Hơn 200 người khẩn trương ứng cứu đê biển Lộc Hà
(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi phát hiện sự cố sụt lún, sạt lở đê Tả Ngèn, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng, phương tiện, vật liệu gấp rút ứng cứu, khắc phục sự cố.
c685xdc85xce07x13926x11150xd673xdf1bx110cex10656xX7x12ff2xfa40xda08xd6d8x11783xf436xX5x12f12xXax11edbxd018x11bf1xf254xX3xf956xf3c2xX18xX3xX15x132a2x14344xe5f8xXdxX3xdcafxX1x139d0xX15xX3xXex11098xX1dxX14xX15xX1cxX3xd942xX15xX1cxX3xX4xX2dx130b7xX3x10f32xd441xX3xfc54xXdx132ffxX15xX3x143c5x10395xX4xX3xX13xe5dcxX0x12727xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1044cxXaxX12xe6fexX1cxX6xd7c2xX3xX7xX6xX33xX3xX21xX1xXdxX3xXbxX1x101cexXexX3xX1xXdxca53xX15xX3xX7x118d6xX3xX4x13e79xX3xX7xc74bxXexX3xX5x12fc7xX15xf408xX3xX7x14122xXexX3xX5x113a5xX3xX35xX36xX3xXcxf443xX3xX59xX1cx121b5xX15xX7dxX3xX1xX33xX5cxX6dxX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xX3x101e9xX13xX42xX3xXcx138b6xX15xX1x105fexX3xX35xeb0fxX3xX1xX33xX5cxX3xX35xX3exX15xX1cxX3xX5xX71xX4xX3xX5xX1dx113f5xX15xX1cxX7dxX3xXbxX1xX1dxX14xX15xX1cxX3xXexXdxX6dxX15xX7dxX3x1167fxfe25xXexX3xX5xXdxX6dxX33xX3xX1cx11692xXbxX3xX27xX7bxXexX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX7dxX3xX21xX1x14488xX4xX3xXbxX1xX77xX4xX3xX7xX71xX3xX4xX74x1428exX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11329xc835xX56xX5cxXaxX12xX0xXdx139f6xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd4b0xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXax1295cxXdxX56xXexX1x1276fxX3x145e8xX2xdbd6xXbxfc2cxe5f5xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX12dxX3x10021xX2xX18xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX44xX44xXdxXf6xX38xX6xX107xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xXcdxX15xX44xX15xX10xX128xX7xX44xX17xX18xX13exX17xX44xfde1xX13exX56xX17xX2xX18xX2xX12fxX17xX18xXex11531xd001xX13exX12fxX13exX5xX18xXf6xffffxXbxX1cx10e00xX27xX9xX16bxX13exX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX15xX3xXexX27xX1dxX14xX15xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xXaxX3xX128xXdxX56xXexX1xX9xXaxX12fxX2xX131xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX13exX2xX18xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12x10e9exX68xX15xX1cxX3xX15xX6xX5cxX3xX9fxX17xX18xX44xX2xX18xXa7xX7dxX3xX7xX6xX33xX3xX21xX1xXdxX3xXexX1xe794xX5cxX3xXexX27xXdxe0e2xX33xX3xX27xX7bxXexX7dxX3xX35xX107xX80xX15xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX9fxXexX1xX33xX3exX4xX3xX35xX36xX3xXcxX8axX3xX59xX1cxX1xX8exX15xXa7xX7dxX3xX35xX107xX80xX15xX3xX35xXdxX3x10766xX33xX6xX3xXexX1xe260xX15xX3xf10axX36xX15xX3x121efxXdxX215xX10exX7dxX3xX133xXaaxX3xXcxX1x1044exX15xX1xX3xX3dxX3exX4xX3xX38xX25fxX3xX7xX80xXexX3xX5xX84xX3xX15xX1cxX1xXdxX36xX10exX3xXexX27xe8a4xX15xX1cxX3xXcdx11ec7xXdxX3xX4xX1xXdxX215xX33xX3xX56xX42xXdxX3xX21xX1xX107xX8axX15xX1cxX3xX13exX131xX10exXf6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xX0xXdxX10exX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX119xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX56xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX131xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX12dxX3xX13exX2xX18xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX44xX44xXdxXf6xX38xX6xX107xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xXcdxX15xX44xX15xX10xX128xX7xX44xX17xX18xX13exX17xX44xX16bxX13exX56xX17xX2xX18xX2xX12fxX13exX131xXexX131xX17xe892xX18xX18xX5xX18xXf6xX17exXbxX1cxX181xX27xX9xX176xX177xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX15xX3xXexX27xX1dxX14xX15xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xXaxX3xX128xXdxX56xXexX1xX9xXaxX12fxX2xX131xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX13exX2xX18xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xXcxX107xX42xX15xX3xX38xX3exX3xX10exX68xXdxX3xX21xX8exX3xX38xX25fxX3xX7xX77xXexX7dxX3xX7xXcexXbxX3xX1xX107xX42xX15xX3xXexX107xX42xX15xX7dxX3xX7x1373axX15xX1cxX3xX35xX68xX15xX1xX3xXcdxX42xX107xX3xXexX1xc81dxX15xX3xX21xX8exX3xX1cxX3ccxX5cxX3xX5x11ad3xX3xX1xX42xX10exX3xd281xX4xX1xX3xX4xX3bdxX3xXcdxX25fxX3xXexX27xec4dxX3xX7xX3ccxX33xX3xX1cxd7e0xX15xX3xX17xX10exX7dxX3xX4xX68xX4xX3xXexXd7xX10exX3xX38xX36xX3xXexX24dxX15xX1cxX3xX5xX68xXexX3xX10exX68xXdxX3xX35x1066fxX3xX15xX1cxX410xX15xX3xX15xX1cxX6xX15xX1cxX7dxX3xXexX1xX3ccxX15xX3xX35xX36xX3xXexX1xX1dxX1exX15xX1cxX3xX133xX33xX5cxX36xX15xX3xX38xX25fxX3xXexX68xX4xX3xX35xX3exX15xX1cxX3xX4xX20fxX6xX3xX7xX3bdxX15xX1cxX3xX38xXdxX3axX15xXf6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xX0xXdxX10exX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX119xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX56xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX131xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX12dxX3xX13exX2xX18xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX44xX44xXdxXf6xX38xX6xX107xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xXcdxX15xX44xX15xX10xX128xX7xX44xX17xX18xX13exX17xX44xX16bxX13exX56xX17xX2xX18xX17xX131xX18xX31bxXexX13exX13exX16bxX13exX131xX5xX18xXf6xX17exXbxX1cxX181xX27xX9xX2xX17xX176xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX15xX3xXexX27xX1dxX14xX15xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xXaxX3xX128xXdxX56xXexX1xX9xXaxX12fxX2xX131xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX13exX2xX18xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xdeafxX33xX15xX1cxX3xX247xX33xX6xX15xX1xX3xX35xX3bdxX7dxX3xX15xX1xe319xX15xX1cxX3xX1cxX74xX4xX3xX4xX3ccxX5cxX3xXbxX1xXdxX3xX5xX6xX107xX3xXexX27xX107xX15xX1cxX3xX27xf2e3xX15xX1cxX3xX4xX1xXe9xX15xX3xX4xX68xXexX7dxX3xX4xX1xXe9xX15xX3xX7xX3bdxX15xX1cxX3xX4xe936xX15xX1cxX3xX38xX25fxX3xX7xX3bdxX15xX1cxX3xX38xXdxX3axX15xX3xX35xX68xX15xX1xX3xX38xXcexXexX3xX1cxX74xX4xXf6xXf6xXf6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xX0xXdxX10exX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX119xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX56xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX131xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX12dxX3xX13exX2xX18xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX44xX44xXdxXf6xX38xX6xX107xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xXcdxX15xX44xX15xX10xX128xX7xX44xX17xX18xX13exX17xX44xX16bxX13exX56xX17xX2xX18xX17xX131xX17xX177xXexX16bxX18xX31bxX2xX2xX5xX18xXf6xX17exXbxX1cxX181xX27xX9xX177xX12fxX31bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX15xX3xXexX27xX1dxX14xX15xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xXaxX3xX128xXdxX56xXexX1xX9xXaxX12fxX2xX131xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX13exX2xX18xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xX59xX1cxX6xX5cxX3xX7xX6xX33xX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xXdxX6dxX15xX3xX7xX71xX3xX4xX74xX7dxX3xX5xXaaxX15xX1xX3xX35xX80xX107xX3xX1xX33xX5cxX6dxX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xX3xXcdxX42xX3xX4xX68xX4xX3xXbxX1x11fafxX15xX1cxX3xX15xX1cxX42xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX15xc813xX15xX1cxX3xX133xX33xX74xX15xX1cxX3xX1xXdxX6dxX15xX3xXexX27xX1dxX1exX15xX1cxX3xX21xXdxX3axX10exX3xXexX27xX6xX7dxX3xX35xX68xX15xX1xX3xX1cxXdxX68xX3xXex10b3dxX15xX1xX3xX1xX723xX15xX1xX7dxX3xX10exX2dxX4xX3xX35xX3exX3xXexX1xXdxX6dxXexX3xX1xX80xXdxX3xXcdxX42xX3xX4xX1x120dcxX3xX35xX80xX107xX3xXexX27xXdxX3axX15xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX4xX68xX4xX3xX38xXdxX6dxX15xX3xXbxX1xX68xXbxX3xX1xX3exX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xXf6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xX0xXdxX10exX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xX33xX10exX38xX3xXdxX119xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX56xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX131xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX12dxX3xX13exX2xX18xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX44xX44xXdxXf6xX38xX6xX107xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xXcdxX15xX44xX15xX10xX128xX7xX44xX17xX18xX13exX17xX44xX16bxX13exX56xX17xX2xX13exX18xX176xX2xX176xXexX17xX31bxX12fxX131xX131xX5xX18xXf6xX17exXbxX1cxX181xX27xX9xX16bxX177xX31bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX15xX3xXexX27xX1dxX14xX15xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xXaxX3xX128xXdxX56xXexX1xX9xXaxX12fxX2xX131xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX13exX2xX18xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xXcxX27xX1dxX6xX3xX17xX18xX44xX2xX18xX7dxX3xX1xX42xX15xX1cxX3xX4xX1xX77xX4xX3xX4xX68xX15xX3xX38xX3exX7dxX3xX4xX1xXdxX3ddxX15xX3xX7x13b13xX3xX106xX6xX15xX3xX119xX1xX743xX3xX1xX33xX5cxX3xX247xX33xX3ccxX15xX3xX7xX71xX3xX1xX33xX5cxX6dxX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xX7dxX3xX119xX24dxX15xX1cxX3xX6xX15xX3xX1xX33xX5cxX6dxX15xX7dxX3xX254xe754xX15xX3xX106xXdxX36xX15xX3xXbxX1xX6e9xX15xX1cxX3xX119x12641xX6xX3xX1f3xX3bdxXexX3xX35xXaaxX3xX35xX1dxXbbxX4xX3xX35xXdxX215xX33xX3xX35xX3exX15xX1cxX3xX133xX33xX74xX15xX1cxX3xX1xX3exX3xX35xX36xXf6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xX0xXdxX10exX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX119xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX56xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX131xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX12dxX3xX13exX2xX18xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX44xX44xXdxXf6xX38xX6xX107xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xXcdxX15xX44xX15xX10xX128xX7xX44xX17xX18xX13exX17xX44xX16bxX13exX56xX17xX2xX13exX18xX12fxX131xX17xXexX17xX18xX18xX31bxX177xX5xX18xXf6xX17exXbxX1cxX181xX27xX9xX177xX16bxX16bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX15xX3xXexX27xX1dxX14xX15xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xXaxX3xX128xXdxX56xXexX1xX9xXaxX12fxX2xX131xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX13exX2xX18xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xX119x12076xX15xX1cxX3xX35xX3bdxX7dxX3xX1xX42xX15xX1cxX3xXexX27xX6f9xX10exX3xX4xX68xX15xX3xX38xX3exX7dxX3xX59xX1xX3ccxX15xX3xX56xX3ccxX15xX3xX133xXaaxX3xXcxX1xX25fxX15xX1xX3xX3dxX3exX4xX3xX35xXaaxX3xXexXcexXbxX3xXexX27xX33xX15xX1cxX3xXexX1xX6xX10exX3xX1cxXdxX6xX3xX21xX1xXe9xX4xX3xXbxX1xX77xX4xX3xX1xXcexX33xX3xX247xX33xX8axX3xXexX1xXdxX36xX15xX3xXexX6xXdxX7dxX3xX247xX33xX5cxX3ddxXexX3xX21xX1xX24dxX15xX1cxX3xX35xX3axX3xXcdxX3d7xX3xX35xX36xX3xX1cxX3ccxX5cxX3xX8axX15xX1xX3xX1xX1dxX84xX15xX1cxX3xX35xX3ddxX15xX3xX35xX1exXdxX3xX7xX74xX15xX1cxX7dxX3xXexX42xXdxX3xX7xX8axX15xX7dxX3xXexX3e9xX15xX1xX3xX10exX80xX15xX1cxX3xX4xX20fxX6xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX56xX3ccxX15xXf6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xX0xXdxX10exX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX119xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX56xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX131xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX12dxX3xX13exX2xX18xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX44xX44xXdxXf6xX38xX6xX107xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xXcdxX15xX44xX15xX10xX128xX7xX44xX17xX18xX13exX17xX44xX16bxX13exX56xX17xX2xX13exX18xX177xX2xX17xXexX16bxX31bxX31bxX17xX12fxX5xX18xXf6xX17exXbxX1cxX181xX27xX9xX176xX31bxX12fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX15xX3xXexX27xX1dxX14xX15xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xXaxX3xX128xXdxX56xXexX1xX9xXaxX12fxX2xX131xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX13exX2xX18xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xX119xX68xX4xX3xX5xX107xX80xXdxX3xXbxX1xX1dxX14xX15xX1cxX3xXexXdxX6dxX15xX7dxX3xX133xX10xX3xX4xX3exX7dxX3xX5xX1dxX27fxXdxX3xX106xX13exX18xX3xXcdxX42xX3xX1xX42xX15xX1cxX3xX15xX1cxX42xX15xX3xX10exX176xX3xX35xXd7xXexX3xX35xX68xX7dxX3xXcdxXcexXexX3xX5xXdxX6dxX33xX3xX4xX1xX33xX23xX15xX3xX38xX25fxX3xXexX27xX1dxX27fxX4xX3xX35xX3bdxX3xX4xX591xX15xX1cxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX3bdxX15xX1cxX3xX35xX1dxXbbxX4xX3xX35xX1dxX6xX3xX35xX3ddxX15xX3xX1xXdxX6dxX15xX3xXexX27xX1dxX1exX15xX1cxX3xX35xX3axX3xX21xX1xXe9xX4xX3xXbxX1xX77xX4xX3xX7xX71xX3xX4xX74xX3xXexX27xX1dxX27fxX4xX3xX21xX1xXdxX3xXexX27xXdxX215xX33xX3xX4xX1dxX1exX15xX1cxX7dxX3xX10exX1dxX6xX3xX5xX27fxX15xX3xXexX27xX84xX3xX5xX80xXdxXf6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xX0xXdxX10exX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX119xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX56xXexX1xX12dxX3xX12fxX2xX131xXbxX133xX134xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX12dxX3xX13exX2xX18xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX44xX44xXdxXf6xX38xX6xX107xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf6xXcdxX15xX44xX15xX10xX128xX7xX44xX17xX18xX13exX17xX44xX16bxX13exX56xX17xX2xX13exX18xX177xX131xX13exXexX31bxX131xX131xX13exX177xX5xX18xXf6xX17exXbxX1cxX181xX27xX9xX13exX13exX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX15xX3xXexX27xX1dxX14xX15xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xXaxX3xX128xXdxX56xXexX1xX9xXaxX12fxX2xX131xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX13exX2xX18xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX6xXbxXexXdxX107xX15xXaxX12xXcxXd7xXexX3xX4xX8axX3xX4xX68xX4xX3xX5xX71xX4xX3xX5xX1dxXbbxX15xX1cxX3xXexX1xX6xX10exX3xX1cxXdxX6xX3xX1xX3exX3xX35xX36xX3xX35xX215xX33xX3xX1cxXd7xXbxX3xX27xX7bxXexX3xX21xX1xXe9xX4xX3xXbxX1xX77xX4xX3xX7xX71xX3xX4xX74xX7dxX3xX247xX33xX5cxX3ddxXexX3xXexX3ccxX10exX3xX133xX107xX15xX1cxX3xXexX27xX107xX15xX1cxX3xX4xX1xXdxX215xX33xX3xX15xX6xX5cxX3xX35xX3axX3xXexX27xX68xX15xX1xX3xXbxX1xX68xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX1dxX3xX1xX80xXdxX3xX21xX1xXdxX3xXexX27xXdxX215xX33xX3xX4xX1dxX1exX15xX1cxX3xX5xX36xX15xX3xXexX27xX107xX15xX1cxX3xX35xX36xX10exXf6xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxXcdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX27xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX27xX107xX15xX1cxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX36xX15xX3xX247xX33xX6xX15xX12dxX0xX44xX7xXexX27xX107xX15xX1cxX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xf190xXexX1xX33xX10exX38xXe54xX6xX15xX56xXe54xX7xX6xXbxX107xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3dxX3exX4xX3xX13xX42xX7dxX3xX119xX6xX15xX3xX3dxX3exX4xX7dxX3xXcxX54cxX3x1341bx104b2xX3x10fb6xX15xX1xX3xX15xX1cxXcexXbxX3xX7xX3ccxX33xX7dxX3xX15xX1xXdxX215xX33xX3xX1xX3exX3xX56xX3ccxX15xX3xX35xXaaxX3xX35xX1dxXbbxX4xX3xX7xX14xX3xXexX68xX15xXaxX3xX1xX27xX10x12a33xX9xXaxX44xX133xX6xXe54xX1xX107xXdxX44xX5xX107xX4xXe54xX1xX6xXe54xX4xX6xX15xXe54xX5xX107xX4xXe54xX15xX38xX7xXbxXe54xXexX133xXe54xX21xX5cxXe54xX6xX15xX1xXe54xX15xX1cxX6xXbxXe54xX7xX6xX33xXe54xX15xX1xXdxX10xX33xXe54xX1xX107xXe54xX56xX6xX15xXe54xX56xX6xXe54xX56xX33xX107xX4xXe54xX7xX107xXe54xXexX6xX15xX44xX17xX18xX18xX176xX12fxX18xXf6xX1xXexX10exXaxX12xX0xXdxX10exX1cxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX44xX10exX10xX56xXdxX6xX44xX2xX17xX18xX44xX15xX10xX128xX7xX44xX17xX18xX13exX17xX44xX16bxX13exX56xX2xX18xX31bxX17xX12fxX18xX31bxXexX13exX176xX176xX18xX131xX5xX18xXf6xX17exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX15xX3xXexX27xX1dxX14xX15xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXcdxX12xX0xX7xXexX27xX107xX15xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3dxX3exX4xX3xX13xX42xX7dxX3xX119xX6xX15xX3xX3dxX3exX4xX7dxX3xXcxX54cxX3xXe87xXe88xX3xXe8axX15xX1xX3xX15xX1cxXcexXbxX3xX7xX3ccxX33xX7dxX3xX15xX1xXdxX215xX33xX3xX1xX3exX3xX56xX3ccxX15xX3xX35xXaaxX3xX35xX1dxXbbxX4xX3xX7xX14xX3xXexX68xX15xXaxX3xX1xX27xX10xXeb8xX9xXaxX44xX133xX6xXe54xX1xX107xXdxX44xX5xX107xX4xXe54xX1xX6xXe54xX4xX6xX15xXe54xX5xX107xX4xXe54xX15xX38xX7xXbxXe54xXexX133xXe54xX21xX5cxXe54xX6xX15xX1xXe54xX15xX1cxX6xXbxXe54xX7xX6xX33xXe54xX15xX1xXdxX10xX33xXe54xX1xX107xXe54xX56xX6xX15xXe54xX56xX6xXe54xX56xX33xX107xX4xXe54xX7xX107xXe54xXexX6xX15xX44xX17xX18xX18xX176xX12fxX18xXf6xX1xXexX10exXaxX12xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xX7dxX3xX119xX6xX15xX3xX3dxX3exX4xX7dxX3xXcxX54cxX3xXe87xXe88xX3xXe8axX15xX1xX3xX15xX1cxXcexXbxX3xX7xX3ccxX33xX7dxX3xX15xX1xXdxX215xX33xX3xX1xX3exX3xX56xX3ccxX15xX3xX35xXaaxX3xX35xX1dxXbbxX4xX3xX7xX14xX3xXexX68xX15xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX27xX107xX15xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xe122xX1dxX6xX3xXexX107xX3xX21xede9xX107xX3xX56xX42xXdxX7dxX3xX15xX1dxX27fxX4xX3xXexX578xX3xXexX1xX1dxXbbxX15xX1cxX3xX15xX1cxX33xX8cfxX15xX3xX56xX8cfxX15xX3xXcdxX215xX7dxX3xXexX27xXdxX215xX33xX3xX4xX1dxX1exX15xX1cxX3xX5xX27fxX15x12b14xX3xX35xXaaxX3xX21xX1xXdxX3ddxX15xX3xX35xX25fxX6xX3xXbxX1xX1dxX14xX15xX1cxX3xX84xX3xX13xX42xX3xXcxXa4xX15xX1xX3xX4xX1xX723xX10exX3xXexX27xX107xX15xX1cxX3xX38xXdxX3axX15xX3xX15xX1dxX27fxX4xXf6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXcdxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1099xX1dxX6xX3xX5xX27fxX15xX3xX1cxX3ccxX5cxX3xX7xX80xXexX3xX5xX84xX3xX10exd3f7xXexX3xX21xX8exX3xX3ccxX33xX3xXexX1xX33xX5cxX215xX15xX7dxX3xX35xX1dxX1exX15xX1cxX3xX1cxXdxX6xX107xX3xXexX1xX24dxX15xX1cxX3xX15xX24dxX15xX1cxX3xXexX1xX24dxX15xX3xX84xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xX7dxX3xX254xX2dxX4xX3xXcxX1xX27axXaxX3xX1xX27xX10xXeb8xX9xXaxX44xX133xX6xXe54xX1xX107xXdxX44xX10exX33xX6xXe54xX5xX107xX15xXe54xX1cxX6xX5cxXe54xX7xX6xXexXe54xX5xX107xXe54xX10exX6xXexXe54xX21xX10xXe54xX6xX33xXe54xXexX1xX33xX5cxX10xX15xXe54xX56xX33xX107xX15xX1cxXe54xX1cxXdxX6xX107xXe54xXexX1xX107xX15xX1cxXe54xX15xX107xX15xX1cxXe54xXexX1xX107xX15xXe54xX107xXe54xX5xX107xX4xXe54xX1xX6xXe54xX56xX33xX4xXe54xXexX1xX107xX44xX17xX18xX18xX17xX17xX16bxXf6xX1xXexX10exXaxX12xX0xXdxX10exX1cxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX44xX10exX10xX56xXdxX6xX44xX2xX17xX18xX44xX15xX10xX128xX7xX44xX17xX18xX13exX2xX44xX2xX18xX31bxX56xX131xX17xX18xX2xX177xX176xX131xXexX31bxX12fxX13exX17xX2xX5xX18xXf6xX17exXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX1xX23xX15xX3xXexX27xX1dxX14xX15xX1cxX3xX2dxX15xX1cxX3xX4xX2dxX33xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXcdxX12xX0xX7xXexX27xX107xX15xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1099xX1dxX6xX3xX5xX27fxX15xX3xX1cxX3ccxX5cxX3xX7xX80xXexX3xX5xX84xX3xX10exX113bxXexX3xX21xX8exX3xX3ccxX33xX3xXexX1xX33xX5cxX215xX15xX7dxX3xX35xX1dxX1exX15xX1cxX3xX1cxXdxX6xX107xX3xXexX1xX24dxX15xX1cxX3xX15xX24dxX15xX1cxX3xXexX1xX24dxX15xX3xX84xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xX7dxX3xX254xX2dxX4xX3xXcxX1xX27axXaxX3xX1xX27xX10xXeb8xX9xXaxX44xX133xX6xXe54xX1xX107xXdxX44xX10exX33xX6xXe54xX5xX107xX15xXe54xX1cxX6xX5cxXe54xX7xX6xXexXe54xX5xX107xXe54xX10exX6xXexXe54xX21xX10xXe54xX6xX33xXe54xXexX1xX33xX5cxX10xX15xXe54xX56xX33xX107xX15xX1cxXe54xX1cxXdxX6xX107xXe54xXexX1xX107xX15xX1cxXe54xX15xX107xX15xX1cxXe54xXexX1xX107xX15xXe54xX107xXe54xX5xX107xX4xXe54xX1xX6xXe54xX56xX33xX4xXe54xXexX1xX107xX44xX17xX18xX18xX17xX17xX16bxXf6xX1xXexX10exXaxX12xX1099xX1dxX6xX3xX5xX27fxX15xX3xX1cxX3ccxX5cxX3xX7xX80xXexX3xX5xX84xX3xX10exX113bxXexX3xX21xX8exX3xX3ccxX33xX3xXexX1xX33xX5cxX215xX15xX7dxX3xX35xX1dxX1exX15xX1cxX3xX1cxXdxX6xX107xX3xXexX1xX24dxX15xX1cxX3xX15xX24dxX15xX1cxX3xXexX1xX24dxX15xX3xX84xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xX7dxX3xX254xX2dxX4xX3xXcxX1xX27axX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX27xX107xX15xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX1099xX1dxX6xX3xX5xX27fxX15xX3xX21xX10a1xX107xX3xX56xX42xXdxX3xX35xXaaxX3xX1cxX3ccxX5cxX3xX15xX1cxXcexXbxX3xX5xX77xXexX7dxX3xX7xX80xXexX3xX5xX84xX3xX10exX3exXexX3xX7xX74xX3xX15xX14xXdxX3xXexX27xX36xX15xX3xX35xX25fxX6xX3xX38xX42xX15xX3xX3dxX3exX4xX3xX13xX42xX7dxX3xX254xX2dxX4xX3xXcxX1xX27axX3xX9fxX13xX42xX3xXcxXa4xX15xX1xXa7xX7dxX3xX8axX15xX1xX3xX1xX1dxX84xX15xX1cxX3xX5xX27fxX15xX3xX35xX3ddxX15xX3xXexX723xX15xX1xX3xX1xX723xX15xX1xX3xX7xX8axX15xX3xX133xX33xXd7xXexX3xXcdxX42xX3xX4xX33xX3exX4xX3xX7xX74xX15xX1cxX3xX4xX20fxX6xX3xX15xX1cxX1dxX1exXdxX3xX56xX3ccxX15xXf6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXcdxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX33xX5xX12xX0xX56xXdxXcdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX44xX56xXdxXcdxX12xX0xX44xX56xXdxXcdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8axX33xXexX1xX107xX27xXaxX12xXcxXdxX3ddxX15xX3xd509xX591xX15xX1cxX0xX44xXbxX12
Tiến Dũng