Hứng “tinh hoa của đại ngàn”, người Vũ Quang thu 10 tỷ đồng mỗi năm
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, người nuôi ong ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tất bật và rất phấn khởi thu hoạch sản phẩm được xem là tinh hoa của núi rừng...
1711x9dfcxd09bxb2e8xb867xb596xa165x39caxe15axX7xd7dcx4eebx70a3xc5a4xbf6dx64e7xX5x6a30xXaxac65x4b80x7c3axd669x7fe2xX3xXaxXexXdxX15xX1xX3xX1xc35exX6xX3xX4x96e9xX6xX3xc86bx847exXdxX3xX15xX16x4ca9xX15xXax92e1xX3xX15xX16x5bc4x7aedxXdxX3xa548x7e2bxX3xdebbx9eefxX6xX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xX2x66ecxX3xXex5423xX3xX26xe423xX15xX16xX3x8809x5452xXdxX3xX15x8e7cxX4fxX0x948cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xab63xXaxX12x4c25xX1x1872xX15xX16xX3xX15xX16xX2cx18a5xX3xX15xX2cxX75xX2fxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX15xX3bx7c47xXdxX3xX1fxX15xX16xX3x23e7xX3xX1xX3bxX75xad95xX15xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xd163xX13xX2cxX3xXcxd29dxX15xX1x7eedxX3xX26xX6xX15xX16xX3xXexcad9xXexX3xdf96xa2c3xXexX3x568fxX2cxX3x32fcxXacxXexX3xXbxX1xXacxX15xX3x8cd7xX1xX8bxXdxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xX7x1d3fxX15xX3xXbxX1xb046xX4fxX3xX26xX33x9d60xX4xX3x22afxX10xX4fxX3xX5xX2cxX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX23xX6xX3xX15xb5e6xXdxX3xXb6x5737xX15xX16x4181xXf8xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx728bxX1fxX69xX75xX3xXbx5eeexX10xX15xXexX10xXb6xXaxX12xX0xXdxX4fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX15xXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXax8e83xXdxX69xXexX1x8458xX3xb1a7xX2x3719xXbxXdcxc29fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX139xX3x3a6cxX2xX45xXbxXdcxX140xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX57xX57xXdxXf8xXafxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf8xXb3xX15xX57xX15xX10xX134xX7xX57xX2x8400x3f2bxX13dxX57xX173xX13bxX69xX45xX2xX14axX13dxX14axX174xX45xXexX13dxX174xe48exccc4xX14axX5xX45xXf8xc668xXbxX16x5db9xXb6xX9xX14axX173xX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3x9095xXexXdxX15xX1xX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xXdxX3xX15xX16xX2cxX15x8d68xX2fxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xX2xX45xX3xXexX48xX3xX26xX4bxX15xX16xX3xX4fxX50xXdxX3xX15xX54xX4fxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX1fxX15xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXex7044xX6xX5xXdxX16xX15xX139xX3xX18axX3bxX7xXexXdx26adxX75xX140xXaxX12xX6cxX1xX34xX3xX15x41d5xX4fxX3xX4xX1xX21bxX4xX3xd07bxX13xX223xXcxX2fxX3xX4xX1xX54xX4fxX3xX7xc9b6xX4xX3xX26xX2cxX15xX3xX1fxX15xX16xX3xXexaa38xXexX3xX15x975exX15xX3xXb3x8ce1xX3xX4fxXb0xXexX3xX1fxX15xX16xX3xXdcxX3bx6131xX15xX3xa9abxX1x4ab1xX3xX15xX2cxX75xX2fxX3xX16xXdxX6xX3xX26xad62xX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX6cxX16xX3bxX75xa134xX15xX3xXcxXdx8e33xX15xX3xXcxX1xX33xX34xX15xX16xX3xX0xX10xX4fxX12xX9cx96c3xX1fxX3xXdcxX6xX15xX1xX2fxX3xX4xX1xX243xXbxX3xX4fxX38xX3xXafxXcfxX1fxX3xXb3xX90xXa4xX0xX57xX10xX4fxX12xX3xX8bxX3xXexX1xX84xX15xX3x4688xX23fxX15xX3x6ba4xX3bxX2fxX3xXdcxd416xX3x6a3dxX14xX4xX3x323cxXa1xX15xX1xX3xX9cxX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xXa4xX3xXexX1xX3bxX3xX26xX33xXd9xX4xX3xX4fxXb0xXexX3xX1fxX15xX16xX3xX4xX22fxX3xX4xX1xXacxXexX3xX5xX33xXd9xX15xX16xX3xXexX23bxXexXf8xXf8xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1fxX69xX75xXaxX12xX110xX38xX15xX16xX3xX15xX1xX33xX3xX15xX1xXdx3f71xX3bxX3xX1xab7fxX3xX15xX3bxX84xXdxX3xX1fxX15xX16xX3xXbfxX1xX280xX4xX3xX8bxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX2fxX3xX15xX1xX6exX15xX16xX3xX15xX16xX2cxX75xX3xX15xX2cxX75xX2fxX3xX16xXdxX6xX3xX26xX260xX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX6cxX16xX3bxX75xX26cxX15xX3xXcxXdxX271xX15xX3xXcxX1xX33xX34xX15xX16xX3xX8bxX3xXexX1xX84xX15xX3xX2a5xX23fxX15xX3xX2a9xX3bxX2fxX3xXdcxX2aexX3xX2b0xX14xX4xX3xX2b4xXa1xX15xX1xX3xX26xX6xX15xX16xX3xXb6xXacxXexX3xXafxXb0xX15xX3xXb6xX30exX15xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xX5xX14xX6xX3xX4fxXb0xXexX3xX1fxX15xX16xX3xX4xX1x3c06xX15xX1xX3xXb3xX243xX3xXdcxX3bxX24fxX15xX3xX252xX3xX1xX254xX3xX174xX45xX2xX173xXf8xX3x9ea1xX6xX3bxX3xX174xX3xX26xXd9xXexX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX2fxX3xX15xX6xX75xX3xX16xXdxX6xX3xX26xX260xX15xX1xX3xX26xX6xX15xX16xX3xXafxX21bxXexX3xX26x590dxX3bxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xX5xX14xX6xX3xX4fxXb0xXexX3xX1fxX15xX16xX3xX4xX1xX39exX15xX1xX3xXb3xX243xX3xXexX1xX14xX3xX185xX3xXb3xX2cxX3xXexX1xX10xX1fxX3xX33x8a86xX4xX3xXexX39exX15xX1xX3xX7x825cxX3xXexX1xX3bxX3xXb3xX30axX3xX16xX3e1xX15xX3xX184xX45xXbfxX16xX3xX4fxXb0xXexX3xX4xX1xXacxXexX3xX5xX33xXd9xX15xX16xX3xX4xX6xX1fxX3xXexXf5xX3xX2xX13bxX3xX26xX2cxX15xX3xX1fxX15xX16xX3xX15xX3bxX84xXdxX3xXexXb6xX1fxX15xX16xX3xXb3xX33xX34xX15xX2fxX3xX4xX1xX1fxX3xX15xX16xX3bxX4bxX15xX3xXexX1xX3bxX3xX1xc7faxX15xX3xX2xX13bxX3xXexXb6xXdxX90xX3bxX3xX26xX4bxX15xX16xXf8xXf8xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1fxX69xX75xXaxX12xb946xX15xX1xX3xXcxX1xX33xX34xX15xX16xX3xX4xX1xX1fxX3xXafxXdxX271xXexX2fxX3xX26xX24fxX75xX3xX5xX2cxX3xX26xXd9xXexX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xX4fxXb0xXexX3xX1fxX15xX16xX3xX4xX1xX39exX15xX1xX3xXb3xX243xX3xX15xX1xXacxXexX3xXexXb6xX1fxX15xX16xX3xX15xX54xX4fxX2fxX3xXafxX8bxXdxX3xX4xX24fxX75xX3xX4xX23bxXdxX3xXbxX1xX280xXexX3xXexXb6xXdx32c5xX15xX3xX4fxX27xX15xX1xX2fxX3xX4xX22fxX3xX15xX1xXdxX30axX3bxX3xX5xX1fxX27xXdxX3xX1xX1fxX6xX3xXb6xXf5xX15xX16xX3xXb3xX2cxX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX23xX6xX3xX4xX280xX4xX3xX5xX1fxX2cxXdxX3xX4xX24fxX75xX3xX54xX15xX3x74cbxX3bxXcfxX3xX15xX23fxX15xX3xXexX1xX3bxX3xX1xXf1xXexX3xX26xX33xXd9xX4xX3xX26xX2cxX15xX3xX1fxX15xX16xXf8xX3xX37xX260xX3xXb3xXb0xX75xX2fxX3xX7xXcfxX15xX3xX5xX33xXd9xX15xX16xX3xX4fxXb0xXexX3xX15xX1xXdxX30axX3bxX3xX1xX46exX15xX2fxX3xX4xX1xXacxXexX3xX5xX33xXd9xX15xX16xX3xXexX23bxXexX3xX1xX46exX15xX2fxX3xX4xX22fxX3xX4fxX2cxX3bxX3xXb3xX2cxX15xX16xX3xX7xX280xX15xX16xX3xXdcxX6xX15xX1xX2fxX3xX4xX22fxX3xXbfxX1xXdxX3xX5xX2cxX3xX15xX24fxX3bxX3xX7xa430xX4fxX2fxX3xXbfxX1xX280xX4xX3xXb3xX412xXdxX3xX4fxX2cxX3bxX3xXb3xX2cxX15xX16xX3xXexXb6xX21bxX15xX16xX3xX4xX23xX6xX3xXb3xX243xX3xX26xX84xX15xX16xXf8xX3x914axXb0xXexX3xX4xX22fxX3xXb3xa819xX3xXafx523dxX1fxX3xXafx3a9cxXdxX2fxX3xX15xX16x31c5xXexX3xX4fxX280xXexX3xX534xX3bxX75xX90xX15xX3xX5xX5adxX15xX3xX4fxX5e5xXdxX3xXexX1xX46exX4fxX3xX15xX16xXb0xX75xX3xX26x9222xX4xX3xXexXb6xX33xX15xX16xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX1fxX6xX3xX5xX280xX3xX4fxXdxX30axX15xX3xX7xX46exX15xX3xX4xX33xX412xX4xXf8xXf8xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1fxX69xX75xX3xXbxX110xX10xX15xXexX10xXb6xXaxX12xX0xXdxX4fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX15xXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX134xXdxX69xXexX1xX139xX3xX13bxX2xX13dxXbxXdcxX140xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX139xX3xX14axX2xX45xXbxXdcxX140xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX57xX57xXdxXf8xXafxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf8xXb3xX15xX57xX15xX10xX134xX7xX57xX2xX173xX174xX13dxX57xX173xX14axX69xX45xX2xX174xX14axX184xX13dxX13dxXexX13dxX184xX13dxX174xX13dxX5xX45xXf8xX18axXbxX16xX18dxXb6xX9xX2xX45xX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX19fxXexXdxX15xX1xX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xXdxX3xX15xX16xX2cxX15xX1b5xX2fxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xX2xX45xX3xXexX48xX3xX26xX4bxX15xX16xX3xX4fxX50xXdxX3xX15xX54xX4fxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX1fxX15xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexX204xX6xX5xXdxX16xX15xX139xX3xX18axX3bxX7xXexXdxX211xX75xX140xXaxX12x2e26xX15xX16xX3xX6cxX16xX3bxX75xX26cxX15xX3xXcxXb6xX5ebxX15xX16xX3xX13xXdxX30axX15xX3xX0xX10xX4fxX12xX9cxX280xX1fxX3xX7xX5adxX4fxX3xX4fxX2cxX3bxXa4xX0xX57xX10xX4fxX12xX3xX8bxX3xXexc7e6xX3xX69xX24fxX15xX3xXbxX1xX23bxX3xX174xX2fxX3xXexX1xX5dexX3xXexXb6xXacxX15xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xX26xX6xX15xX16xX3xXbfxXdxX4f9xX4fxX3xXexXb6xX6xX3xX185xX45xX3xX26xX2cxX15xX3xX1fxX15xX16xX3xX4xX23xX6xX3xX16xXdxX6xX3xX26xX260xX15xX1xX3xXb3xX2cxX3xXexXb6xX6xX1fxX3xX26xX779xXdxX3xXbfxa459xX3xXexX1xX3bxXb0xXexX3xX15xX3bxX84xXdxX3xX1fxX15xX16xX3xXb3xX412xXdxX3xX4xX280xX15xX3xXafxX30exX3xX1xX30exXdxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX4fxX5e5xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xXf8xXf8xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1fxX69xX75xXaxX12x27baxX1xX280xXexX3xX1xX3bxX75xX3xX5xXd9xXdxX3xXexX1xX271xX3xX69xXdxX90xX15xX3xXexX39exX4xX1xX3xXb3xX33xX34xX15xX3xX26xX4bxXdxX2fxX3xXb3xX33xX34xX15xX3xXb6xXf5xX15xX16xX3xXb6xX30exX15xX16xX3xX5xX412xX15xX2fxX3xX15xX1xX6exX15xX16xX3xX15xX54xX4fxX3xX534xX3bxX6xX2fxX3xXafxX2cxX3xX4xX1fxX15xX3xX15xX1xX24fxX15xX3xX69xX24fxX15xX3xXdcxX2aexX3xX2b0xX14xX4xX3xX2b4xXa1xX15xX1xX3xX26xX2aexX3xX26xX3e1xX3bxX3xXexX33xX3xX15xX3bxX84xXdxX3xX1fxX15xX16xX3xX5xXacxX75xX3xX4fxXb0xXexXf8xX3xXcxXb6xX3bxX15xX16xX3xXafxX260xX15xX1xX3xX4fxX50xXdxX3xX1xX30exX3xX69xX24fxX15xX3xX8bxX3xX26xX24fxX75xX3xX26xX30axX3bxX3xX15xX3bxX84xXdxX3xXexXf5xX3xX174xX204xX3xX14axX3xX26xX2cxX15xX3xX1fxX15xX16xX3xX4fxXb0xXexX3xX26xX4f9xX3xXb3xXf5xX6xX3xX7x7bbfxX3xX69xX243xX15xX16xX2fxX3xXb3xXf5xX6xX3xX5xX2cxX4fxX3xX534xX3bxX2cxX3xX4xX1xX1fxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xXexX1xX24fxX15xXf8xX3xX2b0xX60bxX4xX3xXafxXdxX90xXexX2fxX3xX26xX4f9xX3xXexX27xX1fxX3xX26xXdxX30axX3bxX3xXbfxXdxX90xX15xX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX280xX4xX3xX26xX23bxXdxX3xXexX33xXd9xX15xX16xX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX16xXdxX2cxX2fxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xXbfxX1xX3bxX75xX271xXexX3xXexXb0xXexX2fxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX15xX16xX1xX254xX1fxX3xX4xX22fxX3xX15xX16xX3bxX4bxX15xX3xXexX1xX3bxX3xX15xX1xXb0xXbxX2fxX3xXb3xX33xX46exX15xX3xX5xX23fxX15xX3xX779xX15xX3xX26xX5dexX15xX1xX3xX4xX3bxX30exX4xX3xX7xX23bxX15xX16xX2fxX3xX13xXd9xXbxX3xXexX280xX4xX3xXdcxX2aexX3xX15xX3bxX84xXdxX3xX1fxX15xX16xX3xX2b0xX14xX4xX3xX2b4xXa1xX15xX1xX3xX26xX2aexX3xXb6xX6xX3xX26xX34xXdxX3xXb3xX412xXdxX3xX185xX185xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXb3xXdxX23fxX15xXf8xX3xX10axX260xX15xX1xX3xX534xX3bxX24fxX15xX3xX4fxX50xXdxX3xXdcxX2aexX3xXb3xXdxX23fxX15xX3xX15xX3bxX84xXdxX3xXexXf5xX3xX2xX184xX204xX3xX174xX45xX3xX26xX2cxX15xX3xX26xX4f9xX3xX16xX22fxXbxX3xXbxX1xX3e1xX15xX3xX16xXdxXcfxXdxX3xX534xX3bxX75xX271xXexX3xXb3xXdxX90xX4xX3xX5xX2cxX4fxX2fxX3xXexX54xX15xX16xX3xXexX1xX23fxX4fxX3xX15xX16xX3bxX4bxX15xX3xXexX1xX3bxX3xX15xX1xXb0xXbxX2fxX3xXdcxX22fxX6xX3xXafx288dxX3xXexX24fxX4fxX3xX5x8989xX3xXexc4dfxX3xXexXdxX2fxX3xXb3xX33xX46exX15xX3xX5xX23fxX15xX3xX1xba69xX6xX3xX15xX1xXb0xXbxX3xX4xX30exX15xX16xX3xX26xX4bxX15xX16xXf8xXf8xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1fxX69xX75xXaxX12xX74axX15xX16xX3xX6cxX16xX3bxX75xX26cxX15xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xX2b0xX2cxXdxX3xX204xX3xX110xX1xX23xX3xX15xX1xXdxX90xX4fxX3xX13xXcx4f60xX3xX15xX3bxX84xXdxX3xX1fxX15xX16xX3xXdcxX2aexX3xX2b0xX14xX4xX3xX2b4xXa1xX15xX1xX3xX4xX1xX1fxX3xXafxXdxX271xXexX139xX3xXcxXb6xX1fxX15xX16xX3xX4fxX30exXexX3xX15xX54xX4fxX2fxX3xX1fxX15xX16xX3xXexX1xX33xX34xX15xX16xX3xX4xX1xX1fxX3xX174xX3xXb3xX243xX3xX4fxXb0xXexX2fxX3xX15xX1xX33xX15xX16xX3xX4xX1xX23xX3xX75xX271xX3bxX3xX5xX2cxX3xXb3xX243xX3xXdcxX3bxX24fxX15xX3xX204xX3xX1xX254xX3xX9cxX4xX14xX3xX174xX45xX3xX15xX16xX2cxX75xX3xX5xX2cxX3xX4xX22fxX3xXexX1xX4f9xX3xXbfxX1xX6xXdxX3xXexX1xX280xX4xX3xX4fxXb0xXexXa4xXf8xX3xX13xXdxX90xX15xX3xXexX27xXdxX2fxX3xX26xX6xX75xX3xX26xX6xX15xX16xX3xX5xX2cxX3xXexX1xX34xXdxX3xX26xXdxX4f9xX4fxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xX4fxXb0xXexX3xX1fxX15xX16xX3xX4xX1xX39exX15xX1xX3xXb3xX243xX3xX15xX23fxX15xX3xX15xX54xX15xX16xX3xX7xX3bxXacxXexX2fxX3xX4xX1xXacxXexX3xX5xX33xXd9xX15xX16xX3xX4fxXb0xXexX3xX26xX30axX3bxX3xX26xX27xXexX3xX4xX6xX1fxX3xX15xX1xXacxXexX2fxX3xX4fxX50xXdxX3xX26xX2cxX15xX3xX4xX22fxX3xXexX1xX4f9xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xXexXf5xX3xX174xX204xX185xX3xX26xXd9xXexX2fxX3xX4fxX50xXdxX3xX26xXd9xXexX3xX4xX1xX1fxX3xX184xX204xX2xX45xX3xXbfxX16xX3xX4fxXb0xXexX57xX26xX2cxX15xXf8xX3xX37xX2cxX3xX534xX3bxX6xX15xX3xXexXb6xX5ebxX15xX16xX3xX1xX46exX15xX3xX5xX2cxX3xXb3xX243xX3xX4fxXb0xXexX3xX4xX1xX39exX15xX1xX3xX15xX54xX4fxX3xX15xX6xX75xX3xXb3xXf5xX6xX3xX26xX33xXd9xX4xX3xX4fxX5e5xX6xX2fxX3xXb3xXf5xX6xX3xX26xX33xXd9xX4xX3xX16xXdxX280xX3xX9cxX174xX45xX45xX3xX15xX16xX2cxX15xX3xX26xX4bxX15xX16xX57xX4xX1xX6xXdxXa4xX3xX15xX23fxX15xX3xXafxX2cxX3xX4xX1fxX15xX3xXb6xXacxXexX3xXbxX1xXacxX15xX3xXbfxX1xX8bxXdxX2fxX3xX534xX3bxX75xX271xXexX3xXexX24fxX4fxX3xX16xX21bxX15xX3xXafxX22fxX3xXb3xX412xXdxX3xX15xX16xX1xX30axXf8xXf8xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1fxX69xX75xX3xXbxX110xX10xX15xXexX10xXb6xXaxX12xXb3xX0xXdxX4fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX15xXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX134xXdxX69xXexX1xX139xX3xX13bxX2xX13dxXbxXdcxX140xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX139xX3xX14axX2xX45xXbxXdcxX140xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX57xX57xXdxXf8xXafxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf8xXb3xX15xX57xX15xX10xX134xX7xX57xX2xX173xX174xX13dxX57xX173xX14axX69xX45xX2xX174xX13dxX174xX174xX2xXexX13dxX2xX45xX185xX2xX5xX45xXf8xX18axXbxX16xX18dxXb6xX9xX13bxX185xX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX19fxXexXdxX15xX1xX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xXdxX3xX15xX16xX2cxX15xX1b5xX2fxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xX2xX45xX3xXexX48xX3xX26xX4bxX15xX16xX3xX4fxX50xXdxX3xX15xX54xX4fxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX1fxX15xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdcxXexX204xX6xX5xXdxX16xX15xX139xX3xX18axX3bxX7xXexXdxX211xX75xX140xXaxX12xXcxXf5xX3xX15xX3bxX84xXdxX3xX1fxX15xX16xX3xX26xX2aexX3xX16xX22fxXbxX3xXbxX1xX3e1xX15xX3xX16xXdxXcfxXdxX3xX534xX3bxX75xX271xXexX3xXb3xXdxX90xX4xX3xX5xX2cxX4fxX2fxX3xXexX54xX15xX16xX3xXexX1xX23fxX4fxX3xX15xX16xX3bxX4bxX15xX3xXexX1xX3bxX3xX15xX1xXb0xXbxX3xX779xX15xX3xX26xX5dexX15xX1xX3xX4xX1xX1fxX3xX1xX2cxX15xX16xX3xXexXb6xX54xX4fxX3xX16xXdxX6xX3xX26xX260xX15xX1xX3xXb3xX2cxX3xX16xXdxXf1xXbxX3xX15xX1xXdxX30axX3bxX3xX26xX23bxXdxX3xXexX33xXd9xX15xX16xX3xX15xX16xX3bxX34xXdxX3xXbfxX1xX3bxX75xX271xXexX3xXexXb0xXexX3xXdcxX22fxX6xX3xXafxXa21xX3xXexX24fxX4fxX3xX5xXa28xX3xXexXa2bxX3xXexXdxX2fxX3xXb3xX33xX46exX15xX3xX5xX23fxX15xX3xX1xXa3bxX6xX3xX15xX1xXb0xXbxX3xX4xX30exX15xX16xX3xX26xX4bxX15xX16xXf8xXf8xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1fxX69xX75xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xXexX1xX23bxX15xX16xX3xXbfxX23fxX2fxX3xXexX1fxX2cxX15xX3xX1xX3bxX75xX90xX15xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xX1xXdxX90xX15xX3xX4xX22fxX3xXexXb6xX23fxX15xX3xX13bxXf8xX45xX45xX45xX3xX26xX2cxX15xX3xX1fxX15xX16xX2fxX3xX4fxX50xXdxX3xX26xX2cxX15xX3xX4xX22fxX3xXexXf5xX3xXb3xX2cxXdxX3xX15xX16xX2cxX15xX3xX26xX271xX15xX3xXb3xX2cxXdxX3xX4xX1xX243xX4xX3xX15xX16xX2cxX15xX3xX4xX1fxX15xX3xXb3xX2cxX3xX26xX6xX15xX16xX3xX4xX22fxX3xXdcxX3bxX3xX1xX33xX412xX15xX16xX3xXexX54xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXf8xX3xX5d6xXb0xXexX3xX1fxX15xX16xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xXexX1xX46exX4fxX3xX15xX16xX1fxX15xX2fxX3xX4xX1xXacxXexX3xX5xX33xXd9xX15xX16xX3xXexX23bxXexX2fxX3xXb3xX5dexX3xX15xX16xX5ebxXexX3xX69xX5dexX3bxX3xXb3xX2cxX3xX1xX33xX46exX15xX16xX3xXexX1xX46exX4fxX3xX7xX24fxX3bxX3xX26xX2aexX3xX26xX33xXd9xX4xX3xX110xX243xX4xX3xX3b5xX8bxX3xX1xX6exX3bxX3xXexXb6xX39exX3xXexX3bxX90xX3xX37xXdxX90xXexX3xX6cxX6xX4fxX3xXafxXcfxX1fxX3xX1xX30exX3xXexX1xX33xX46exX15xX16xX3xX1xXdxX90xX3bxX2fxX3xX4xX22fxX3xX15xX1xX2aexX15xX3xX4fxX280xX4xX2fxX3xX5xX84xX204xX16xX84xX3xXexXb6xX23fxX15xX3xXexXf5xX15xX16xX3xX7xXcfxX15xX3xXbxX1xXd4xX4fxXf8xXf8xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1fxX69xX75xXaxX12xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xX1xXdxX90xX15xX3xX26xX2aexX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xX5xXb0xXbxX3xX26xX33xXd9xX4xX3xX13bxX3xXexX779xX3xX1xXd9xXbxX3xXexX280xX4xX3xXb3xX2cxX3xa88cxX3xX13xXcxXa87xX3xX15xX3bxX84xXdxX3xX1fxX15xX16xX2fxX3xX26xX30axX3bxX3xX4xX1xX3bxX15xX16xX3xXexX23fxX15xX3xX16xX5ebxXdxX3xX5xX2cxX3xX13xXcxXa87xX3xX6cxX3bxX84xXdxX3xX1fxX15xX16xX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xXbfxX1xX3bxX75xX271xXexX3xXexXb0xXexX3xX4fxX8bxX3xXb6xX30exX15xX16xX140xX3xX4fxX50xXdxX3xX15xX54xX4fxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xXexXb6xX23fxX15xX3xX13dxX45xX3xXexXacxX15xX3xX4fxXb0xXexX2fxX3xX4fxX6xX15xX16xX3xXb3xX30axX3xX15xX16xX3bxX4bxX15xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX46exX15xX3xX2xX45xX3xXexX48xX3xX26xX4bxX15xX16xXf8xXf8xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xXb6xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX3bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX204xXexX1xX3bxX4fxXafxX204xX6xX15xX69xX204xX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5d6xX30exXexX3xX4xX1xX3bxX75xX271xX15xX3xX15xX16xX33xXd9xX4xX3xX15xX16xX2cxX15xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xXaxX3xX1xXb6xX10xX211xX9xXaxX57xX69xXdxX10xX4fxX204xX69xX10xX15xX57xX4fxX1fxXexX204xX4xX1xX3bxX75xX10xX15xX204xX15xX16xX3bxX1fxX4xX204xX15xX16xX6xX15xX204xXb3xX3bxX204xX534xX3bxX6xX15xX16xX57xX2xX13bxXfbexXfbexX173xX45xXf8xX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX16xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX57xX4fxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX174xX45xX57xX15xX10xX134xX7xX57xX2xX173xX45xX14axX57xX2xX45xX184xX69xX174xX2xX45xX185xX173xX174xX174xXexX2xXfbexX13dxX184xX5xX174xX204xX2xX185xX13dxX69xX174xX45xX184xX174xX13bxX14axX13dxXexX13bxX45xX184xX14axX5xX13dxX204xX2xXf8xX18axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX19fxXexXdxX15xX1xX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xXdxX3xX15xX16xX2cxX15xX1b5xX2fxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xX2xX45xX3xXexX48xX3xX26xX4bxX15xX16xX3xX4fxX50xXdxX3xX15xX54xX4fxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXb3xX12xX0xX7xXexXb6xX1fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5d6xX30exXexX3xX4xX1xX3bxX75xX271xX15xX3xX15xX16xX33xXd9xX4xX3xX15xX16xX2cxX15xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xXaxX3xX1xXb6xX10xX211xX9xXaxX57xX69xXdxX10xX4fxX204xX69xX10xX15xX57xX4fxX1fxXexX204xX4xX1xX3bxX75xX10xX15xX204xX15xX16xX3bxX1fxX4xX204xX15xX16xX6xX15xX204xXb3xX3bxX204xX534xX3bxX6xX15xX16xX57xX2xX13bxXfbexXfbexX173xX45xXf8xX1xXexX4fxXaxX12xX5d6xX30exXexX3xX4xX1xX3bxX75xX271xX15xX3xX15xX16xX33xXd9xX4xX3xX15xX16xX2cxX15xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXb6xX1fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX6cxX46exXdxX3xX4xX1xXf1xX15xX16xX3xXexX84xXdxX3xX26xX271xX15xX3xX5xX2cxX3xX4fxX30exXexX3xXb3xX5e5xX15xX16xX3xXb6xX30exX15xX16xX3xX5xX412xX15xX3xX4xX23xX6xX3xXbxX1xX39exX6xX3xXcxX24fxX75xX3xX13xX2cxX3xXcxXa1xX15xX1xX3xX204xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xXf8xX3xXcxXb6xXcfxXdxX3xX69xX2cxXdxX3xX15xX1xX6exX15xX16xX3xXbfxX4fxX3xX26xX33xX34xX15xX16xX3xXafxXdxX23fxX15xX3xXexXdxX271xXbxX3xX16xXdxX280xXbxX3xXb3xX412xXdxX3xX26xXacxXexX3xXafxX27xX15xX3xX2b4xX2cxX1fxX3xX204xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xX4xX22fxX3xX4xX84xX15xX16xX3xXexXb6xX260xX15xX1xX3xXexX1xX23xX75xX3xX26xXdxX90xX15xX3xX6cxX16xX2cxX15xX3xXcxXb6xX33xX46exXdxX3xX204xX3xX110xXd4xX4fxX3xXcxXb6xX6xX15xX16xX3xX5xX412xX15xX3xXexX1xX14xX3xX185xX3xX4xXcfxX3xX15xX33xX412xX4xXf8xX3xX6cxX46exXdxX3xX26xX24fxX75xX3xX4xX22fxX3xXb3xX33xX34xX15xX3xX534xX3bxX23bxX4xX3xX16xXdxX6xX3xXafxX27xXexX3xX15xX16xX2cxX15xX3xX15xXf1xXdxX3xX4xX6xX1fxX2fxX3xXb6xXf5xX15xX16xX3xX7xX24fxX3bxX2fxX3xX4xXa3bxX15xX3xXdxX15xX3xX69xXacxX3bxX3xXexX39exX4xX1xX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xX4xX779xX3xXdcxX33xX6xX3xX4xX243xX3xX814xX1xX6xX15xX3xX2b0xX260xX15xX1xX3xX814xX1xX5e5xX15xX16xX3xXexXb0xXbxX3xX1xXd9xXbxX3xX15xX16xX1xXa1xX6xX3xX534xX3bxX24fxX15xX3xXbfxX1xX8bxXdxX3xX15xX16xX1xXa1xX6xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXb3xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xXexXb0xXbxX3xXexXb6xX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX54xX4fxX3xX7xX22fxX4xX3xXb3xX2cxX3xX16xXdxX10xX1fxX3xXexXb6xb91dxX6xX3xX13dxX45xX45xX3xX1xX6xX3xX15xX16xX84xX3xXb3xX243xX3xX2b0xX84xX15xX16xXaxX3xX1xXb6xX10xX211xX9xXaxX57xX15xX1fxX15xX16xX204xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX57xXb3xX3bxX204xX534xX3bxX6xX15xX16xX204xXexX6xXbxX204xXexXb6xX3bxX15xX16xX204xX4xX1xX6xX4fxX204xX7xX1fxX4xX204xXb3xX6xX204xX16xXdxX10xX1fxX204xXexXb6xXdxX6xX204xX13dxX45xX45xX204xX1xX6xX204xX15xX16xX1fxX204xXb3xX3bxX204xX69xX1fxX15xX16xX57xX2xX13bxX185xX184xX14axX184xXf8xX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX16xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX57xX4fxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX174xX45xX57xX15xX10xX134xX7xX57xX2xX184xX14axX13dxX57xX173xX14axX69xX45xX45xXfbexX45xXfbexX45xX173xXexX184xX173xX45xX13bxX5xXfbexX204xXdxX4fxX16xX204xX13dxX2xX13bxX185xX204xX4xX1fxXbxX75xXf8xX18axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX19fxXexXdxX15xX1xX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xXdxX3xX15xX16xX2cxX15xX1b5xX2fxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xX2xX45xX3xXexX48xX3xX26xX4bxX15xX16xX3xX4fxX50xXdxX3xX15xX54xX4fxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXb3xX12xX0xX7xXexXb6xX1fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xXexXb0xXbxX3xXexXb6xX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX54xX4fxX3xX7xX22fxX4xX3xXb3xX2cxX3xX16xXdxX10xX1fxX3xXexXb6xX13cfxX6xX3xX13dxX45xX45xX3xX1xX6xX3xX15xX16xX84xX3xXb3xX243xX3xX2b0xX84xX15xX16xXaxX3xX1xXb6xX10xX211xX9xXaxX57xX15xX1fxX15xX16xX204xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX57xXb3xX3bxX204xX534xX3bxX6xX15xX16xX204xXexX6xXbxX204xXexXb6xX3bxX15xX16xX204xX4xX1xX6xX4fxX204xX7xX1fxX4xX204xXb3xX6xX204xX16xXdxX10xX1fxX204xXexXb6xXdxX6xX204xX13dxX45xX45xX204xX1xX6xX204xX15xX16xX1fxX204xXb3xX3bxX204xX69xX1fxX15xX16xX57xX2xX13bxX185xX184xX14axX184xXf8xX1xXexX4fxXaxX12xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xXexXb0xXbxX3xXexXb6xX3bxX15xX16xX3xX4xX1xX54xX4fxX3xX7xX22fxX4xX3xXb3xX2cxX3xX16xXdxX10xX1fxX3xXexXb6xX13cfxX6xX3xX13dxX45xX45xX3xX1xX6xX3xX15xX16xX84xX3xXb3xX243xX3xX2b0xX84xX15xX16xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXb6xX1fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX2b0xX271xX15xX3xXexX1xX34xXdxX3xX26xXdxX4f9xX4fxX3xX15xX2cxX75xX2fxX3xXexX1fxX2cxX15xX3xX1xX3bxX75xX90xX15xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xX9cxX13xX2cxX3xXcxXa1xX15xX1xXa4xX3xX26xX2aexX3xX16xXdxX10xX1fxX3xXexXb6xX13cfxX6xX3xX26xX33xXd9xX4xX3xX174xX13dxX185xX1xX6xX57xX13dxX45xX45xX1xX6xX3xX15xX16xX84xX2fxX3xXexXb6xX1fxX15xX16xX3xX26xX22fxX3xX15xX16xX84xX3xX5xXacxX75xX3xX1xX27xXexX3xX26xX27xXexX3xX2xX184xX45xX3xX1xX6xX2fxX3xX15xX16xX84xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbfxX1xX23bxXdxX3xXfbexX185xX3xX1xX6xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXb3xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b5xX6xX3bxX3xX4fxX33xX6xX2fxX3xX15xX84xX15xX16xX3xX69xX24fxX15xX3xX13xX2cxX3xXcxXa1xX15xX1xX3xX1xX23bxXdxX3xX1xXcfxX3xXb6xX6xX3xX26xX4bxX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xX5xXf1xX6xXaxX3xX1xXb6xX10xX211xX9xXaxX57xXbfxXdxX15xX1xX204xXexX10xX57xX7xX6xX3bxX204xX4fxX3bxX6xX204xX15xX1fxX15xX16xX204xX69xX6xX15xX204xX1xX6xX204xXexXdxX15xX1xX204xX1xX1fxXdxX204xX1xX6xX204xXb6xX6xX204xX69xX1fxX15xX16xX204xXexX1xX3bxX204xX1xX1fxX6xX4xX1xX204xX5xX3bxX6xX57xX2xX13bxX45xX184xX2xX173xXf8xX1xXexX4fxXaxX12xX0xXdxX4fxX16xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX57xX4fxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX174xX45xX57xX15xX10xX134xX7xX57xX2xX184xX185xXfbexX57xX2xX2xX45xX69xX174xX45xXfbexX13dxXfbexX2xX185xXexX174xX184xX174xX5xX14axX204xX2xX14axX2xX69xX2xX174xX45xX13dxX45xX2xX14axXexX185xX185xX2xX13dxX5xX13bxX204xX6xXf8xX18axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX19fxXexXdxX15xX1xX3xX1xX1fxX6xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX27xXdxX3xX15xX16xX2cxX15xX1b5xX2fxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xX2xX45xX3xXexX48xX3xX26xX4bxX15xX16xX3xX4fxX50xXdxX3xX15xX54xX4fxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXb3xX12xX0xX7xXexXb6xX1fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b5xX6xX3bxX3xX4fxX33xX6xX2fxX3xX15xX84xX15xX16xX3xX69xX24fxX15xX3xX13xX2cxX3xXcxXa1xX15xX1xX3xX1xX23bxXdxX3xX1xXcfxX3xXb6xX6xX3xX26xX4bxX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xX5xXf1xX6xXaxX3xX1xXb6xX10xX211xX9xXaxX57xXbfxXdxX15xX1xX204xXexX10xX57xX7xX6xX3bxX204xX4fxX3bxX6xX204xX15xX1fxX15xX16xX204xX69xX6xX15xX204xX1xX6xX204xXexXdxX15xX1xX204xX1xX1fxXdxX204xX1xX6xX204xXb6xX6xX204xX69xX1fxX15xX16xX204xXexX1xX3bxX204xX1xX1fxX6xX4xX1xX204xX5xX3bxX6xX57xX2xX13bxX45xX184xX2xX173xXf8xX1xXexX4fxXaxX12xX3b5xX6xX3bxX3xX4fxX33xX6xX2fxX3xX15xX84xX15xX16xX3xX69xX24fxX15xX3xX13xX2cxX3xXcxXa1xX15xX1xX3xX1xX23bxXdxX3xX1xXcfxX3xXb6xX6xX3xX26xX4bxX15xX16xX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xX5xXf1xX6xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexXb6xX1fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX2a9xX1fxX3xXcfxX15xX1xX3xX1xX33xX8bxX15xX16xX3xX4xX23xX6xX3xXbfxX1xX84xX15xX16xX3xXbfxX1xX39exX3xX5xX27xX15xX1xX2fxX3xX174xX3xX15xX16xX2cxX75xX3xX534xX3bxX6xX3xX16xX24fxX75xX3xXb6xX6xX3xX4fxX33xX6xX3xXexXb6xX23fxX15xX3xX69xXdxX90xX15xX3xXb6xX30exX15xX16xX3xX5xX2cxX4fxX3xX4xX1xXb0xX4fxX3xXexXdxX271xX15xX3xX26xX30exX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1fxX27xX4xX1xX3xXb3xX243xX3xX5xXf1xX6xX3xX1xX254xX3xXexX1xX3bxXf8xX3xX6cxX16xX6xX75xX3xXbfxX1xXdxX3xXexXb6xX34xXdxX3xXb3xXf5xX6xX3xX1xX8d5xX15xX16xX3xX15xX21bxX15xX16xX2fxX3xXafxX2cxX3xX4xX1fxX15xX3xX15xX84xX15xX16xX3xX69xX24fxX15xX3xX13xX2cxX3xXcxXa1xX15xX1xX3xX5xX27xXdxX3xX1xX23bxXdxX3xX1xXcfxX3xXb6xX6xX3xX26xX4bxX15xX16xXf8xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXb3xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX3bxX5xX12xX0xX69xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb6xXaxX12xX0xX57xX69xXdxXb3xX12xX0xX57xX69xXdxXb3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX496xX3bxXexX1xX1fxXb6xXaxX12xX2a9xX38xX15xX16xX3xX204xX3xXcxX1xX23xX75xX0xX57xXbxX12
Dũng - Thủy