Sẽ mở cơ chế rắn quản lý ngân hàng thương mại 2017
Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhiều cơ chế rắn để quản lý hệ thống trong năm nay...
9d9dxa31cx11285xcba4x12670x13254xad62xa4e2xd7c5xX7x12a71x13492xb679xe056xbabfx1320bxX5x117f4xXax11c64x107c3xa7d7xX3xc607xa58cxX3xX4xb39cxX3xX4xX1x10414xX3xd20bxca57x105b2xX3x13049xd02ex13bc4xX22xX3xX5x115f7xX3xX22x11b05x12873xX22xX3xX1x1334bxX22xX2dxX3xXexX1xe541xX1axX22xX2dxX3xX16x118c4xXdxX3xc9a3xbc72xX2x107e0xX0x128d2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1236dxX10xX6xc12exXaxX12xb351xX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38x11017xX4xX3xfd96xX38xX6xX3xX20xX6xX3xX22xX1xXdxc30cxX25xX3xX4xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX20xX21xX22xX3xX6exb856xX3xX24xX25xX26xX22xX3xX5xX2axX3xX1xe2c0xX3xXexX1xa685xX22xX2dxX3xXexX20x10b2axX22xX2dxX3xX22xf899xX16xX3xX22xX6x110edx102e1xXa7xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1d4xX9cxX58xXa6xXaxX12xa9abxea56xX22xX2dxX3x1025dxX6bxXdxX3xXbfxX1x109bcxX3xXexX1xa65cxX3xX7xX96xX3xX42xX2x11a68xX3xXcxX1xX96xX22xX2dxX3xX6exX96xX4xX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xXc4x106f1xX6xX3xadcexX6xX22xX3xX1xX32xX22xX1xX3xXexX1xdd34xX16xX3xXbfxX1xXcaxX3xXexX1xXcexX3xX7xX96xX3xX42xX41xXd5xX3xXex12563xXbxX3xXexX20xX25xX22xX2dxX3xX4xda8fxX3xXexX1xX87xX3xX1xX1axX22xX3xXc4xX32xX9cxX3xX16xX120xX4xX3xXexXdxX103xX25xX3xXexXa1xX22xX2dxX3xX4xX38xb6f5xX22xX2dxX3xX6xX22xX3xXexX9cxX32xX22xX3xX1xX92xX3xXexX1xX96xX22xX2dxXd5xX3xXexdb9exXdxX3xX4xX1axX3xX4x107dcxX25xX3xXc4xX32xX3x10a4cx9e49xX3xX5xX2axX3xX22xb521xX3xX162xX15cxX25xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xXbfx1195axX3xX22xX1xee69xX22xX2dxX3xX22xd9cdxXdxX3xX58xX25xX22xX2dxX3xX5xX6bxX22xX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xXbfxX1xXcaxX3xXexX1xXcexX3xX42xX41xX3xX6exeec8xX3xXexX1xe769xX4xX3xX1xXdxX92xX22xX3xX22xX1xX189xX22xX2dxX3xX22xXa1xX16xX3xX2dx11390xX22xX3xX6exX2exXa6xXd5xX3xXexXf5xX22xX2dxX3xX4xX185xX3xXbxX1xX26xX22xX3x1408bxX22xX2dxX3xXexX20xX155xXdxX3xX4xX1xXdxX78xX25xX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX1xX92xX3xXexX1xX96xX22xX2dxXa7xX3x126edxX32xX3xX4xX185xX3xX22xX1xX189xX22xX2dxX3xX6exXcexX22xX1xX3xX1xX38xX6bxX22xX2dxX3xX16xX6bxXdxXd5xX3xXa6xX103xX25xX3xX4xX1c3xX25xX3xX16xX6bxXdxX3xX58xX1b0xX3x11f27xXdxX1exX22xX3xX7xX14xX3xXexX3exX9cxX3xX7xX1d8xX4xX3xX22xe7a8xX22xX2dxX3xX26xX22xX1xX3xX1xX38xX17xX22xX2dxXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX6xXbxXexXdxX9cxX22xXaxX12xX0xXdxX16xX2dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX10xX3xX16xX9cxX3xX4xX9cxX3xX4xX1xX10xX3xX20xX6xX22xX3xX24xX25xX6xX22xX3xX5xXa6xX3xX22xX2dxX6xX22xX3xX1xX6xX22xX2dxX3xXexX1xX25xX9cxX22xX2dxX3xX16xX6xXdxX3xX41xX42xX2xX44xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXa7xXf8xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX22xX1xXa7xXc4xX22xX46xX22xX10x1412exX7xX46xX2xX44xX42xf2f9xX46xX2xX42xc678xX58xX2b9xX2x13dbexXexX2bdxX2xfdcdxX42xX5xX42xXa7x11707xXbxX2dxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbfxX6xXbxXexXdxX9cxX22xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXex11630xX6xX5xXdxX2dxX22x115adxX3xX2c6xX25xX7xXexXdxb31bxXa6x1162fxXaxX12xX5bxXa1xX16xX3xX41xX42xX2xX44xXd5xX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xX4xX185xX3xXexX1xX87xX3xX7xX14xX3xXf8xX21xXexX3xXf8xX25xX18exX4xX3xX16xX18exXexX3xX7xX96xX3xXexX20xX38xX13exX22xX2dxX3xX1xX169xXbxX3xX4xX1c3xX22xX3xXexX1xXdxX1exXexX3xXbxX1xX26xXdxX3xXexXa1xX22xX2dxX3xXc4xX96xX22xX3xX6exXdxX78xX25xX3xX5xX92xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xX0xX7xXexX20xX9cxX22xX2dxX12x11721xXbfxX6xX22xX1xX3xX222xX1xX9cxaa10xX3xX5xX169xXdxX3xX22xX1xX25xX116xX22xX0xX46xX7xXexX20xX9cxX22xX2dxX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xXcxX1xX96xX22xX2dxX3xX6exX96xX4xX3xX22xX103xX25xX3xX20x12b59xX3xX24xX25xX6xX22xX3xX6exXdxX87xX16xX3xX4xf156xX6xX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX4xX1xXcaxX3xXexX1xXcexX2f6xX3xX381x11556xXdxX87xX16xX3xX7xX9cxX155xXexX3xXc4xXdxX92xX4xX3xXbxX1xX2exX22xX3xXbxX1xX96xXdxX3xX5xX169xXdxX3xX22xX1xX25xX116xX22xX3xX4xX3cfxX6xX3xX4xX155xX4xX3xXexf539xX3xX4xX1xX1d8xX4xX3xXex1053exX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX38axXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xXbfxX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX20xX103xX22xX3xXexXf5xX22xX2dxX3xXexX1xX25xX3xX1xe725xXexX3xX7xX1b0xX3xX4xX1xX45dxX3xX2axX3xX4xX3cfxX6xX3xXexX1xXcexX3xXexX20xX38xX13exX22xX2dxX3xXc4xX32xX9cxX3xX6exX1c3xX25xX3xX22xXa1xX16xX3xX41xX42xX2xX41xXd5xX3xX22xX1xX38xX3xX16xX18exXexX3xXf8xXdxX92xX22xX3xXbxX1xX155xXbxX3xX1xX32xX22xX1xX3xX4xX1xX429xX22xX1xXd5xX3xX20xX21xX22xX3xXc4xX32xX3xXexXf5xX22xX2dxX3xX4xX185xX3xXbxX1xX26xX22xX3xX1d8xX22xX2dxX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX1xX92xX3xXexX1xX96xX22xX2dxX3xX222xX1xXdxX3xX162xX10xX16xX3xX6exX2exXa6xX3xX5xX32xX3xX7xX1b0xX3xX4xX6xX22xX3xXexX1xXdxX92xXbxX3xX24xX25xX155xX3xX7xX2exX25xX3xXc4xX32xX9cxX3xX1xX9cxX3exXexX3xX6exX18exX22xX2dxX3xX4xX3cfxX6xX3xX4xX155xX4xX3xX22xX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xXexX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX16xX3exXdxXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xXbfxX120xX3xXexX1xX87xXd5xX3xXexXf5xX3xX6exX1c3xX25xX3xX41xX42xX2xX41xXd5xX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xXexX20xX1b0xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX4xX6xX22xX3xXexX1xXdxX92xXbxX3xXc4xXdxX92xX4xX3xXbxX1xX2exX22xX3xXbxX1xX96xXdxX3xX5xX169xXdxX3xX22xX1xX25xX116xX22xX3xX4xX3cfxX6xX3xX4xX155xX4xX3xX22xX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xXexX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX16xX3exXdxX3xX24xX25xX6xX3xX162x12c20xXexX3xX58xX25xXa6xX92xXexX3xX4xX1xX429xX22xX1xX3xX7xX155xX4xX1xX3xX4xX421xX3xXexX1d8xX4xX3xXexXf5xX22xX2dxX3xXexX1xX32xX22xX1xX3xXc4xXdxX103xX22xXa7xX3xX55xX32xX22xX2dxX3xX22xXa1xX16xXd5xX3xX16xa4f1xXdxX3xX22xX1xX32xX3xXf8xXa1xX22xX2dxX3xX4xX1xXcaxX3xX6exX38xX169xX4xX3xX4xX1axX3xX24xX25xX6xX22xX3xX22xX32xXa6xX3xX4xX1xX9cxX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX26xX3xX16xX18exXexX3xXex10cb0xX3xX5xX92xX3xX4xX421xX3xXexX1d8xX4xX3xX22xX1xX15cxXexX3xX6exXcexX22xX1xXd5xX3xX1xX9cxX233xX4xX3xX4xX185xX3xXexX1xX87xX3xXf8xXcexX3xX4xX1xX233xX22xX3xX222xX1xa5aexX22xX2dxX3xX6exX38xX169xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX26xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xXcxXf5xX3xX6exX185xX3xX6exX1exX22xX3xX22xX6xXa6xXd5xX3xX4xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX381xX4xX6xX22xX1xX3xX222xX1xX9cxX38axX3xX22xX32xXa6xX3xX6exX38xX169xX4xX3xX155xXbxX3xX58xX120xX22xX2dxX3xX4xX1xX233xXexX3xX4xX1xX14xXd5xX3xX22xX1xXdxX78xX25xX3xX22xX1xX32xX3xXf8xXa1xX22xX2dxX3xX4xX185xX3xX5xX1acxXdxX3xX22xX1xX189xX22xX2dxX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xX6exX38xX169xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX421xX3xXexX1d8xX4xXd5xX3xX1xX9cxX233xX4xX3xX4xX1xXcaxX3xX6exX38xX169xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXc4xX6bxXdxX3xXexX613xX3xX5xX92xX3xX20xX15cxXexX3xXexX1xX15cxXbxX3xXexXf5xX3xX2bdxX2f0xX2b5x13b02xXa7xXa7xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xXbfxX1xX233xXexX3xX1xX1axX22xX3xX22xX189xX6xXd5xX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xX4x11562xX22xX2dxX3xX2dxXdxX155xX16xX3xX7xX155xXexX3xX4xX26xX3xX4xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexXa1xX22xX2dxX3xX5xX38xX1axX22xX2dxXd5xX3xXexX1xX38xX17xX22xX2dxX3xX4xX1xX9cxX3xX5xX1acxX22xX1xX3xX6exX3exX9cxXd5xX3xX4xX155xX22xX3xXf8xX18exX3xX24xX25xX26xX22xX3xX5xX2axX3xX4xX3cfxX6xX3xX4xX155xX4xX3xX22xX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xXexX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX16xX3exXdxX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX22xXa1xX16xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xcbf3xXc0xX3xX4xX185xX3xX22xX1xX189xX22xX2dxX3xXbxX1xX26xX22xX3xX155xX22xX1xX3xXc4xX32xX3xX24xX25xX6xX22xX3xX22xX2dxX3exXdxX3xXc4xX78xX3xX7xX1b0xX3xX4xX6xX22xX3xXexX1xXdxX92xXbxX3xX24xX25xX155xX3xX7xX2exX25xX3xXc4xX32xX9cxX3xX381xXexX32xXdxX3xX4xX1xX429xX22xX1xX3xX22xX18exXdxX3xXf8xX18exX38axX3xX4xX3cfxX6xX3xX4xX155xX4xX3xXexX1xX32xX22xX1xX3xXc4xXdxX103xX22xXd5xX3xX22xX1xX38xX22xX2dxX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xXc4xfda2xX22xX3xX22xX1xX15cxXexX3xX24xX25xX155xX22xX3xXexX1xX1b0xX4xX3xX1xXdxX92xX22xX3xX4xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX20xX103xX22xXd5xX3xXexX1xX116xX16xX3xX4xX1xX429xX3xX4xX1xX233xXexX3xX4xX1xX14xX3xX1xX1axX22xX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX22xXa1xX16xX3xX41xX42xX2xX44xXd5xX3xXc4xe388xX3xX5xX2axX3xX58xX9cxX3xX4xX1c3xX22xX3xX4xX1xX9cxX3xX6xX22xX3xXexX9cxX32xX22xX3xX1xX92xX3xXexX1xX96xX22xX2dxXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xc48cxX1acxX22xX1xX3xX6exX3exX9cxX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xXexXf5xX22xX2dxX3xX2dxXdxX26xXdxX3xXexX1xX429xX4xX1xXd5xX3xXexX20xX38xX6bxX4xX3xX6exX2exXa6xXd5xX3xX1xX1c3xX25xX3xX1xX1exXexX3xX4xX155xX4xX3xX22xX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xXexX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX16xX3exXdxX3xX4xX1d8xX3xX4xX185xX3xX5xX1acxXdxX3xX5xX32xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX1exXexXd5xX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX222xX1xXdxX3xXexX20xX429xX4xX1xX3xX5xX116xXbxX3xX58xX1b0xX3xXbxX1xc85cxX22xX2dxX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xX6exX1c3xXa6xX3xX6exX3cfxXd5xX3xX22xX169xX3xX162xX15cxX25xX3xXc4xX83exX22xX3xX4xX948xX22xX3xX4xX1xX10xX3xX2dxXdxX15cxX25xXd5xX3xX5xc225xX22xX3xX222xX1xX25xX15cxXexX3xX1xX9cxX233xX4xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX6exX38xX169xX4xX3xX22xX1xX116xX22xX3xX58xXdxX92xX22xX3xX6exX1c3xXa6xX3xX6exX3cfxXd5xX3xX58xX83exX22xX3xXexX6bxXdxX3xX20xX3cfxXdxX3xX20xX9cxX3xXexX429xX4xX1xX3xXexX120xX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX222xX1xXdxX3xXexX15cxX16xX3xX6exX92xX16xX3xX58xX1b0xX3xXbxX1xX948xX22xX2dxX3xXexX1xXdxX1exX25xX3xX22xX2dxX25x13f8bxX22xX3xXf8xX9d9xXdxX3xX6exX21xXbxX3xXexX38xX1axX22xX2dxX3xX162xX1d8xX22xX2dxXa7xX3xXcxX1xX10xX9cxX3xX6exX185xXd5xX3xX22xX1xX32xX3xX24xX25xX26xX22xX3xX5xX2axX3xXbxX1xX26xXdxX3xX2dxXdxX155xX16xX3xX7xX155xXexX3xX4xX1xX233xXexX3xXc4xXdxX92xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX1acxXdxXd5xX3xXc4xX6bxXdxX3xX6exXdxX78xX25xX3xX222xXdxX92xX22xX3xX4xX1xXcaxX3xX6exX38xX169xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX6xX25xX3xX222xX1xXdxX3xX6exX1acxX3xX6exX26xX16xX3xXf8xX26xX9cxX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX96xX3xX4xX155xX4xX3xX4xX1xXcaxX3xXexXdxX103xX25xX3xX6xX22xX3xXexX9cxX32xX22xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xX5bxXa1xX16xX3xX41xX42xX2xX44xXd5xX3xX4xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXc4xX32xX3xX24xX25xX6xX22xX3xX6exXdxX87xX16xX3xXexX20xX103xX22xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX120xX4xX3xX6exX38xX169xX4xX3xXcxX1xX96xX22xX2dxX3xX6exX96xX4xX3xX22xX1xX15cxX22xX3xX16xX3exX22xX1xX3xXc4xX32xX3xX58xXdxf3c9xX22xX3xX2dxXdxX26xXdxX3xX4xX1xX233xXexX3xX4xX1xX14xX3xX1xX1axX22xX3xX22xX189xX6xX2f6xX3xX381xX3f5xXdxX103xX22xX3xX24xX25xXa6xX1exXexX3xX162xX163xX3xX5xX2axX3xX22xX1xX189xX22xX2dxX3xXexX421xX3xX4xX1xX1d8xX4xX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX3xX4xX185xX3xX22xX169xX3xX162xX15cxX25xX3xX5xX6bxX22xX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xXexX429xX4xX1xX3xX4xX1b0xX4xX3xX162xX163xX3xX5xX2axX3xX22xX169xX3xX162xX15cxX25xXd5xX3xXexX421xX3xX4xX1xX1d8xX4xX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xXexX1xX1b0xX4xX3xX1xXdxX92xX22xX3xXbxX1xX2exX22xX3xX5xX9cxX3exXdxX3xX22xX169xX3xXc4xX32xX3xXexX20xX429xX4xX1xX3xX5xX116xXbxX3xX58xX1b0xX3xXbxX1xX948xX22xX2dxX3xX20xX3cfxXdxX3xX20xX9cxX3xX6exX1c3xXa6xX3xX6exX3cfxX3xXexX1xX10xX9cxX3xX24xX25xXa6xX3xX6exXcexX22xX1xX3xX4xX3cfxX6xX3xXbxX1xX155xXbxX3xX5xX25xX116xXexX38axXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xX13xX1b0xX3xX222xXdxX103xX22xX3xX24xX25xXa6xX1exXexX3xX6exX185xX3xX2dxX21xX22xX3xX17xX3xX4xX155xX4xX3xX4xX1xX1exX3xXexX32xXdxX2f6xX3xXc4xX6bxXdxX3xX22xX1xX189xX22xX2dxX3xXexX421xX3xX4xX1xX1d8xX4xX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX3xXexX20xX103xX22xXd5xX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xX7xX14xX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xX162xX10xX16xX3xX162xX5aaxXexXd5xX3xX4xX1xX15cxXbxX3xXexX1xX25xX116xX22xX3xX16xX17xX3xX16xX6bxXdxX3xX4xX1xXdxX3xX22xX1xX155xX22xX1xXd5xX3xXbxX1xX948xX22xX2dxX3xX2dxXdxX6xX9cxX3xX58xXcexX4xX1xXd5xX3xX16xX155xXa6xX3xX20xX45dxXexX3xXexXdxX78xX22xX3xXexX1b0xX3xX6exX18exX22xX2dxXd5xX3xXc4xXa1xX22xX3xXbxX1xX948xX22xX2dxX3xX6exX3exXdxX3xX58xXdxX92xX22xXd5xX3xX1xX3exX22xX3xX4xX1xX1exX3xXexX3exX16xX3xX1d8xX22xX2dxXd5xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX421xX3xXexX1d8xX4xXd5xX3xX5xX169xXdxX3xX22xX1xX25xX116xX22xX3xX4xX1xX9cxX3xX4xX155xX4xX3xX4xX421xX3xX6exX640xX22xX2dxXd5xX3xXexX1xX32xX22xX1xX3xXc4xXdxX103xX22xX3xX2dxX185xXbxX3xXc4xX96xX22xX3xXc4xX32xX3xX155xXbxX3xX58xX120xX22xX2dxX3xX4xX155xX4xX3xXf8xXdxX92xX22xX3xXbxX1xX155xXbxX3xX222xX1xX155xX4xX3xXexX1xX10xX9cxX3xX24xX25xXa6xX3xX6exXcexX22xX1xX3xX4xX3cfxX6xX3xXbxX1xX155xXbxX3xX5xX25xX116xXexX3xX1f7xXdxX92xXexX3xX5bxX6xX16xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xXbfxXc0xX22xX2dxX3xX6exX185xXd5xX3xXcxX1xX96xX22xX2dxX3xX6exX96xX4xX3xXa6xX103xX25xX3xX4xX1c3xX25xX3xX4xX155xX4xX3xXexX421xX3xX4xX1xX1d8xX4xX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX3xX20xX32xX3xX7xX9cxX155xXexXd5xX3xXexXdxX1exXexX3xX2dxXdxX26xX16xX3xX4xX155xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX429xX3xX1xX9cxX3exXexX3xX6exX18exX22xX2dxX3xXc4xX32xX3xXexX116xXbxX3xXexX20xX25xX22xX2dxX3xX16xb079xXdxX3xX22xX2dxX25xX9d9xX22xX3xX5xX1b0xX4xX3xX4xX1xX9cxX3xXc4xXdxX92xX4xX3xX162xX163xX3xX5xX2axX3xX22xX169xX3xX162xX15cxX25xX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX22xXa1xX16xX3xX41xX42xX2xX44xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xX5bxX1xX189xX22xX2dxX3xXexX421xX3xX4xX1xX1d8xX4xX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX3xX4xX185xX3xX22xX169xX3xX162xX15cxX25xX3xX5xX6bxX22xXd5xX3xX4xX1xX38xX6xX3xXexX20xX429xX4xX1xX3xX5xX116xXbxX3xX58xX1b0xX3xXbxX1xX948xX22xX2dxX3xX20xX3cfxXdxX3xX20xX9cxX3xX6exX1c3xXa6xX3xX6exX3cfxXd5xX3xX1xXdxX92xX25xX3xX24xX25xX26xX3xX222xXdxX22xX1xX3xX58xX9cxX6xX22xX1xX3xXexX1xX15cxXbxX3xXbxX1xX26xXdxX3xX222xXdxX87xX16xX3xX7xX9cxX155xXexX3xX4xX1xX233xXexX3xX4xX1xX14xX3xXc4xX32xX3xXexXdxX1exXexX3xX2dxXdxX26xX16xX3xX4xX155xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX429xX3xX24xX25xX26xX22xX3xX5xX2axXd5xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX429xX3xX1xX9cxX3exXexX3xX6exX18exX22xX2dxX2ffxX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xXexX1xX1b0xX4xX3xX1xXdxX92xX22xX3xXexXa1xX22xX2dxX3xXexXdxX78xX22xX3xX5xX38xX1axX22xX2dxXd5xX3xXexX1xX38xX17xX22xX2dxXd5xX3xXexX1xXc0xX3xX5xX6xX9cxXd5xX3xX6exX233xX4xX3xXf8xXdxX92xXexX3xX5xX32xX3xX6exX96xXdxX3xXc4xX6bxXdxX3xX4xX155xX22xX3xXf8xX18exX3xX5xX1acxX22xX1xX3xX6exX3exX9cxXd5xX3xX24xX25xX26xX22xX3xX5xX2axX2ffxX3xX2dxXdxX26xX16xX3xX1xX9cxX233xX4xX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xXexX3exX16xX3xX1d8xX22xX2dxXd5xX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX421xX3xXexX1d8xX4xXd5xX3xX5xX169xXdxX3xX22xX1xX25xX116xX22xX3xX4xX1xX9cxX3xX4xX421xX3xX6exX640xX22xX2dxXd5xX3xXexX1xX32xX22xX1xX3xXc4xXdxX103xX22xX3xX2dxX185xXbxX3xXc4xX96xX22xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xX0xXf8xX12xXbfxX185xX3xXexX1xX87xX3xXf8xX21xXexX3xXf8xX25xX18exX4xX3xXexXa1xX22xX2dxX3xXc4xX96xX22xX0xX46xXf8xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xX5bxX1xX38xX3xX4xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX20xX103xX22xXd5xX3xX22xXa1xX16xX3xX41xX42xX2xX44xX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX120xX4xX3xX155xXbxX3xX4xX1xXcaxX3xXexXdxX103xX25xX3xXexXa1xX22xX2dxX3xXexX20xX38xX17xX22xX2dxX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX3xXexX6bxXdxX3xXexXf5xX22xX2dxX3xXexX1xX32xX22xX1xX3xXc4xXdxX103xX22xXa7xX3xXbfxX1axX3xX4xX1xX1exX3xX22xX32xXa6xX3xX4xX73dxX22xX2dxX3xXexXf5xX22xX2dxX3xX4xX185xX3xX24xX25xX6xX22xX3xX22xX2dxX3exXdxX3xXexX20xX38xX6bxX4xX3xX6exX2exXa6xXd5xX3xXc4xX78xX3xX4xX6xX22xX3xXexX1xXdxX92xXbxX3xX16xX3exX22xX1xX3xXc4xX32xX3xX2dxX2exXa6xX3xX22xX2dxX18exXexX3xX22xX2dxX3exXexX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX6exXdxX78xX25xX3xX222xXdxX92xX22xX3xX222xXdxX22xX1xX3xX58xX9cxX6xX22xX1xX3xX4xX3cfxX6xX3xX4xX155xX4xX3xX22xX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xXexX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX16xX3exXdxXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xXcxX25xXa6xX3xX22xX1xXdxX103xX22xXd5xX3xX16xX18exXexX3xX5xX1c3xX22xX3xX22xX189xX6xX3xX22xX1xX32xX3xX6exXdxX78xX25xX3xX1xX32xX22xX1xX3xX5xX2axX3xX2dxXdxX26xXdxX3xXc4xXdxX92xX4xX3xX2dxXdxX6xX9cxX3xX4xX1xXcaxX3xXexXdxX103xX25xX3xX22xX32xXa6xX3xX22xX1xcf55xX16xX3xX222xXdxX87xX16xX3xX7xX9cxX155xXexX3xXexX96xX4xX3xX6exX18exX3xXexXa1xX22xX2dxX3xXexX20xX38xX17xX22xX2dxX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX3xXbxX1xXc0xX3xX1xX169xXbxX3xXc4xX6bxXdxX3xX24xX25xXa6xX3xX16xX640xXd5xX3xX4xX1axX3xX4xX15cxX25xX3xX22xX2dxX25xX9d9xX22xX3xXc4xX96xX22xX3xXc4xX32xX3xX22xXa1xX22xX2dxX3xX5xX1b0xX4xX3xX24xX25xX26xX22xX3xXexX20xXcexX3xX20xX3cfxXdxX3xX20xX9cxX3xX4xX3cfxX6xX3xX16xX5e1xXdxX3xXexX1xX32xX22xX1xX3xXc4xXdxX103xX22xXd5xX3xX1xX3exX22xX3xX4xX1xX1exX3xXexX889xX22xX1xX3xXexX20xX3exX22xX2dxX3xXexXa1xX22xX2dxX3xXexX20xX38xX17xX22xX2dxX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX3xX381xXexX1b0xX3xXbxX1xX155xXexX38axXd5xX3xX16xX3exX22xX1xX3xX6xXdxX3xX22xX15cxXa6xX3xXexXa1xX22xX2dxX3xXexX20xX38xX6bxX4xX3xX6exX2exXa6xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12x125bbxX155xX22xX2dxX3xX4xX1xX45dxX3xX2axXd5xX3xX4xX73dxX22xX2dxX3xX22xX1xX38xX3xX6exX78xX3xX4xX116xXbxX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xXbfxX1xXcaxX3xXexX1xXcexX3xX7xX96xX3xX42xX2xXd5xX3xXexX3exXdxX3xXbfxX1xXcaxX3xXexX1xXcexX3xX42xX41xXd5xX3xXcxX1xX96xX22xX2dxX3xX6exX96xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX120xX4xX3xX22xX103xX25xX3xX6exXcexX22xX1xX3xX1xX38xX6bxX22xX2dxX3xX7xX14xX3xX6exX233xXexX3xX20xX6xX3xXa6xX103xX25xX3xX4xX1c3xX25xX3xX22xX2exX22xX2dxX3xX4xX6xX9cxX3xX4xX155xX4xX3xXexXdxX103xX25xX3xX4xX1xX25xX974xX22xX3xX6xX22xX3xXexX9cxX32xX22xX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX1xX9cxX3exXexX3xX6exX18exX22xX2dxX3xX4xX3cfxX6xX3xX4xX155xX4xX3xX22xX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xXexX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX16xX3exXdxXd5xX3xX22xX2exX22xX2dxX3xX4xX6xX9cxX3xX22xXa1xX22xX2dxX3xX5xX1b0xX4xX3xXexX32xXdxX3xX4xX1xX429xX22xX1xX3xX6exX87xX3xX4xX1xX25xX974xX22xX3xXf8xXcexX3xX4xX1xX9cxX3xX22xX1xX189xX22xX2dxX3xX4xX1xX25xX974xX22xX3xX16xX6bxXdxXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xX55xXdxX92xX22xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX4xX185xX3xX6exXcexX22xX1xX3xX1xX38xX6bxX22xX2dxX3xX4xX120xX3xXexX1xX87xXd5xX3xX22xX1xX38xX22xX2dxX3xX4xX185xX3xXexX1xX87xX3xX58xX1b0xX3xXexX429xX22xX1xX3xX4xX155xX4xX3xX2dxXdxX6bxXdxX3xX1xX3exX22xX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX4xX1xX9cxX3xXc4xX6xXa6xXd5xX3xX1xX92xX3xX7xX96xX3xX6xX22xX3xXexX9cxX32xX22xX3xXc4xX96xX22xXd5xX3xX1xX92xX3xX7xX96xX3xX20xX3cfxXdxX3xX20xX9cxX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dx12057xX3xX7xX14xX3xX6exX38xX169xX4xX3xX162xX10xX16xX3xX162xX5aaxXexX3xX6exXdxX78xX25xX3xX4xX1xXcaxX22xX1xX3xXexX1xX10xX9cxX3xX16xX120xX4xX3xXexXdxX103xX25xX3xXexX20xX103xX22xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xXcxX20xX9cxX22xX2dxX3xX4xX1xXcaxX3xXexX1xXcexX3xX4xX73dxX22xX2dxX3xX22xX103xX25xX3xX16xX18exXexX3xX1xX38xX6bxX22xX2dxX3xX16xX17xXd5xX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xX222xX1xX25xXa6xX1exX22xX3xX222xX1xX429xX4xX1xX3xX4xX155xX4xX3xX22xX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xXexX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX16xX3exXdxX3xXexXa1xX22xX2dxX3xXc4xX96xX22xX3xX6exXdxX78xX25xX3xX5xX92xXd5xX3xXc4xX32xX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xXexX20xX38xX13exX22xX2dxX3xX1xX169xXbxX3xX4xX1c3xX22xX3xXexX1xXdxX1exXexX3xX7xX14xX3xXf8xX21xXexX3xXf8xX25xX18exX4xX3xXexXa1xX22xX2dxX3xXc4xX96xX22xX3xX6exX78xX3xX22xX2exX22xX2dxX3xX4xX6xX9cxX3xX22xXa1xX22xX2dxX3xX5xX1b0xX4xX3xXexX32xXdxX3xX4xX1xX429xX22xX1xX3xXc4xX32xX3xX16xX1d8xX4xX3xX6exX18exX3xX6xX22xX3xXexX9cxX32xX22xX3xX1xX9cxX3exXexX3xX6exX18exX22xX2dxXa7xX3xc346xX103xX25xX3xX4xX1c3xX25xX3xXexXa1xX22xX2dxX3xXc4xX96xX22xX3xX22xX32xXa6xX3xX4xX73dxX22xX2dxX3xX6exX38xX169xX4xX3xX22xX103xX25xX3xX20xX3c2xX3xX17xX3xX222xX1xX96xXdxX3xX22xX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xXexX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX16xX3exXdxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xX22xXa1xX16xX3xX22xX6xXa6xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xX5bxX1xX189xX22xX2dxX3xX4xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXc4xX32xX3xXa6xX103xX25xX3xX4xX1c3xX25xX3xXexX20xX103xX22xX3xX6exX38xX169xX4xX3xX162xX10xX16xX3xX5xX32xX3xX2dxX185xXbxX3xXbxX1xX1c3xX22xX3xXexX3exX9cxX3xX22xX78xX22xX3xXexX26xX22xX2dxX3xX4xX1xX9cxX3xX24xX25xX155xX3xXexX20xX889xX22xX1xX3xXexX155xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX15cxX25xX3xX1xX92xX3xXexX1xX96xX22xX2dxXa7xX3xXbfxX948xX22xX3xX4xX120xX3xXexX1xX87xXd5xX3xXbfxX1xXcaxX3xXexX1xXcexX3xX42xX41xX3xX4xX73dxX22xX2dxX3xX6exX233xXexX3xXa6xX103xX25xX3xX4xX1c3xX25xX3xXc4xX32xX3xXexX889xX22xX1xX3xX1xX25xX96xX22xX2dxX3xX4xX1xX9cxX3xX4xX155xX4xX3xXexX20xX38xX13exX22xX2dxX3xX1xX169xXbxX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xXexX20xXdxX87xX22xX3xX222xX1xX6xXdxX3xX6exX38xX169xX4xX3xXexX155xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX15cxX25xXd5xX3xX1xX9cxX233xX4xX3xXexX155xXdxX3xX4xX1axX3xX4xX15cxX25xX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xX1xXdxX92xX25xX3xX24xX25xX26xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xX381xXcxX421xX3xX4xX1xX1d8xX4xX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xX6exX155xXbxX3xX1d8xX22xX2dxX3xX6exX38xX169xX4xX3xX4xX155xX4xX3xX4xX1xX25xX974xX22xX3xX16xX1b0xX4xX3xX6xX22xX3xXexX9cxX32xX22xXd5xX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xX4xX185xX3xXbxX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX155xX22xX3xX4xX1axX3xX4xX15cxX25xX3xX5xX3exXdxX3xX222xX1xX26xX3xXexX1xXdxX3xX1xX9cxX233xX4xX3xX222xX1xX640xX22xX2dxX3xXexX1xX1b0xX4xX3xX1xXdxX92xX22xX3xX6exX38xX169xX4xX3xXbxX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX155xX22xX3xX4xX1axX3xX4xX15cxX25xX3xX5xX3exXdxX3xX6exX38xX169xX4xX3xXbxX1xX103xX3xX58xX25xXa6xX92xXexX3xX7xX14xX3xXf8xX25xX18exX4xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX155xXbxX3xX58xX120xX22xX2dxX3xX4xX155xX4xX3xXf8xXdxX92xX22xX3xXbxX1xX155xXbxX3xX4xX6xX22xX3xXexX1xXdxX92xXbxX3xX162xX163xX3xX5xX2axX3xX4xX3cfxX6xX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xXexX1xX640xX22xX2dxX3xX24xX25xX6xX3xX7xX155xXbxX3xX22xX1xX116xXbxXd5xX3xX1xX169xXbxX3xX22xX1xX15cxXexXd5xX3xX16xX25xX6xX3xX5xX3exXdxX3xXc4xX32xX3xXf8xX10d8xX22xX2dxX3xX16xX18exXexX3xX7xX96xX3xXf8xXdxX92xX22xX3xXbxX1xX155xXbxX3xX222xX1xX155xX4xX3xXbxX1xXc0xX3xX1xX169xXbxX3xXc4xX6bxXdxX3xX4xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xXcexX3xXexX20xX38xX13exX22xX2dxX3xXexX20xX103xX22xX3xX22xX2dxX25xXa6xX103xX22xX3xXexX21xX4xX3xXexX1xX116xX22xX3xXexX20xXd90xX22xX2dxXd5xX3xXf8xX26xX9cxX3xX6exX26xX16xX3xX24xX25xXa6xX78xX22xX3xX5xX169xXdxX3xX4xX3cfxX6xX3xX22xX2dxX38xX13exXdxX3xX2dxX163xXdxX3xXexXdxX78xX22xX3xXc4xX32xX3xX2dxXdxX189xX3xXc4xX189xX22xX2dxX3xX7xX1b0xX3xX421xX22xX3xX6exXcexX22xX1xXd5xX3xX6xX22xX3xXexX9cxX32xX22xX3xX1xX92xX3xXexX1xX96xX22xX2dxX38axXd5xX3xXbfxX1xXcaxX3xXexX1xXcexX3xX42xX41xX3xX22xX103xX25xX3xX20xX3c2xXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX9cxX58xXa6xXaxX12xX5bxX2dxX9cxX32xXdxX3xX20xX6xXd5xX3xX5bxX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xX5bxX1xX32xX3xX22xX38xX6bxX4xX3xX4xX73dxX22xX2dxX3xX4xX1xX9cxX3xXf8xXdxX1exXexXd5xX3xXexX6bxXdxX3xX6exX2exXa6xX3xX7xX14xX3xX222xXdxX87xX16xX3xX7xX9cxX155xXexX3xX4xX1xX233xXexX3xX4xX1xX14xX3xXc4xXdxX92xX4xX3xX4xX15cxXbxX3xXbxX1xX5aaxXbxX3xX16xX17xX3xX20xX18exX22xX2dxX3xX16xX3exX22xX2dxX3xX5xX38xX6bxXdxX3xX4xX3cfxX6xX3xX4xX155xX4xX3xX22xX2dxX2exX22xX3xX1xX32xX22xX2dxX3xXexX1xX38xX1axX22xX2dxX3xX16xX3exXdxX2ffxX3xX162xX2exXa6xX3xX58xX1b0xX22xX2dxX3xXc4xX32xX3xXexX20xXdxX87xX22xX3xX222xX1xX6xXdxX3xXexXdxX103xX25xX3xX4xX1xX429xX3xX4xX15cxXbxX3xXbxX1xX5aaxXbxX3xX16xX6bxXdxX3xX6exX96xXdxX3xXc4xX6bxXdxX3xX16xX18exXexX3xX7xX96xX3xX5xX9cxX3exXdxX3xX1xX889xX22xX1xX3xXexX421xX3xX4xX1xX1d8xX4xX3xXexX429xX22xX3xX58xX120xX22xX2dxX3xXexX1xX10xX9cxX3xX1xX38xX6bxX22xX2dxX3xX4xX1xX233xXexX3xX4xX1xX14xX3xX1xX1axX22xXd5xX3xXbxX1xXc0xX3xX1xX169xXbxX3xXc4xX6bxXdxX3xX6exXdxX78xX25xX3xX222xXdxX92xX22xX3xXexX1xX1b0xX4xX3xXexX1exX3xXexX20xX9cxX22xX2dxX3xX22xX38xX6bxX4xX3xXc4xX32xX3xX4xX155xX4xX3xX4xX6xX16xX3xX222xX1exXexX3xX24xX25xX96xX4xX3xXexX1exXa7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9cxX25xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX1f7xX22xc438xX4xX9cxX22xX9cxX16xXa6xX0xX46xXbxX12