Vì sao chính quyền Biden không dễ bỏ lại Trung Đông trong một sớm một chiều?
Cam kết sẽ đưa Mỹ khỏi “vũng lầy” Trung Đông sau những cuộc chiến hao người tốn của nhưng chính quyền ông Biden sẽ sớm nhận ra việc bỏ lại khu vực này không hề dễ dàng.
e76exf9a8x12635x14625x10862x10db0xfdf9x10fdfx10978xX7x1087cxe868x167c9x13fa0x154d0x164c6xX5xeee9xXax13c3bx134f7x169a6xX3xX7xX6x136e1xX3xX4xX1x16265x152e5xX1xX3x158dax14707xe787x11c83xX1dxX3x16524xXdx15bf9xX10xX1dxX3x116e8xX1x120e8xX1dx13afdxX3xX28x10a65xX3x14274x12befxX3xX5xf6a7xXdxX3xXcx159f6xX21xX1dxX30xX3x15dadxX2exX1dxX30xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3x12599x10564xXexX3xX7x13154xX4dxX3xX4dxX4exXexX3xX4xX1xXdxX23xX21x128f9xX0xe980xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10591xX10xX6xX28xXaxX12x16f61xX6xX4dxX3xX2cxeadcxXexX3xX7x11bbdxX3x14c24x12827xX6xX3x11c9bx135fcxX3xX2cxX1xX36xXdxX3x11ffbx14a87x15976xX1dxX30xX3xX5x146fexX22x16e89xX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xX7xX6xX21xX3xX1dxX1x107ebxX1dxX30xX3xX4xX21xX4exX4xX3xX4xX1xXdxX7axX1dxX3xX1xX6xX18xX3xX1dxX30xX81x1181bxXdxX3xXex1545axX1dxX3xX4x10874xX6xX3xX1dxX1xX81xX1dxX30xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX2exX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX7xX7exX3xX7xX52xX4dxX3xX1dxX1x1124dxX1dxX3xX3dxX6xX3xX8dxXdx1628dxX4xX3xX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xX2cxX1xX21xX3xX8dx15c75xX4xX3xX1dx12ce9xX22xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX1xX23xX3xX28xX33xX3xX28xX109xX1dxX30xf919xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12x1212cxX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX5xX109xX3xXcx13589xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3xXexX1xf45fxX3xfd7fxX3xX5xXdx16b40xX1dxX3xXexXdxX7axXbxX3xX7xX6xX21xX3xXcxX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3xX26xX6xX3dxX6xX4xX2cxX3x15356xX35xX6xX4dxX6xX3xX8dxX109xX3xXcxX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3x1615bxX18xX1dxX6xX5xX28xX3xXcxX3dxX21xX4dxXbxea8exX3xX1dxX1xXeexX4dxX3xX4xX1xX14cxX4xX3xX8dxX52xXdxX3xX4xX6xX4dxX3xX2cxX7axXexX3xX7xX7exX3xX3dx15cbbxXexX3xX84xX85xX3xX2cxX1xX36xXdxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX4xX21xX4exX4xX3x10ac0xX21xX1dxX30xX3xX80xX4exXexX3xXexXc2xX1dxX3xX2cx138edxX4dxX3x130bfxX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xX8dxX109xX3xXexXeexXbxX3xXexX3dxX21xX1dxX30xX3xX4xX1xX18xX3xX4x169acxX4xX3xX81xX21xX3xXexXdxX152xX1dxX3xX8dxX23xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX7xX1f2xX4xX1xX3xX80xXc2xXdxX3xX1dxX30xX18xX39xXdxX3xX2cxX1xX1f2xX4xX11cxX3xXcxX21xX22xX3xX1dxX1xXdxX152xX1dxX190xX3xX4xX21xX4exX4xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX2cxX1cxX4xX1xX3xX8dxX109xX18xX3xX4xX1f2xX4xX3xX1dxX1x13e5bxX4dxX3xX28xefcbxX1dxX3xX20xX21xX244xX1dxX3xX28xX18xX3x1079axX3dxX6xX1dxX3xX1xXeexX21xX3xXexX1xX21x11ef0xX1dxX3xX1d3xX3x16125xX22xX3dxXdxX6xX3xX8dxX109xX18xX3xX80xX152xX4dxX3x13c11x14a43xX60xX26exX3xX4xX1xX18xX3xXexX1x139b3xX22xX3xXcxX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX4xX240xX3xX5xX7exX3xX4xX8exX1dxX30xX3xX7xX7exX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xXexX3dxX1f2xX1dxX1xX3xX2cxX1xX36xXdxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX2cxX1xX240xX3xX2cxX1x143edxX1dxX3xX4dxX109xX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX1dxX30xX81xXbexXdxX3xXexXdxX23xX1dxX3xX1dxX1xXdxXf6xX4dxX3xX4xXc6xX6xX3xX2exX1dxX30xX3xXex128e9xX1dxX30xX3xX30x12d82xXbxX3xXbxX1x12a26xXdxX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX0xXdxX4dxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX1dxXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXax1078cxXdxX28xXexX1x145baxX3xX2xX26ex12b6exX325xXbxX1c2x10d87xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX321xX3x10d6cxX325xX325xXbxX1c2xX329xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX60xX60xXdxX11cxX35xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11cxX8dxX1dxX60xX1dxX10xX31cxX7xX60xX26exX2xX325xX333xX60xX2xX325xX26fxX28xX325xX2xX26fxX26exfd45xe8a8xX363xXexX2xX325xX26exX333xX333xX5xX325xX11cx15267xXbxX30xX5exX3dxX9xX26fxX333xX26fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX28xX33xX3xX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX4dxX4exXexX3xX7xX52xX4dxX3xX4dxX4exXexX3xX4xX1xXdxX23xX21xX5exXaxX3xX31cxXdxX28xXexX1xX9xXaxX2xX26exX325xX325xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX333xX325xX325xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX18xX1dxXaxX12xXcxX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3xX84xX85xX3x13bbbxX18xX10xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX11cxX3x103d2xX1dxX1xX321xX3x11cb6x11946xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX0xX7xXexX3dxX18xX1dxX30xX12xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4x16f98xX1dxX3xX5xX109xX3xX81xX21xX3xXexXdxX152xX1dxX3xX1xX109xX1dxX30xX3xX80xX93xX21xX0xX60xX7xXexX3dxX18xX1dxX30xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX75xX21xX4exX4xX3xXexX279xX1dxX3xX4xX2exX1dxX30xX3xX8dxX109xX18xX3xX260xX22xX3dxXdxX6xX3xX80xX81x1066fxX4xX3xXexXdxX7axX1dxX3xX1xX109xX1dxX1xX3xXexX1xX10xX18xX3xX5xXf6xX1dxX1xX3xX4xXc6xX6xX3xX2exX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3x110f1xX3xX1xX109xX1dxX1xX3xX80xX4exX1dxX30xX3xX20xX21xX244xX1dxX3xX7xX105xX3xX80xX93xX21xX3xXexXdxX152xX1dxX3xX4xXc6xX6xX3xX1dxX1xX109xX3xX5x14068xX1dxX1xX3xX80xX39xX18xX3xX84xX85xX3xX2cx14738xX3xXexX2dexX3xX2cxX1xXdxX3xX2exX1dxX30xX3xX1dxX1xXeexX4dxX3xX4xX1xX14cxX4xX190xX3xX80xX4e9xX3xX2cxX1xXdxX7axX1dxX3xX1cxXexX3xX1dxX1xX279xXexX3xX26exX26exX3xX1dxX30xX81xXbexXdxX3xXexX1xXdxXf6xXexX3xX4dxX39xX1dxX30xX190xX3xX42xX109xXdxX3xX20xX21xX6xX1dxX3xX7xX1f2xXexX3xX1dxX1xX244xX1dxX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX260xX22xX3dxXdxX6xX3xX4xX1xX18xX3xX1xX6xX22xX3xX1xX2exX4dxX3xX26ex1622exX60xX26exX11cxX3xX75xX1f2xX4xX3xX20xX21xX6xX1dxX3xX4xX1xX14cxX4xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX84xX85xX3xX4xX1xX18xX3xX35xXdxX7axXexX3xX4xX21xX4exX4xX3xXexX279xX1dxX3xX4xX2exX1dxX30xX3xX1dxX109xX22xX3xX1dxX1x15dbaxX4dxX3xXbxX1xX2e8xX1dxX3xX14cxX1dxX30xX3xXexX3dxX81xX52xX4xX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX4xX21xX4exX4xX3xXexX279xX1dxX3xX4xX2exX1dxX30xX3xX20xX21xX244xX1dxX3xX7xX105xX3xX30xX93xX1dxX3xX80xX244xX22xX3xX1d3xX3xX24fxX3dxX6xX20xX190xX3xX80xX2e3xX4xX3xX35xXdxXf6xXexX3xX5xX109xX3xX4xX21xX4exX4xX3xXexX279xX1dxX3xX4xX2exX1dxX30xX3xXexX152xX1dxX3xX5x129d7xX6xX3xX1dxX30xX109xX22xX3xX2xX26fxX60xX26exX3xX1d3xX3xX7xX244xX1dxX3xX35xX6xX22xX3x11c16xX3dxX35xXdxX5xX190xX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX3xX4xXc6xX6xX3xX1dxX30xX81xXbexXdxX3x16624xX21xX3dxX28xX3xX1d3xX3xX24fxX3dxX6xX20xX3xX5xX109xX4dxX3xX2xX3xX1dxX1xX109xX3xXexX1xX93xX21xX3xXexX1xXdxXf6xXexX3xX4dxX39xX1dxX30xX3xX8dxX109xX3xX2xX3xX20xX21xX244xX1dxX3xX1dxX1xX244xX1dxX3xX84xX85xX3xX35x1480exX3xXexX1xX81x15bd7xX1dxX30xX11cxX3xX26xX4exX3xXexX3dxX81xX1d3xX1dxX30xX3x16743xX21xXc2xX4xX3xXbxX1xX450xX1dxX30xX3xX84xX85xX3x11a1fxX5xX18xX22xX28xX3xX41fxX21xX7xXexXdxX1dxX3xX4xX1xX18xX3xX35xXdxX7axXexX3xX8cxX4xX1x161e6xX4xX3xX4xX1xX6a4xX1dxX95xX3xX84xX85xX3xX7xX7exX3xX80xX1f2xXbxX3xXexX3dxX2e8xX3xX4xX21xX4exX4xX3xXexX279xX1dxX3xX4xX2exX1dxX30xX3xX1dxX109xX22xX3xX8dxX109xX3xX4xX1f2xX18xX3xX35xX21xX4exX4xX3xX5xX105xX4xX3xX5xX81xX49exX1dxX30xX3xX28xX244xX1dxX3xX20xX21xX244xX1dxX3xX28xX450xX1dxX30xX3xX260xX1xXdxXdxXexX10xX3xX630xX6xXexX6xXdxX35xX3xX6fxX10x16520xX35xX18xX5xX5xX6xX1xX3xXexXdxX7axX1dxX3xX1xX109xX1dxX1xX3xX4xX21xX4exX4xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX2cxX1cxX4xX1xX3xX1d3xX3xX617xX3dxX35xXdxX5xX3xX28x11923xX3xX1dxX1xX240xX4dxX3xX1dxX109xX22xX3xXbxX1xXc6xX3xX1dxX1xXeexX1dxX3xXexX3dxX1f2xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxXf6xX4dxX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX42xX4exXdxX3xX1dxX30xX8exX3xX4xXc6xX6xX3xX2exX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX5xX21xX2exX1dxX3xX2cxX1x14f1fxX1dxX30xX3xX80xX669xX1dxX1xX3xX3dxX5a3xX1dxX30xX3xX1x1582fxX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4dxX21xXc2xX1dxX3xX8cxX7xX6xX3xX5xX93xX22xX95xX3xX8dxX109xX18xX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX11cxX3xX84xX4exXexX3xX35xX109xXdxX3xX8dxXdxX7axXexX3xX30xX93xX1dxX3xX80xX244xX22xX3xXexX3dxX152xX1dxX3xX420xX18xX5xXdxXexXdxX4xX18xX3xX28xX25bxX1dxX3xX5xXbexXdxX3xX4dxX4exXexX3xX4xXc2xX3xX8dxX279xX1dxX3xX4xXc6xX6xX3xX2exX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX4xX1xX18xX3xX35xXdxX7axXexX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX3xX1dxX109xX22xX3xX8cxX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX1dxX5a3xX4dxX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xXexXc2xXbxX3xX14exX3xX81xX21xX3xXexXdxX152xX1dxX3xX8dxX23xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX7xX1f2xX4xX1xX3xX80xXc2xXdxX3xX1dxX30xX18xX39xXdxX95xX3xX4xXc6xX6xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX84xX85xX3xX4dxX52xXdxX11cxX3xXcxX1xX10xX18xX3xX80xX240xX190xX3xX14exX3xX81xX21xX3xXexXdxX152xX1dxX3xXexXeexXbxX3xXexX3dxX21xX1dxX30xX3xX8dxX109xX18xX3xX4xX1f2xX4xX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX3xX1dxX1xX81xX3xX4xX1xX244xX21xX3xfde4xX3xX4c3xX3xXcxX1xX1f2xXdxX3xX26xX14xX1dxX1xX3xX184xX81xX66exX1dxX30xX190xX3xX4xX1xX244xX21xX3x1248fxX21xX3xX8dxX109xX3xX26xX1f2xX1dxX3xX4xX93xX21xX3xXcxX244xX22xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX75xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX2exX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX4xX8exX1dxX30xX3xX4xX1xX279xX4dxX3xX28xX14cxXexX3xX7xX105xX3xXc6xX1dxX30xX3xX1xX4exX3xX4xXc6xX6xX3xX84xX85xX3xX8dxX52xXdxX3xX4xX21xX4exX4xX3xX4xX1xXdxX7axX1dxX3xX28xX18xX3xX260xX6xX21xX28xXdxX3xX41fxX3dxX6xX35xXdxX6xX3xX28xX25bxX1dxX3xX80xX93xX21xX3xX1d3xX3x16d1axX10xX4dxX10xX1dxX3xX8dxX109xX3xX80xX6xX1dxX30xX3xX1c2xX10xX4dxX3xX1c2xX1d0xXexX3xX8dxX23xX3xX8dxXdxXf6xX4xX3xX35xX21xX2exX1dxX3xX35xX1f2xX1dxX3xX8dxX8exX3xX2cxX1xX1cxX3xX4xX1xX18xX3xX8dxX72cxX1dxX30xX3xX13xX669xX1dxX1xX11cxX3xX132xX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX80xX4e9xX3xX4xX1xXbexX3xXexX52xXdxX3xX2xX3xXexX1xX1f2xX1dxX30xX3xXexX3dxX81xX52xX4xX3xX2cxX1xXdxX3xX30xX78dxXdxX3xX4xX1xX18xX3xX35xX279xXexX3xX2cx12eb9xX3xX5xX4e9xX1dxX1xX3xX80xX39xX18xX3xX1dxX109xX18xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX3xX1dxX109xX22xX11cxX3xX42xX1f2xX1dxX30xX3xX4xX1xX1acxX3x13570xX190xX3xX35xX109xXdxX3xXbxX1xX1f2xXexX3xX35xXdxX4f5xX21xX3xX20xX21xX6xX1dxX3xXexX3dxX78dxX1dxX30xX3xX80xX93xX21xX3xXexXdxX152xX1dxX3xX8dxX23xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX7xX1f2xX4xX1xX3xX80xXc2xXdxX3xX1dxX30xX18xX39xXdxX3xX4xXc6xX6xX3xX2exX1dxX30xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX1xX23xX3xX80xX23xX3xX4xXeexXbxX3xX80xX7axX1dxX3xX24fxX7xX3dxX6xX10xX5xX190xX3xX420xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX190xX3xX41fxXdxX3xX75xXeexXbxX190xX3xX24fxX3dxX6xX20xX190xX3xX260xX22xX3dxXdxX6xX190xX3xX6xX5xX4c3xX67dxX6xX10xX28xX6xX3xX1xX6xX22xX3xX6fx16c94xXdxX3xX30xXdxX1f2xX18xX11cxX3xX68bxX93xX21xX3xf706xX2b8xX4dxX3x108d3xX240xX4xX3xX1xXdxXf6xX1dxX3xX4xX8exX1dxX30xX3xX80xX6xX1dxX30xX3xXexXdxX7axX1dxX3xX1xX109xX1dxX1xX3xX4dxX4exXexX3xX35xX2e8xX1dxX3xX80xX1f2xX1dxX1xX3xX30xXdxX1f2xX3xX8dxX23xX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX4xX6xX4dxX3xX2cxX7axXexX3xX20xX21xX244xX1dxX3xX7xX105xX3xX4xXc6xX6xX3xX84xX85xX3xX1d3xX3xX1dxX81xX52xX4xX3xX1dxX30xX18xX109xXdxX3xX8dxX109xX3xXexX279xXexX3xX4xX2e8xX3xX4xX1f2xX4xX3xX4xX1x1628fxX3xX28xX25bxX1dxX3xX80xX23xX21xX3xX2cxX7axXexX3xX5xX21xXeexX1dxX3xX3dxX5a3xX1dxX30xX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4xX450xX1dxX3xX5xX109xX3xX81xX21xX3xXexXdxX152xX1dxX3xX4xX1xXdxX7axX1dxX3xX5xX81xX49exX4xX3xX1dxX1xX81xX3xXexX3dxX81xX52xX4xX3xX80xX244xX22xX3xX1dxXa8xX6xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX13xXdxXf6xX4xX3xX30xXdxX2e8xX4dxX3xX81xX21xX3xXexXdxX152xX1dxX3xX1d3xX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xXbxX1xX2e8xXdxX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4xX240xX3xX4xX66exX3xX7xX1d3xX11cxX3xXa69xX1xXa8xX1dxX30xX3xX1xX109xX1dxX1xX3xX80xX4exX1dxX30xX3xX4xX6xX1dxX3xXexX1xXdxXf6xXbxX3xX20xX21xX244xX1dxX3xX7xX105xX3xX4xXc6xX6xX3xX84xX85xX3xXexX39xXdxX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX3xX1dxX109xX22xX3xX7xX6xX21xX3xX8dx10b7fxX3xX2xX2xX60xX363xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4xX1xXad8xX3xX28xXdxX33xX1dxX3xX3dxX6xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xXexX1xXbexXdxX3xX30xXdxX6xX1dxX3xX28xX109xXdxX3xX4dxX109xX3xX4xX450xX1dxX3xX5xX109xX4dxX3xX8cxX1xX6xX18xX3xX1dxX30xX81xXbexXdxX3xXexXc2xX1dxX3xX4xXc6xX6xX95xX3xX8dxX109xX3xX28xX81xXbexX1dxX30xX3xX1dxX1xX81xX3xX4xX1xXad8xX3xXexX39xX18xX3xX3dxX6xX3xX1dxX1xXdxX23xX21xX3xX35xX39xX18xX3xX5xX105xX4xX3xX1xX66exX1dxX11cxX3xXa69xX30xX18xX109xXdxX3xX3dxX6xX190xX3xX8dxXdxXf6xX4xX3xX84xX85xX3xXexX3dxX1d3xX3xXexX1xX109xX1dxX1xX3xX4dxX4exXexX3xX1dxX1xX109xX3xX7xX2e8xX1dxX3xX1c2xX21xX279xXexX3xX1dxX2b8xX1dxX30xX3xX5xX81xX49exX1dxX30xX3xX5xX52xX1dxX3xX8dxX109xX3xX28xX93xX1dxX3xX28xX669xX4xX1xX3xX4xX1xX21xX22xX4f5xX1dxX3xX2cxX1xX36xXdxX3xX8dxXf6xX4xX3xX7xX600xX3xX28xXbc2xX1dxX30xX3xX1dxX1xXdxX152xX1dxX3xX5xXdxXf6xX21xX3xX1xX240xX6xX3xXexX1xX39xX4xX1xX3xX80xX4e9xX3xX5xX109xX4dxX3xX30xXdxX2e8xX4dxX3xXexX93xX4dxX3xX20xX21xX6xX1dxX3xXexX3dxX78dxX1dxX30xX3xX4xXc6xX6xX3xX4xX1f2xX4xX3xX4dxX36xX3xX28xX93xX21xX3xX1d3xX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xXa69xX1xXa8xX1dxX30xX3xX4xX21xX4exX4xX3xXexX279xX1dxX3xX4xX2exX1dxX30xX3xX4xXc6xX6xX3xX4xX1f2xX4xX3xX1dxX1xX240xX4dxX3xX1dxX1xX81xX3xX24fxX260xX3xX8dxX109xX3xX41fxX5xX4c3xX67dxX6xX10xX28xX6xX3xX8dxX109xX18xX3xXbxX1xX81xX66exX1dxX30xX3xXcxX244xX22xX3xX80xX4e9xX3xX30xXdxX2e8xX4dxX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX1dxX2b8xX4dxX3xX30xX93xX1dxX3xX80xX244xX22xX190xX3xX8dxX14xX3xXexX1xX7axX3xX4dxXc2xXdxX3xX20xX21xX6xX1dxX3xXexX244xX4dxX3xX4xXc6xX6xX3xX4xX2exX1dxX30xX3xX4xX1xX1acxX1dxX30xX3xX84xX85xX3xX8dxX23xX3xX4xX1xXc6xX3xX1dxX30xX1x1177cxX6xX3xX6fxXa5cxXdxX3xX30xXdxX1f2xX18xX3xX4xX105xX4xX3xX80xX18xX6xX1dxX3xX80xX4e9xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4xX450xX1dxX3xX8dxX279xX1dxX3xX80xX23xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX7xX21xXc2xXexX3xX4xX1xXdxX7axX1dxX3xX28xX669xX4xX1xX3xXexX3dxX6xX1dxX1xX3xX4xX600xX3xXexX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3xX1dxX2b8xX4dxX3xX26exX325xX26exX325xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xXa69xX30xX18xX109xXdxX3xX3dxX6xX190xX3xX8dxXdxXf6xX4xX3xXcxX1xXc6xX3xXexX81xX52xX1dxX30xX3xX24fxX7xX3dxX6xX10xX5xX3xX26xX10xX1dxX36fxX6xX4dxXdxX1dxX3xXa69xX10xXexX6xX1dxX22xX6xX1xX21xX3xX35xXdxX7axX1dxX3xX24fxX7xX3dxX6xX10xX5xX3xXexX3dxX1d3xX3xXexX1xX109xX1dxX1xX3xX4dxX4exXexX3xX8dxX279xX1dxX3xX80xX23xX3xX4dxX6xX1dxX30xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX80xX2e8xX1dxX30xX3xXbxX1xX1f2xXdxX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX4xX1f2xX4xX3xX4xX21xX4exX4xX3xXexX3dxX6xX1dxX1xX3xX5xX21xXeexX1dxX3xX1d3xX3xX84xX85xX3xX2cxX1xXdxX7axX1dxX3xX8dxXdxXf6xX4xX3xX1dxX109xX22xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4xX450xX1dxX3xX80xX81xX49exX4xX3xXexX1xX2e8xX18xX3xX5xX21xXeexX1dxX3xX1dxX1xXdxX23xX21xX3xX2cxX1xXdxX3xX80xX2e8xX1dxX30xX3xX184xX244xX1dxX3xX4xX1xXc6xX3xX1dxX6a4xX4dxX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX11cxX3xX132xX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX4xX8exX1dxX30xX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX279xX22xX3xX2exX1dxX30xX3xX28xX81xXbexX1dxX30xX3xX1dxX1xX81xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4xX240xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX8dxX78dxX1dxX30xX3xXexX1xX1acxX4xX3xX80x12cc1xX22xX3xX4dxX4exXexX3xX8cxX4dxX4exXexX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX21xXeexX1dxX3xX4xX21xXc2xXdxX3xX4xX72cxX1dxX30xX95xX3xX4xX1xX18xX3xXexXdxX7axX1dxX3xXexX3dxX14xX1dxX1xX3xX1xX450xX6xX3xX35xX14xX1dxX1xX3xX24fxX7xX3dxX6xX10xX5xX3xX4c3xX3xX420xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX0xX7xXexX3dxX18xX1dxX30xX12xX630xX1xX2exX1dxX30xX3xX28xX33xX3xX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX8cxX4dxX4exXexX3xX7xX52xX4dxX3xX4dxX4exXexX3xX4xX1xXdxX23xX21xX95xX0xX60xX7xXexX3dxX18xX1dxX30xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX184xX72cxX3xX8dxXeexX22xX190xX3xX4xX2b8xX1dxX30xX3xXexX1xX77exX1dxX30xX3xX8dxX109xX3xX1c2xX21xX1dxX30xX3xX80xX4exXexX3xX8dxX25bxX1dxX3xX5xX109xX3xX35xX93xX21xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX2cxX1xX1cxX3xX4xX1xX21xX1dxX30xX3xX35xX6xX18xX3xXexX3dxX72cxX4dxX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xX8dxX109xX3xX2exX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX8dxX25bxX1dxX3xX7xX7exX3xXbxX1xX2e8xXdxX3xX28xX109xX1dxX1xX3xX7xX105xX3xX4xX1xX1acxX3xX9cdxX3xX1dxX1xXdxX23xX21xX3xX1xX66exX1dxX3xXexX52xXdxX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX3xX1dxX109xX22xX3xX28xX72cxX3xX2exX1dxX30xX3xX4dxX21xXc2xX1dxX3xX1xX6xX22xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX11cxX3xXa69xX1xXa8xX1dxX30xX3xX1dx150e2xX3xX5xX105xX4xX3xX1dxXc2xXdxX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX21xXeexX1dxX3xX1xX39xXexX3xX1dxX1xX244xX1dxX3xX24fxX3dxX6xX1dxX3xX26exX325xX2xX26fxX3xXexX3dxX1d3xX3xX1dxX152xX1dxX3xXexX3dxX6a4xX4xX3xXexX3dxX1d3xX3xX1xX66exX1dxX3xX1dxX1xXdxX23xX21xX3xX7xX18xX3xX8dxX52xXdxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xXexX18xX1f2xX1dxX3xX35xX6xX1dxX3xX80xX93xX21xX3xX2cxX1xXdxX3xX4xX2e8xX3x13880xX6xX7xX1xXdxX1dxX30xXexX18xX1dxX3xX8dxX109xX3xXcxX10xX1xX3dxX6xX1dxX3xX80xX23xX21xX3xX8cxX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX6xXdxX3xX4xX1xX669xX21xX3xX6xXdxX95xX11cxX3xX24fxX3dxX6xX1dxX3xX4xX1xX81xX6xX3xX7xf3b8xX1dxX3xX7xX109xX1dxX30xX3xX20xX21xX6xX22xX3xX5xX39xXdxX3xXexX21xX244xX1dxX3xXexX1xXc6xX3xX4xX1f2xX4xX3xX80xXdxX23xX21xX3xX2cxX1xX18xX2e8xX1dxX3xX4xXc6xX6xX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX21xXeexX1dxX3xX8dxX23xX3xX4xX1xX81xX66exX1dxX30xX3xXexX3dxX14xX1dxX1xX3xX1xX39xXexX3xX1dxX1xX244xX1dxX11cxX3xXcxX3dxX18xX1dxX30xX3xX2cxX1xXdxX3xX80xX240xX190xX3xX1dxX7axX21xX3xX84xX85xX3xX5xX6xX18xX3xX8dxX109xX18xX3xX8dxX450xX1dxX30xX3xX1c2xX18xX1f2xX22xX3xX80xX1f2xXbxX3xXexX3dxX2e8xX3xX8dxX52xXdxX3xX5xX105xX4xX3xX5xX81xX49exX1dxX30xX3xX28xX244xX1dxX3xX20xX21xX244xX1dxX3xXexX1xX244xX1dxX3xX24fxX3dxX6xX1dxX3xX1d3xX3xX24fxX3dxX6xX20xX3xX8dxX109xX3xX260xX22xX3dxXdxX6xX190xX3xX8dxXdxXf6xX4xX3xX1dxX109xX22xX3xX7xX7exX3xX4xX1xXad8xX3xX5xX109xX4dxX3xXbxX1xX14cxX4xX3xXexX39xXbxX3xXexX1xX152xX4dxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX1dxX1073xX3xX5xX105xX4xX3xX1xX450xX6xX3xX30xXdxX2e8xXdxX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xXcxX3dxX152xX1dxX3xXexX1xX105xX4xX3xXexX7axX190xX3xX84xX85xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX28xX33xX3xX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX11cxX3xXa69xX30xX109xX22xX3xX26ex12b9fxX60xX26exX190xX3xXexX14xX1dxX1xX3xX35xX1f2xX18xX3xX84xX85xX3xX4xX2exX1dxX30xX3xX35xXc2xX3xX35xX2e8xX1dxX3xX35xX1f2xX18xX3xX4xX1f2xX18xX3xX8dxX23xX3xX8dxXbc2xX3xX30xXdxX7axXexX3xX1xX39xXdxX3xXbxX1xX240xX1dxX30xX3xX8dxXdxX152xX1dxX3xXexXbexX3xX10e0xX6xX7xX1xXdxX1dxX30xXexX18xX1dxX3xX420xX18xX7xXexX3xX40fxX6xX4dxX6xX5xX3xX630xX1xX6xX7xX1xX18xX30xX30xXdxX190xX3xXexX1xX10xX18xX3xX80xX240xX190xX3xX2cxX7axXexX3xX5xX21xXeexX1dxX3xX3dxX5a3xX1dxX30xX3xXcxX1xX1f2xXdxX3xXexX600xX3xX260xX6xX21xX28xXdxX3xX41fxX3dxX6xX35xXdxX6xX3xX84xX18xX1xX6xX4dxX4dxX10xX28xX3xX35xXdxX1dxX3xX260xX6xX5xX4dxX6xX1dxX3xX80xX4e9xX3xX8cxX35xXeexXexX3xX80x1269axX1dxX3xX1c2xX6xX1dxX1xX95xX3xX4xX1xX18xX3xX8dxXbc2xX3xX8dxXdxXf6xX4xX11cxX3xXa69xX30xX6xX22xX3xX7xX6xX21xX3xX2cxX1xXdxX3xX4xX2exX1dxX30xX3xX35xXc2xX3xX35xX1f2xX18xX3xX4xX1f2xX18xX190xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xXcxX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3xX40fxX18xX10xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX4xX8exX1dxX30xX3xXexX1xX2exX1dxX30xX3xX20xX21xX6xX3xX4dxX4exXexX3xX5xX18xX39xXexX3xX35xXdxXf6xX1dxX3xXbxX1xX1f2xXbxX3xXexX3dxX2dexX1dxX30xX3xXbxX1xX39xXexX190xX3xXexX2dexX3xX4xX279xX4dxX3xX1dxX1xXeexXbxX3xX4xX2e8xX1dxX1xX3xX80xX7axX1dxX3xX80xX240xX1dxX30xX3xX35xX2b8xX1dxX30xX3xXexX109xXdxX3xX7xX2e8xX1dxX3xX80xXc2xXdxX3xX8dxX52xXdxX3xX1xX109xX1dxX30xX3xX4xX1xXbc2xX4xX3xX20xX21xX6xX1dxX3xX4xX1xX14cxX4xX3xX260xX6xX21xX28xXdxX3xX41fxX3dxX6xX35xXdxX6xX3xX80xX81xX49exX4xX3xX4xX1xX18xX3xX5xX109xX3xX4xX240xX3xX5xXdxX152xX1dxX3xX20xX21xX6xX1dxX11cxX3xX132xX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX4xX8exX1dxX30xX3xX80xX4e9xX3xXexX3dxX6xX18xX3xX80xX140xXdxX3xX8dxX52xXdxX3xX4xX1xX6xX3xX4xXc6xX6xX3xXcxX1xX1f2xXdxX3xXexX600xX3xX5xX109xX3xX13xX21xX6xX3xX260xX6xX5xX4dxX6xX1dxX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX1dxX1073xX3xX5xX105xX4xX3xX1c2xX18xX6xX3xX28xX669xX21xX3xXexX14xX1dxX1xX3xX1xX14xX1dxX1xX3xX1dxX1xX81xX1dxX30xX3xX4xX1xX6a4xX4xX3xX4xX1xX6a4xX1dxX3xX7xX7exX3xX4xX240xX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xXexX1f2xX4xX3xX80xX4exX1dxX30xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4dxX18xX1dxX30xX3xX4dxX21xXc2xX1dxX3xXexX2dexX3xX7xX105xX3xX8dxXdxXf6xX4xX3xX1dxX109xX22xX11cxX3x1016ax15d73xX3xX3dxX109xX1dxX30xX190xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX84xX85xX3xX4dxX52xXdxX3xX4dxX21xXc2xX1dxX3xX80xXdxX23xX21xX3xX4xX1xXad8xX1dxX1xX3xX20xX21xX6xX1dxX3xX1xXf6xX3xX8dxX52xXdxX3xX260xX6xX21xX28xXdxX3xX41fxX3dxX6xX35xXdxX6xX3xX1dxX1xX81xX1dxX30xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4dxX21xXc2xX1dxX3xX80xXf15xX22xX3xX4dxXc2xXdxX3xX20xX21xX6xX1dxX3xX1xXf6xX3xX1dxX109xX22xX3xX80xXdxX3xXexX52xXdxX3xX3dxX39xX1dxX3xX1dxX14cxXexX3xX35xX1d3xXdxX3xX260xX6xX21xX28xXdxX3xX41fxX3dxX6xX35xXdxX6xX3xX8dxX25bxX1dxX3xX5xX109xX3xX4dxX4exXexX3xX80xXa5cxX1dxX30xX3xX4dxXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX6xX1dxX3xXexX3dxX78dxX1dxX30xX3xX4xXc6xX6xX3xX84xX85xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX75xX21xX4exX4xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX2cxX1cxX4xX1xX3xX260xX22xX3dxXdxX6xX3xX1xX2exX4dxX3xX26exX55exX60xX26exX3xX4xX8exX1dxX30xX3xX5xX109xX3xX4dxX4exXexX3xX4dxXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX14cxX1dxX30xX3xX1xX18xX109xX1dxX3xX1xX2e8xX18xX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX279xX22xX3xX7xX105xX3xX5xXdxX152xX1dxX3xX20xX21xX6xX1dxX3xX4xXc6xX6xX3xX84xX85xX3xX80xX7axX1dxX3xX4xX1f2xX4xX3xX4xX21xX4exX4xX3xX1c2xX21xX1dxX30xX3xX80xX4exXexX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX3xX8dxX25bxX1dxX3xX4xX450xX1dxX3xXexXdxX7axXbxX3xX28xXdxX33xX1dxX11cxX3xX75xX2e8xX3xX24fxX3dxX6xX1dxX3xX8dxX109xX3xX84xX85xX3xX28xX81xXbexX1dxX30xX3xX1dxX1xX81xX3xX80xX6xX1dxX30xX3xX4xXc2xX3xX30xX6a4xX1dxX30xX3xXexX1xXdxX7axXexX3xX5xXeexXbxX3xX7xX105xX3xXexXdxX1dxX3xXexX81xX1d3xX1dxX30xX3xX5xX25bxX1dxX3xX1dxX1xX6xX21xX3xX2cxX1xXdxX3xX1xX81xX52xX1dxX30xX3xX80xX7axX1dxX3xX8dxXdxXf6xX4xX3xX1dxXc2xXdxX3xX5xX39xXdxX3xX4xX1f2xX4xX3xX4xX21xX4exX4xX3xXexX1xX2e8xX18xX3xX5xX21xXeexX1dxX3xX8dxX23xX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX21xXeexX1dxX3xX1xX39xXexX3xX1dxX1xX244xX1dxX3xX4dxX2e3xX4xX3xX28xX72cxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX1dxX30xX21xX22xX3xX4xX66exX3xX30xXdxX6xX3xXexX2b8xX1dxX30xX3xX1c2xX21xX1dxX30xX3xX80xX4exXexX3xX8dxX109xX3xX35xX39xX18xX3xX5xX105xX4xX3xX4xX240xX3xXexX1xX4f5xX3xX2cxX1xXdxX7axX1dxX3xXexXdxX7axX1dxX3xXexX3dxX14xX1dxX1xX3xX1dxX109xX22xX3xX1xX18xX109xX1dxX3xXexX18xX109xX1dxX3xX7xXbc2xXbxX3xX80xX140xX11cxX3xX24fxX3dxX6xX1dxX3xX35xX669xX3xX4xX1xX18xX3xX5xX109xX3xXexX2b8xX1dxX30xX3xX4xX81xXbexX1dxX30xX3xX7xX600xX3xX28xXbc2xX1dxX30xX3xX4xX1f2xX4xX3xX5xX105xX4xX3xX5xX81xX49exX1dxX30xX3xXc6xX22xX3xX1dxX1xXdxXf6xX4dxX3xX1dxX1xX5a3xX4dxX3xXexX279xX1dxX3xX4xX2exX1dxX30xX3xX4xX1f2xX4xX3xX5xX49exXdxX3xX1cxX4xX1xX3xX4xXc6xX6xX3xX84xX85xX3xX8dxX109xX3xX80xXa5cxX1dxX30xX3xX4dxXdxX1dxX1xX3xX7xX6xX21xX3xX2cxX1xXdxX3xX4xX105xX21xX3xXcxX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3xXcxX3dxX21xX4dxXbxX3xX3dxX1acxXexX3xX2cxX1xX36xXdxX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX21xXeexX1dxX3xX1xX39xXexX3xX1dxX1xX244xX1dxX3xX1dxX2b8xX4dxX3xX26exX325xX2xX333xX3xX8dxX109xX3xX1f2xXbxX3xX28xXbc2xX1dxX30xX3xX4xX1xXdxX7axX1dxX3xX28xX669xX4xX1xX3xX30xX244xX22xX3xX7xX14cxX4xX3xX1d0xXbxX3xXexXc2xXdxX3xX80xX6xX3xX8dxX52xXdxX3xX1dxX81xX52xX4xX3xX75xX4exX1dxX30xX3xX1xX450xX6xX3xX6fxXa5cxXdxX3xX30xXdxX1f2xX18xX3xX1dxX109xX22xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xXa69xX1xXa8xX1dxX30xX3xX1dxX1073xX3xX5xX105xX4xX3xX4xX240xX3xX4xX1xXc6xX3xX80xX1cxX4xX1xX3xX4xXc6xX6xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX84xX85xX3xX1dxX1xX5a3xX4dxX3xX28xX669xX4xX1xX3xX4xX1xX21xX22xX4f5xX1dxX3xX7xX105xX3xX81xX21xX3xXexXdxX152xX1dxX3xX2cxX1xX36xXdxX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xXbxX1xX2e8xXdxX3xX80xX7axX1dxX3xXexX1xXbexXdxX3xX2exX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX4dxX52xXdxX3xX80xX81xX49exX4xX3xXexX1xX1acxX4xX3xX80xXf15xX22xX11cxX3xX75xX1f2xX4xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xXexXdxX23xX1dxX3xX1dxX1xXdxXf6xX4dxX3xX80xX4e9xX3xX4xXc2xX3xX30xX6a4xX1dxX30xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxXf6xX1dxX3xX80xXdxX23xX21xX3xX1dxX109xX22xX3xX1dxX1xX81xX1dxX30xX3xXexX1xX81xXbexX1dxX30xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xXexX1xX109xX1dxX1xX3xX4xX2exX1dxX30xX11cxX3xX75xX1xX1cxX1dxX1xX3xX7xX1f2xX4xX1xX3xX80xXc2xXdxX3xX1dxX30xX18xX39xXdxX3xX4xXc6xX6xX3xX84xX85xX3xX8dxX25bxX1dxX3xXexX1xX81xXbexX1dxX30xX3xX35xX669xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX5xX52xX1dxX3xX35xX1d3xXdxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX35xXdxX7axX1dxX3xX80xX4exX1dxX30xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX1dxX30xX2dexX1dxX30xX3xX1d3xX3xX8dxX72cxX1dxX30xX3xX13xX669xX1dxX1xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX260xX6xX21xX3xX364xX3xX1dxX2b8xX4dxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX7xX1f2xX4xX1xX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xX80xX81xX49exX4xX3xX3dxX6xX3xX20xX21xX22xX7axXexX3xX80xX669xX1dxX1xX3xX28xX81xX52xXdxX3xXexX1xXbexXdxX3xXcxX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3xXcxX3dxX21xX4dxXbxX190xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX2exX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX80xX6xX1dxX30xX3xX4xX240xX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX35xX81xX52xX4xX3xX80xXdxX3xX80xX93xX21xX3xXexXdxX152xX1dxX3xX80xX4f5xX3xX80xX1f2xX1dxX1xX3xX30xXdxX1f2xX3xX5xX39xXdxX3xX4dxXc2xXdxX3xX20xX21xX6xX1dxX3xX1xXf6xX3xX8dxX52xXdxX3xX4xX1f2xX4xX3xX20xX21xXc2xX4xX3xX30xXdxX6xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX11cxX3xXcxX21xX22xX3xX1dxX1xXdxX152xX1dxX190xX3xX80xX244xX22xX3xX5xX109xX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX3xX4xX1xX669xX21xX3xX2e8xX1dxX1xX3xX1xX81xX1d3xX1dxX30xX3xXexX3dxX105xX4xX3xXexXdxX7axXbxX3xX1dxX1xX279xXexX3xXexX2dexX3xX1dxX1xXdxXf6xX4dxX3xX2cxX9a2xX3xXcxX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3xX4xXc6xX6xX3xX2exX1dxX30xX3xXcxX3dxX21xX4dxXbxX190xX3xXexX2dexX3xX20xX21xX22xX7axXexX3xX80xX669xX1dxX1xX3xX3dxX1acxXexX3xX2cxX1xX36xXdxX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX21xXeexX1dxX3xX1xX39xXexX3xX1dxX1xX244xX1dxX3xX24fxX3dxX6xX1dxX3xX4xX1xX18xX3xXexX52xXdxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX5xXeexXbxX3xXexX3dxX81xXbexX1dxX30xX3xXc6xX1dxX30xX3xX1xX4exX3xX24fxX7xX3dxX6xX10xX5xX3xX8dxX109xX3xX260xX6xX21xX28xXdxX3xX41fxX3dxX6xX35xXdxX6xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX184xX18xX3xX80xX240xX190xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX28xXdxX3xX7xX2e8xX1dxX3xX4dxX109xX3xXcxX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX8cxX2cxX7axX3xXexX1xX2dexX6xX95xX3xXexX2dexX3xX1dxX30xX81xXbexXdxX3xXexXdxX23xX1dxX3xX1dxX1xXdxXf6xX4dxX190xX3xX4xX240xX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX8dxX279xX1dxX3xX80xX23xX3xX2exX1dxX30xX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xXexX1xX4f5xX3xX7xX600xX6xX3xX4xX1xXa8xX6xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX8cxX4dxX4exXexX3xX7xX52xX4dxX3xX4dxX4exXexX3xX4xX1xXdxX23xX21xX95xX11cxX3xXcxX3dxX152xX1dxX3xXexX1xX105xX4xX3xXexX7axX190xX3xX5xX669xX4xX1xX3xX7xX600xX3xX84xX85xX3xX4xX6xX1dxX3xXexX1xXdxXf6xXbxX3xX8dxX109xX18xX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xX4xX1xX14cxX1dxX30xX3xX2cxXdxX7axX1dxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xXexX1xX279xXexX3xX35xX39xXdxX3xX8dxX109xX3xX35xX81xX52xX4xX3xX5xX72cxXdxX3xXexX3dxX81xX52xX4xX3xX4xX2e8xX3xX2cxX1xXdxX3xX2exX1dxX30xX3xXcxX3dxX21xX4dxXbxX3xXexX3dxX1d3xX3xXexX1xX109xX1dxX1xX3xXcxX140xX1dxX30xX3xXexX1xXc2xX1dxX30xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX18xX28xX22xXaxX12xX42xX4f5xX3xXexX39xX18xX3xX3dxX6xX3xX35xX279xXexX3xX2cxX9a2xX3xX4xX66exX3xX1xX4exXdxX3xXexX1xX109xX1dxX1xX3xX4xX2exX1dxX30xX3xX1dxX109xX18xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX2cxX1xX21xX3xX8dxX105xX4xX190xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX2exX1dxX30xX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX7xX7exX3xXbxX1xX2e8xXdxX3xX1xX78dxX4xX3xX1xX36xXdxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX35xX109xXdxX3xX1xX78dxX4xX3xXexX2dexX3xX20xX21xX1f2xX3xX2cxX1xX14cxX190xX3xXexX3dxXdxX4f5xX1dxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX7xX1f2xX4xX1xX3xX1dxX30xX18xX39xXdxX3xX30xXdxX6xX18xX3xXexX1xX105xX4xX3xXexX7axX190xX3xXexXdxX7axX1dxX3xX1xX109xX1dxX1xX3xX4xX1xXc6xX3xX1dxX30xX1xXd8exX6xX3xX80xX6xX3xXbxX1xX81xX66exX1dxX30xX3xX8dxX109xX3xX5xX6a4xX1dxX30xX3xX1dxX30xX1xX10xX3xX4xX1f2xX4xX3xX80xXc2xXdxX3xXexX1f2xX4xX11cxX3xX84xX85xX3xX7xX7exX3xXbxX1xX2e8xXdxX3xX5xX109xX4dxX3xX30xXdxX2e8xX4dxX3xX4xX2b8xX1dxX30xX3xXexX1xX77exX1dxX30xX3xX4xX1xX14cxX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xXbxX1xX2e8xXdxX3xX30xXdxX6xX3xXexX2b8xX1dxX30xX3xX4xX2b8xX1dxX30xX3xXexX1xX77exX1dxX30xX190xX3xX80xXa5cxX1dxX30xX3xXexX1xXbexXdxX3xX1xX81xX52xX1dxX30xX3xX80xX7axX1dxX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX30xXdxX2e8xXdxX3xXbxX1xX1f2xXbxX3xX35xX23xX1dxX3xX8dxXa8xX1dxX30xX11cxX3xXa69xX30xX18xX109xXdxX3xX3dxX6xX190xX3xX4xX93xX1dxX3xXbxX1xX2e8xXdxX3xX4xX240xX3xX4dxX4exXexX3xXexX1xX2exX1dxX30xX3xX80xXdxXf6xXbxX3xX1dxX1xX279xXexX3xX20xX21xX1f2xX1dxX3xX8dxX109xX3xXexX18xX109xX1dxX3xX28xXdxXf6xX1dxX3xX8dxX23xX3xX1dxX1xXa8xX1dxX30xX3xX4dxXbc2xX4xX3xXexXdxX152xX21xX3xXexX1xX105xX4xX3xXexX7axX11cxX3xX260xX6xX21xX3xXexX279xXexX3xX4xX2e8xX190xX3xX80xX240xX3xX4dxX52xXdxX3xX4xX1xXad8xX3xX5xX109xX3xX2cxX1xX1d3xXdxX3xX80xX93xX21xX3xX4xXc6xX6xX3xX4dxX4exXexX3xX20xX21xX1f2xX3xXexX3dxX14xX1dxX1xX3xX2cxX1xX240xX3xX2cxX1xX2b8xX1dxX3xX1dxX1xX5a3xX4dxX3xX2cxX1xX2exXdxX3xXbxX1xXbc2xX4xX3xX5xX450xX1dxX30xX3xXexXdxX1dxX3xX8dxX109xX18xX3xX7xX105xX3xX5xX4e9xX1dxX1xX3xX80xX39xX18xX3xX4xXc6xX6xX3xX1dxX81xX52xX4xX3xX84xX85xX11cxX60xX11cxX0xX60xXbxX12xX0xX28xXdxX8dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX3dxX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX7xXexX3dxX18xX1dxX30xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX152xX1dxX3xX20xX21xX6xX1dxX321xX0xX60xX7xXexX3dxX18xX1dxX30xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4c3xXexX1xX21xX4dxX35xX4c3xX6xX1dxX28xX4c3xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa69xX1xXa8xX1dxX30xX3xX1dxX30xX81xXbexXdxX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX67dxX21xXc2xX4xX3xX1dxX1cxX1dxX3xXexX1xX1d3xX3xX4xX1xXbexX3xX35xX93xX21xX3xX4xX600xX3xX84xX85xXaxX3xX1xX3dxX10xe818xX9xXaxX60xX20xX21xX18xX4xX4c3xXexX10xX60xX1dxX1xX21xX1dxX30xX4c3xX1dxX30xX21xX18xXdxX4c3xXexX3dxX21xX1dxX30xX4c3xX20xX21xX18xX4xX4c3xX1dxXdxX1dxX4c3xXexX1xX18xX4c3xX4xX1xX18xX4c3xX35xX6xX21xX4c3xX4xX21xX4c3xX4dxX22xX60xX2xX363xX333xX363xX26fxX26fxX11cxX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX30xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX60xX4dxX10xX28xXdxX6xX60xX2xX26exX325xX60xX1dxX10xX31cxX7xX60xX26exX325xX14exX333xX60xX2xX325xX26fxX28xX26exX26exX2xX26fxX2xX364xX364xXexX26fxX124bxX26exX333xX5xX333xX4c3xX55exX2xX28xX124bxX26exX4xX2xX26exX4c3xX325xX124bxX6xX2xX4c3xX364xX333xX363xX333xX4c3xX363xX11cxX36fxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX26xXdxX28xX10xX1dxX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX28xX33xX3xX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX42xX2exX1dxX30xX3xXexX3dxX18xX1dxX30xX3xX4dxX4exXexX3xX7xX52xX4dxX3xX4dxX4exXexX3xX4xX1xXdxX23xX21xX5exXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX28xXdxX8dxX12xX0xX7xXexX3dxX18xX1dxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa69xX1xXa8xX1dxX30xX3xX1dxX30xX81xXbexXdxX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX67dxX21xXc2xX4xX3xX1dxX1cxX1dxX3xXexX1xX1d3xX3xX4xX1xXbexX3xX35xX93xX21xX3xX4xX600xX3xX84xX85xXaxX3xX1xX3dxX10xX1eaaxX9xXaxX60xX20xX21xX18xX4xX4c3xXexX10xX60xX1dxX1xX21xX1dxX30xX4c3xX1dxX30xX21xX18xXdxX4c3xXexX3dxX21xX1dxX30xX4c3xX20xX21xX18xX4xX4c3xX1dxXdxX1dxX4c3xXexX1xX18xX4c3xX4xX1xX18xX4c3xX35xX6xX21xX4c3xX4xX21xX4c3xX4dxX22xX60xX2xX363xX333xX363xX26fxX26fxX11cxX1xXexX4dxXaxX12xXa69xX1xXa8xX1dxX30xX3xX1dxX30xX81xXbexXdxX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX67dxX21xXc2xX4xX3xX1dxX1cxX1dxX3xXexX1xX1d3xX3xX4xX1xXbexX3xX35xX93xX21xX3xX4xX600xX3xX84xX85xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX3dxX18xX1dxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xXa69xX1xXa8xX1dxX30xX3xX1dxX30xX81xXbexXdxX3xX4xX240xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX2cxX7axX3xXbxX1xXbc2xX3xXexX1xX21xX4exX4xX3xX8dxX109xX18xX3xX20xX21xX6xX1dxX3xX1xXf6xX3xX84xX85xX3xX4c3xX3xXcxX3dxX21xX1dxX30xX3xX4dxX18xX1dxX30xX3xXexX14xX1dxX1xX3xX1xX14xX1dxX1xX3xX4xX2e8xXdxX3xXexX1xXdxXf6xX1dxX3xX28xX81xX52xXdxX3xXexX1xXbexXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX23xX1dxX3xX84xX85xX3xX4dxX52xXdxX190xX3xX1dxX1xX81xX1dxX30xX3xX1xX78dxX3xX2cxX1xX2exX1dxX30xX3xX4dxX279xX22xX3xX5xX39xX4xX3xX20xX21xX6xX1dxX11cxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX28xXdxX8dxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX21xX5xX12xX0xX28xXdxX8dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3dxXaxX12xX0xX60xX28xXdxX8dxX12xX0xX60xX28xXdxX8dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX260xX18xX21xX3dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX13xX170xX13xX0xX60xXbxX12