX1cxX0xX4xf9d0xX21xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX76xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX30xX31xX3xX33xX3xX9xX36xX4xX1axX2cxX3xX26xX21xX2cxX76xX4xX3xX5xX10xX26xX3xX10xX26xX1xX3xX5xX4xX3xX4cxX76xX3xX15xX1xX4xX1axX2cxX3xX55xX1axX3xX4cxX36xX1axX5bxX4xX9xX7xX3xX11xX36xXexX6xX7xX5fxX5fxX4xXbdxX4cxX10xX76xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXbdxX55xX26xX5fxX26xX1ax14e6cxX11xX5fxX2xX31xXb9xX33xX5fxX2xXb9xX30xX5xX33x1081cxX160xX30xX31xX160xX31xX9xX2xXb9x12e02x113aaxXfxX16axXbdx10a25xX15xX21xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX153xX4xX5xX9xX1xX2exX31xX160xX160xX15xX5bxXecxX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX30xX2xX160xX15xX5bxX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX3xX5xX9xX1xX2cxXf1xX4cxX7xX3xX5fxX1cxX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xefb7xX10xX15xX9xX4xX76xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX16exX2cxX11xX9xX4xdfb5xX29xXecxX7xX1cxX0xX11xX9xX36xX76xX26xX21xX1cxe400xX42xX26xX3xX45xX26xX1xX3xX4cxX4dxX3xX15xX1xX4xX1fxX2cxX3xX49xX4xX3xX1xX10xX29xX3x151eaxX3x13405x12f3bxX2exX0xX5fxX11xX9xX36xX76xX26xX21xX1cxX3x1157exX28xX76xX3xX2xXbaxX21xX3xX26xX21xX28xX29xX3xXb9xXbaxX5fxX31xX3x12673xX21xX4xX3exX3xX20axX4xX38xX9xX3xe567xX10xXf1xf56bxX32xX3xX30xX31xX32xX33xX3xX9xX36xX4xX38xX2cxX3xX26xX21xX3dxX3exX4xX3xX5xX42xX26xX3xX45xX26xX1xX3xX49x12717xX3xX4cx12908xX9xX3xX49x112bexX2cxX3xX4cxX4dxX3xX15xX1xX4xX1fxX2cxX3xX9x135d5xX4xX3xX1x105bbxX26xX3xXbax13dfbxX160xX3xX49xX4x166d9xXf1xX3xX9xX36xX76xX26xX21xX3xXexX2cx122b6xXexX3xX9xX36xX3dxX26xX21xX3xXexX24dxX2cxX3x12182xX3xX5xX42xX26xX3xX55xX56xX3xX55xX4xX38xXexX3xX49xX4xX3xX1xX10xX29xX3xX1fbxX3xXfxX25axX4xX3xX1fdxX1fexXbdxX3x132a9xX42xX29xX3xXfxX28xX3xXfxX24dxX26xX3xX9xX36xX3dxX26xX21xX3xXexX24dxX2cxX3xX27fxX3xX5xX42xX26xX3xX9xX1xX9axX3xX4cxX10xX3xX9xX36xX76xX26xX21xX3xXfx11244xXexX1xX3xX11xX86xX3xX26xX3dxX23xXexX3xX45xX26xX1xX32xX3xX4cxe882xX26xX3xXexX25axX26xX1xX3xX49x10891xX3xXexdda5xX26xX21xX3xX49xX75xX26xX1xX3xX5x1672exX2cxX3xXf1xX272xX9xX3xXexX2cxX272xXexX3x15302xX1x10c61xX26xX21xX3xX1xX76xe996xX26xX21xX3xXfxX23xX26xX3xX26xX1xX2efxX9xX3xX9xX36xX76xX26xX21xX3xXfxX2c7xXexX1xX3xX11xX86xX3xX9x107d9xX26xX3xX9xX25axX4xX3xX31xX160xX3xX26xe9f8xXf1xX3xXexX2fdxX10xX3x15260xX4xX2d9xX26xX3xXf1xX4xX26xX1xX3xXexX1xX42xX2cxX3x13c7exX2cxX3xX21cxX1fdxX1fexX229xXbdxX3xX16xX1xX1axX76xX3xX2fbxX1fxX3xX1xX76xX25axXexX1xX32xX3xXexX75xXexX3xX49xX4xX267xXf1xX3xX4cxX4dxX3xX15xX1xX4xX1fxX2cxX3xX11x15961xX3xX49xX2e2xX26xX21xX3xXexX86xX10xX3xX55xX28xX76xX3xXfx14be1xXexX3xXb9xXb9xX1xX3xX49xX2c7xX10xX3xX15xX1xX3dxX25exX26xX21xX32xX3xX9xX9axXexX3xX30xX1xX3xX11xX75xX26xX21xX3xXb9xX30xX5fxX31xX3xX21xX4xX3exX3xX6exX28xX3xX226xX272xX4xXbdxX3xX1b5x121c1xX26xX21xX3xX9xX75xXexX3xX2fbxX4xX267xXf1xX3xX15xX1xX4xX1fxX2cxX3xX11xX36bxX3xX4cxX249xX9xX3xX49xX24dxX2cxX3xX26xX21xX10xX29xX3xX11xX10xX2cxX3xX2fbxX1xX4xX3xXexX75xXexX3xX49xX4xX267xXf1xX3xX4cxX4dxX3xX15xX1xX4xX1fxX2cxX3xX49xX2e2xX26xX21xX3xXexX86xX10xXbdxX3xX1e3xfb93xX3xX2fbxX4xX1fxX26xX3xX2fbxX1fxX9xX3xX2bxX2cxX303xX3xX2fbxX4xX267xXf1xX3xX15xX1xX4xX1fxX2cxX3xX11xX36bxX3xX49xX3dxX8exXexX3xXexX3acxX26xX21xX3xX4cx10152xX3xX11xX10xX2cxX3xX2xX160xX1xX3xX11xX75xX26xX21xX3xX26xX21xX28xX29xX3xXb9xX30xX5fxX31xX3xX9xX1xX1axX76xX3xX21xX4xX3exX3xX6exX28xX3xX226xX272xX4xXbdxX3xX21cxecd0xX26xX1xX2exX3xX1b5xX3exX3xX1fdxX1fexX3xX55xX28xX3xXexX3exX3xX26xX3dxX23xXexX3xX45xX26xX1xXbdxX3xX226xX21xX2cxX31fxX26xX2exX3xX45x1581bxdedexX229xX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX58xX76xX5xX29xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX36xXecxX7xX1cxX0xX4xXf1xX21xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX76xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX30xX31xX3xX33xX3xX9xX36xX4xX1axX2cxX3xX26xX21xX2cxX76xX4xX3xX5xX10xX26xX3xX10xX26xX1xX3xX5xX4xX3xX4cxX76xX3xX15xX1xX4xX1axX2cxX3xX55xX1axX3xX4cxX36xX1axX5bxX4xX9xX7xX3xX11xX36xXexX6xX7xX5fxX5fxX4xXbdxX4cxX10xX76xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXbdxX55xX26xX5fxX26xX1axX153xX11xX5fxX2xX31xXb9xX33xX5fxX2xXb9xX30xX5xX30xXb9xXbaxXbaxXb9xXbaxX262xX9xXb9xX2xXbaxX169xXfxX2xXbdxX16exX15xX21xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX153xX4xX5xX9xX1xX2exX31xX160xX160xX15xX5bxXecxX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exXbaxX31xX160xX15xX5bxX7xX3xX5fxX1cxX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX5xX9xX4xX9xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b5xX10xX15xX9xX4xX76xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX16exX2cxX11xX9xX4xX1d6xX29xXecxX7xX1cxX0xX11xX9xX36xX76xX26xX21xX1cxX226xX21xX1xX2c7xX3xX11x107e4xX3x14264xX592xX3xX4cxX4xX267xX2cxX3xX9x13c53xX26xX1xX3xX26xX21xX31fxX4xX32xX3xX49x10953xX4xX3xX11xX4xX1fxX9xX3xXexX1xd766xX9xX3xX2fbxX4xX267xXf1xX3xX11xX76xX75xX9xX3xX11xX37bxX26xX21xX3xX49xX25axX26xX2exX0xX5fxX11xX9xX36xX76xX26xX21xX1cxX3xX6exX28xX26xX21xX3xXexX1xef1axXexX3xX6exX25axX3xX26xX21xX1xX2c7xX3xX11xX592xX3xX9xX1xX2cxX272xXexX3xX49xX303xX26xX21xX3xX1e3xX42xX26xX3xXexX1xX2fdxX3xX594xX592xX3xX26xX21xX28xX29xX3xXb9xXb9xX5fxX31xX3xX49xX246xX3xX4cxX4xX267xX2cxX3xX9xX59dxX26xX1xX3xX26xX21xX31fxX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX9xX25axX4xX3xX9xX36xX5d9xX3xX11xX1fbxX3xX6exX25axX3xX55xX4xX38xX26xX3xX1fbxX3xX49xX31fxX4xX3xX1b5xX10xX15xX4xX9xX76xXfxX3xX49xX267xX3xX29xX2d9xX2cxX3xXexX24dxX2cxX3xX2bxX2cxX41cxXexX3xX1xX272xX4xX32xX3xX5xX76xX3xX29exX303xX26xX21xX3xX1b5xX272xX26xX21xX3xX1xX5a8xX10xX3xX2fbxX4xX267xXf1xX3xX11xX76xX75xX9xX32xX3xX1xX28xX26xX1xX3xX49xX272xX26xX21xX3xX21xX4xX303xX4xX3xX2bxX2cxX29xX1fxX9xX3xX26xX25axX26xX3xX4cxX25axX76xX3xXfxX3f4xXexX3xX11xX37bxX26xX21xX3xX49xX25axX26xX3xX11xX10xX2cxX3xX55xX5d9xX3xX9xX1xX303xXf1xX3xX11xX75xX9xX3xX9xX25axX4xX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX41cxX3x166a7xX36xXfxX10xX26xX5xX76xX32xX3xX4cxX10xX26xX21xX3xX46axXfxX76xX36xX4xX5xX10xX32xX3xX1xX31fxX4xX3xXexX2cxX41cxX4xX3xX9xX2cxX24dxX26xX3xX9xX36xX3dxX23xXexX3xX2fbxX1xX4xX1fxX26xX3xX30xX16axX3xX26xX21xX3dxX3exX4xX3xX9xX1xX4xX38xX9xX3xXf1xX25axX26xX21xX3xX55xX28xX3xX33xXbaxX3xX26xX21xX3dxX3exX4xX3xX2fbxX1xX75xXexX3xX4cxX2c7xX3xX9xX1xX3dxX25exX26xX21xXbdxX3xX1b5xX2cxX272xXexX3xX4cxX4xX267xX2cxX3xX9xX59dxX26xX1xX3xX5xX76xX3xX6exX25axX3xX26xX21xX1xX2c7xX3xX11xX592xX3xX1e3xX42xX26xX3xXexX1xX2fdxX3x11e91xX76xX1xX26xX3xX331xX1axX153xX4xX11xX3xX2fbxX1xX1fbxX4xX3xX5bxX3dxX23xX26xX21xX32xX3xX5xX4x10451xX26xX3xX36xX10xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX11xX10xX2cxX3xX2fbxX1xX4xX3xXexX1xX2fdxX3xX9xfa61xX10xX3xX15xX1xX4xX2d9xX26xX3xX1xX76fxX15xX3xXexX2fdxX10xX3xX6exX25axX3xX55xX4xX38xX26xX3xX594xX592xX3xXfxX28xX3xX6exX25axX3xX26xX21xX1xX2c7xX3xX11xX7cxX3xX1b5xX272xX26xX21xX3xX1xX5a8xX10xX3xX16xX1axX5xX3xX46bxX76xX1axX3xX9xX2cxX29xX2d9xX26xX3xX4cxX41cxX3xX1xX25axX3xX55xX4xX38xX26xX3xX4cxX249xX9xX3xX49xX24dxX2cxX3xX9xX1xX3exX4xX3xX21xX4xX10xX26xX3xX26xX21xf0d0xX26xX21xX3xX1xX76fxX15xX3xX2fbxdbe4xX76xX3xX5xX28xX4xX3xX9xX23xX4xX3xX26xX21xX28xX29xX3xX33xX5fxX169xXbdxX3xX1b5xX75xXexX3xX26xX21xX1xX2c7xX3xX11xX7cxX3xX4cxX4xX267xX2cxX3xX9xX59dxX26xX1xX3xX1xX3acxX3xX9xX76xX3x10e5cxX2fbxX1xX3acxX26xX21xX3xX5xX3f4xX3xXfxX2cxXabxX9xX32xX3xX2fbxX1xX3acxX26xX21xX3xX26xX21xX1xdfd1x1046bxX3xX2fbxX1xX4xX3xXexX1xX2fdxX3xX9xX76fxX10xX3xX55xX28xX3xXexX75xXexX3xX26xX1xX42xX26xX3xX55xX4xX2d9xX26xX3xX36xX3exX4xX3xX2fbxX1xX4dxX4xX3xX15xX1xX5a8xX26xX21xX3xX1xX76fxX15xXbdxX3xX1b5xX2cxX272xXexX3xX4cxX4xX267xX2cxX3xX9xX59dxX26xX1xX3xXexX2fdxX10xX3xXexX75xXexX3xX1xX25axX3xX26xX21xX1xX2c7xX3xX11xX7cxX3xX1e3xX42xX26xX3xXexX1xX2fdxX3xX49xX246xX3xX26xX1xX10xX26xX1xX3xXexX1xX2e2xX26xX21xX3xX9xX1xX2cxX3xX1xX37bxX9xX3xX11xX3f4xX3xXexX1xX37bxX3xX27fxX3xX55xX28xX3xX9xX1xX10xXf1xX3xX21xX4xX10xX3xXexX2fdxX10xX3xXexX75xXexX3xX9xX1xX3dxX8exX26xX21xX3xX26xX21xX1xX2c7xX3xX11xX7cxX3xX1e3xX42xX26xX3xXexX1xX2fdxX3xX1fbxX3xX15xX1x12c9bxX10xX3xX4cxX2d9xX26xX3xX2fbxX4xX10xX3xX49xX31fxX4xX3xX1b5xX10xX15xX4xX9xX76xXfxX32xX3xX26xX42xX26xX21xX3xX9xX89xX26xX21xX3xX11xX41cxX3xX26xX21xX1xX2c7xX3xX11xX7cxX3xX9xX1xX10xXf1xX3xX21xX4xX10xX3xX4cxX4xX267xX2cxX3xX9xX59dxX26xX1xX3xXfxX2d9xX26xX3xX9xX23xX4xX3xXexX76xX26xX3xX11xX41cxX3xX1xX25exX26xX3xX2xX160xX160xXbdxX3xX21cxX447xX26xX1xX2exX3xX6exX25axX3xX26xX21xX1xX2c7xX3xX11xX592xX3xX9xX1xX2cxX272xXexX3xX49xX303xX26xX21xX3xX1e3xX42xX26xX3xXexX1xX2fdxX3xX594xX592xX3xX4cxX4xX267xX2cxX3xX9xX59dxX26xX1xX3xX26xX21xX31fxX4xX3xX29xX2d9xX2cxX3xXexX24dxX2cxX3xX11xX4xX1fxX9xX3xXexX1xX5b2xX9xX3xX2fbxX4xX267xXf1xX3xX11xX76xX75xX9xX3xX11xX37bxX26xX21xX3xX49xX25axX26xXbdxX3xX226xX21xX2cxX31fxX26xX2exX3xX16xX153xX4xX9xX9xX1axX36xX229xX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b5xX10xX15xX9xX4xX76xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX36xXecxX7xX1cxX0xX4xXf1xX21xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX76xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX30xX31xX3xX33xX3xX9xX36xX4xX1axX2cxX3xX26xX21xX2cxX76xX4xX3xX5xX10xX26xX3xX10xX26xX1xX3xX5xX4xX3xX4cxX76xX3xX15xX1xX4xX1axX2cxX3xX55xX1axX3xX4cxX36xX1axX5bxX4xX9xX7xX3xX11xX36xXexX6xX7xX5fxX5fxX4xXbdxX4cxX10xX76xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXbdxX55xX26xX5fxX26xX1axX153xX11xX5fxX2xX31xXb9xX33xX5fxX2xXb9xX30xX5xX30xXb9xXbaxX33xX2xX160xXbaxX9xX262xX16axX169xX33xXfxX169xXbdxX16exX15xX21xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX153xX4xX5xX9xX1xX2exX31xX160xX160xX15xX5bxXecxX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exX30xX160xX160xX15xX5bxX7xX3xX5fxX1cxX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b5xX10xX15xX9xX4xX76xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX16exX2cxX11xX9xX4xX1d6xX29xXecxX7xX1cxX0xX11xX9xX36xX76xX26xX21xX1cxX16xX36xX4xX56xX2cxX3xX16xX4xX2d9xX26xX3xX9xX7cfxX3xXexX1xX41cxX4xX3xX26xX41cxX4xX3xXfxX25axX4xX3xX49xX28xXf1xX3xX15xX1xX75xX26xX3xX31xX3xX4cxX2d9xX26xX2exX0xX5fxX11xX9xX36xX76xX26xX21xX1cxX3xX226xX21xX28xX29xX3xXb9xXbaxX5fxX31xX32xX3xXf1xX272xX9xX3xX2bxX2cxX10xX26xX3xXexX1xX9axXexX3xXexX2efxX15xX3xXexX10xX76xX3xXexX2fdxX10xX3xX16xX36xX4xX56xX2cxX3xX16xX4xX2d9xX26xX3xX9xX2cxX29xX2d9xX26xX3xX4cxX41cxX3xX26xX3dxX23xXexX3xX26xX28xX29xX3xX809xX2fbxX1xX3acxX26xX21xX3xXexX2e2xX3xX27fxX3xX49xX2c7xX26xX1xX823xX3xX26xX41cxX4xX3xXfxX25axX4xX3xXexX2cxX272xXexX3xX49xX28xXf1xX3xX15xX1xX75xX26xX3xX31xX3xX4cxX2d9xX26xX3xX55xX56xX3xXexX1xX3dxX25exX26xX21xX3xX9xX36xX59dxX26xX1xX3xX1xX25axX9xX3xX26xX1xX42xX26xX32xX3xX4cxX2efxX9xX3xXexX1xX2efxX15xX3xX26xX1xff88xX26xX21xX3xXfxX3exX4xX3xX2fbxX2d9xX2cxX3xX21xX76fxX4xX3xXexX2fdxX10xX3xX49xX31fxX26xX21xX3xXf1xX4xX26xX1xX3xX16xX36xX2cxX26xX21xX3x12778xX2cxX41cxXexXbdxX3xX46bxX1xX75xX9xX3xX4cxX4xX267xX2cxX3xX9xX36xX3dxX23xXexX3xX4cxX75xX76xX3xX21xX4xX23xX4xX32xX3xX4cxX28xX3xX1b5xX1xX76xX1axX3x13183xX76xX26xX3xX6exX2cxX4xX3xXdexX3xX55xX5d9xX3xX15xX1xX2e2xX3xX20axX5d9xX3xX58xX249xXexX3xX594xX592xX3xX9xX1xX2cxX272xXexX3xX58xX272xX3xX226xX21xX76xX25axX4xX3xX21xX4xX10xX76xX3xX16xX36xX4xX56xX2cxX3xX16xX4xX2d9xX26xX3xXdexX3xXexX1xX76xX3xX4cxX4xX1fxX9xX3xX1xX76fxX3xX1xX4xX38xX26xX3xX7xX2fbxX1xX3acxX26xX21xX3xX26xX21xX1xX7cxX3xX49xX1fxX26xX3xX55xX4xX38xXexX3xX9xX1xX10xXf1xX3xX21xX4xX10xX3xXexX75xXexX3xXexX2cxX272xXexX3xX49xX28xXf1xX3xX15xX1xX75xX26xX3xX49xX267xX3xX9xX1xX303xX76xX3xXfxX2cxXabxX26xX3xX55xX56xX3xX55xX4xX38xXexX3xX15xX1xX4xX3xX1xX25axX9xX3xX26xX1xX42xX26xX3xX1xX2e2xX10xX3xXexX2fdxX10xX3xX16xX36xX4xX56xX2cxX3xX16xX4xX2d9xX26xX7xXbdxX3xX7xX16xX36xX76xX26xX21xX3xX4cxX41cxX4xX3xXexX303xX26xX1xX3xXexX75xXexX3xXexX1xX8cfxX26xX1xX3xX11xX75xXexX1xX3xX9xX1x13112xX3xX49xX2c7xXexX1xX3xXexX2fdxX10xX3xX594xX592xX3xX55x123a2xX26xX3xX9xX31fxX26xX3xX9xX25axX4xX32xX3xX16xX36xX4xX56xX2cxX3xX16xX4xX2d9xX26xX3xX2fbxX1xX3acxX26xX21xX3xXf1xX2cxX41cxX26xX3xX26xX2e2xX4xX3xX55xX56xX3xX15xX1xX4xX3xX1xX25axX9xX3xX26xX1xX42xX26xX3xX1xX2e2xX10xX3xX4cxX75xX26xX3xX49xX303xX76xX3xX16xX36xX4xX56xX2cxX3xX16xX4xX2d9xX26xX7xX32xX3xX45xX46axX46bxX3xX5xXca3xX26xX3xXfxX3exX4xX3xX4cxX28xX3xX1b5xX1xX76xX1axX3xXbbfxX76xX26xX3xX6exX2cxX4xX3xXexX1xX76xX3xX1xX10xX29xXbdxX3xX16xX36xX76xX26xX21xX3xXf1xX272xX9xX3xX5xX4xX757xX26xX3xX4cxX4xX1fxX26xX3xX2fbxX1xX75xXexX32xX3xX6exX272xX4xX3xX49xX31fxX26xX21xX3xX58xX303xX76xX3xX10xX26xX3xX331xX4xX2d9xX26xX3xX6exX8exX15xX3xXb97xX2cxX41cxXexX3xX49xX2d9xXf1xX3xXb9xXb9xX5fxX31xX3xX49xX246xX3xX9xX89xX3xXexX1xX9axXexX3xXf1xX272xX9xX3xXexX2cxX272xXexX3xX1xX76fxX15xX3xX2fbxX1x10a34xX26xX3xX26xX1x14469xXf1xX3xX9xX1xX303xX76xX3xXfxX2cxXabxX26xX3xX55xX56xX3xX55xX5d9xX3xX15xX1xX2e2xX26xX21xX3xX9xX2d9xX26xX3xXfxX86xX10xX3xXf1xX23xX4xX3xX26xX1xX2efxX9xX3xXexX2fdxX10xX3xX16xX36xX4xX56xX2cxX3xX16xX4xX2d9xX26xX3xX1fbxX3xX4cxX3exX3xX4cxX4xX267xX26xX3xX15xX1xX8cfxX10xX3xX29exX3acxX26xX21xXbdxX3xX21cxX447xX26xX1xX2exX3xX20axX5d9xX3xX15xX1xX2e2xX3xX20axX5d9xX3xX58xX249xXexX3xX594xX592xX3xX9xX1xX2cxX272xXexX3xX58xX272xX3xX226xX21xX76xX25axX4xX3xX21xX4xX10xX76xX3xX16xX36xX4xX56xX2cxX3xX16xX4xX2d9xX26xX3xX1b5xX1xX76xX1axX3xXbbfxX76xX26xXdexX1xX2cxX4xX3xX9xX2cxX29xX2d9xX26xX3xX4cxX41cxX3xXexX75xXexX3xXexX2cxX272xXexX3xX49xX28xXf1xX3xX15xX1xX75xX26xX3xX31xX3xX4cxX2d9xX26xX3xX49xX246xX3xX1xX76xX28xX26xX3xX9xX76xX28xX26xX3xX9xX1xX2efxX9xX3xX4cxX25axX4xXbdxX3xX226xX21xX2cxX31fxX26xX2exX3xX45xX46axX46bxX229xX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b5xX10xX15xX9xX4xX76xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX36xXecxX7xX1cxX0xX4xXf1xX21xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX76xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX30xX31xX3xX33xX3xX9xX36xX4xX1axX2cxX3xX26xX21xX2cxX76xX4xX3xX5xX10xX26xX3xX10xX26xX1xX3xX5xX4xX3xX4cxX76xX3xX15xX1xX4xX1axX2cxX3xX55xX1axX3xX4cxX36xX1axX5bxX4xX9xX7xX3xX11xX36xXexX6xX7xX5fxX5fxX4xXbdxX4cxX10xX76xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXbdxX55xX26xX5fxX26xX1axX153xX11xX5fxX2xX31xXb9xX33xX5fxX2xXb9xX30xX5xX33xX160xX160xX2xX169xX2xX33xX9xX30xXb9xX30xX33xXfxXb9xXbdxX16exX15xX21xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX153xX4xX5xX9xX1xX2exX31xX160xX160xX15xX5bxXecxX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exXbaxX31xX160xX15xX5bxX7xX3xX5fxX1cxX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b5xX10xX15xX9xX4xX76xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX16exX2cxX11xX9xX4xX1d6xX29xXecxX7xX1cxX0xX11xX9xX36xX76xX26xX21xX1cx14aa1xXbbfxX3xXfxX24dxX26xX3xX49xX24dxX2cxX3xX15xX1xX75xX9xX3xX9xX75xX26xX3xX55xX4xX5xX1axX76xX3xX9xX2cxX29xX267xX26xX3xX2bxX2cxX42xX26xX3xX1fbxX3xX46bxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX2exX0xX5fxX11xX9xX36xX76xX26xX21xX1cxX3xX331xX3f4xXexX3xXfxX3dxX8exX26xX21xX3xX2fbxX1xX2fdxX26xX21xX3xX4cxX41cxX3xX226xX1xX28xX3xX26xX3dxX23xXexX3xX6exX31fxX4xX3xX21xX4xX75xX76xX3xX9xX3f4xX3xX5bxX3dxX26xX21xX3x11278xX3xXf63xXbbfxX3xX55xX7cfxX10xX3xX15xX1xX75xX9xX3xX9xX75xX26xX3xX49xX76xX25axX26xX3xX55xX4xX5xX1axX76xX3xX9xX2cxX29xX2d9xX26xX3xX9xX36xX2cxX29xX56xX26xX3xX55xX4xX38xXexX3xX9xX2cxX29xX267xX26xX3xX2bxX2cxX42xX26xX3xX9xX25axX4xX3xX46bxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX3xX55xX28xX3xXexX75xXexX3xX26xX3dxX23xXexX3xXfxX75xX26xX21xX3xX21xX4xX56xX26xX21xX3xX1xX3acxXf1xX3xXb9xXb9xX5fxX31xXbdxX3xX58xX28xX3x11ebcxX4xX9xX10xX3x16573xX10xX9xdf4exX32xX3xfbd2xX4xX75xXf1xX3xX49xX41cxXexX3xX9xX89xX3xXexX1xX9axXexX3xX9xX59dxX26xX1xX3xX4cxX75xX76xX3xXbbfxXf63xX16xX1fdxX3xXexX1xX2cxX29xX2d9xX26xX3xX9xX1xX1axX76xX3xX5x116bbxX4xX3xX1xX76fxX10xX3xX49xX272xX26xX21xX3xXexX2fdxX10xX3xXf63xXbbfxX32xX3xXexX1xX76xX3xX4cxX4xX1fxX9xX3xX49xX76xX25axX26xX3xX55xX4xX5xX1axX76xX3xX55xX7cfxX10xX3xX49xX3dxX8exXexX3xX15xX1xX4xX1fxX26xX3xX2bxX2cxX42xX26xX3xXf63xXbbfxX3xX9xX2cxX26xX21xX3xX36xX10xX3xX26xX1xX249xXf1xX3xX49xX1fxX26xX3xXf1xX5d9xXexX3xX9xX4xX2d9xX2cxX3xX46bxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX32xX3xX55xX23xX4xX3xX26xX32axXf1xX3xX26xX21xX3acxX26xX3xX26xX21xXb73xX2exX3xX447xX3xX103bxXabxX15xX32xX3xX45xX26xX1xX32xX3xX46bxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX32xX3xXf63xX26xX5xX76xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX55xX28xX3xX594xX10xXfxX10xX29xX11xX4xX10xXbdxX3xX6exX59dxX26xX1xX3xX303xX26xX1xX3xX9xX7cfxX3xX49xX76xX25axX26xX3xX55xX4xX5xX1axX76xX3xXexX1xX76xX3xX9xX1xX2efxX29xX32xX3xX26xX1xXb73xX26xX21xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX4cxX4xX26xX1xX3xX9xX1xX75xX26xX1xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX26xX21xX3dxX3exX4xX3xX46bxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX32xX3xXf63xX26xX5xX76xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX55xX28xX3xX594xX10xXfxX10xX29xX11xX4xX10xX3xX49xX246xX3xX2fbxX2d9xX2cxX3xX21xX76fxX4xX3xX49xX31fxX26xX21xX3xX1xX3dxX25exX26xX21xX3xXexX2fdxX10xX3xXf1xX59dxX26xX1xX3xX21xX4xX10xX3xX26xX1xXabxX15xX3xX1xX28xX26xX21xX3xX26xX21xX2e5xX3xXf63xXbbfxX3xX1fbxX3xXbbfxX29xX36xX4xX10xXbdxX3xX29exX5b2xXexX3xX4cxX4xX38xX9xX32xX3xX49xX41cxX4xX3xX55xX23xX4xX3xX26xX1xXb73xX26xX21xX3xX26xX21xX3dxX3exX4xX3xX2fbxX1xX3acxX26xX21xX3xX9xX1xX267xX3xX49xX1fxX26xX3xX16xX36xX2cxX26xX21xX3xX29exX3acxX26xX21xX32xX3xX26xX1xX2e2xXf1xX3xX26xX28xX29xX3xXexX2e5xX26xX21xX3xX49xX3dxX10xX3xX36xX10xX3xX11xX3f4xX3xXfxX3f4xX10xX3xXexX1xX76fxX26xX3xX2fbxX1xX75xXexXbdxX3xX58xX28xX3xX1040xX10xX9xX1043xX3xXexX1xX76xX3xX4cxX4xX1fxX9xX32xX3xX9xX36xX76xX26xX21xX3xX55xX4xX5xX1axX76xX32xX3xX26xX1xX2e2xXf1xX3xX2fbxX1xX2fdxX26xX21xX3xX4cxX41cxX3xX49xX246xX3xX9xX2cxX29xX2d9xX26xX3xX4cxX41cxX2exX3xX809xX226xX1fxX2cxX3xX4cxX25axX26xX3xX2fbxX1xX3acxX26xX21xX3xX9xX1xX267xX3xX49xX1fxX26xX3xXbbfxX29xX36xX4xX10xX32xX3xX1xX246xX29xX3xX9xX1xX10xXf1xX3xX21xX4xX10xX3xX26xX1xX75xX26xX1xX3xXexX2fdxX10xX3xX9xX89xX3xXexX1xX9axXexX3xX1fbxX3xX46bxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX7xXbdxX3xX226xX21xX10xX29xX3xX11xX10xX2cxX3xX2fbxX1xX4xX3xX49xX76xX25axX26xX3xX55xX4xX5xX1axX76xX3xX49xX3dxX8exXexX3xXexX3acxX26xX21xX3xX4cxX41cxX32xX3xX103bxX1axX11xX9xX4xX9xX2cxX9xX76xX3xX46bxX10xX5xX4xXfxXfxX10xX32xX3xX15xX1xX75xX9xX3xX26xX21xX3acxX26xX3xX55xX4xX2d9xX26xX3xXexX2fdxX10xX3xX2bxX2cxX42xX26xX3xX49xX272xX4xX3xX46bxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX26xX1axX11xX32xX3xXexX303xX26xX1xX3xX4cxX75xX76xX3xX26xX21xX3dxX3exX4xX3xX5xX42xX26xX3xX2fbxX1xX3acxX26xX21xX3xX26xX2d9xX26xX3xXexX1xX4xX10xX3xX11x12a13xX32xX3xX15xX1xX75xX9xX3xX9xX75xX26xX3xX49xX76xX25axX26xX3xX55xX4xX5xX1axX76xX3xX55xX28xX3xX26xX1xX2efxX26xX3xXf1xX25axX26xX1xX3xX49xX2e2xX3xXfxX28xX3xX55xX3acxX3xX26xX1xX42xX26xX3xX49xX25axX76xX3xX55xX28xX3xX49xX272xXexX3xX75xXexXbdxX3xX21cxX447xX26xX1xX2exX3xX58xX4xX26xX1xX3xX11xX7cxX3xXf63xX36xX10xX2bxX3xXexX1xX5d9xX15xX3xX303xX26xX1xX3xXexXc94xX26xX21xX3xXfxX75xX3xXexX3exX3xXexX2fdxX10xX3xXf63xXbbfxX3xX11xX10xX2cxX3xX2fbxX1xX4xX3xX21xX4xX28xX26xX1xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX1xX249xX26xX21xXbdxX3xX226xX21xX2cxX31fxX26xX2exX3xX45xX46bxX229xX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b5xX10xX15xX9xX4xX76xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xXexX1axX26xX9xX1axX36xXecxX7xX1cxX0xX4xXf1xX21xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX21xX4xX76xX4xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX2bxX2cxX10xX3xX30xX31xX3xX33xX3xX9xX36xX4xX1axX2cxX3xX26xX21xX2cxX76xX4xX3xX5xX10xX26xX3xX10xX26xX1xX3xX5xX4xX3xX4cxX76xX3xX15xX1xX4xX1axX2cxX3xX55xX1axX3xX4cxX36xX1axX5bxX4xX9xX7xX3xX11xX36xXexX6xX7xX5fxX5fxX4xXbdxX4cxX10xX76xX1xX10xX9xX4xX26xX1xXbdxX55xX26xX5fxX26xX1axX153xX11xX5fxX2xX31xXb9xX33xX5fxX2xXb9xX30xX5xX33xX160xX160xXbaxX169xXb9xX16axX9xX16axX262xX30xXb9xXfxX31xXbdxX16exX15xX21xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX153xX4xX5xX9xX1xX2exX31xX160xX160xX15xX5bxXecxX1xX1axX4xX21xX1xX9xX2exXbaxX31xX160xX15xX5bxX7xX3xX5fxX1cxX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1b5xX10xX15xX9xX4xX76xX26xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX16exX2cxX11xX9xX4xX1d6xX29xXecxX7xX1cxX0xX11xX9xX36xX76xX26xX21xX1cxX29exX9axXexX3xX9xX4xX2d9xX2cxX3xX5xX4xX38xX9xX3xX2fbxX1329xX3xX5bxX303xX3xX11xX37bxX26xX21xX32xX3xX4cxX249xX9xX3xX1xX28xX26xX21xX3xXexX1xX5d9xXexX3xXexX76xX26xX3xX9xX4xX26xX3xX9xX25axX4xX3xX36xX25axX15xX3xXexX1xX4xX1fxX2cxX3xX15xX1xX4xXf1xX2exX0xX5fxX11xX9xX36xX76xX26xX21xX1cxX3xX20axX28xX76xX3xX2fbxX1xX76xX303xX26xX21xX3xX2xX33xX1xX3xXexX1xX4xX56xX2cxX3xX26xX21xX28xX29xX3xXb9xX30xX5fxX31xX32xX3xXf1xX272xX9xX3xX26xX21xX3dxX3exX4xX3xX49xX28xX26xX3xX3acxX26xX21xX3xXexX2e2xX3xX55xX2e5xX3xX9xX36xX10xX26xX21xX3xX5bxX3acxX26xX21xX3xX55xX28xX76xX3xX36xX25axX15xX3xX15xX1xX4xXf1xX3xX1040xX4xX26xX76xX15xX76xXfxX4xX11xX3xX1fbxX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX41cxX3xX20axX4xX1axX36xX26xX1xX1axX4xXf1xX32xX3xXf1xX4xX56xX26xX3xX16xX42xX29xX3xX26xX3dxX23xXexX3xX29exX9axXexX32xX3xXexX75xXexX1xX3xX9xX1xX28xX26xX1xX3xX15xX1xX41cxX3xX46axX36xX10xX26xX2fbxX1d6xX2cxX36xX9xX3xX2fbxX1xX76xX303xX26xX21xX3xX169xX33xX3xX2fbxXf1xX3xX55xX56xX3xX15xX1xX8cfxX10xX3xX226xX10xXf1xX32xX3xX36xX31fxX4xX3xX26xX89xX3xX11xX37bxX26xX21xX3xX55xX28xX3xXexX41cxX3xX9xX1xX2fdxX3xX4cxX2d9xX26xX3xX9xX36xX76xX26xX21xX3xX2fbxX1xX4xX3xX36xX25axX15xX3xX15xX1xX4xXf1xX3xX49xX10xX26xX21xX3xXexX2e2xX3xX1xX28xX26xX21xX3xXexX1xX5d9xXexX3xX26xX21xX3dxX3exX4xXbdxX3xX16xX4xX26xX3xX4cxX10xX26xX3xX49xX24dxX2cxX3xXexX1xX76xX3xX4cxX4xX1fxX9xX3xXexX2e2xX3xXb9xX160xX3xXdexX3xX33xX160xX3xX26xX21xX3dxX3exX4xX3xX4cxX2c7xX3xX9xX1xX3dxX25exX26xX21xXbdxX3xX226xX1xX4xX56xX2cxX3xX26xX21xX3dxX3exX4xX3xX49xX3dxX8exXexX3xXexX1xX76xX3xX49xX246xX3xXexX1xX25axX29xX3xX36xX10xX3xX2fbxX1xX4dxX4xX3xX36xX25axX15xX3xX15xX1xX4xXf1xX32xX3xX9xX36xX76xX26xX21xX3xX2fbxX1xX4xX3xX49xX2e2xX3xX1xX28xX26xX21xX3xXexX1xX5d9xXexX3xX26xX21xX3dxX3exX4xX3xX2fbxX1xX75xXexX3xX4cxX2c7xX3xX4cxX249xX9xX3xXfxX28xXf1xX3xXexX76xX26xX3xX9xX4xX26xXbdxX3xX1b5xX303xX26xX1xX3xX11xX75xX9xX3xXexX2e2xX3xX55xX2e5xX3xX9xX36xX10xX26xX21xX3xX49xX1fxX26xX3xX1xX4xX38xX26xX3xX9xX36xX3dxX3exX26xX21xX3xX26xX21xX10xX29xX3xX11xX10xX2cxX3xX49xX2e2xXbdxX3xX16xX4xX26xX3xXf1xX23xX4xX3xX26xX1xX2efxX9xX3xX9xX7cfxX3xX103bxX16xX3xXexX1xX76xX3xX1xX10xX29xX3xX2fbxX1329xX3xX5bxX303xX3xX11xX37bxX26xX21xX3xX1xX4xX38xX26xX3xX49xX246xX3xX4cxX2c7xX3xX9xX4xX2d9xX2cxX3xX5xX4xX38xX9xXbdxX3xX58xX272xX3xX226xX272xX4xX3xX55xX5d9xX3xX4cxX10xX26xX21xX3xX6exX1axX11xX11xX1axX26xX3xXexX2e5xX26xX21xX3xX5bxX75xXexX3xX26xX1xXabxX26xX3xX9xX10xX29xX3xX11xX37bxX26xX21xX3xX49xX246xX3xX4cxX2c7xX3xX4cxX249xX26xX3xX1xX25axXbdxX3xX21cxX447xX26xX1xX2exX3xX29exX5b2xXexX3xX26xX1xX4xX38xXf1xX3xX29exX9axXexX3xX9xX25axX4xX3xX2fbxX1xX2cxX3xX55xX3f4xXexX3xX5bxX303xX29xX3xX36xX10xX3xX5bxX303xX3xX11xX37bxX26xX21xXbdxX3xX226xX21xX2cxX31fxX26xX2exX3xX103bxX226xX46axX229xX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX45xX2cxX9xX1xX76xX36xX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX36xX4xX21xX1xX9xXecxX7xX1cxX46bxX1xX3dxX25exX26xX21xX3xX29exX5b2xX26xX21xX0xX5fxX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXbbfxX76xX2cxX36xXexX1axX7xX3xX11xX9xX29xXfxX1axX6xX7xX9xX1axX5bxX9xXdexX10xXfxX4xX21xX26xX2exX3xX16exX2cxX11xX9xX4xX1d6xX29xXecxX7xX1cxX21cxX16xX89xX26xX21xX3xX1xX8exX15xX229xX0xX5fxX15xX1c
Phương Đặng