Toyota giới thiệu phiên bản Innova 2.0X
Toyota vừa chính thức giới thiệu một phiên bản hoàn toàn mới, cũng trở thành phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe đa dụng Innova tại Malaysia - phiên bản Innova 2.0X.
edb8x125a7x10b68x1112ex19492x121d4x14298x14206x151f0xX7xf188x1217cx12be5x128acx18259xfe8fxX5x13cc4xXax13d22xXcx1139dx17cf3xX14xXexX6xX3x18fc5xXdx17c1bxXdxX3xXexX1xXdx18864x15a66xX3xXbxX1xXdx1609cx17a46xX3x12abbx19853xX29xX3x1948fxX29xX29xX14x10a05xX6xX3x1854exfc4fx1371bx16b51xX0x103ccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17b70xX10xX6x14067xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX33x14335xX6xX3xX4xX1x157c1xX29xX1xX3xXexX1x16979xX4xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX22xX23xX3xf47bx19b95xXexX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX1xX14x11844xX29xX3xXexX14xX81xX29xX3xX71xX1cxXdx11e3fxX3xX4x15e36xX29xX1axX3xXex10886x1973axX3xXexX1xX81xX29xX1xX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX4xX6xX14xX3xX4x1604fxXbxX3xX29xX1xXacxXexX3xX4x13b60xX6xX3xX71xee97xX23xX3x10644xX10xX3x122b8xX6xX3xX4dx17e4axX29xX1axX3xX2fxX29xX29xX14xX33xX6xX3xXex16599xXdxX3x1215bxX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3x17209xX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX2fxX29xX29xX14xX33xX6xX3xX36xX37xX38xX39xX37xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11603xX14xX4dxX15xXaxX12xX0xXdxX71xX1axX3xX7xX94xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx19d96xX3bxX3bxXdxX37xX2bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX29xX1xX37xX33xX29xX3bxX29xX10x1298axX7xX3bxX2xfc0bx1272fxX12exX3bxX12exX12exX4dxX38xX38x11605xX38x131c5xX2x10f44xXexX2xX13bxX2xX2xX5xX38xX37x190dexXbxX1axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX4dxXexX1xX116xX13bxX38xX139xXbxXbcx16e9fxX1xX10xXdxX1axX1xXexX116xX36xX12exX38xXbxXbcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axXdxX14xXdxX3xXexX1xXdxX10xX23xX3xXbxX1xXdxX10xX29xX3xX2bxX6xX29xX3xXdxX29xX29xX14xX33xX6xX3xX36xX3xX38xXbcxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110dcxX6xXbxXexXdxX14xX29xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXbcxXexXdbxX6xX5xXdxX1axX29xX116xX3xX144xX23xX7xXexXdx1890fxX15xX15bxXaxX12x173d2xX1x18317xX3xX33x14db0xX15xX8cxX3xX1axXdx19422xX3xXbfx15581xX15xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX2fxX29xX29xX14xX33xX6xX3xX7x16be7xX3xX4x10715xX3xX12fxX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX116xX3xX36xX37xX38x1225axX3x141c8xXcxX8cxX3xX36xX37xX38x14a64xX3x182d9xXd2xXcxX3xX33xX81xX3xX206xXcx1849bxX3xX33xX81xX3xX36xX37xX38xX39xX37xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX14xX4dxX15xXaxX12x10c53xX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX39xX3xX4xX1f2xX3x17e28xX1x14354xX3xX29xX1xXdx18861xX23xX3xXexX94xX6xX29xX1axX3xX2bx1631fxX3xX33xX81xX3xXexX5dxX29xX1xX3xX29x11f1fxX29xX1axX3xX1axXdx10b61xX29xX1axX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX204xX8cxX3xX4xX72xX29xX1axX3xXexX1xX28xX71xX3xX71xX72xXexX3xX7xX26bxX3xXexX94xX6xX29xX1axX3xX2bxX25axX3xX71xX1cxXdxX8cxX3xXexXcfxX14xX3xX7x143f7xX3xX249xX1xX24bxX4xX3xX2bxXdxX22xXexX8cxX3xX4xX6xX14xX3xX4xXacxXbxX3xX1x1037axX29xX37xX3xXcxX94xX1d1xX1cxX4xX3xXexXdxX28xX29xX3xX5xX81xX3xX4xXc3xX71xX3xXbfx161fdxX29xX3xXbxX1xX6xX3x1809axX20dx18bd0xX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1x16dd0xX3xX4xX1xX14xX3xX2bxX1f2xX29xX1axX3xX1xX6xX5xX14xX1axX10xX29xX8cxX3xX4xf82exX29xX1axX3xX2bxX72xX3xX33xX81xX29xX1xX3xX1x17dd8xXbxX3xX249xXdxX71xX3xX4x19dd4xX3xX5xX1cxX29xX3xX1xX2b3xX29xX8cxX3xX4dxX14xX3xX33xX1cxXdxX3xX5xX14xXcfxXdxX3xX2x11c49xX3xXdxX29xX4xX1xX3xXexX94xX28xX29xX3xX4xX24bxX4xX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX20dxX3xX33xX81xX3xX36xX37xX38xX204xX37xX3xX1cfxX1axX14xX81xXdxX3xX94xX6xX8cxX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX39xX3xX4xX8fxX29xX1axX3xX4xX1f2xX3xX71xX72xXexX3xX7xX26bxX3xX249xX1xX24bxX4xX3xX2bxXdxX22xXexX3xX33xX250xX3xX1x16903xX29xX1xX3xXexX1xX63xX4xX3xX7xX14xX3xX33xX1cxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX4x13f3fxX29xX3xX5xXcfxXdxX37xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX14xX4dxX15xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX3xXbfx16188xXdxX3xX5xX1cxX29xX3xX95xX3xX2bxX28xX29xX3xXexX94xX14xX29xX1axX3xXbcxX10xX3xX5xX81xX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1xX2dcxX3xX94xX1daxXdxX3xX95xX3xX1xX81xX29xX1axX3xXexX1xX63xX3xX1xX6xXdxX8cxX3xXexX1xX6xX15xX3xX33xX370xX3xX249xXdx105f1xX23xX3xX2bxX265xX29xX1axX3xX1axX1xX2dcxX3xX5xXdxX250xX29xX3xX29xX1xX1d1xX3xXexX1x16bafxX29xX1axX3xXexX1xX1d1xX1daxX29xX1axX8cxX3xX2bxXdxX2dcxX29xX3xX2fxX29xX29xX14xX33xX6xX3xX36xX37xX38xX39xX3xXexX1xX81xX29xX1xX3xXbcxX10xX3xX12exX3xX4xX1x1065fxX3xXexX1xX6xX15xX3xX33xX370xX3xX137xX3xX29xX1xX1d1xX3xX4xX24bxX4xX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX249xX1xX24bxX4xX37xX3xXcxX14xX81xX29xX3xX2bxX72xX3xX1axX1xX2dcxX3xX29xX1ax10e0fxXdxX3xXbfxX1d1xX2fexX4xX3xX2bx16dddxX4xX3xX4dxX6xX8cxX3xXexX1xX6xX15xX3xX33xX370xX3xX2bxX46cxX4xX3xX33xX2cxXdxX3xX29xX1xX1d1xX3xX4xX24bxX4xX3xX2bxX2cxX29xX3xX4xX38fxX29xX3xX5xXcfxXdxX8cxX3xX4xX2f1xX29xX1axX3xX1axX1xX2dcxX3xX5xX24bxXdxX3xX4xX1x13799xX29xX1xX3xXbfxXdxX22xX29xX3xX31exX3xX249xXdxX3f0xX23xX3xX20fxX1axX1xX2dcxX3xXbxX1xXc3xX3xXbxX1xX5dxX6xX3xXexX94xX1d1xX1cxX4xX3xX33xXb9xX29xX3xX5xX81xX3xX5xX14xXcfxXdxX3xX4xX1xX4a7xX29xX1xX3xX4xX2b3xX218xX37xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX14xX4dxX15xXaxX12xX0xXdxX71xX1axX3xX7xX94xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX116xX3bxX3bxXdxX37xX2bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX29xX1xX37xX33xX29xX3bxX29xX10xX12axX7xX3bxX2xX12exX12fxX12exX3bxX12exX12exX4dxX38xX38xX137xX38xX139xX2xX13bxXexX137xX13bxX36xX12exX5xX2xX37xX144xXbxX1axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX71xX6xXbcxXdbxX12axXdxX4dxXexX1xX116xX2xX38xX38x145adxX15bxX12axXdxX4dxXexX1xX116xX13bxX31exX38xXbxXbcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axXdxX14xXdxX3xXexX1xXdxX10xX23xX3xXbxX1xXdxX10xX29xX3xX2bxX6xX29xX3xXdxX29xX29xX14xX33xX6xX3xX36xX3xX38xXbcxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX14xX4dxX15xXaxX12xX237xX1x17173xX29xX3xX4xX38fxX29xX3xX5xXcfxXdxX8cxX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX39xX3xX4xX8fxX29xX1axX3xXbfxX1d1xX2fexX4xX3xXexX94xX6xX29xX1axX3xX2bxX25axX3xX29xX1xX1d1xX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX20dxX3xX33xX81xX3xX36xX37xX38xX204xX8cxX3xX1axX463xX71xX3xX29xX1xXdxX250xX23xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2dcxXexX3xX26bxXbxX3xX1axX431xX3xX2bxX1f2xX29xX1axX3xXexX94xX14xX29xX1axX3xX29xX72xXdxX3xXexX1xXacxXexX8cxX3xX1xX22xX3xXexX1xX26bxX29xX1axX3xXbfxXdxX250xX23xX3xX1xX14xX81xX3xXexX29dxX3xXbfxX72xX29xX1axX8cxX3xX71xX81xX29xX3xX1xX370xX29xX1xX3xX71xX81xX23xX3xXcx192a5xXcxXdbxX2d1xX1a9xX2d3xX3xX13bxX37xX36xX3xXdxX29xX4xX1xX3xX1xXdxX3f0xX29xX3xXexX1xX25axX3xXbfxX6xX3xXexX1xX407xX29xX1axX3xXexXdxX29xX8cxX3xX2bxX81xX29xX3xX1axX1d4xXbxX3xX95xX3xX5xX1d1xX29xX1axX3xX1axX1xX2dcxX8cxX3xX1xX22xX3xXexX1xX26bxX29xX1axX3xXbfxX2caxX29xX3xX29xX72xXdxX3xXexX1xXacxXexX3xX1xX6xXdxX3xX33xX2f1xX29xX1axX8cxX3xX4xX6xX71xX10xX94xX6xX3xX5xX2f1xXdxX3xX33xX81xX3xX1xX22xX3xXexX1xX26bxX29xX1axX3xXexX1xX407xX1axX29xX3xXexXdxX29xX3xX1axXdxX2cxXdxX3xXexX94xX5dxX3xX2d3x1382dxX2d3xXdbxX206xX6c2xX39xX3xX33xX1cxXdxX3xX71xX81xX29xX3xX1xX370xX29xX1xX3xX137xX3xXdxX29xX4xX1xX37xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX14xX4dxX15xXaxX12xX102xX28xX29xX3xX4xXcfxX29xX1xX3xX33xXdxX22xX4xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX22xX23xX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX71xX1cxXdxX3xX36xX37xX38xX39xX8cxX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX4xX8fxX29xX1axX3xX4xX1f2xX3xX71xX72xXexX3xX7xX26bxX3xX29xX1ddxX29xX1axX3xX4xXacxXbxX3xX4xX1xX14xX3xX4xX24bxX4xX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX4xX38fxX29xX3xX5xXcfxXdxX8cxX3xX1axX463xX71xX3xX12exX3xXex1648fxXdxX3xX249xX1xX5dxX8cxX3xX1xX22xX3xXexX1xX26bxX29xX1axX3xX3b1xX29xX3xXbfxX25axX29xX1xX3xXexX1xX1ddxX29xX3xXbcxX10xX3xXbfxXdxX22xX29xX3xXex195b5xX3xX20fxX6c2x11fdexX1a9xX218xX3xX33xX81xX3xX1xX22xX3xXexX1xX26bxX29xX1axX3xX249xXdxX3f0xX71xX3xX7xX14xX24bxXexX3xXbfxX72xX3xX2bxX24bxX71xX3xXbfxX1d1xX1daxX29xX1axX3xXexX94xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX20dxX37xX3xX1cfxX1xX1d1xX3xX33xX1d4xX15xX8cxX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xXexXdxX28xX23xX3xX4xX1xX23x105a4xX29xX3xX1axXdxX1daxX3xXbfxX1ddxX15xX3xX1axX5a1xX29xX3xX29xX1xX1d1xX3xX29xX1axX6xX29xX1axX3xX2bx18ccdxX29xX1axX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX204xX3xX33xX81xX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX71xX1cxXdxX3xX36xX37xX38xX39xX3xXbcx12821xXexX3xX33xX250xX3xXexX94xX6xX29xX1axX3xX2bxX25axX3xX6xX29xX3xXexX14xX81xX29xX8cxX3xX20fxX4xX2f1xX29xX1axX3xX33xX1cxXdxX3xXbcxX2dcxXbxX3xX1xXcfxX29xX1axX3xX6xX29xX3xXexX14xX81xX29xX3xX206xX78bxX20dxX206xX1cfxX3xX1cfxX1a9xX206xX237xX3xX139xX3xX7xX6xX14xX218xX37xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX14xX4dxX15xXaxX12xXcxX94xX6xX29xX1axX3xX2bxX25axX3xXexX23x16892xX3xX4xX1xX46cxX29xX3xX1axXdxX1daxX3xXbfxX1ddxX15xX3xX4xX1f2xX3xXexX1xX28xX71xX3xXbfxX5a1xX23xX3xX1axX1xXdxX3xX1xX370xX29xX1xX3xX249x15297xX3xXexX1xX23xX1d4xXexX3xX7xX26bxX3xXdbxX3xX1axXdxX24bxX3xX31exX12fxX31exX3xX94xXdxX29xX1axX1axXdxXexX3xXexXcfxXdxX3xXd2xX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xX20fxX2xX139xX36xX3xf343xX78bxX2d3xX218xX3xX33xX81xX3xX1xX22xX3xXexX1xX26bxX29xX1axX3xX4xX6xX71xX10xX94xX6xX3xX1xX431xX3xXexX94xX2fexX3x199a0xX23xX6xX29xX3xX7xX24bxXexX3xXexX14xX81xX29xX3xX4xX2cxX29xX1xX3xXdbxX3xXbxX6xX29xX14xX94xX6xX71xXdxX4xX3xX1axXdxX24bxX3xX36xX37xX31exX139xX38xX3xX94xXdxX29xX1axX1axXdxXexX3xX20fxX31exX12fxX36xX3xX8d3xX78bxX2d3xX218xX37xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX14xX4dxX15xXaxX12xXcxXcfxXdxX3xXexX1xX25axX3xXexX94xX1d1xX1daxX29xX1axX3xXd2xX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX8cxX3xX1axXdxX24bxX3xXbcxX10xX3xX2fxX29xX29xX14xX33xX6xX3xX4xX8fxX29xX1axX3xX4xX1f2xX3xX4xX1xX760xXexX3xXexX1xX6xX15xX3xXbfxX3b1xXdxX8cxX3xX33xX1cxXdxX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX20dxX3xXd2xXcxX3xXexX265xX29xX1axX3xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX94xXdxX29xX1axX1axXdxXexX3xX5xX28xX29xX3xX2xX38xX12exX37xX137xX38xX38xX3xX94xXdxX29xX1axX1axXdxXexX3xX20fxX36xX139xX37xX12exX36xX139xX3xX8d3xX78bxX2d3xX218xX8cxX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX20dxX3xX206xXcxX3xXexX265xX29xX1axX3xX36xX37xX38xX38xX38xX3xX94xXdxX29xX1axX1axXdxXexX3xX5xX28xX29xX3xX2xX2xX139xX37xX137xX38xX38xX3xX94xXdxX29xX1axX1axXdxXexX3xX20fxX36xX12exX37xX31exX38xX38xX3xX8d3xX78bxX2d3xX218xX8cxX3xX33xX81xX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX204xX3xX206xXcxX3xXexX265xX29xX1axX3xX1axXdxX24bxX3xX2xX37xX13bxX38xX38xX3xX94xXdxX29xX1axX1axXdxXexX3xX5xX28xX29xX3xX2xX36xX12fxX37xX137xX38xX38xX3xX94xXdxX29xX1axX1axXdxXexX3xX20fxX36x14ef9xX37xX139xX38xX38xX3xX8d3xX78bxX2d3xX218xX37xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX4xX1xX1d1xX6xX3xX4xX407xX29xX1axX3xX2bxX26bxX3xX1axXdxX24bxX3xX2bxX24bxX29xX3xX4xXb5xX6xX3xXbxX1xXdxX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX3xX36xX37xX38xX39xX37xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78bxX14xX23xX94xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX2d3xX1ddxX29xX3xXexX94xX5dxX0xX3bxXbxX12