Hyundai Hà Tĩnh triển khai chương trình lái thử và sửa chữa lưu động
(Baohatinh.vn) - Mong muốn giới thiệu dòng xe Hyundai đến khách hàng, Hyundai Hà Tĩnh triển khai chương trình lái thử và sửa chữa xe lưu động, ưu đãi nhiều phần quà và khuyến mãi hấp dẫn tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn).
cfd0xe4f7x13ce4x126f0x166fdxd503x128a5x1493ex109f8xX7x1177exe258x16350xda6fxf2d1x10b86xX5xe5b1xXax13c53xde3fx11233x122ffxd94exf361xX6xXdxX3xX13x137d4xX3xXcx159eexX16xX1xX3xXex11877xXdx13f57xX16xX3xe853xX1xX6xXdxX3xX4xX1xde0cx12859xX16x12aa5xX3xXexX24xe2d9xX16xX1xX3xX5x14b23xXdxX3xXexX1x11d76xX3xe305xX1cxX3xX7xX41xX6xX3xX4xX1x101f3xX6xX3xX5xX30xX15xX3x11463x10c00xX16xX33xX0x14c04xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX17xXaxX12x146c7x12b19xX16xX33xX3xf10dxX15xdaadxX16xX3xX33xXdxeb87xXdxX3xXexX1xXdxf3aexX15xX3xX17x10458xX16xX33xX3x1644axX10xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX53x144a1xX16xX3xX29xX1xX3cxX4xX1xX3xX1xX1cxX16xX33xf48axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX13xX1cxX3xXcxX1fxX16xX1xX3xXexX24xXdxX26xX16xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX30xX31xX16xX33xX3xXexX24xX37xX16xX1xX3xX5xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX3xX43xX1cxX3xX7xX41xX6xX3xX4xX1xX4cxX6xX3xX87xX10xX3xX5xX30xX15xX3xX53xX54xX16xX33xXa0xX3xX30xX15xX3xX53x110acxXdxX3xX16xX1xXdxd010xX15xX3xXbxX1x13f3dxX16xX3x16323xX15xX1cxX3xX43xX1cxX3xX29xX1xX15xX14xX93xX16xX3xX72xXefxXdxX3xX1xea79xXbxX3xX17x16748xX16xX3xXex123d3xXdxX3xXexX1x1367fxX3xXexX24xX110xX16xX3x13dfcxX1xX74xX3x139cexX1xe1f7xX15xX3x12121xX13xX30xX31xX16xX33xX3x15219xX31xX16x15944x11a55xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx160efxX6exX17xX14xX3xXbxX128xX10xX16xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX72xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX16xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXax156adxXdxX17xXexX1x107f2xX3x1474cx12832x14beexXbxX87xd787xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX177xX3xX17axX179x108faxXbxX87xX17exXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX58xX58xXdxX138x1157fxX6xX6exX1xX6xXexXdxX16xX1xX138xX43xX16xX58xX16xX10xX172xX7xX58xX17axX17bxX2x10640xX58x13f4bxX179xX17x1252cxX17bxX1b5xX18axd899xX1b8xX17axXexX1b3xX1b8xX2xX2xX5xX1b3x1580bxX5xX6xXdxX1c6xXexX1xX15xX2xX138x11cdexXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX13xX1cxX3xXcxX1fxX16xX1xX3xXexX24xXdxX26xX16xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX30xX31xX16xX33xX3xXexX24xX37xX16xX1xX3xX5xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX3xX43xX1cxX3xX7xX41xX6xX3xX4xX1xX4cxX6xX3xX5xX30xX15xX3xX53xX54xX16xX33xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX13xX1cxX3xXcxX1fxX16xX1xX3xX29xd3a2xX16xX1xX3xX72x10b14xXdxX3xXfdxe5cfxX14xX3xX29xX1xX3cxX4xX1xX3xX1xX1cxX16xX33xX3xXexX1xX6xX72xX3xX33xXdxX6xX3xX4xX1xX30xX31xX16xX33xX3xXexX24xX37xX16xX1xX177xX3x13b3ex15f4exe97cxX3xXcxX13xe06fxX3xX13xe3a3x11c9dx10ca8x13835xe7fcxX278xX3xf93bx116c9xX3xX134xX27cxX283xX3xX128xX13x1112axX283xX3xX276xedeaxX27fxX3x11a9cx12439xX281xfdd9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX0xX7xXexX24xX6exX16xX33xX12xX2xX138xX3xXcxX1xX24dxXdxX3xX33xXdxX6xX16xX177xX0xX58xX7xXexX24xX6exX16xX33xX12xX3xXcx14d5dxX3xX1b5xX1xX17bxX17bxX3xX53xX93xX16xX3xX2xX1b5xX1xX17bxX17bxXa0xX3xX16xX33xX1cxX14xX3xX2xX1b5xX58xX17bxX18axX58xX17axX17bxX17axX17bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX0xX7xXexX24xX6exX16xX33xX12xX17axX138xX3xX296xX11dxX6xX3xX53xXdxX26xX72xX177xX0xX58xX7xXexX24xX6exX16xX33xX12xX3xX128xX6x13a1cxX10xX3xX128xX6xX15xX3xX286xX15xX6xXa0xX3x150abxX1xX74xXdxX3xX2xX17axXa0xX3xXexX1xX11dxX3xXexX24xX110xX16xX3xX124xX1xX74xX3xX128xX1xX12axX15xXa0xX3xX1xX15xX14xX7fxX16xX3xX13xX30xX31xX16xX33xX3xX134xX31xX16xXa0xX3xX13xX1cxX3xXcxX1fxX16xX1xX138xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX296xX93xX16xX3xX43xX79xXdxX3xX4xX1xX30xX31xX16xX33xX3xXexX24xX37xX16xX1xXa0xX3xXfdxX15xe8ecxX3xX29xX1xX3cxX4xX1xX3xX1xX1cxX16xX33xX3xX7x11a9fxX3xX53xX30x163edxX4xX3xX5xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX3xX43xX1cxX3xXexX24x148c8xXdxX3xX16xX33xX1xXdxX7fxX72xX3xX4xX3b5xX72xX3xX33xXdxX3cxX4xX3xX5xX3cxXdxX3xXexX15xX14xX7fxXexX3xX43xX24dxXdxX3xX16xX1xX4cxX16xX33xX3xX17xX83xX16xX33xX3xX87xX10xX3xX53xX6xX16xX33xX3xXexX1xX11dxX16xX1xX3xX1xX1cxX16xX1xX3xX16xX1xX110xXexX3xXexX1xX11dxX3xXexX24xX30xX24dxX16xX33xX3xX1xXdxX7fxX16xX3xX16xX6xX14xX3xX4x11e51xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX138xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX0xX7xXexX24xX6exX16xX33xX12xX1bcxX138xX3xX281xX54xXdxX3xX17xX15xX16xX33xX3xX4xX1xX30xX31xX16xX33xX3xXexX24xX37xX16xX1xX177xX0xX58xX7xXexX24xX6exX16xX33xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX1c6xX3xX6dxXdxed3bxX16xX3xXbxX1xX248xX3xX53xfb04xX3xX15xX74xX16xX33xX3xXexX110xXexX3xX4xX3b5xX3xX29xX1xX3cxX4xX1xX3xX1xX1cxX16xX33xX3xXexX1xX6xX72xX3xX17x102c7xX3xX7xX498xX3xX29xXdxX7fxX16xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX1c6xX3xXcx14785xX16xX33xX3xXfdxX15xX1cxX3xX2xX17bxX17bxf870xX3xX29xX1xX3cxX4xX1xX3xX1xX1cxX16xX33xX3xX5xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX1c6xX3xX293xX15xX3xX53xXefxXdxX3xXexX74xXdxX3xX53xX6xX3xX4xX1xX6exX3xX4xX3cxX4xX3xX29xX1xX3cxX4xX1xX3xX1xX1cxX16xX33xX3xX29xX393xX3xX1xX3a5xXbxX3xX53xX479xX16xX33xX3xXexX118xXdxX3xX7xX498xX3xX29xXdxX7fxX16xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX1c6xX3xX13xd67dxX3xXexX24xX3a5xX3xXexX24xX3b5xX3xX33xff3axXbxX3xX5x133efxX16xX3xX53xX93xX16xX3x14fb7xX18axX4c4xX3xX1c6xX3xX4xX1x14706xX3xX4xXfaxX16xX3xX248xXexX3xX16xX1xX110xXexX3xX555xX18axX3xXexX24xXdxX7fxX15xX3xX5xX1cxX3xX4xX54axX3xXexX1xX26xX3xX7x118fbxX3xX1xX4cxX15xX3xX87xX10xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX1c6xX3xXcxX1xX6xX72xX3xXfdxX15xX6xX16xXa0xX3xXexX24xX3b5xXdxX3xX16xX33xX1xXdxX7fxX72xX3xX4xX3cxX4xX3xX72xX114xX15xX3xX87xX10xX3xX13x10a25xXcxXa0xX3xX6dx12f6bxX278xX3xX281xX13x13328xXcxX3xX4xX40exX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX1c6xX3xXcxX30xX3xX43xX110xX16xXa0xX3xX33xXdxX79xXdxX3xXexX1xXdxX7fxX15xX3xX4xX3cxX4xX3xX72xX114xX15xX3xX87xX10xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX1c6xX3xXcxX24xX3b5xXdxX3xX16xX33xX1xXdxX7fxX72xX3xX72xXdxX471xX16xX3xXbxX1xX248xX3xX5xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX3xX4xX3cxX4xX3xX17xX83xX16xX33xX3xX87xX10xX138xX138xX138xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX87xXexX1c6xX6xX5xXdxX33xX16xX177xX3xX1d0xX15xX7xXexXdxX325xX14xX17exXaxX12xX1c6xX3xX13xXefxX14xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX6xX14xX3xX53xe06exX16xX33xX3xX29xX393xX3xX5xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX3xX43xX1cxX3xXexX1xX6xX72xX3xX33xXdxX6xX3xX7xX498xX3xX29xXdxX7fxX16xX3xX53xX4b9xX4xX3xX19exXdxX7fxXexX3xX16xX1cxX14xX3xXexX24xX6exX16xX33xX3xXexX1xX3cxX16xX33xX3xX16xX1cxX14xX3xX4xX40exX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX13xX1cxX3xXcxX1fxX16xX1xX138xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX19exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX87xX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX33xX9xXaxX17bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX16xX33xX9xXaxX18axXaxX12xX0xXexX19exX6exX17xX14xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX13xX280xX27fxX281xX282xX283xX278xX3xX13xX287xX3xXcx13438xX281xX13xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX296xX278xda6axX281xX3xXcxX13xX5c1xfe66xX278xX177xX3xX17bxX17axX1bcxX1b3xX1bcxX138xX179xX179xX17axX138xX555xX555xX555xXa0xX3xX13xX5c1xXcxX276xX278xX281xd71bxX3xX331xX278xX281xX13xX3xX282xX5c1xX283xX281xX13xX177xX3xX17bxX1b3xX2xX2xX3xX1b5xX1bcxX2xX3xX179xX179xX179xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX13xX5c1xXcxX276xX278xX281xX787xX3xX282x1250exX128xX13xX3xX286xf6d7xX177xX3xX17bxX1b3xX2xX2xX3xX18axX1b5xX17axX3xX179xX179xX179xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX13xX5c1xXcxX276xX278xX281xX787xX3xX128xX134xX331xX13xX177xX3xX17bxX1b3xX2xX2xX3xX1b3xX1bcxX1b5xX3xX179xX179xX179xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xXaxX12xX296xX11dxX6xX3xX4xX1xX55dxX177xX3xXcxX1xdf0exX16xX3xX299xXdxX6xX3xX281xX33xXefxXdxXa0xX3xX87xXefxX3xXcxX1xX118xX4xX1xX3xX276xX6exX16xX33xXa0xX3xX1xX15xX14xX7fxX16xX3xXcxX1xX118xX4xX1xX3xX13xX1cxXa0xX3xXexX55dxX16xX1xX3xX13xX1cxX3xXcxX1fxX16xX1xX138xX3x10ddcxX10xX19exX7xXdxXexX10xX177xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX1xX6xXexXdxX16xX1xX138xX4xX6exX72xX138xX43xX16xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX17xX12xX0xX58xXexX24xX12xX0xX58xXexX19exX6exX17xX14xX12xX0xX58xXexX6xX19exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6exX17xX14xX3xXbxX128xX10xX16xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX87xXexX1c6xX6xX5xXdxX33xX16xX177xX3xX4xX10xX16xXexX10xX24xX17exXaxX12xX0xXdxX72xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX15xX72xX19exX3xXdxX128xX10xX16xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX17xXexX1xX177xX3xX179xX17axX17bxXbxX87xX17exX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX177xX3xX1b8xX2xX1bcxXbxX87xX17exXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX177xX58xX58xXdxX138xX19exX6xX6exX1xX6xXexXdxX16xX1xX138xX43xX16xX58xX16xX10xX172xX7xX58xX17axX17bxX2xX1b3xX58xX1b5xX179xX17xX1b8xX17bxX1b5xX18axX17axX18axX1b8xXexX1b3xX1bcxX17bxX1b3xX5xX17axX1c6xX5xX6xXdxXexX1xX15xX17axX138xX1d0xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX13xX1cxX3xXcxX1fxX16xX1xX3xXexX24xXdxX26xX16xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX30xX31xX16xX33xX3xXexX24xX37xX16xX1xX3xX5xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX3xX43xX1cxX3xX7xX41xX6xX3xX4xX1xX4cxX6xX3xX5xX30xX15xX3xX53xX54xX16xX33xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX15xXexX1xX6exX24xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX87xXexX1c6xX6xX5xXdxX33xX16xX177xX3xX24xXdxX33xX1xXexX17exXaxX12xX124xX138xX286xX0xX58xXbxX12
P.V